جملات برای تسلیت

اس ام اس و جملات تسلیت گفتن

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما
از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانم
امیدوارم که غم آخرتان باشد .

.

.

.

اندوه
ما در غم از دست دادن ان عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم
از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم .

.

.

.

جناب . . .
فقدان
. . . بزرگوارتان ما را نیز  اندوهگین ساخت . غفران و رحمت الهی  برای آن
عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار 
متعال خواهانیم .

.

.

.

درگذشت ( . . . ) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان دارم
از خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا نماید .

.

.

.

( انا لله و انا الیه راجعون )
در 
اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده  آن
عزیز و دیگر  بستگان  تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم و  صبر
جزیل برای بستگان وی از  درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم .
( روحش شاد و یادش گرامی باد )

.

.

.

درگذشت
( . . . ) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان
از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر
جزیل خواهانم .

.

.

.

جناب آقا /  خانم ( . . . ) اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست .
مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمایم .

.

.

.

درگذشت
( . . )  چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند ، ولی در
برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست . این ماتم
جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و
اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنم .

.

.

.

تحمل سوگ فقدان ( مادر / پدر – برادر / همسر / خواهر / فرزند ) صبری الهی را میطلبد مارا در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید .

.

.

.

با
نهایت تاسف در گذشت ( . . . ) گرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوند
متعال برای آن مرحوم رحمت وغفران و برای شما طول عمر مسئلت دارم .

.

.

.

انا للله و انا الیه راجعون
«
و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی ، جرس
کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ، آغازی بی پایان را می
سراید »

درگذشت (  . . . ) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

.

.

.

ضایعه در گذشت ( . . . ) گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نوده برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت میداریم .

.

.

.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم.
خداوند قرین رحمتش فرماید .

.

.

.

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه / مرحوم غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم .

.

.

.

خبردرگذشت
( . . . ) عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند ،
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین
رحمتش فرماید .

.

.

.

در کمال تأسف باخبر
شدیم ( . . . )  دار فانی را وداع گفت . این ضایعه بزرگ  را به خانواده
محترم ایشان تسلیت عرض می  نماییم و  از خداوند متعال برای  ایشان  طلب
مغفرت کرده و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می  نماییم .

.

.

.

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
ضایعه
درگذشت ( پدر / مادر ) مهربان و مومنتان  را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم
خداوند متعال روح  پاکش را با مولایش علی ( ع ) محشور  نماید و به
بازماندگان صبر جزیل عنایت  فرماید .

.

.

.

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و  رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم .
روحش شاد . . .


اس ام اس و جملات تسلیت

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما
از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانم
امیدوارم که غم آخرتان باشد .

 

.

.

.

 

 

 

 

اندوه ما در غم از دست دادن ان عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد تنها
میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب
کنیم .

 

 

 

 

.

.

.

 

 

جناب . . .
فقدان . . . بزرگوارتان ما را نیز  اندوهگین ساخت . غفران و رحمت الهی 
برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از
پروردگار  متعال خواهانیم .

 

 

 

.

.

در ادامه مطلب ببینید…

.

 

 

 

درگذشت ( . . . ) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان دارم
از خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا نماید .

 

 

 

.

.

.

 

 

 

( انا لله و انا الیه راجعون )
در  اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده 
آن عزیز و دیگر  بستگان  تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم و 
صبر جزیل برای بستگان وی از  درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم .
( روحش شاد و یادش گرامی باد )

 

 

 

.

.

.

 

 

 

درگذشت ( . . . ) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان
صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

 

 

 

 

.

.

.

 

 

جناب آقا /  خانم ( . . . ) اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست .
مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمایم .

 

 

 

.

.

.

 

 

 

درگذشت ( . . )  چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند
، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست . این
ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان
صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنم .

 

 

 

.

.

.

 

 

 

تحمل سوگ فقدان ( مادر / پدر – برادر / همسر / خواهر / فرزند ) صبری الهی را میطلبد مارا در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید .

 

 

 

 

.

.

.

 

 

با نهایت تاسف در گذشت ( . . . ) گرامیتان را تسلیت عرض نموده واز
خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت وغفران و برای شما طول عمر مسئلت دارم .

 

 

 

.

.

.

 

 

 

انا للله و انا الیه راجعون
« و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی ، جرس
کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ، آغازی بی پایان را می
سراید »

درگذشت (  . . . ) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان
صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

 

 

 

 

 

 

ضایعه در گذشت ( . . . ) گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نوده برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت میداریم .

 

 

 

.

.

.

 

 

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم.
خداوند قرین رحمتش فرماید .

 

 

 

 

.

.

.

 

 

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه / مرحوم غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم .

 

 

 

.

.

.

 

 

 

خبردرگذشت ( . . . ) عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور
می‌نشیند ، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست
خداوند قرین رحمتش فرماید .

 

 

 

 

.

.

.

 

 

در کمال تأسف باخبر شدیم ( . . . )  دار فانی را وداع گفت . این ضایعه
بزرگ  را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می  نماییم و  از خداوند متعال
برای  ایشان  طلب مغفرت کرده و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می 
نماییم .

 

 

 

 

.

.

.

 

 

انالله و انا الیه راجعون
خبردار شدیم  که ( . . . ) به رحمت خدا رفت .
آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده ی این دوستان  عزیز به اندازه ی دریای غمشان باشد .
با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز  از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند .

 

 

 

.

.

.

 

 

 

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
ضایعه درگذشت ( پدر / مادر ) مهربان و مومنتان  را از صمیم قلب تسلیت عرض
می کنم خداوند متعال روح  پاکش را با مولایش علی ( ع ) محشور  نماید و به
بازماندگان صبر جزیل عنایت  فرماید .

 

 

 

 

.

.

.

 

 

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و  رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم .
روحش شاد . . .

 

 

 

 

 

.

.

.

 

شعر کوتاه برای آگهی فوت / ترحیم ( جوان ناکام )

 

 

 

جوان نازنین در خاک رفتی / از این دنیای غم ، غمناک رفتی
زدی آتش به جان دوستداران / چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

 

 

 

 

.

.

.

 

 

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم / من به داغ تو جوان رفته زه دنیا چه کنم
بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان / من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

 

 

 

 

.

.

.

 

 

گفتم که چرا رفتی و تدبیر ته این بود / گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود / گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

 

 

 

 

.

.

.

 

 

شعر کوتاه برای آگهی فوت / ترحیم

 

 

 

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است / می چیند آن گلی که به عالم نمونه است

 

 

 

 

.

.

.

 

 

دیدی ای دل که خزان با گل و گلزار چه کرد
تیغ طوفان بلا با گل بی خار چه کرد
شعله شمع به آرامی و مظلومی سوخت
داغ آن با دل پروانه بی یار چه کرد

 

 

 

 

.

.

.

 

 

رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر کجا می نگرم روی تو پیاست هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبانست هنوز

 

 

 

 

.

.

.

 

 

رفت آن یار داغ و صد اندوه
به دل داغدار یار نهاد
ما پس ز ماندگان قافله ایم
او به منزل رسید و بار نهاد

 

 

 

 

.

.

.

 

 

این  گنج نهان در دل خانه پدرم  بود
هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود
هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند
هم  نام بلندش سند معتبرم بود

 

 

 

 

.

.

.

 

 

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند / بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک

 

 

 

.

.

.

 

 

 

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است / گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را
ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد / وقت آن است که بدرود کنی زندان را

 

 

 

 

.

.

.

 

 

کاش آن شب را نمی  آمد سحر / کاش گم در راه پیک بد خبر
تا پدر رفت آن سحر از پیش رو / بی نشان را خاک تیره شد به سردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top