جملات زیبا در مورد آرامش

خدای من

گفتم : خدای من ، دقایقی بود درزندگانیم که هوس می کردم سرسنگینم را که پر
از دغدغه ی دیروز بود و هراس فردا برشانه های صبورت بگذارم ، آرام برایت
بگویم و بگریم ، درآن لحظات شانه های تو کجا بود ؟ 
گفت : عزیزتر از
هرچه هست ، تو نه تنها درآن لحظات دلتنگی که درتمام لحظات بودنت بر من تکیه
کرده بودی ، من آنی خود را ازتو دریغ نکرده ام که تو اینگونه هستی . من
همچون عاشقی که به معشوق خویش می نگرد ، با شوق تمام لحظات بودنت را به
نظاره نشسته بودم .
گفتم : پس چرا راضی شدی من برای آن همه دلتنگی ، اینگونه زار بگریم ؟
گفت
: عزیزتر ازهرچه هست ، اشک تنها قطره ای است که قبل از آنکه فرود آید عروج
می کند ، اشکهایت به من رسید و من یکی یکی برزنگارهای روحت ریختم تا بازهم
ازجنس نور باشی و از حوالی آسمان ، چرا که تنها اینگونه می شود تا همیشه
شاد بود .
گفتم : آخر آن چه سنگ بزرگی بود که برسرراهم گذاشته بودی ؟
گفت
: بارها صدایت کردم ، آرام گفتم ازاین راه نرو که به جایی نمی رسی ،توهرگز
گوش نکردی و آن سنگ بزرگ فریاد بلند من بود که عزیز ازهرچه هست ازاین راه
نرو که به نا کجا هم نخواهی رسید .
گفتم : پس چرا آن همه درد دردلم انباشتی ؟
گفت
: روزیت دادم تا صدایم کنی ، چیزی نگفتی ، پناهت دادم تا صدایم کنی ، چیزی
نگفتی ، بارها گل برایت فرستادم ، کلامی نگفتی ، می خواستم برایم بگویی
آخر تو بنده ی من بودی ، چاره ای نبود جز نزول درد که تو تنها اینگونه شد
که صدایم کردی .گفتم : پس چرا همان بار اول که صدایت کردم درد را ازدلم
نراندی ؟
گفت : اول بار که گفتی خدا ، آنچنان به شوق آمدم که حیفم آمد
باردگر خدای تو را نشنوم ، تو باز گفتی خدا و من مشتاق تر برای شنیدن خدایی
دیگر ، من می دانستم تو بعد از علاج درد برخدا گفتن اصرار نمی کنی و گرنه
همان بار اول شفایت می دادم .
گفتم : مهربانترین خدا ، دوست دارمت …
گفت : عزیزتر از هرچه هست من دوست تر دارمت


رمزوراز واژه های زشت وزیبا درزندگی

عاقلانه ترین کلمه “احتیاط” است
حواست را جمع کن

دست و پا گیر ترین کلمه “
محدودیت” است
اجازه نده مانع پیشرفتت شود

سخت ترین کلمه “
غیر ممکن” است
اصلا وجود ندارد

مخرب ترین کلمه “
شتابزدگی” است
مواظب پل های پشت سرت باش

تاریک ترین کلمه “
نادانی” است
آن را با نور علم روشن کن

کشنده ترین کلمه “
اضطراب” است
آن را نادیده بگیر

صبور ترین کلمه “
انتظار” است
همیشه منتظرش بمان

با ارزش ترین کلمه “
بخشش” است
سعی خود را بکن

قشنگ ترین کلمه “
خوشرویی” است
راز زیبایی در آن نهفته

سازنده ترین کلمه “
گذشت” است
آن را تمرین کن

پرمعنی ترین کلمه “
ما” است
آن را به کار ببر

عمیق ترین کلمه “
عشق” است
به آن ارج بده

بی رحم ترین کلمه “
تنفر” است
با آن بازی نکن

خودخواهانه ترین کلمه “
من” است
از آن حذر کن

نا پایدارترین کلمه “
خشم” است
آن را در خود فرو بر

بازدارنده ترین کلمه “
ترس” است 
با آن مقابله کن

با نشاط ترین کلمه “
کار” است
به آن بپرداز

پوچ ترین کلمه “
طمع ” است
آن را در خود بکش

سازنده ترین کلمه “
صبر” است
برای داشتنش دعا کن

روشن ترین کلمه “
امید” است
همیشه به آینده امیدوار باش


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top