جملات در مورد اعتماد

جملات زیبا درباره اعتماد – اعتماد

به هيچ شوهري و هيچ زني و هيچ ياري اعتماد نيست كه اعترافات آدمي را بشنود.((والت ويتمن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تمام چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

اگر
كسي با اطمينان به سمت روياهايش به پيش برود و بكوشد تا آنچنان زندگي كند
كه هميشه تصورش را كرده است، با چنان موفقيتي به آنها خواهد رسيد كه در
زمانهاي عادي، دست نايافتني به نظر مي رسد.((هنري تورئو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

به شخصي كه به هيچ كس اعتماد ندارد اطمينان نداشته باشيد!((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچ كس بدي نكن.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

به
ياد داشته باشيد، باور، اطمينان و قطعيت، يك مهارت و توانايي است كه هرچه
بيشتر آن را تمرين كنيد، هر بار مي‌توانيد با سادگي بيشتري به آن دست
يابيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

اطمينان، باور و قطعيت، مانند تيغ دولبه‌اي است كه مي‌تواند نتايج وارونه و ناسازگاري ايجاد كند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

ترس، شك و ترديد و نبود اطمينان و باور، هرگز نتايج چندان گهرباري ندارند و نخواهند داشت.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

اطمينان و باور، چيزي نيست كه آن را در بيرون از خود بجوييم و به سوي آن، دست دراز كنيم.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

به هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد بلكه كليد سازي را فرا بگيريد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

اگر
بر اين باوريد كه فرد باهوشي هستيد، سبب آن، اين است كه چارچوبهاي مرجع
روشني را در ذهن خود، پويا مي كنيد كه اين احساس اطمينان را نيرو مي
بخشد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يك بار كاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

نشاط
و خوشدلي، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث
مي شود كه اطرافيان شما شادي بيشتري را احساس كنند. خوشدلي به معني خوش
خيالي و فرار از مشكلات نيست، بلكه نشانه ي هوش و ذكاوت شما است.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

گرفتاري اين دنيا از اين است كه نادان از كار خود اطمينان دارد و دانا از كار خود مطمئن نيست.((برتراند راسل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هر كس اطمينان به دست آورد كه همنوعان اش او را ارزشمند مي شمارند، هراسي از آنها به دل راه نمي دهد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

كسي
كه خود را بزرگ مي پندارد، اعتماد چنداني ندارد كه همنوعانش او را بزرگ
شمارند. او مي ترسد نظري كه درباره ي خود دارد با نظرهايي تركيب شود كه
همنوعان اش نسبت به او دارند.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

با
رشد يقين و اطمينان، شادماني رشد مي يابد و با رشد شك و ترديد، تنش، بي
قراري و بدبختي. شك و ترديد در نهايت به رنج و عذاب و نگراني مي انجامد.((اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

خودستايي
مايل است كه به وسيله ي شما اعتماد به خود را بياموزد. او از نگاههاي شما
تغذيه مي كند و در دستهاي شما تعريف و تمجيد نسبت به خود را مي بلعد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هنر
معاشرت با انسانها عمدتاً بر مهارتي استوار است (نياز به آموزشي طولاني
دارد) كه به كمك آن قادريم غذايي را كه به طبخ آن هيچ اعتمادي نداريم
بپذيريم و آن را ببلعيم.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

نياز
به كسب اطمينان در برابر نوسان هول انگيز ثروت باعث مي شود در برابر مرد
ثروتمند و صاحب نفوذي كه آماده است تا سكه اي طلا پرتاب كند دستهاي آزاده
ترين مردمان هم دراز شود.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

نه اينكه ديگر به من دروغ نمي گويي، بلكه چون ديگر به تو اعتماد ندارم، اين موضوع برايم تكان دهنده است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

بي اعتمادي، سنگ محكي براي يقين پيدا كردن از وجود طلاست.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

اگر به كسي اعتماد نداري از او دوري كن.((ناپلئون بناپارت)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

در
ادبيات نيز مانند عشق نمي توان به گزينش ديگري اعتماد كرد. بايد كه مؤمن و
معتقد و وفادار باشيم نسبت به آنچه كه طبع و انديشه ي ما مي پسندد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

در دنيا عده ي اندك شماري يافت مي شوند كه مي توان به آنها اعتماد كرد؛ بايد گشت و اينها را يافت.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

مدير واقعي و حقيقي به بشريت اعتماد نمي كند، اما به چند تن از مردان به تمامي اعتماد مي كند.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

فن
و هنر پيري آن است كه انسان سالخورده خود را به منزله ي تكيه گاه زندگاني و
به منزله ي مرد مورد اعتماد نسل هاي آينده قرار دهد، نه اينكه خود را در
برابر جوانان به منزله ي يك دشمن و رقيب نمايان سازد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هيچ پيروزي اي آينده ي ما را در نظر ما مشخص نمي سازد و نمي تواند باعث اعتماد ما به آينده ي دور و درازي باشد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

اميد
و روياي يك مرد عمل اين است كه در زمانهاي بي نهايت دشوار و در موارد
پيچيده و سخت، نسبت به ادراك حيواني و هوش فطري خويش اطمينان خاطر كامل به
دست آورد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

يك عشق بزرگ، به موجودات بسيار ساده قدرت و قابليت تيزهوشي، از خودگذشتگي و اعتماد و اطمينان خاص مي بخشد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدسخنان زیبا و آموزنده دکتر مصطفی چمران

ای حیات! با تو وداع می کنم، با همه ی
مظاهر و جبروتت. ای پاهای من! می دانم که فداکارید! و به فرمان من مشتاقانه
به سوی شهادت_صاعقه وار_ به حرکت در می آیید; اما من آرزویی بزرگ تر دارم.

شهید دکتر چمران

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

 

آنان که به من بدی کردند ، مرا هشیار کردند
آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند
 آنان که به من بی اعتنایی کردند ، به من صبر وتحمل آموختند
آنان که به من خوبی کردند ، به من مهر و وفا ودوستی آموختند
 پس خدایا :
 به همه ی آنانی که باعث تعالی دنیوی واخروی من شدند ،
خیر ونیکی دنیا وآخرت عطا بفرما .

شهید دکتر چمران

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

 

خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می‌کنم ببخش!‏

شهید دکتر چمران

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

 

ای دست های من! قوی و قوی تر باشید.
ای چشمان من! تیزبین باشید.
ای قلب من! این لحظات آخرین را تحمل کن.

شهید دکتر چمران

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

 

خدایا، هنگامی که شیپور جنگ طنین انداز می شود، قلب من شکفته شده به هیجان در می آید زیرا جنگ مرد را از نامرد مشخص می کند.
شهید چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آ نرا می پذیرم، اما می گویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.
– شهید دکتر چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

به شما قول می دهم که پس از چند لحظه
همه ی شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش خود را برای همیشه بیابید. من چند
لحظه ی بعد به شما آرامش می دهم; آرامشی ابدی.
شهید دکتر چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

اگر امام زمان غیبت کرده است، این غیبت ماست نه غیبت او…
این ما هستیم که چشمان خود را بسته ایم، این ما هستیم که آمادگی نداریم.
شهید چمران

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

 

خدایا هدایتم کن ، زیرا میدانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است.
خدایا هدایتم کن که ظلم نکنم ، زیرا میدانم که ظلم چه گناه نابخشودنی است.

شهید دکتر چمران

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

 

خدایا محتاجم نکن که تهمت به کسی بزنم ، زیرا تهمت خیانت ظالمانه ای است.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

 

خدایا راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم ، که بی احترامی به یک انسان همانا کفر خدای بزرگ است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top