حادیث عطسه

احادیث در مورد عطسه

احادیث در مورد عطسه

1- امام
صادق علیه السلام روایت کرده که رسولخــداصلی الله علیه وآله وسلّم
فرمودند: هرگاه کسی عطسه کرد جواب عطسه او را بگوییـد گرچه ازپس جزیره ای
باشد و در روایتی دیگر : اگر چه از پس دریا باشد…

2- از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: دهن درّه از شیطان است و عطسه از خدای عزّوجلّ.
3- امام صادق علیه السلام فرمودند: نشانه ی راستگویی عطسه است.
4- امام صادق علیه السلام از رسولخداصلی
الله علیه وآله وسلّم روایت کرده که فرمودند: هرگاه مردی حدیثی گوید و کسی
عطسه زند آن گواه درستی آن حدیث باشد.

5- امام علی علیه السلام فرمودند: عطسه
کننده را سه بار بایـــــد دعا کرد واگر از سه بار بیشتر عطسه زد آن باد
است.و در حدیث دیگر است که اگر از سه بار بیشتر عطسه زد به او باید گفت:
«شفاک الله» خــدا شفایت دهد زیرا که منشأ عطسه ی زیاد مرضی است در مزاج.

6- امام موسی کاظم علیه السلام از رسول
خــداصلی الله علیه وآله وسلّم روایت کرده که فرمودند: عطسه کردن برای
بیمار دلیل یر بهبودی یافتنش خواهد بود و باعث آسودگی بدنش خواهد بود.

7 – امام باقرعلیه السلام فرمودند: چه چیز خوبی است عطسه زدن، برای بدن سودمند است و خدای عزّوجلّ را نیز به یاد انسان می آورد.
8- امام صادق علیه السلام فرمودند: درباره ی درد دندان و گوش ، هرگاه شنیدید کسی عطسه زد با حمد با او سخن بگویید.
9- امام علی علیه السلام فرمودند: هر کس عطسه کند دنبال آن بگوید« الحمدلله رب العالمین علی کل حال» درد گوش و دندان نبیند.
10- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: عطسه نشانه ی راستگویی است.
11 -امام صادقعلیه السلام فرمودند:عطسه برای همه ی تن سودمند است اگرتا از سه تا نگذرد وچون از سه تا بگذرد آن درد وبیماری است .
12- امام صادق علیه السلام فرمودند: هر
که عطسه زند سپس دستش را بر استخوان تیغه ی بینی نهد وبگویــــد: «الحمدلله
رب العالمین[الحمدلله]حمداً کثیراً کما هو اهله وصلی الله علی محمدالنبی
وآله وسلّم» از سوراخ چپ بینی او پرنده ای کوچک تر از ملخ و بزرگ تر از مگس
بیرون آید و برود تا به زیر عرش رسد و تا روز قیامت برای او استغفار کند.

13- رسول خداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: هرگاه مردی سخنی گوید و کسی عطسه زند آن گواه درستی آن سخن باشد.
14- امام صادق علیه السلام فرمودند:
بسیارعطسه کردن ایمن می گرداند پنج درد را اول خوره ،دوم لقوه، سوم درد
چشم، چهارم صلابت وخشونت پرهای بینی و پنجم بیرون آمدن مو در چشم ، واگر
خواهی که کم شود عطسه، روغن مرزنگوش در بینی بچکان به قدر یک دانک.

15 – امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه کسی در نماز عطسه کند «الحمدلله» بگویید.
فکری که گناهان را نابود می سازد!

از این رو از امام صادق (ع)
نقل شده است که ایشان فرموده اند: یاد مرگ، شهوت های غیرمشروع و حرام را
در وجود آدمی نابود می سازد، ریشه غفلت و ناآگاهی را قطع می نماید، دل را
به وعده الهی تقویت می نماید، طبیعت آدمی را نرمی و رقت می بخشد، خواهش های
بزرگ نفسانی را درهم می شکند، آتش حرص و طمع امور دنیوی را فرومی نشاند و
دنیا را در نظر انسان کوچک و ناچیز می سازد.

همچنین در این باره از پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص)، روایت شده است که فرموده اند: ویران کننده ی لذت ها را فراوان یاد نمایید!
عرض نمودند ای پیامبر خدا؛ آن چیست؟
پیامبر
(ص) فرمودند: آن مرگ است. هیچ بنده ای آن را یاد نمی کند مگر این که اگر
در فراخی، آسایش و رفاه است، دنیا برای او تنگ و اگر در شدت سختی، رنج و
مصیبت است، دنیا برای او فراخ می شود، و نیز فرمودند: مرگ را زیاد یاد
کنید؛ زیرا یاد آن گناهان را نابود می کند و موجب زهد و پارسایی در دنیا می
گردد، پس اگر هنگام ثروتمندی (جاه و مقام) آن را یاد کنید، ویران کننده
ثروت است و اگر هنگام فقر از آن یاد نمایید، شما را به زندگی راضی
(امیدوار) می نماید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top