دانشگاه ازاد شرایط خدمت

شرایط ادامه تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی

شرایط ادامه تحصیل

الف ـ شرایط عمومی:

اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران.

توضیح: مصادیق عناد شامل (1) مبازه مسلحانه با نظام جمهوری
اسلامی ایران (2) داشتن وابستگی تشکیلاتی به گروهکای محارب (3) پرداخت کمک
مالی به گروهکهای محارب یا هواداری تشکیلاتی از آن گروهکها و یا داشتن
عضویت در آنها (4) تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی می باشد.

عدم احراز فساد اخلاقی.

توضیح: مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر به فحشاء می باشد.

عامل بودن به فرایض دینی (نماز و روزه …..) و رعایت کامل شئول اسلامی.

داشتن توانائی جسمی متاسب برای تحصیل در رشته های انتخابی.

دارا بودن شرایط لازم از نظر جسمانی برای داوطلبان رشته های پرستاری, مامائی و دریا (ناوبری).

ب ـ شرایط اختصاصی:

داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش
دانشگاهی نظام جدید متوسطه و یا اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی نظام
جدید متوسطه در سال تحصیلی 82-1381. (گواهی اشتغال به تحصیل برای برادران
مشمول مشغول تحصیل به صورت متفرقه یا داوطلب آزاد مورد قبول نیست).

فارغ التحصیلان دوره های کاردانی (فوق دیپلم) که مشغول خدمت
وظیفه عمومی هستند به شرطی که خدمت قانونی مقرر (خدمت ضرورت) را تا تاریخ
31/6/1382 با پایان برسانند مجاز به شرکت در آزمون می باشند. بدیهی است در
صورت قبولی, واحدهای درسی دوره کاردانی آنان بر طبق ضوابطط و مقررات آموزشی
دانشگاه مورد بررسی و محاسبه قرار خواهد گرفت.

فارغ التحصیلان دوره های کاردانی علوم پزشکی به شرطی که خدمت
قانونی خود را تا تاریخ 31/6/82 به انجام برسانند مجاز به شرکت در آزمون
رشته های دیگر می باشند.

فارغ التحصیلان دوره های کاردانی پیوسته نظام جدید آموزش
متوسطه, چنانچه مشمول خدمت نظام وظیفه باشند, مجاز به شرکت در رشته های
متتناسب با مدرک کاردانی خود بوده و چنانچه مشمول نباشند و یا تعهد خدمت
نداشته باشند, مجاز به شرکت در کلیه رشته های دوره کارشناسی می باشند.

براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی, طلاب حوزه علمیه
دارای مدرک حوزوی معادل دیپلم کامل متوسطه, چنانچه بنا به تأیید حوزه
علمیه, لمعتین و اصول را گذارنده باشند می توانند در آزمون شماره یک (رشته
های غیر پزشکی) و گزینش نظام آموزشی پاره وقت فقط در رشته های الهیات و
معارف اسلامی, فلسفه, حقوق, زبان و ادبیات عربی شرکت نمایند.

تبصره: افراد فاقد مدارک مندرج در بند 1 شرایط اختصاصی مانند
دانش آموزان کلاس های پایین تر از دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه که
تا پایان شهریور ماه 1382 موفق به اخذ گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی
نخواهند شد, در صورت تمایل می توانند فقط به صورت آزمایشی در آزمون شرکت
نمایند. این گونه داوطلبان در صورت کسب حدنصاب قبولی در آزمون, حق ثبت نام
در رشته / شهر انتخابی را ندارند و دانشگاه در مورد تحصیل آنان هیچگونه
تعهدی ندارد و هیچگونه در خواستی در این زمینه پذیرفته نمی شود. ضمناً
چنانچه داوطلب حائز هریک از شرایط اشاره شده در این دفترچه راهنما برای
شرکت در آزمون نباشد, آزمون وی به منزله خودآزمایی تلقی شده در صورت قبولی
در آزمون هیچ غذری از وی پذیرفته نیست.

هیچ یک از پذیرفته شدگان این آزمون بدون داشن دیپلم کامل نظام قدیم
متوسطه, یا گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی مجاز نیستند حتی به صورت مشروط
در مقاطع مختلف تحصیلی ثبت نام شده و به عنوان دانشجو مشغول تحصیل شوند.

ج ـ مقررات نظام وظیفه عمومی:

براساس اعلام رسمی اداره وظیفه عمومی لازم است داوطلبان مرد حائز یکی از شرایط زیر باشند:

داشتن کارت معافیت تکفل یا پزشکی دائم یا معافیت خرید خدمت و
یا کارت معافیت دائم زمان صلح برای متولدین سال 1338 و بعد از آن با فرم
جدید رایانه ای یا گواهی موقت تا صدور کارت رایانه ای.

داشتن کارت معافیت (تکفل یا پزشکی و یا..) موقت که تاریخ انقضای آن بعد از شهریورماه 1382 باشد.

شاغل به خدمت رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گواهی موافقت و معرفی ستاد نیروی مربوط.

متولدین سال 1363 یا بعد از آن و یا دانش آموزان سال آخر
شاغل به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی نظام جدید روزانه یا شبانه بزرگسالان
به استثنای داوطلبان آزاد یا متفرقه.

تبصره: این افراد برای ثبت نام و شرکت در آزمون سال 1382 نیاز
به اخذ دفترچه آماده به خدمت ندارند, ولی لازم است در تایخی که از طرف
اداره وظیفه عمومی اعلام می گردد به خدمت اعزام شوند. بدیهی است در صورت
پذیرفته شدن در آموزن ورودی در هر مرحله از خدمت با رعایت ضوابط اداره
وظیفه عمومی ترخیص خواهند شد, (به شرط داشتن گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی
نظام جدید) در غیر این صورت از نظر نظام وظیفه غایب محسوب شده و پذیرش
آنها در آزمون لغو می گردد.

6- متولدین سال 1337 یا قبل از آن.

مشمولان دیپلمه متوسطه نظام قدیم یا دارندگان گواهی اتمام
دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه وظیفه شاغل به خدمت در نیروهای نظامی و
انتظامی در هر مرحله ای از خدمت وظیفه که باشند, به شرط نداشتن غیبت قبل
از اعزام به خدمت و نداشتن سابقه تحصیل در مقطع بالاتر از دیپلم.

تبصره: برگهای اعزام باید فاقد مهر غیبت بدون قید دانشجوی
انصرافی بوده و با تاریخ شروع به خدمت منطبق باشد و حوزه نظام وظیفه مربوط
تأیید نماید این قبیل مشمولان فاقد غیبت هستند.

داشتن موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یا سازمان متبوع
(چنانچه لطمه ای به انجام تعهدات وارد نشود) برای مشمولان دیپلمه ای که با
استفاده از تعهدات خدمتی وزارتخانه و سازمانهای دولتی از خدمت دوره وظیفه
(خدمت ضرورت) معاف می باشند و معافیت آنان پس از انجام تعهد مقرر بدون
احتساب ایام تحصیل صادر می گردد.

داشتن گواهی از حوزه نظام وظیفه عمومی مبنی بر تمدید تاریخ اعزام به خدمت وظیفه مشمول.

10ـ فارغ التحصیل دوره کاردانی (فوق دیپلم) در حین خدمت با
ارائه گواهی از یگان مربوط مبنی براینکه دوران خدمت وظیفه (خدمت ضرورت) وی
تا تاریخ 31/6/1382 به پایان می رسد.

11ـ فارغ التحصیل دوره کاردانی (فوق دیبپلم) حداکثر تا
30/11/1381 در رشته های تحصیلی غیر از علوم پزشکی در مهلت شش ماهه بعد از
فراغت از تحصیل و قبل از اعزام به خدمت.

تبصره 1: فارع التحصیلان مشمول دوره کاردانی بند 11 فقط مجاز به
شرکت در آزمون رشته هایی متناسب با نوع مدرک کاردانی خود هستند که آزمون
دوره کارشناسی ناپیوسته آن رشته ها در این دانشگاه برگزار نمی شود. رشته
هایی که آزمون کارشناسی ناپیوسته آن برگزار می شود عبارتند از: مهندسی برق
(قدرت), مهندسی برق (الکترونیک),‌علمی کاربردی برق (شبکه های انتقال
توزیع), مهندسی کامپیوتر (نرم افزار),‌علمی کاربردی کنترل و ابزار دقیق,
علمی کاربردی ساختمان, علمی کاربردی معماری, مهندسی عمران (عمران), مهندسی
مکانیک در حرارت و سیالات, مهندسی مکانیک در طراحی جامدات, مهندسی معدن
(استخراج),‌مهندسی آبیاری , مهندسی تولیدات گیاهی, مهندسی تولیدات دامی,
مهندسی علوم و صنایع غذائی, مهندسی ماشینهای کشاورزی, علمی کاربردی
کتابداری و اطلاع رسانی, علوم آزمایشگاهی دامپزشکی, حسابداری, آموزش
ابتدائی, ریاضی, معارف اسلامی, علوم تجربی, زبان و ادبیات فارسی, ربان
انگلیسی و بهداشت محیط.

تبصره 2: ادامه تحصیل این دسته از داوطلبان در صورت پذیرفته شدن
در رشته متناسب با نوع مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در مقاطع بالاتر از
کاردانی و با اتساب تعدادی از واحدهای دوه کاردانی (فوق دیپلم) در دوره
بالاتر بر طبق مقررات آموزشی به نحوی که حداکثر طول مدت تحصیل آنان از
کاردانی به مقطع بالاتر دو سال کمتر از مدت مجاز تحصیل طبق ضوابط دانشگاه
در همان دوره تحصیلی باشد از نظر نظام وظیفه عمومی بلامانع است.

12ـ طلاب دارنده دیپلم کامل نظام قدیم یا گواهی پیش دانگشگاهی
نظام جدید متوسطه که از معافیت تحصیلی حوزه علمیه استفاده می نمایند به شرط
قبولی در آزمون در صورتی مجاز به ثبت نام در دانشگاه خواهند بود که
کمیسیون مربوط در حوزه علمیه با تحصیل همزمان آنان در دانشگاه موافقیت
نماید.

13- براساس مصوبه جلسه 401 مورخ 24/7/79 شورای عالی برنامه ریزی
دارندگان مدرک کاردانی پیوسته (با رعایت شش ماه از زمان فراغت از تحصیل تا
زمان قبولی در آزمون رشته متناسب مقطع کارشناسی) می توانند در این آزمون
شرکت نمایند.

تذکرات مهم برای داوطلبان مشمول خدمت وظیفه عمومی:

دانشجویان انصرافی از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی کشور که مشمول خدمت وظیفه عمومی باشند نمی توانند در آزمون
ورودی سال82 دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نمایند. این دسته از داوطلبان چنانچه
تمایل به شرکت در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشند، باید پس از
انصراف قطعی از تحصیل، خود را به حوزه های وظیفه عمومی معرفی و به خدمت
اعزام شوند تا پس از انجام خدمت وظیفه (خدمت ضرورت) در آزمونهای ورودی بعدی
این دانشگاه ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهی است دانشجویان انصرافی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که دارای برگ معافیت دائم از خدمت
وظیفه عمومی بوده و یا دارای برگ خاتمه خدمت باشند و از لحاظ نظام وظیفه
عمومی منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند، می توانند در آزمون دانشگاه
آزاد اسلامی شرکت نمایند. هیچ داوطلبی با داشتن دیپلم کامل متوسطه نظام
قدیم یا گوهی اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید و با استفاده از معافیت
تحصیلی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و یا دیگر موسسات آموزش عالی
حق شرکت در آزمون ورودی سال 1382 به منظور انتقال، تغییر رشته یا تغییر
مقطع تحصیلی را ندارد.

دارندگان مدرک دانشگاهی «مشمول خدمت وظیفه» نمی توانند برای تحصیل در رشته دیگری در همان مقطع داوطلب شرکت در آزمون شوند.

بخش دوم- ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی

تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی تابع ضوابط و مقرراتی است که اهم آنها به شرح ذیل می باشد.

دانشجو موظف است کلیه مقررات دانشگاه آزاد اسلامی و ضوابط خاص واحد
دانشگاهی محل تحصیل خود را رعایت نماید و در صورت عدم رعایت آن در هر مرحله
از تحصیل، برابر مفاد آئین نامه های مربوط با وی رفتار خواهد شد.

پذیرفته شدگان نباید برای شروع و ادامه تحصیل از لحاظ قوانین شرعی و کشوری منعی داشته باشند.

دانشگاه تعهدی برای تامین خوابگاه و یا امکانات رفاهی دیگر جهت
دانشجویان ندارد. لیکن چنانچه واحدهای دانشگاهی امکاناتی در این مورد داشته
باشند، حتی المقدور در اختیار دانشجویان غیر بومی قرار خواهند داد.
(واحدهای دانشگاهی مستقر در تهران فاقد خوابگاه دانشجویی می باشند.)

چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام، برگزاری آزمون و یا حین تحصیل در
دانشگاه آزاد اسلامی مشخص گردد که داوطلب فاقد یکی از شرایط مندرج در این
دفترچه راهنما می باشد و یا تحت هر شرایطی تخلف و یا سواستفاده او ثابت
شود، پس از رسیدگی در کمیسیون های مربوط از ادامه تحصیل وی جلوگیری و مطابق
آئین نامه انظباطی دانشگاه آزاد اسلامی با او رفتار خواهد شد.

کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری حرفه ای (رشته های پزشکی، دندانپزشکی،
داروسازی و دامپزشکی) باید در امتحانات جامع که پس از طی دوره علوم پایه
رشته مربوط برگزار می گردد، پذیرفته شوند در غیر این صورت از دانشگاه اخراج
یا ملزم به تغییر رشته یا تغییر مقطع براساس ضوابط آموزش عالی کشور و
دانشگاه می باشند.

با توجه به اینکه هزینه های دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان موسسه غیر
انتفاعی از محل کمک های مردمی و شهریه دانشجویان تامین می گردد، لذا از
دانشجویان در آغاز هر نیمسال تحصیلی مبلغی به عنوان شهریه ثابت، مبلغی نیز
به ازای هر واحد درسی به عنوان شهریه متغیر و مبلغی نیز به عنوان هزینه
خدمات آموزشی (فقط در نیمسال اول) دریافت می گردد که میزان آن قبل از شروع
هر سال تحصیلی اعلام می شود.

پذیرفته شدگان مرد نظام آموزشی تمام وقت و نظام آموزشی پاره وقت
دانشگاه آزاد اسلامی برابر مقررات نظام وظیفه عمومی می توانند از معافیت
تحصیلی استفاده نمایند.

دانشجویان نظام آموزشی تمام وقت و نظام آموزشی پاره وقت دانشگاه آزاد
اسلامی بطور یکسان، تابع مقررات آموزشی دانشگاه مانند سرفصل دروس، حذف
واضافه واحدهای درسی، حضور و غیاب و میزان شهریه می باشند.

توضیح: عنوان، محتوا و حجم دروس هر رشته در نظام آموزشی پاره
وقت عیناً همانند برنامه های آموزشی آن رشته در نظام آموزشی تمام وقت
دانشگاه می باشد. بدین لحاظ از حیث برنامه های درسی هیچگونه اختلافی بین دو
نظام آموزشی پاره وقت و تمام وقت وجود ندارد.

به فارغ التحصیلان نظام آموزشی تمام وقت و نظام آموزشی پاره وقت
دانشنامه رسمی اعطا می گردد و در مورد فارغ التحصیلان نظام آموزشی پاره وقت
عبارت «پاره وقت» در مدرک آنها قید می شود.

10- حداکثر مدت مجاز تحصیل در مقاطع مربوط به نظام آموزشی پاره
وقت بیشتر از حداکثر مدت مجاز تحصیل در همان مقطع مربوط به نظام آموزشی
تمام وقت می باشد. بدین ترتیب که حداکثر طول مدت تحصیل در دوره کاردانی 4
سال و کارشناسی 8 سال است.(توجه، این مدت برای مشمولین، به ترتیب 4 سال و 7
سال می باشد.)

11ـ دانشجوی نظام آموزشی پاره وقت مجاز نیست به نظام آموزشی
تمام وقت انتقال یابد اما شرکت دانشجویان نظام آموزشی پاره وقت در صورتی که
مشمول نظام وظیفه نباشند و از معافیت تحصیلی استفاده نکنند در آزمون
سراسری دانشگاه برای راه یابی به نظام آموزشی تمام وقت بر اساس مقررات
مربوط بلامانع است.

12ـ دارندگان مدرک دانشگاهی، در صورتی که مدرک دانشگاهی آنان
مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی باشد و از معافیت تحصیلی استفاده ننمایند
ضمناً بیش از پنج سال از زمان مدت تحصیل آنان نگذشته باشد (اگر بیش از این
مدت از آخرین نیمسال تحصیلی در دوره قبلی فرد گذشته باشد شرایط خاص برای
پذیرش دروس اعمال می گردد) می توانند داوطلب شرکت در آزمون در مقاطع بالاتر
شوند. بدیهی است پذیرش دروس گذارنده شده آنان براساس ضوابط و مقررات
آموزشی دانشگاه خواهد بود. به طور کلی، چنانچه پذیرفته شدگان آزمون ورودی
دانشگاه آزاد اسلامی، قبلاً واحدهای درسی را در دانشگاهها یا موسسات آموزش
عالی مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی در داخل یا خارج از کشور گذرانده
باشند، به شرط آنکه محتوای آموزشی دروس گذرانده شده با حداقل 80 درصد
محتوای دروس مشابه در رشته ای که قبول شده اند، مطابقت داشته باشد با رعایت
ضوابط و مقررات دانشگاه، این دروس معادل سازی و پذیرفته خواهد شد.

قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته های آموزشی

رشته های آموزشی شامل 6 رشته کاردانی ریاضی, علوم تجربی, ادبیات فارسی,
دینی و عربی, آموزش ابتدائی و آموزش زبان انگلیسی است که منحصراً مربوط به
معلمان شاغل در وزارت آموزش و پرورش نیست و کلیه علاقمندان به این رشته ها
نیز می توانند آنها را در انتخابهای خود منظور نمایند. ضمناً انتخاب این
رشته ها تعهدی برای دانشگاه وزارت آموزش و پرورش از نظر استخدام ایجاد نمی
کند. در زمینه آموزش پذیرفته شدگان این رشته ها موارد زیر عمل می شود.

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و یک دوره تابستانی است.

در هریک از نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی, هر دانشجو می
تواند حداکثر 15 واحد درسی و در دوره تابستانی 12 واحد درسی را انتخاب
نماید مشروط به آنکه مجموع واحدهای درسی اخذ شده در یک سال تحصیلی از 40
واحد تجاوز نکند.

کلاس این رشته ها در نیمسال های اول و دوم هر سال تحصیلی, در روزهای آخر هفته و در ترم تابستان در طول هفته تشکیل خواهد شد.

حداکثل تعداد واحد درسی که هر دانشجو می تواند در یک نیمسال انتخاب نماید 8 واحد است.

از بین واحدهای دانشگاهی مجری دوره رشته های آموزشی 19 واحد
دانشگاهی که در زیر نام آنها قید شده است و به دلایل مختلف اجرای ترم
تابستانی در آنها مقدور نمی باشد, کلاسها فقط در نیمسال اول و دوم برگزار
می گردد و در هر نیمسال حداکثر 17 واحد درسی به دانشجو ارائه می شود. در
این واحدها چنانچه دانشجویی مایل به اخذ واحد درسی در ترم تابستانی در یکی
از واحدهای دانشگاهی دیگر (که کلاس رشته را دایر دارد) باشد,‌می تواند پس
از اخذ موافقت واحدهای مبدا و مقصد حداکثر 6 واحد درسی را بگذراند. این
واحدهای دانشگاهی عبارتند از:

1ـ اهواز, 2ـ بندرعباس, 3ـ جیرفت, 4ـ خزم آباد 5-داراب 6ـ رامهرمز, 7-
زنجان 8- ساری 9-شهرکرد 10- قائم شهر 11- قم 12- کازرون 13- گچساران 14-
گرمسار 15- لاهیجان 16- مبارکه 17- مسجد سلیمان 18ـ نی ریز, 19ـ یاسوجاعلام شرایط ثبت‌نام مشمولان در دانشگاه

دانش‌آموزان دانشسراها و دانش‌آموزان ۴
ساله آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای
که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت‌دار معادل متوسطه کامل
شناخته شده و دانشجویان و هنرجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اگر در
حین تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند،
از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

مشمولانی که ضمن قبولی در آزمون‌های
سراسری در سال اعزام به خدمت یعنی سالی که در آن سال به ۱۹ سالگی تمام
می‌رسند و قصد شروع به تحصیل در موسسات آموزش عالی را دارند به شرط اخذ
مدرک دیپلم حضوری در سال اعزام یا سال‌های قبل، شروع به تحصیل از مهرماه
آنان بلامانع است، ضمنا اخذ پیش‌دانشگاهی برای این افراد به صورت غیرحضوری
منعی نخواهد داشت. به عنوان مثال، تحصیل متولدان سال ۱۳۶۹ از مهر ۸۸ با
رعایت موارد یادشده مجاز است.

همچنین مشمولان متولد نیمه دوم هر سال که
در سال اعزام به خدمت، سالی که در آن سال به ۱۹ سالگی تمام خواهند رسید، به
شرط اخذ دیپلم فنی و حرفه‌ای یا کاردانش یا پیش‌دانشگاهی به صورت حضوری،
با معرفی بموقع به سازمان وظیفه عمومی می‌توانند از مزایای تعویق اعزام به
خدمت تا ۱۸ مهر سال بعد برخوردار و آمادگی جهت شرکت در کنکور سال بعد را
کسب کنند.

مشمولانی که دوره دیپلم فنی و حرفه‌ای یا
کاردانش را حداکثر تا ۲۲ سالگی یا دوره پیش‌دانشگاهی را حداکثر تا ۲۴ سالگی
به صورت حضوری طی کرده‌اند، مجاز به شرکت در آزمون و شروع به تحصیل در
موسسات آموزش عالی از مهر سال اخذ فراغت دیپلم یا پیش‌دانشگاهی هستند.

نحوه ثبت‌نام طلاب مشمول خدمت

طلاب حوزه علمیه برخوردار از معافیت
تحصیلی حوزوی با موافقت کتبی شورای مدیریت حوزه علمیه قم یا نمایندگان آن
شورا در دیگر شهرها مبنی بر این‌ که طلبه قادر است ضمن تحصیل در حوزه به
طور جانبی در دانشگاه نیز تحصیل کند، بدیهی است هر زمان معافیت تحصیلی وی
در حوزه به پایان برسد مشمول واجد شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه نخواهد
بود.

براساس این گزارش، مشمولان دارای معافیت
موقت پزشکی که در زمان ثبت‌نام اعتبار معافیت آن مقتضی نشده باشد و بدون
سابقه تحصیلی دانشگاهی (اخراج انصراف) باشند، این قبیل افراد پس از پایان
مهلت معافیت جهت ادامه رسیدگی به وظیفه عمومی ذی‌ربط مراجعه و در صورتی که
در شورای پزشکی سرباز شناخته شوند از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شد.

ثبت‌نام مشمولان بدون غیبت و بدون سابقه دانشجوی اخراجی و انصرافی

مشمولانی که بدون غیبت و بدون سابقه
دانشجوی اخراجی و انصرافی به سازمان وظیفه عمومی خود را معرفی و درخواست
رسیدگی معافیت پزشکی می‌کنند و سپس در موسسات آموزش عالی پذیرفته می‌شوند،
می‌توانند مجوز ثبت‌نام از وظیفه عمومی ذی‌ربط اخذ و به دانشگاه‌ ارائه
کنند و در صورت اخذ معافیت دائم کارت معافیت را به دانشگاه ارائه خواهند
کرد، در غیر این صورت ضمن اعلام وظیفه عمومی مبنی بر سربازشدن، دانشگاه
برای وی درخواست معافیت تحصیلی خواهد کرد. در این صورت مشمول موظف به
پیگیری درخواست معافیت پزشکی بوده به نحوی که بین اقدامات او هیچ فاصله‌ای
ایجاد نشود.

تحصیل همزمان در ۲ دانشگاه عامل لغو معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی در هر مقطع یک بار صادر
می‌شود، از این‌رو تحصیل همزمان در ۲ دانشگاه سبب لغو معافیت تحصیلی و
الزام مشمول جهت رسیدگی به وضع مشمولیت و اعزام به خدمت می‌شود. همچنین شرط
برخورداری از معافیت تحصیلی در تمامی مقاطع، شرکت در آزمون‌های سراسری
برگزار شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور یا مرکز آزمون دانشگاه آزاد
اسلامی است.

شرایط اخذ معافیت در موارد استثنا

البته مشمولانی که برابر مقررات زیر در دانشگاه پذیرش و شروع به تحصیل کنند، مورد استثنا از شرکت در آزمون هستند:

آیین‌نامه پذیرش دانشجویان ممتاز در دوره تحصیلی بالاتر بدون شرکت در آزمون سراسری.

آیین‌نامه اجرایی پذیرش قهرمانان در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.

آیین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی در دوره‌های آموزش عالی.

نخبگان معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح.

تحصیل در حین خدمت برخلاف ضوابط

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس،بر این
اساس، تحصیل در حین خدمت برخلاف ضوابط بوده و چنانچه در حین تحصیل بنا بر
مشکلات خدمتی درخواست ترخیص از سوی دانشگاه به عمل آید در شمول معافیت
تحصیلی قرار نخواهد گرفت. البته مشمولان غایب حق شرکت در آزمون و شروع به
تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را ندارند.

نحوه ادامه تحصیل مشمولان فارغ‌التحصیل

فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر در
مهلت ۶ ماهه مقرر پس از فراغت از تحصیل مجاز به شرکت در آزمون مقاطع
بالاتر و شروع به تحصیل هستند.

مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها با ارائه
برگ اعزام بدون غیبت که تاریخ اعزام مندرج در آن سپری نشده باشد،
می‌توانند در مقاطع تحصیلی بالاتر ثبت‌نام و شروع به تحصیل کنند. مشمولان
بندهای فوق الزامی به شرکت در آزمون در فرجه ۶ ماهه پس از فراغت ندارند و
ملاک برخورداری از معافیت تحصیلی برای آنان نداشتن غیبت و سابقه اخراج و
انصراف در مقطع قبلی است.

براساس این خبر، فارغ‌التحصیلان مقاطع
کاردانی مجاز به شرکت در آزمون‌های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته هستند و در
صورت شرکت در آزمون‌های کارشناسی پیوسته باید رشته تحصیلی آنان در دوره
کاردانی با رشته تحصیلی کارشناسی پیوسته متجانس و در یک گروه آزمایشی قرار
داشته باشد به نحوی که حداکثر طی مدت ۴ سال دوره کارشناسی پیوسته را به
پایان برسانند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top