جمله زیبا درباره تهمت

سخنان بزرگان درباره تهمت

در وظيفه خود ايستادگي كردن و خاموش ماندن، بهترين پاسخ به تهمت است.((جورج واشنگتن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

لازم
است بر سر نويسنده بي نام و نشان، يعني يك شارلاتان ادبي فرياد زد كه اگر
شجاعت آن را نداري كه آنچه را درباره مردم مي گويي آشكارا تصديق كني بهتر
است زبان تهمت خود را نگاه داري.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

مردم
دورانهاي فاسد، مردمي زيرك و انديشمند و اهل تهمت و افترا هستند؛ آنها مي
دانند كه مي توان بدون استفاده از خنجر و غافلگيري كسي را كشت و همچنين مي
دانند كه مردم آنچه را كه خوب بيان شود باور مي كنند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

كسي كه مي تواند چاپلوسي كند، تهمت زدن هم برايش بسيار آسان است.((ناپلئون بناپارت)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

آنكه تهمت مي زند، هزار بار مي كشد و قاتل، يكبار.((مثل چيني)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

وزن يك تهمت، سنگين تر از هزار هزار دشنام است.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

كسي كه از صفت مردي كه در او هست، (به بدي) ياد كند، غيبت او كرده است (و اگر در او نباشد، تهمت است.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هيچ
چيزي باعث نابودي مردم نمي‌شود مگر آن چيزهايي كه زبان‌شان درو مي‌كند.
(يعني زبان مردم باعث اختلاف و نابودي‌شان مي‌شود زيرا ممكن است يك تهمت،
جنگي به راه اندازد.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

‌خداوند رحمت كند كسي را كه زبان خود را (‌از سخن زشت مثل تهمت و غيبت و دشنام و سخن‌چيني) حفظ كند.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

‌خاموشي زبان، سبب سلامتي انسان است. (‌ديگران در مورد او قضاوت بد نمي‌كنند و مورد غيبت و تهمت هم قرار نمي‌گيرد.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

ازدواج
را شدّت ببخشيد و آن را علني سازيد. (اثرات اين كار بعدها روشن مي‌شود كه
مورد تهمت قرار نمي‌گيرند و منظور از شدّت ازدواج، ثبت عقد ازدواج است.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

مرد
خوب با خبر خوب و مرد بد با خبر بد مي‌آيد (افراد خوب، كلام‌شان نيز خوب
است برخلاف افراد بد كه از دهان‌شان توهين و غيبت و تهمت خارج مي‌شود.)‌((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

كسي
كه با اهل تهمت (گنهكاران و كساني كه به واسطه‌ي‌ كارهايشان مورد اتّهام
ديگران هستند) همنشيني داشته باشد، بهترين فردي است كه به تهمت سزاوار است
(‌اگر چه خودش مانند آنها نباشد.)((‌حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

پنج
گناه هستند كه براي آنها كفّاره¬اي (جهت آمرزش) وجود ندارد: شريك قرار
دادن به خداوند و بدون حق، شخصي را به قتل رساندن و تهمت زدن به مؤمن و
فرار از ميدان نبرد (با باطل) و قسمي كه با آن مال شخصي بدون حق، از او
گرفته مي¬شود.((حضرت محمد (ص)‌)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

‌همانا،
دروغ بستن به من مانند دروغ بستن بر كسي (ديگر) نيست (زيرا) كسي كه به من
عمداً دروغ ببندد، مقعدش (نشيمنگاه) در آتش (جهنم)‌ گذاشته مي¬شود.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هر
كه خود را در محل تهمت درآورد كسي را كه گمان بد به او مي‌برد ملامت نكند و
هر كه راز خود را پنهان دارد اختيار با خودش است و هر سخني كه از دو كس
گذشت فاش مي‌شود.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

سزاوارترين مردم به تهمت كسي است كه با اهل تهمت همنشيني كند.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

سزاوارترين مردم به تهمت كسي است كه با اهل تهمت همنشين باشد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هر كه خود را در محل تهمت درآورد ملامت نكند كسي را كه گمان بد به او مي‌برد.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هر كس نفس خويشتن را در موارد تهمت قرار بدهد، كسي را كه به او بدگمان باشد، ملامت نكند.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

آن مدعي كه ادعايش اساسي ندارد، هلاكت در انتظار اوست، و كسي كه افترا به واقعيات زند، به استقبال نوميدي و سقوط مي‌شتابد.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيدجمله های باحال

حس ترس… اي كاش هيچ‌وقت [=هيچ‌گاه] اين حسُ كشف نكرده بودم؛ حسي كه
لحظه‌هامُ خراب مي‌كنه، شاديمُ از بين مي‌بره وُ سبب مي‌شه از وحشت [=ترس]
به خودم بلرزم.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

اگه چيزي براي كشف كردن نبود، دنيا خيلي يه‌‌نواختُ خسته‌كننده مي‌شد.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

بيست
سال بعد، بابت كارهايي كه نكرده اي بيشتر افسوس مي خوري تا بابت كارهايي
كه كرده اي. بنابراين، روحيه تسليم پذيري را كنار بگذار، از حاشيه امنيت
بيرون بيا، جستجو كن، بگرد، آرزو كن و كشف كن.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

براي كشف اقيانوسهاي جديد بايد شهامت ترك ساحل آرام خود را داشته باشيد؛ اين جهان، جهان تغيير است نه تقدير.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

من حقيقت را نمي دانم و از راه مباحثه با اشخاص مي خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمايم.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

زندگي بدون تحقيق و جستار ارزش زيستن ندارد.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

در درون هر انسان، سرزميني كشف نشده و يك معدن طلا وجود دارد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

آنجا
كه مرد به صحت و اهميت افكارش ايمان دارد، آن ندا و شوق لازم براي پشتكار و
تلاش بي وقفه جهت كشف روشن ترين، سودمندترين و پرقدرت ترين بيان آن افكار
در او طنين افكن مي شود.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

همه چيز كشف شده است، مگر چگونه زيستن.((ژان پل سارتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

استعداد هاي نهفته درون خود را كشف و شكوفا كنيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

استعدادهاي درون خود را كشف و شكوفا كنيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

نكته‌ي
غم‌انگيز اين است كه بيشتر مردم تا زماني كه تندرست هستند، چَم و مفهوم
زندگي خود را كشف نمي‌كنند. مي‌بايست بيماري كُشنده‌اي، زندگي‌شان را تهديد
كند تا بخواهند و تلاش كنند كه چَم و مفهوم زندگي را بيابند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

اگر راههايي براي كمك به ديگران كشف كنيد كه متناسب با درآمدتان باشد، به يكي از بزرگترين دلخوشي هاي زندگي دست خواهيد يافت.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

دست به كنش بزنيد و از كشف توانايي هاي تازه لذت ببريد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

بدبختانه،
بيشتر مردم، تربيت را تنها در رفتن به مدرسه مي دانند و همين كه فارغ
التحصيل [ =دانش آموخته ] شدند، دست از پژوهش و آموختن مي كشند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تا
چهل سالگي كه مغزم خوب كار مي كرد، به رياضيات و پژوهش پرداختم. از چهل تا
شصت سالگي كه ذهنم ضعيف شده بود به فلسفه روي آوردم و در اواخر كه به كلي
مغزم كار نمي كرد به سياست!((برتراند راسل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

خرد، كسب كردني نيست؛ بايد پس از سفري كه جز ما كسي نمي تواند به آن برود، آن را كشف كنيم.((مارسل پروست)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

سفر راستين براي كشف كردن، رفتن به مكان‌هاي تازه نيست، بلكه يافتن نگاهي تازه است.((مارسل پروست)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

حقيقت
را نمي توان خريداري كرد. هيچ راهي براي گرفتن حقيقت از ديگران نيست.
حقيقت قابل انتقال نيست؛ تو بايد خودت حقيقت را كشف كني.((اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

انساني كه در راه كشف حقيقت تلاش مي كند، جامعه بي درنگ دشمن او مي شود.((اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

به
ياد داشته باش، وقتي به تخريب دست مي يازي، خود را نيز تخريب كرده اي و
آنگاه كه مي آفريني، ترانه اي، رقصي، خود را نيز مي آفريني و ابعاد نويني
از وجود خود را كشف مي كني.((اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

من
نمي دانم كه جهان مرا چه مي داند؟ اما من خود را مانند كودكي مي بينم كه
در كنار ساحل سرگرم بازي است و گاه و بيگاه با يافتن سنگ ريزه ها و يا گوش
ماهيهاي زيباتر و صافتر از حد معمول، خوشحال مي شود؛ حال آنكه اقيانوس بزرگ
حقيقت همچنان كشف نشده پيش رويم گسترده است.((آيزاك نيوتن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

دانش رشد مي كند و دانشمندترين افراد در ميان ما در آستانه كشف اين حقيقت قرار گرفته اند كه چيز زيادي نمي دانند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

من در شناخت هر اندازه حريص باشم نمي توانم جز از طريق نگرش خود چيزي كشف كنم و به نگرش ديگران دست نمي يابم.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

پختگي مرد يعني كشف دوباره همان جديتي كه در كودكي و به هنگام بازي داشته ايم.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

وقتي
كسي از چيزي به طور كامل و براي مدتي طولاني صرفنظر كند، اگر تصادفاً آن
را دوباره ببيند تقريباً تصور مي كند كه آن را دوباره كشف كرده است و شادي
هر كاشفي چه باشكوه است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

بيشتر
بزهكاران چنان به سراغ كيفرهايشان مي روند كه مادران به سراغ كودكانشان.
صدها بار بزه كرده اند، بي آنكه عواقب ناگوار آن را احساس كنند. به ناگهان
كشفي روي مي دهد و پشت سرِ آن كيفر از راه مي رسد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

مخاطب وقتي در يك تابلو نقاشي تامل مي كند، در همان حال شاعر مي شود و وقتي يك شعر را با دقت بررسي مي كند، پژوهشگر.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

آدم
تنها اگر در بهشت هم باشد به او خوش نمي گذرد. اما كسي كه به كتاب يا
تحقيق علاقه مند است، هنگامي كه به مطالعه يا انديشه درباره محتواي آن كتاب
مشغول است، جهنم تنهايي براي او بهترين بهشت هاست.((موريس مترلينگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top