جهت محترم شدن

آخرین توصیه های مرکز سلامت توکیو

. هرگز سيگار نکشيد و اگر مي کشيد ، نيمه آخر آن را به هيچ وجه نکشيد. 

2. در حمام هيچگاه مستقيما زير دوش آب گرم نفس نکشيد. کلر يک قاتل تدريجي است. 

3. هنگام شارژ موبايل ابتدا شارژر را به گوشي وصل کنيد و سپس آن را به برق وصل کنيد. بهتر است موبايل خاموش باشد. 

4. چاي بيشتر از يک روز مانده را اصلا ننوشيد. 

5. هنگام روشن کردن کولر اتومبيل خود ابتدا به مدت حداقل 5 دقيقه پنجره ها را باز بگذاريد و در پمپ بنزينها کولر را خاموش نماييد. 

6. غذاي خود را بيشتر از يکبار در مايکروفر گرم نکنيد و بعد از آن درصورت عدم استفاده دور بريزيد. 

7. هنگام غذا بين هرلقمه حداقل 1 دقيقه فاصله بگذاريد و دو ساعت قبل و بعد از غذا و هنگام آن نوشيدني ننوشيد. 

8. هنگام حرکت اتومبیل، پنجره ها را تماما باز نکنيد تا هوا بصورت باد وارد مجاري تنفسي نگردد. 

9.
لوازم آرايشي را بيشتر از 5 ساعت برروي پوست خود باقي نگذاريد. سلولهاي
پوستي نياز به تعرق و تنفس دارند. درمنزل نيز تا حد امکان از لباسهاي گشاد ،
راحت و باز استفاده نماييد.

10. موهاي خود را بيش از يکبار در شبانه روز شانه نکنيد. مراقب ورود شوره سر (حتي بصورت نامرئي) به چشمها و مجراي تنفسي خود باشيد. 

11. هنگام دويدن و راه رفتن سر خود را بالا نگهداريد.هنگام نشستن و خوابيدن برعکس سر خود را پايين نگهداريد.

12.
توجه بيش از حد به وزن، سودمند نيست. بدن انسان قادر است بصورت خودکار
ميزان ورودي، جذب و ميزان دفع را تنظيم نمايد و اشتهاي طبيعي نيز متناسب با
آن مي باشد. هرچه قدر دوست داريد بخوريد. 

13. اگر نياز مالي نداريد، لازم نيست روزي 8 ساعت کار کنيد. بهترين تعداد ساعات کاري بين 5 الي 6 ساعت ميباشد. 

14. هرگز پشت مانيتور (هاي قديمي) که روشن هستند قرار نگيريد. ضرر آنها از خيلي از دستگاههاي عکسبرداري بيشتر است. 

15.
ورزش و تحرک در ابتداي صبح نه تنها سودمند نيست بلکه خطرناک نيز هست. سعي
کنيد آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بيداري و یا عصر انجام دهيد.

16.
توجه بيش از حد به امور سياسي، ورزشي و اقتصادي براي سلامت روان مضر بوده و
در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر کنترل آنها، باعث اختلالات رواني مي
گردد

آخرین  توصیه های مرکز سلامت توکیو

1. هرگز سيگار نکشيد و اگر مي کشيد ، نيمه آخر آن را به هيچ وجه نکشيد. 

2. در حمام هيچگاه مستقيما زير دوش آب گرم نفس نکشيد. کلر يک قاتل تدريجي است. 

3. هنگام شارژ موبايل ابتدا شارژر را به گوشي وصل کنيد و سپس آن را به برق وصل کنيد. بهتر است موبايل خاموش باشد. 

4. چاي بيشتر از يک روز مانده را اصلا ننوشيد. 

5. هنگام روشن کردن کولر اتومبيل خود ابتدا به مدت حداقل 5 دقيقه پنجره ها را باز بگذاريد و در پمپ بنزينها کولر را خاموش نماييد. 

6. غذاي خود را بيشتر از يکبار در مايکروفر گرم نکنيد و بعد از آن درصورت عدم استفاده دور بريزيد. 

7. هنگام غذا بين هرلقمه حداقل 1 دقيقه فاصله بگذاريد و دو ساعت قبل و بعد از غذا و هنگام آن نوشيدني ننوشيد. 

8. هنگام حرکت اتومبیل، پنجره ها را تماما باز نکنيد تا هوا بصورت باد وارد مجاري تنفسي نگردد. 

9.
لوازم آرايشي را بيشتر از 5 ساعت برروي پوست خود باقي نگذاريد. سلولهاي
پوستي نياز به تعرق و تنفس دارند. درمنزل نيز تا حد امکان از لباسهاي گشاد ،
راحت و باز استفاده نماييد.

10. موهاي خود را بيش از يکبار در شبانه روز شانه نکنيد. مراقب ورود شوره سر (حتي بصورت نامرئي) به چشمها و مجراي تنفسي خود باشيد. 

11. هنگام دويدن و راه رفتن سر خود را بالا نگهداريد.هنگام نشستن و خوابيدن برعکس سر خود را پايين نگهداريد.

12.
توجه بيش از حد به وزن، سودمند نيست. بدن انسان قادر است بصورت خودکار
ميزان ورودي، جذب و ميزان دفع را تنظيم نمايد و اشتهاي طبيعي نيز متناسب با
آن مي باشد. هرچه قدر دوست داريد بخوريد. 

13. اگر نياز مالي نداريد، لازم نيست روزي 8 ساعت کار کنيد. بهترين تعداد ساعات کاري بين 5 الي 6 ساعت ميباشد. 

14. هرگز پشت مانيتور (هاي قديمي) که روشن هستند قرار نگيريد. ضرر آنها از خيلي از دستگاههاي عکسبرداري بيشتر است. 

15.
ورزش و تحرک در ابتداي صبح نه تنها سودمند نيست بلکه خطرناک نيز هست. سعي
کنيد آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بيداري و یا عصر انجام دهيد.

16.
توجه بيش از حد به امور سياسي، ورزشي و اقتصادي براي سلامت روان مضر بوده و
در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر کنترل آنها، باعث اختلالات رواني مي
گرددفضایل آیه الکرسی از زبان رسول خدا (ص)

اثرات و خواص آیه الکرسی  آیه الکرسی یعنی چه؟

 تعریف کرسی در آیه ای که به آیه الکرسی معروف شده است

 کرسی از ریشه ( ک- ر – س ) گرفته شده و
به معنی اتصال یافتن اجزای یک ساختمان به هم می باشد و نیز کرسی را تخت هم
می گویند که بر آن می نشینند که در این زمینه  می توان برای کرسی سه معنی
آورد

1) علم الهی: کرسی همان جسم بزرگ کیهانی است که زمین، خورشید و آسمان ونیز سایر اجزا ی آسمان را در برمی گیرد.

2) جسم بزرگ کیهانی: کرسی را همان یک
جسم و جرم بزرگ کیهانی تصور کرد که تمام اجزائی که در آسمان و زمین … است
در آن جای می گیرد که از حضرت علی (علیه السلام) نقل شده است که آسمان
وزمین وتمام موجودات در داخل این کرسی قرار دارندکه چهار فرشته به اذن
خداوند آن را حمل می کنند.

3) قدرت و سلطنت الهی: کرسی را همان
جهان هستی است که این جهان تمام تحت سلطه و قدرت حضرت احدیت بوده و هیچ
جنبنده ای  از دایره قدرت واحاطه و سیطره او خارج نمی شود وبدون اذن او هیچ
تغییری ایجاد نمی شود.

4) عرش: درلغت همان کرسی است
که عرش در لغت فارسی به معنی رکن واساس هرچیز ویا سقف خانه گفته می شودبنا
براین با توجه به این دو تعریف در مورد کرسی وعرش متوجه می شویم که کرسی
ظاهر وعرش باطن هر چیز را گویند.

 

 

شأن نزول آیه الکرسی

در قرآ ن کریم آیا تی که بر پیامبر
اسلام نازل می شد دارای علت وسببی بود که به اذن خداوند توسط فرشتگان برای
رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) فرستاده می شد که در مجموع به آنها شأ ن
نزول می گویند . و سبب نزول آیه الکرسی درسوره بقره احتمالا این بوده که
قوم یهود معتقد بودند که خداوند تبارک وتعالی پس از خلقت آفرینش آسمانها و
زمین و… خسته شده و برای رفع خستگی روی کرسی نشست
که آیه مبارک آیه الکرسی بر رد عقاید منحرف کننده قوم یهود نازل شد.

صحابه درباره فاضل
ترین آیه در قرآن با هم سخن می گفتند، پس حضرت علی علیه السلام آنان را
فرمود: شما درباره آیة الکرسی چه می گویید؟ آنگاه گفت: رسول صلی الله علیه و
آله مرا گفت: ای علی! سید بشر، آدم است و سیّد عرب، محمد صلی الله علیه و
آله و در این فخری نیست و سید کلام، قرآن است و سیّد قرآن، بقره است و سید
بقره، آیة الکرسی

 

رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) در
هنگام خواندن آیه الکرسی تبسم می کردند و می فرمودند : آیه الکرسی گنج بزرگ
و رحما نی است که زیر عرش (همان کرسی) به من نازل شدو نیز در روایت آمده
است که هنگام نزول آیه الکرسی هزار فرشته تا رسیدن به حضرت رسول اکرم(صلی
الله علیه وآله) این آیه مبارک وعظیم را همراهی می کرد.

 

 

پاداش كسی كه آیت الكرسی را زیاد می خواند

عبدالله بن عوف گفته است:” شبی خواب
دیدم كه قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی كردند.
آنگاه مرا به بهشت بردند و كاخ های زیادی به من نشان دادند. به من گفتند:
درهای این كاخ را بشمار ؛ من هم شمردم 50 درب داشت. بعد گفتند: خانه هایش
را بشمار. دیدم 175 خانه بود. به من گفتند این خانه ها مال توست. آن قدر
خوشحال شدم كه از خواب پریدم و خدا را شكر گفتم. صبح كه شد نزد ابن سیرین
رفتم و خواب را برایش تعریف كردم. او گفت : معلوم است كه تو آیه الكرسی
زیاد می خوانی. گفتم : بله ؛ همین طور است. ولی تو از كجا فهمیدی. گفت برای
اینكه این آیه 50 كلمه و 175 حرف دارد. من از زیركی حافظه او تعجب كردم.
آنگاه به من گفت : هر كه آیه الكرسی را بسیار بخواند سختی های مرگ بر او
آسان می شود.

 

بعد از نماز

پیامبر فرمودند: هر كس آیه الكرسی را
بعد از نماز بخواند هفت آسمان شكافته گردد و به هم نیاید تا خداوند متعال
به سوی خواننده آیت الكرسی نظر رحمت افكند و فرشته ای را بر انگیزد كه از
آن زمان تا فردای آن كارهای خوبش را بنویسد و كارهای بدش را محو كند.

رسول اكرم (صلی الله علیه
وآله) فرمود: یا علی بر تو باد به خواندن آیه الكرسی بعد از هر نماز واجب.
زیرا به غیر از پیغمبر و صدیق و شهید كسی به خواندن آن بعد از هر نماز
محافظت نمی كند و هر كس بعد از هر نمازآیه الكرسی را بخواند به جز خداوند
متعال كسی او را قبض روح نمی كند و مانند كسی باشد كه همراه پیامبران خدا
جهاد كرده تا شهید شده است و فرمود: بعد از مرگ بلا فاصله داخل بهشت می شود
و به جز انسان صدیق و عابد كسی بر خواندن آیه الكرسی مواظبت نمی كند
.

دعا

 

 

 

 

 

 

 

در روایتی از امام باقر آمده است:” هر
كس آیه الكرسی را بعد از هر نماز بخواند از فقر و بیچارگی در امان شود و
رزق او وسعت یابد و خداوند به او از فضل خودش مال زیادی بخشد.”

رسول اكرم فرمودندكه هر كس آیه الكرسی
را بعد از هر نماز واجب بخواند نمازش قبول درگاه حق می گردد و در امان خدا
باشد و خداوند او را از بلاها و گناهان نگه دارد.

جهت نور چشم بعد از هر نماز دست بر چشم بگذارد و آیه الكرسی بخواند و بگوید :” اعیذ نور بصری بنور الله الذی لا یطفی”

خداوند به موسی بن عمران وحی فرمود:
كسی كه بعد از نماز واجبش آیه الكرسی بخواند خداوند متعال به او قلب شاكرین
– اجر انبیا و عمل صدیقین را عطا فرماید و چیزی جز مرگ از داخل شدن او به
بهشت جلوگیری نمی نماید. مداومت نمی نماید به آن مگر پیامبر یا صدیق یا كسی
كه از او راضی شده ام و یا شخصی كه شهادت را روزی او می نمایم.

 

فضائل آیة الکرسی از زبان رسول اللّه

«اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْحَیُّ
الْقَیُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَّهُ ما فِی السَّماواتِ
وَ ما فِی اْلأَرْضِ…

خداوند، معبودی جز او نیست. او زنده پایدار است. نگیرد او را خوابی و نه نیمه خوابی؛ هر چه در آسمان ها و زمین است از آنِ او است.
کیست آن کس که نزد او پایندانی کند مگر به دستور او؛ او به هر چه روبروی
آنهاست و به هر چیز که پشت سر آنها است آگاه است و به چیزی از علم او احاطه
نیابند جز آنچه خودش بخواهد. «کُرسیِّ» [قدرت و علم] او آسمان ها و زمین
را فراگرفته است و نگهداریِ آنها بر او گران نباشد، او بلندپایه بزرگوار
است.

باید دانست که از عادتِ خدای سبحان در
این کتاب کریم این است که سه نوع سخن را با هم درمی آمیزد یعنی: علم توحید،
علم احکام و علم قصص و این شیوه بهترین شیوه هاست نه باقی گذاشتنِ انسان
در نوعی واحد، زیرا آن مایه ملال می گردد و اما هرگاه از نوعی از علوم به
نوعی دیگر انتقال یابند، سینه بدان گشایش یابد و دل بدان شاد شود، پس گویی
از شهری به شهر دیگر سفر می کند و یا از بوستانی به بوستان دیگر می رود و
یا از خوردن طعام لذیذی به خوردن طعام دیگر می پردازد و شکّی نیست که این
لذیذتر و دلاویزتر باشد. و چون در آیات گذشته از علم احکام و از علم قصص
آنچه را که مصلحت دید یاد کرد، اکنون آن چه را که به علم توحید تعلق دارد
یاد کرد و گفت: «اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ» و
در آیه چند مسأله است:

در روایتی از امام باقر
آمده است:” هر كس آیه الكرسی را بعد از هر نماز بخواند از فقر و بیچارگی
در امان شود و رزق او وسعت یابد و خداوند به او از فضل خودش مال زیادی
بخشد”

 

مسأله نخستین: بیان فضایل این آیه است. از
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که فرمود: این آیه را در هیچ
خانه ای نخوانند مگر این که شیاطین سی روز آن خانه را رها کنند و ساحر و
ساحره یی در آن درنیاید،
چهل شب و از حضرت علی علیه السلام می آید که فرمود:

از پیامبر شنیدم بر چوب پاره های منبر
در حالی که می گفت: هر کس آیةُ الکرسی را به دنبال هر نماز واجبی بخواند او
را از وارد شدن به بهشت باز نمی دارد، مگر مرگ و بر آن مواظبت نمی ورزد
[یعنی پیوسته نمی خواند [مگر صدّیقی یا عابدی و هر کس آن را بخواند وقتی که
به رختخواب خود می رود. خداوند او را ایمن می دارد و همسایه اش را و
همسایه همسایه اش را و خانه هایی را که گرداگردِ او است.

گویند: صحابه درباره فاضل ترین آیه در
قرآن با هم سخن می گفتند، پس حضرت علی علیه السلام آنان را فرمود: شما
درباره آیة الکرسی چه می گویید؟ آنگاه گفت: رسول صلی الله علیه و آله مرا
گفت: ای علی! سید بشر، آدم است و سیّد عرب، محمد صلی الله علیه و آله و در
این فخری نیست و سید کلام، قرآن است و سیّد قرآن، بقره است و سید بقره، آیة
الکرسی.

و باز از حضرت علی علیه السلام روایت
کرده اند که: چون روز بَدْر بود، من قتال کردم. آنگاه به نزد رسول خدا صلی
الله علیه و آله آمدم تا چه می کند، چون آمدم دیدم که در سجده است و می
گوید: «یا حیُّ یا قَیوُّمُ» و بر آن چیزی نمی افزاید؛ آنگاه باز به قتال
بازگشتم. سپس باز آمدم و او همان کلمات را می گفت و همچنان می رفتم و می
آمدم و به او می نگریستم و او بر آن گفتار چیزی نمی افزود، تا اینکه خداوند
او را فتح داد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top