جملات در مورد موسیقی

جملات زیبا از بتهوون

همواره تقوي را به كودكان خود توصيه كنيد تنها تقوي عامل خوشبختي است نه پول. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

ای انسان! خود به یاری خود برخیز! بتهوون

 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم كه نگذاشت با خودكشی به زندگی ام خاتمه دهم. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم.  بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

موسیقی مانند كشوری است كه روح من در آن
حركت می كند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن
نمی روید. اما تعداد كمی از افراد می فهمند كه در هر قطعه از موسیقی چه
شوری نهفته است.   بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

هرگاه آسایش، درازمدت و بی دلیل باشد، به تنبلی می گراید.بتهوون

 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم كند. بتهوون

 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

من جز خوبی نشان دیگری كه نمودار برتری باشد، نمی شناسم. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

تكامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد كه هیچ كدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.  بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت است. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم. بتهوون
 

 جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش؛ زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد. بتهوون
 

جملات حکیمانه, لودویگ وان بتهون

 

زیانی كه از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنكه پنهان كردن مطلبی، ضرری به حقی برساند. بتهوون


جملاتی درباره موسیقی

«اطاق
دانشجویی کوچکی گرفته‌ام که روبروی میدان «کارینانو» قرار دارد (با عنوان
ویکتور امانوئل در آنجا به دنیا آمدم) – در اینجا می‌توانم از پشت میز
اتاقم موسیقی فوق‌العاده‌ای را که در طبقه پایین خان‌هام می‌زنند بشنوم…
امضاء: آستو»

فریدریش نیچه

«باخ آغاز و پایانی بر موسیقی است.»

ماکس روجر

«با نقاشی می‌خواهم چیزی تسلابخش مانند موسیقی خلق کنم.»

وینسنت فان گوخ

«بعضی از آنها آلت موسیقی را طوری باخود حمل میکنند که یک کشیش صلیبش را.»

رالف والدو الیسن

«تکامل هریک از افراد بشر در چند مرحله به عمل می‌آید ولی مراحل عمومی که
در همه موارد صادق است، سه است. نخست بیدار کردن احساسات لطیف و افکار بلند
به وسیله اشعار و سرودهای عالی. زیرا اینها صور‌‌ت‌های زیبا و دلربای
زندگی پاک و با صفا را نشان می‌دهند و می‌آموزند. دوم استوار ساختن این
صورت‌ها به وسیله اعمال روزانه زندگی. سوم تکمیل این اعمال و اشکال به
وسیله موسیقی زیرا این صنعت روحانی، احساسات و افکار و کردار آدمی را با هم
دمساز و هماهنگ می‌سازد و به زندگی رونق و جلوه و زیور کمال میدهد.»

کنفوسیوس «رنگ، دنیای همه‌کس به ویژه دنیای نقاش است. او، از آنها همانند نُت موسیقی یا کلمات – اما ساده و منسجم – بهره می‌گیرد.»

جلیل ضیاءپور «روش
ساختن موسیقی آمریکایی ساده است. تمام کاری که باید انجام دهید این است که
آمریکایی باشید و آن جور موسیقیی که دوست دارید بنویسید.»

ویرجیل تامسون

«صوت بنان لطیف‌‌ترین صدایی است که من در
عمر خود شنیده‌ام. اگر به یکی از تصنیف‌های بنان گوش بسپاریم، خواهیم دید
که در اجرای آواز بنان،شکستن کلمه، نابجا خواندن،درنگ یا شتاب بی‌جا در
سرتاسر تصنیف حتی یک‌بار هم دیده نمی‌شود. اوج، جای خود را دارد و وفرود
هم. این‌جاست که هنر تبلور پیدا می‌کند و بنان را در صدر می‌نشاند. نوع
ادای کلمات، جدا از آواز و همراهی موسیقی هم‌آهنگ در بیان بنان، خود شعری
جداگانه‌است.»

روح‌الله خالقی

«عشق، بهترین نغمه در موسیقی زندگی است؛ انسان ِ بدون عشق هرگز در سرود باشکوه بشریت همنوا نخواهد شد.»

روک شنایدر «علت
این‌که ما از موسیقی خوشمان می‌آید این است که در دنیای رؤیاها و احلام
خود فرو می‌رویم، طبایع عالی، موسیقی را دوست می‌دارند لیکن بهتر آن
می‌دانند که از آن به‌عنوان وسیله برای دخول در رؤیاهای خویش استفاده
کنند.»

ویکتور هوگو «فن
هماهنگی در موسیقی ما سابقه نداشته و این علم را اروپاییان پس از تجربیات
بسیار از روی موازین علمی از طبیعت استخراج کرده و بر لطف و ملاحت موسیقی
بسی افزوده‌اند و به طوری که تجربه شده‌است با توجه به ویژگی‌های موسیقی ما
که اهل فن از آن بهره دارند کاملا برای موسیقی ایرانی هم مناسب و مفید
است.»

روح‌الله خالقی «مردی
که در درون خویش موسیقی ندارد و ندای خوش و دلنشین، او را دگرگون نسازد،
برای خیانت، توطئه و غارتگری مناسب می‌باشد و هیچ‌کس نباید به او اعتماد
کند.»

ویلیام شکسپیر

«ملت ما محتاج به‌شنیدن حرف‌های جدی است.
این کار با دکلاماسیون انجام می‌گیرد. من معتقدم که شعر فارسی باید وزنی را
اختیار کند که به‌واسطه جدا شدن از موسیقی ِ یک‌روند ِ ما، به‌کار
دکلاماسیون بخورد.»

نیما یوشیج «موسیقی از آنچه که ناگفتنی است و اختفای آن ناممکن، حکایت می‌کند.»

ویکتور هوگو

«موسیقی از فکر تراوش می‌کند و به قلب می‌نشیند.»

لودویگ وان بتهوون

«موسیقی باخ متعلق به تمام دوران‌ها است.»

استینگ «موسیقی
برای آواز و نقاشی برای منظره، مانند شعر است برای کلمات، اما آنجا که
موسیقی و شعر در فهماندن احساسات رقیق بشری کوتاه می‌آیند و در هنر خویش
فرو می‌مانند، نوبت نقاشی شروع می‌شود. در بسیاری از موارد چیزی که پرده
نقاشی به ما می‌فهماند، یک میلیون کلمه به ادای آن قادر نیست.»

میکل‌آنژ «موسیقی بیان اشتیاق است.»

ریچارد واگنر «موسیقی، تندنویسی ِ احساسات است.»

لئو تولستوی

«موسیقی، سرزمینی است که روح من در آن حرکت
می‌کند، در آنجا همه‌چیز گل‌های زیبا می‌دهد و هیچ علف هرزه‌ای در آن
نمی‌روید، اما کمتر هستند اشخاصی که بفهمند در هر قطعه از موسیقی چه شوری
نهفته است.»

لودویگ وان بتهوون


«موسیقی لذت‌بخش‌ترین هنرها است ولی چیزی به ما نمی‌آموزد، اما آن‌چه که به
فکر و روح آدمی غذا می‌دهد و آموزنده است، شعر و شاعری است.»

امانوئل کانت

«موسیقی مکاشفه‌ای بالاتر از هر فلسفه و حکمتی است. هرکس به‌آهنگ‌های من
گوش فرادهد، باید از هر رنج و دردی که دیگران به‌دوش می‌کشند رهایی یابد.»

لودویگ وان بتهوون

«نغمه و وزن موسیقی تأثیر فوق‌العادهای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود می‌تواند زیبا‌یی را در رؤیاهای روح جایگزین کند.»

افلاطون «نقاشی، خود دارای موسیقی و شعر مخصوص به خود می‌باشد و شعر و موسیقی اضافی مُخِلّ آن است.»

جلیل ضیاءپور «هنر در دسترس همگان قرار ندارد اما رقص و موسیقی برای همگان هست.»

ریکاردا هوخ «یکی از والاترین اهداف هنر موسیقی، نشر مذهب و ترغیب ارواح جاودان است»

کارل فیلیپ امانوئل باخ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top