جملات مخصوص شاد بودن

جملات آرامش بخش

امیدوارم هر جمله رو به دقت بخونی ویکی
دوثانیه راجع بهش فکر کنی…….

1. I love you not because of who you are, but because of who I am when
I am with you..

من تو رو دوست دارم نه  به خاطر تو…بلکه
به خاطرشخصیتی و ارزشی  که زمانی که با
توهستم پیدا می کنم……

2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won”t make
you cry.

هیچ مرد یا زنی ارزش گریه های تو رو نداره
چون اگه داشت باعث اشک ریختن تو نمی شد.

3. Just because someone doesn”t love you the way you want them to,
doesn”t mean they don”t love you with all they have.

اگه کسی  با تو هم عقیده نیست وکاری رو که
تو علاقه داری اون دوست نداره  به این
معنی نیست که خود تو رو هم دوست نداره…

4. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your
heart.

یک دوست واقعی کسی هست که دستان تو رو
میگیردو احساسات قلبی تو رو درک می کند…
5. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them
knowing you can”t have them

بدترین نوع فراق زمانی هست که کسی رو که
دوست داری در کنار خودت داشته باشی ولی
بدونی هیچ وقت نمی تونی مالکش بشی.

6. Never frown, even when you are sad, because you never know who is
falling in love with your smile.

حتی زمانی که ناراحت هستی..اخم نکن
ولبخند بزن ..زیرا ممکنه کسی عاشق لبخند
تو بشه…

7. To the world you may be one person, but to one person you may be the
world.

برای تمام دنیا تو فقط یک نفری…ولی کسی
هست که تو برای او تمام دنیایی


<>


8. Don”t waste your time on a man/woman, who isn”t willing to waste
their time on you.

وقتت رو با کسی تلف نکن ..که حاضر نیست
واسه تو وقت بذاره…

9. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the
right one, so that when we finally meet the person, we will know how to
be grateful.

شاید خدا می خواد که تو آدم های مختلفی رو
قبل از دیدن اون شخصی که واقعا مال توست
ملاقات کنی تا بالاخره وقتی اونو دیدی
شکر گزار باشی

10. Don”t cry because it is over, smile because it happened.

وقتی اتفاقی می افته گریه نکن.زیرا دیگه
تموم شده و اون اتفاق افتاده…پس بخند…

11. There”s always going to be people that hurt you so what you have to
do is keep on trusting and just be more careful about who you trust
next time around.

همیشه اشخاصی وجود دارند که تورو ناراحت
کنند ولی تو نباید امید و اطمینانت روبه
همه از دست بدی…فقط  برای دفعه دیگه
حواست رو جمع کن که چه کسانی قابل اعتماد
هستند

12. Make yourself a better person and know who you are before you try

سعی کن پیشرفت کنی ولی فراموش نکن قبلا
کی بودی…..

13. Don”t try so hard, the best things come when you least expect them
to.

خیلی خودتو درگیر نکن ..همیشه اتفاق های
خوب زمانی می افته که اصلا انتظارش رو
نداری…

14. Thank you for being a part of my life, whether you were a reason, a
season or a lifetime.

ا ز تو به خاطر این که  تبدیل  به قسمتی از
زندگی من شدی ممنونم حالا هرچی میخواد
باشی :دلیل زندگیم؟طعم زندگیم یاخود
زندگیم …

REMEMBER: WHATEVER HAPPENS, HAPPENS FOR A REASON.

همیشه یادت باشه که در هر اتفاقی حکمتی
نهفته هست…

How many people actually have 8 true friends؟

چند نفر ازشما میتونین ادعا کنین که هشت
نفر دوست واقعی دارین؟؟؟؟؟

Hardly anyone I know ! But some of us have all right friends and good
friends!!!

بعیده ! ولی بعضی از ما دوستانی داریم  که
الحق دوستان خوبی هم هستند!!!!

You have been Tagged by the Green Dog!

چیزی که مسلمه شانس داشتی که یکی از
گیرندگان این ای-میل باشی….

You will Have Good Luck   if you send this to 8 people or more and if
this is sent back to you then you are a true friend……

و شانس بهت رو میاره اگه این ای -میل رو
واسه حداقل 8 نفر بفرستی  و بدون اگه
دوباره به خودت برگشت، یک دوست واقعی
برای تمام اون ها هستی….


بخشش را “بخش کن”… محبت را “پخش کن” …

غضب “پریشانی” است… نهایتش “پشیمانی” است …

شکیبایی… بر هر “دعوایی”، “دواست”…

هر چه “بضاعتمان” کمتراست … “قضاوتمان” بیشتر است…

 با “خویشتنداری” … “خویشاوند داری” …

به “خشم” … “چشم” نگو …

سوء تفاهم، “تیر خطایی” است..که از “گمان” رها می شود!

انسان “خوشرو” … گل “خوشبو” ست.

“دوست داشتن”  … را “دوست بدار”.

از” تنفر ”  …”متنفر”باش

به “مهربانی”   .. “مهر” بورز

با “آشتی”    …. “آشتی” کن

و از “جدایی” …”جدا “باش….

از دورویی “دوری” کندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top