جملات کوتاه کنکوری

زیباترین و خواندنی ترین جملات کوتاه و انگیزشــــی!

با استعداد متوسط اما پشتكار متوسط به هر چه بخواهيد مي رسيد.

* اگر در كارها جديت به خرج ندهيد بي استعدادترين افراد مصمم و با اراده از شما پيشي مي گيرند.

* كارتان را آغاز كنيد توانايي انجامش به دنبال مي آيد.

* خداوند به هر پرنده اي دانه اي مي دهد ولي آنرا داخل لانه اش قرار نمي دهد.

* اثر كمرنگ ترين نوشته ها بيشتر از قويترين حافظه هاست.

* مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.

* تغييرات غيراصولي هرج و مرج ايجاد مي كند و تغيير نكردن پوسيدگي است.

* گوش شنوا زير بناي مهارتهاي ارتباطي است.

* دشوارترين قدم همان قدم اول است.

* هرگز چيزي تغيير نيافته اين ماييم كه عوض مي شويم.

* براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند.

* آن قدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا شكست دادن را بياموزيد.

* رمز سلامتي قرار دادن كمي هيجان به جاي آسايش است.

* كتاب معلمي است كه بدون عصا و تازيانه ما را تربيت مي كند.

* فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست.

* آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد.

* از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد.

* همو اره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد.

جملاتي كوتاه از دكتر شريعتى

۱: دو بیگانه هم درد از خویش بی درد یا نا هم درد با هم خویشاوندترند.
۲:انسان نقطه ای است میان دو بی نهایت: بی نهایت لجن بی نهایت فرشته.
۳:آن گاه که تقدیر واقع نگردید از تدبیر نیز کاری ساخته نیست.
۴:مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد.
۵:اساسا <<خوشبختی>> فرزند نامشروع <<حماقت>> است.
۶: اگر توانستی (( نفهمی)) می توانی خوشبخت باشی !

۷:جامعه دو طبقه دارد: ۱:طبقه ای که می خورد و کار نمی کند ۲:طبقه ای که کار می کند و نمی خورد.
۸:چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است.
۹:تمام بدبختی های آدم مال این دو کلمه است یکی داشتن و یکی خواستن
۱۰:چقدر ندانستن ها و نفهمیدن ها که از دانستن ها و فهمیدن ها بهتر است.

۱۱:کیست که تنها آروزی همیشگی اش در این جهان این باشد که تنها چیزی را که از این جهان آرزو می کند از دست بدهد؟
۱۲:آن ها که از در می آیند
و می روند چهارپایان نجیب و ساکت تاریخ اند حادثه ها را تنها کسانی در
زندگی آدمی آفریده اند که از پنجره ها بیرون جسته اند و… یا به درون پریده
اند.

۱۳:چقدر دعا می کنم که: بعضی اصوات را نشنونی بعضی رنگ ها نبینی بعضی افکار را نفهمی بعضی حالات را حس نکنی
۱۴:با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش.
۱۵:وقتی در صحنه حق و باطل
نیستی وقتی که شاهد عصر خودت و شهید حق و باطل جامعه ات نیستی هرکجا که
خواهی باش چه در نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی هر دو یکی است

۱۶:حوادث انسان های بزرگ را متعالی و آدم های کوچک را متلاشی می کند.
۱۷:این سه راهی است که در پیش پای هر انسانی گشوده است: پلیدی پاکی پوچی
۱۸:شرف مرد هم چون بکارت یک دختر است اگر یک بار لکه دار شد دیگر هرگز جبران پذیر نیست
۱۹:چقدر دوست دارم این سخن مسیح را « از راه هایی مروید که روندگان آن بسیارند از راه هایی بروید که روندگان آن کم اند»
۲۰:آدم بالاخره می میره حالا من به اسهال خونی بمیرم بهتره یا به خاطر حرفم؟
۲۱:آن جا که عشق فرمان می دهند محال سر تسلیم فرو می آرد.
۲۲:چاپلوسی یونجه لطیفی است برای درازگوشان دمبه دار خوشحال
۲۳:گریستن خوب نیست مگر بشود جوری گریست که چشم ها نفهمند
۲۴:پروانه ی شمع اگر هم چون مرغ خانگی نه بر گرد شمع که در پی خروس می رفت زندگی در زیر پایش رام می گشت و آسمان بر بالای سرش به کام
۲۵:من از دو کار نفرت دارم
: یکی درد دل کردن که کار شبه مردهاست و یکی هم از خود دفاع کردن برای
تبرئه خود جوش زدن که کار مستضعفین است. شجاع به همدرد نیازمند نیست از
ناله شرم دارد.

۲۶:برای خوشبخت بودن به
هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن و یاس انسان امروزه یاسی است ناشی از
آگاهی اش به خویش و خوش بینی انسان در تاریخ زاییده ی جهلش نسبت به خویش
است

۲۷:زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی بدنش را نشان نمی دهد.
۲۸:دو پدیده را مردم یا
عوام نمی توانند از هم سوا کنند یکی شور مذهبی است یکی شعور مذهبی.که این
دو ربطی به هم ندارند آن کسی که شور مذهبی دارد خیال می کند که شعور مذهبی
هم دارد

۲۹:هرکس – نه تنها – به میزان معلوماتی که دارد عالم نیست بکله به میزان مجهولاتی که در عالم احساس می کند عالم است.
۳۰:انسان به میزان برخورداری هایی که در زندگی دارد انسان نیست بلکه به اندازه نیازهایی که در خود احساس می کند انسان است
۳۱:برای این که قومی خوب سواری بدهد باید احساس انسان بودن از او گرفته شود.
۳۲:چقدر این قفس برایم تنگ است. من تاب تنگنا ندارم !

دوست داشتن
ممکنه نتونيم چيزائي که دوستداريمو داشته باشيم ولي مي تونيم چيزائي که داريمو دوست داشته باشيم.

انتخاب دوست
کسي رو براي دوستي انتخاب کن که اونقدر قلبش بزرگ باشه که نخواي براي اينکه تو قلبش جائي داشته باشي خودت رو کوچيک کني

اميد
هيچوقت به خدا نگوييد: من يك مشكل بزرگ دارم
به مشكلتان بگوييد: من يك خداي بزرگ دارم

عشق
عشق خيس شدن دو دلدار در زير باراننيست…عشق اينست که من چترم را روي دلدار بگيرم واو نبيند….نبيند وهرگز نداند که چرا در زير باران خيس نشد…..

نگاه
سعي نکن عظمت در نگاه توباشد…………………
سعي کن عظمت در آن چيزي باشد که به آن مينگري……….

از خدا خواستن
از خدا خواستن شجاعت است بدهد نعمتاست ندهد حکمت. از بنده خواستن حماقت است بدهد منت است ندهد ذلت

سخني از ناپلئون
هرگز اشتباه نکن ….

اگراشتباه کردي … تکرار نکن
اگر تکرار کردي … اعتراف نکن
اگر اعتراف کرديالتماس نکن
اگر التماس کردي … ديگر زندگي نکن

ژيد
عظمت واقعي در آن نيست كه هرگزسقوط نكنيم ؛ بلكه در آن است كه هر بار سقوط كرديم، دوباره برخيزيم . ( ژيد)

به دلمون ياد بديم
ما نمي تونيم به دلمون ياد بديمكه نشكنه ولي ميتونيم به دلمون ياد بديم كه اگه شكست لبه هاي تيزش دست اوني رو كهشكستش نبره .

دنيا
دنيا دو روز است
يک روز با توو روز ديگر عليه تو
روزي که با توست مغرور مشو و روزي که عليه توست نااميدمگرد
زيرا هر دو پايان پذيرند

امام علي(ع)

وصال
مي گويند لذ تي كه در فراق است دروصال نيست

چون در فراق شوق وصال است و در وصال بيم فراق……

خوشبختي
لحظات را طي کرديم تا به خوشبختيبرسيم اما وقتي رسيديم فهميديم خوشبختي همان لحظات بود.باد می وزد …میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باد می وزد …میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دوست داشتن بهترین شکل مالکیت
و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خوب گوش کردن را یاد بگیریم…
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد
ولی راه به جائی نخواهد برد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .
( وین دایر )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی
بدست خواهی آورد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی
فردا میشکند دگری قلب تو را . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست
که اگر پیدا کردی قدرش را بدان . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست ، نمیتونه آینده کسی باشه . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار
شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم
به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد
صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری
واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت
بازم بهش فرصت جبران را بده . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست
و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی
که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برنده میگوید مشکل است اما ممکن
بازنده میگوید ممکن است اما مشکل . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست
دوست داشتن امری لحظه ایست
ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی!
وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
علف هرز چیه؟؟!
گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛
با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود
شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زنان هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است
پس همیشه امید داشته باش . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس
و حقیقت را با واقعیت و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان. .آنتونی رابینز : نشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را
تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی
بیشتری را احساس کنند.

آنتونی رابینز : همیشه به خود اعتماد داشته باشید.
اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید.

آنتونی رابینز : قابلیت انعطاف داشته باشید . تنها همین یک
خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند .

آنتونی رابینز : تفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم
گیری مشخص می شود . اراده خود را قوی سازید! کافی نیست که به خود فشار
بیاورید بلکه باید خود را در حالتی مصمم قرار دهید.

آنتونی رابینز : احساس شور و هیجان را در خود تقویت کنید تا
هر مشکلی را بصورت فرصتی در نظر آورید و زندگی خود را با ضرب آهنگی سریعتر
پیش ببرید.

آنتونی رابینز : مانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد
کنجکاو هرگز کسل نمی شوند ، و در نظرآنها زندگی ، مطالعه پایان ناپذیر
خوشی هاست.

آنتونی رابینز : احساس قدرشناسی و سپاس رادر خود تقویت کنید.
این عواطف از معنوی ترین احساسات ما هستید و بیش از هر چیز،
زندگی ما را پر بار می سازند. با احساس شکر گزاری زندگی کنید.

آنتونی رابینز : احساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید.
این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که
( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک).

آنتونی رابینز : اگر از احساسات خود ناراضی هستید مرکز توجه
خود و یا شیوه عملکرد خود را تغییر دهید ، تا بلافاصله تغییری در عواطف
تان ایجاد شود .

آنتونی رابینز : شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستید.
در هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را ایجاد کنید و یا تغییر دهید.

: کلمات چنان قدرتی دارند که می توانند آتش جنگی را
بیفروزند و یا صلحی را بر قرار سازند رابطه ای را به نابودی کشانند و یا
آنرا محکمتر کنند برداشت و

احساس ما نسبت به هر چیز بسته به معنایی است که به آن چیز
می دهیم کلماتی که آگاهانه یا نا آگاهانه برای بیان یک وضعیت انتخاب می
کنیم بلافاصله معنای آن را در نظرمان دگرگون می کنند و در نتیجه احساسمان
را تغییر می دهند

آنتونی رابینز : بسیاری از مردم ، گناه نارسائیهای زندگی خود را به گردن وقایع و اتفاقات می اندازند .
در حالی که آنچه زندگانی ما را شکل می دهد، خود آن وقایع نیست،
بلکه معنایی است که به آن رویدادها می دهیم.

آنتونی رابینز : اگر توجه مان را به چیزی جلب کنیم که از آن وحشت داریم ،
بطور قطع همان بلائی را که از آن می ترسیم ، به سرمان می آید .

آنتونی رابینز : اگر همسر شما در اثر فشار کار ، سخنان
دلسرد کننده ای می گوید معنی اش آن نیست که به آخر خط رسیده اید . معنی اش
آن است که همسر مورد علاقه شما به محبت و حمایت بیشتری نیاز دارد.

: تصمیم بگیرید که چه می خواهید و مشخص کنید که چه عاملی مانع رسیدن به آن خواسته است.

آنتونی رابینز : تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است.

آنتونی رابینز : طوری زندگی کنید که دائماٌ احساس لذت فراوان کنید و کمتر دچار رنج شوید .

: رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم.

آنتونی رابینز : نیروی رنج، می تواند در خدمت شما باشد،
به شرط اینکه از آن به صورت صحیح استفاده کنید.

آنتونی رابینز : وجود موانع ، تنهابه این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید.

آنتونی رابینز : قدرت اراده و میل به پیروزی ، موفقیت،‌‌‌‌
سامان دادن به زندگی و تسلط بر آن ، تنها هنگامی در شما بیدار می شود که
بدانید چه می خواهید و باور داشته باشید که هیچ مشکل و مساله و مانعی نمی
تواند جلو شما را بگیرد .

آنتونی رابینز :وقتی به دنبال هدف تازه ای می روید و با
مانعی مواجه می شوید ، به یاد آورید که از این موانع ، قبلاٌ هم در
زندگیتان بوده است و بر آنها غلبه کرده و موفق شده اید!

: همه ما نیاز داریم که دائماٌ احساس رشد عاطفی و معنوی کنیم . این غذایی است که روح ما به آن محتاج است .

آنتونی رابینز :مقصود واقعی از داشتن هدف آن است که ضمن تعقیب هدف،
شخصیت شما به عنوان یک فرد انسانی نیز ساخته شود .
پاداش واقعی شما شخصیتی است که به عنوان یک انسان ، پیدا می کنید.

آنتونی رابینز : پشتکار، ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگی است و حتی از استعداد نیز مهمتر است.

آنتونی رابینز : رمز رسیدن به هدفها، شرطی کردن ذهن است .
دست کم روزی دوبار ، هدفهایی را که نوشته اید بررسی کنید.

آنتونی رابینز : هرگز هیچ هدفی را رها مکنید،
مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی درجهت تحقق آن برداشته باشید.

: بسیاری از چیزها در اطرافتان وجود دارند که به کار
موفقیت وعملی شدن رویا های شما می آیند، اما متوجه وجود آنها نمی شوید .
زیرا هدفهای خود را

به روشنی تعریف نکرده اید و به عبارت دیگربه مغز خود نیاموخته اید که آن چیز ها دارای اهمیت هستند .

آنتونی رابینز : رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که
هدفهای هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاٌ نیروی خلاقه را در شما
زنده کند و محرک شور و شوق باشد.

آنتونی رابینز : موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار ،
پشتکار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است.

آنتونی رابینز : شکست نتیجه خودداری از انجام عملی
( مثلاٌ زدن یک تلفن ، رفتن یک کیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت) است.

: اگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده نیز آنهارا تکرار کنیم .

آنتونی رابینز : باید خود را مقید کنیم که از اشتباههای خود پند بگیریم،
نه اینکه به خود بپیچیم و خویشتن را ملامت کنیم .

آنتونی رابینز : همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ،
قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد.

آنتونی رابینز : هر چه بیشتر تصمیم بگیرید ،قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود .

آنتونی رابینز : اگر در زندگی شما چیزی هست که از آن ناراضی هستید،
( مثلاٌ در زمینه روابط، سلامت جسمی ویا شغل )
هم اکنون تصمیم بگیرید که بلافاصله تغییری در آن به وجود آورید.

آنتونی رابینز : با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید .

: در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده
شده است که می تواند ما رابه کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن
برساند.

آنتونی رابینز : اگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم ،
دست کم می توانیم بر واکنشهای خود نسبت به آن وقایع ،
و بر اعمالی که در مقابل آنها انجام می دهیم مسلط باشیم.

: من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ،
شرایط زندگیمان نیست ، بلکه تصمیمهای ماست.

آنتونی رابینز : من و شما نیز می توانیم زندگانی خود رابه
صورت یکی ازاین افسانه ها در آوریم ، به شرط اینکه شهامت داشته باشیم و
بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد به دستگیریم.
مايلم افكار خدا را بدانم باقي چيزها فقط جزئيات است.
(انيشتنچند جمله حرف حساب

تمام خبايث در اتاقي است كه كليد آن اتاق، دروغ است
چیزی را که دوست داری سعی کن بدست بیاوری وگرنه مجبور می شوی چیزی را که بدست می آوری دوست داشته باشی
يادتان باشد اگر شما سكوت كنيد زندگي جاي شما حرف ميزنه
هر که دوست میداری رهایش کن اگر به سوی تو بازگشت از آن توست و اگر باز نگشت بدان از اول برای تو نبوده
آدميان محصول عشق را، تنها وقتي بعد از غيبت يار و تلخي صبر و تيرگي ياس درو خواهند کرد
خواسته‌ي بر حق را بايد بي صدا اجابت كرد
قلب سازيست آسماني، بايد نحوه‌ي نواختن آنرا آموخت
جاودان ماندن تنها در اخلاص قلب توست
به یک لبخند، بسیاری از درها به روی انسان گشاده خواهد شد
وقت برای سعادتمند بودن امروز است نه فردا
آنچه انسان را غرق مي كند، در آب افتادن نيستobs.gifبلكه زير آب ماندن است
غیر ممکن فقط در قاموس ابلهان یافت می شود .ناپلئون
سکوت زبان گويش کساني است که با زبان نگاه پيوندي آشنا دارند
هيچ کار بزرگي بدون اراده بزرگ ميسر نيست
اگر اولش به فكر آخرش نباشي آخرش به فكر اولش مي افتيدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top