جملات زیبا از لئو تولستوی

سخنان تولستوی

این ادعا که حکومت نماینده مردم است،رویای پوچ و باطلی است. تولستوی

 

در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند ، وجود ندارد. تولستوی

 

عشق ورزیدن کافی است ،آنگاه همه چیز لذت بخش است. تولستوی

 

دوست داشتن رحمت است .مورد محبت قرار گرفتن ،خوشبختی است. تولستوی

 

مردان بلند نام و با آوازه هرگز نمیمیرند ،زیرا که گورشان قلوب نسلهای آینده است.تولستوی

 

کسي از دانش خود برخوردار مي شود که به دانش خود عمل کند.تولستوی

 

نيکي همه چيز را مغلوب ميکند و خودش هرگزمغلوب نمي شود.تولستوی

 

انسان تنها برای نیكی كردن آفریده شده است.تولستوی


بدون دانستن اینکه کیستم وچرا اینجا هستم ، زندگی ناممکن است.تولستوی

بشر تا زمانی که زندگی را به عنوان چیزی مقدس باور
نداشته باشد و به همنوعان خود به چشم برادر نگاه نکند، زندگی دیگران را
تباه خواهد کرد. تولستوی


میان آدمیان چیزی نیست جز دیوار هایی که خود ساخته اند . تولستوی

 

گفتن اینکه شما میتوانید در بقیه زندگی تان کسی را دوست داشته باشید ،مانند گفتن این است که تا زمانی که زنده اید ،شمعی خواهد سوخت.تولستوی

 

همه میخواهند بشریت را تغیر دهند ُاما هیچ کس به تغییر دادن خویش نمی اندیشد. تولستوی

 


بشریت به ظاهر نیست ، به باطن است. تولستوی
 

بدترين و خطرناکترين کلمات اينست: «همه اين جورند»…. تولستوی

 

آن عصای جادویی به من واگذار شده ،این منم که باید چگونی استفاده از آن را بدانم. تولستوی

 

 عشق گوهری است گرانبها اگر با عزت توام باشد – تولستوی
 

بزرگترین آثارهنری فقط به این خاطربزرگند که دست یافتنی و قابل فهم هستند” . تولستوی
 

فرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت…. تولستوی

وبلاگ جملات جکیمانهسخنان لئو نيكولايويچ تولستوي

ميان آدميان چيزي نيست، جز ديوارهايي كه خود ساخته اند.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

فرق انسان و سگ در آن است كه اگر به سگي غذا بدهي، هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

بشريت به ظاهر نيست، به باطن است.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

بدترين و خطرناك ترين كلمات اينست : همه اينگونه اند.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

ما، آدميان را بيشتر به سبب خوبي‌هايي كه خود، در حق‌شان كرده‌ايم، دوست مي‌داريم، تا به سبب خوبي‌هايي كه آنان در حق ما كرده‌اند.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

نيكي همه چيز را مغلوب مي كند و خودش مغلوب نمي شود.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

انساني
كه معنا و هدف زندگي را بداند، نه تنها خود را با افراد ملت خويش برابر
خواهد دانست، بلكه با تمام ابناي اقوام ديگر نيز مساوي خواهد شمرد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

كاري كه تنها سود شخصي در آن منظور شده باشد، شرافتمندانه نيست.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

در دنيا لذتي كه با لذت مطالعه برابري كند، وجود ندارد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

نيكي، همه چيز را شكست مي دهد و خود، هرگز شكست نمي خورد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

همه مي خواهند بشريت را عوض كنند، ولي افسوس هيچ كس در اين انديشه نيست كه خود را عوض كند.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

به دوستانت خوبي كن، محبت شان نسبت به تو بيشتر مي شود و به دشمنان خوبي كن تا دوست شوند.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

در عاليترين طبقات اجتماع و همچنين در پست ترين طبقات آن، زن آلتي بيش براي كامراني نيست.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

بشر
تا زماني كه زندگي را به عنوان چيزي مقدس باور نداشته باشد و به
همنوعان خود به چشم برادر نگاه نكند، زندگي ديگران را تباه خواهد
كرد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

براي كشف اقيانوسهاي جديد بايد شهامت ترك ساحل آرام خود را داشته باشيد؛ اين جهان، جهان تغيير است نه تقدير.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

مردان بلندنام و باافتخار هرگز نمي ميرند، زيرا كه گورشان قلوب نسل هاي آينده است.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

مالكيت
زمين از اهميت ويژه اي برخوردار است. چنانچه مقرر گردد كه زمين متعلق به
هيچ كس نباشد، مگر آن كس كه روي آن كار مي كند، آنگاه مي توان آزادي ِ
پايدار را تضمين كرد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

دوست داشتن، رحمت است؛ مورد محبت قرار گرفتن، خوشبختي است.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

در زندگي، هركس راه و روش راستي و درستي را بپيمايد، زودتر به هدف مي رسد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

آفتاب به گياهي حرارات مي دهد كه سر ازخاك بيرون آورده باشد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

عشق گوهري گرانبها است اگر با عزت همراه باشد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تاريخ نگاران شبيه افراد ناشنوا هستند، [ چرا كه ] مدام به پرسش هايي پاسخ مي گويند كه هيچ كس از آنها نپرسيده است.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

موضوع تاريخ، زندگي مردمان و بشريت است.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

انسان نمي تواند به تنهايي و براي خود زندگي كند؛ اين مرگ است نه زندگي.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

در زندگي وضعي نيست كه انسان نتواند به آن خو بگيرد، به ويژه هنگامي كه ببيند همه ي اطرافيانش آن را پذيرفته اند.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

به هنگام عزيمت و در لحظه هاي حساس زندگي، انسان هايي كه توانايي بررسي كرده هاي خويش را دارند به اراده اي قوي دست مي يابند.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تصور
اين موضوع كه سرنوشت بشر مي تواند با تدبيرهاي عقلاني تغيير مسير يابد و
راه درست را در پيش گيرد، زندگي را به معناي واقعي ناممكن مي سازد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تنها
هدف زندگي، رسيدن به سعادت و كسب لذت است. رسيدن به لذت و خوشي هدفي
شايسته و درخور حيات است. بخشش، صليب و فداكاري، همه در راستاي رسيدن به
لذت و شادماني قرار گرفته اند.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

«عشق ورزيدن كافي است، آنگاه همه چيز لذت بخش است.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هنر
خوب است، اگر احساسات خوب را ترويج كند. احساسات هنگامي خوب است كه شعور
جداكننده ي نيك و بد به خوبي آنها حكم دهد و اين شعور در ميان مردم يك عصر
مشترك است. هنر جهاني يك محك دروني دارد كه پا برجا و بي خطاست و آن هم
وجدان پاك نام دارد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top