تنظیم کاربراتور

تنظیم کاربراتور بعد از آب بندی

تنظیم کاربراتور بعد از آب بندی

 

 

بعد از آبندی میتونید ماکزیمم قدرت رو
از موتور بگیرید ،( یادتون باشه برای هر نوع سوختی که عوض میکنید یا درجه
حرارت محیط یا فشار هوا تغییر داشته باشه تنظیم رو دوباره چک کنید )

 

بعد از روشن کردن موتور و گرم شدن
موتور ، دریچه کاربراتور رو تا انتها باز کنید ، سوزن ژیگلور رو اینقدر باز
یا بسته کنید که موتور بیشترین دور رو بزنه (باطری شمع رو بر ندارید ،
ممکنه شمع نیم سوز باشه و موتور به دور نهایی نرسه، شلنگ فشار هوا روی
اگزوز و باک سالم و درست نصب شده باشه ) بعد از اینکه با دور سنج بیشترین
دور رو بدست آوردید دوباره سوزن ژیگلور رو حدود ۳ دندانه باز کنید تا دور
موتور کمی افت کنه (این نشون میده که شما دارید به موتور هنوز سوخت غنی
میرسونید و احتمال داغ کردن و گیرپاچ موتور از بین میره )

 

بعضی از حرفه ای ها حاضر نیستند
اون مقدار قدرت هم از بین بره ، بنابر این از سنسور های حرارتی برای موتور
استفاده میکنند که بیشترین راندمان رو از موتور بگیرند (محل نصب این سنسور
فوق العاده حساس هستش چون ممکنه سنسور اشتباه اندازه گیری کنه و باعث سوختن
موتور بشه ، برای همین خود عدد این سنسور رو هم با یک سنسور دیگر اندازه
گیری میکنند )

 

 

بعد از تنظیم دور بالا نوبت تنظیم دور آرام هستش

توی دور آرام موتور باید با سوخت
کاملا غنی کار کنه ، این باعث میشه موتور در دور آرام خنک تر بشه و دلیل
اصلی این کار سوخت غنی شده آماده برای لحظه شتاب موتور به دور بالا ست

میدونید که موتور های دورن سوز برای شتاب گرفتن از دور پایین به دور بالا سوخت غنی بیشتری لازم دارند

برای تنظیم دور ایدل ، بعد از
تنظیم دور بالا دریچه کاربراتور رو ببندید تا موتور به آرامی کار کنه ،
حالا سوزن دور idle رو اینقدر باز یا بسته کنید که موتور با همان حالت بسته
بودن دریچه کاربراتور بیشترین دور رو بزنه ، (بعد از هر تنظیم حدود ۱۰ تا
۲۰ ثانیه صبر کنید تا موتور عکسالعمل واقیعش رو نشون بده ) بعد از این
تنظیم باید سوزن دور *idle رو دوباره اینقدر باز کنید که دور موتور کمتر از
دور قبلیش بشه (rich تر کار کنه ) و حالا (هنوز باطری شمع وصل هستش )
دریچه گاز رو سریع باز کنید ، اگر موتور سریع دور گرفت و به دور بالا رفت و
خاموش نشد تنظیمات دقیق شده ، وگرنه دوباره سوزن دور idle رو بیشتر باز
کنید تا موتور سریع دور بگیره

 

بعد از این تنظیمات باطری شمع رو بردارید ، اگر تمام این تنظیم ها سر جاش بود و بهم نخورد که شمع و سوخت هم درست هستند

اگر بعد از برداشتن باطری در حالت
idle دور موتور کم شد ، شمع صدمه و یا با سوخت سازگار نیست ، شمع و سوخت رو
تعویض کنید تا تمام تنظیمات مثل موقعی باشند که باطری شمع وصل بودكاربراتور اتومبيلدر موتورهای اشتعال جرقه ای کاربراتورها وظیفه


مخلوط


کردن سوخت وهوای مورد نیاز موتور را برعهده دارند هوای ورودی از صافی هوا و سوخت  از  پمپ بنزین در کاربراتور با
نسبتی که با شرایطخودرو معیین می شود با یکدیگر مخلوط  می شوند  بطور کلی وظایف کاربراتور را
می توان مخلوطکردن سوخت وهوا اتمیزه کردن سوخت  و تعیین نسبت سوخت – هوا با توجه به بار
موتور دانست  کاربراتورها از جهت حرکت بنزین (سیستم


سوخت رسانی)1- کاربراتور صعودی :در این کاربراتور هوای ورودی از


پایین


کاربراتور وارد شده و در حین بالا رفتن با


سوخت


پاشیده شدهاز ژیگلور مخلوط می شود  از  این نوع  کاربراتور بدلیل کاهش راندمان حجمی
موتور در اتومبيل هاي سواری  استفاده نمی شود وتنها در ماشینهای کشاورزی وموتورهای دریایی مورد
مصرف دارند2- کاربراتور نزولی :در این نوع کاربراتور هوای  ورودی از بالای کاربراتور وارد شده و با سوخت
تحت تاثیر نیروی جاذبهمخلوط شده و حرکت می کند این نوع تاز کاربراتور راندمان حجمی بالایی دارد  3- کاربراتور افقی :در این نوع کاربراتور


سوخت


و هوا به صورت افقی حرکت کرده و راندمان حجمی کمتری از


کاربراتورنوع نزولی داردکاربراتور ها از نظر ونتوری1- کاربراتور ونتوری ثابت :در این نوع


کاربراتور


جریان هوای عبوری از ونتوری خلا


نسبی


یا


مکشی


ایجاد می کند که سبب


تخلیهسوخت از نازل می شود تنوع این


کاربراتور


زیاد است و همگی برا اساس روش


مشترکی


کار میکنند2- کاربراتور ونتوری  متغیر :در این نوع کاربراتور با تغییر شرایط وارد بر موتور  اتومبيل سطح موثر
ونتوری نیز تغییر می کندکاربراتور ونتوری ثابت از نظر  تعداد دهانهبیشتر


موتورهای


کوچک


کاربراتور


یک دهانه دارند اما استفاده از کاربراتور دو و چهار دهانه ای سببافزایش


راندمان


حجمی


موتور می شود که این


افزایش راندمان حجمی


در دورهای بالا از اهمیت زیادیبرخوردار


است اگر این سوال پیش اید که میتوان از یک کاربراتور تک دهانه با قطر زیاد
استفاده کردباید گفت که در این


صورت مکش


ونتوری به اندازه ای


ضعیف


خواهد شد که نمی توان نسبت


سوخت-هوا را بوسیله ان تنظیم کرد1- کاربراتور یک دهانه :این کاربراتورها دارای یک ونتوری یک پیاله بنزین و یک سوخت پاش است2- کاربراتور دو دهانه :این کاربراتور دارای دو ونتوری یک پیاله بنزین مشترک و دو سوخت پاش است این
نوع از کاربراتوراساسا دو کاربراتور تک دهانه ای است که در یک مجموعه جمع شده اند از دهانه
دوم به دو روشمی توان استفاده کرد در روش اول از  هر دهانه کاربراتور  برای  ارسال سوخت
– هوا به نیمی ازسیلندرها استفاده می شود در روش دوم دهانه اول به همه سیلندرها سوخت – هوا
می رساندتا اینکه دریچه گاز مثلا بیشتر از 45


درجه


باز شود از این زمان به بعد دریچه گاز دوم نیز به تدریج بازمی شود در این طرح عملکرد موتور در دورهای متوسط به بالا بهتر می شود3- کاربراتور چهار دهانه :این


کاربراتور


دو کاربراتور دو دهانه ای است که در یک


مجموعه


جمع شده اند این کاربراتور به صورت مرحله ای عمل می کند در مرحله اول مانند یک


کاربراتور


دو دهانه عمل کرده و در مرحله دوم که باازدیاد خلا موتور شروع می شود مانند یک کاربراتور چهار دهانه عمل می کند دو
دهانه اول به همهسیلندرها


سوخت می رسانند با باز شدن


بیشتر دریچه


گاز دو دهانه بعدی نیز وارد می شود این چهاردهانه سوخت – هوای اضافی مورد منیاز برای شتاب گرفتن را فراهم می کنند موتورهای چند کاربراتوریبا توجه به مورد مصرف خودرو  می توان از  بیش از یک  
کاربراتور
 
بهره
برد برای مثال در خودروهایمسابقه ای و


خودروهای


پرقدرتی که برای


مصارف


خاصی طراحی شده اند می توان از دو سه یا بهازای هر سیلندر از یک کاربراتور استفاده نمودکاربراتورهای ونتوری ثابتدر


مسیر


جریان ورودی هوا در


کاربراتور


مقطع باریکی وجود دارد که


ونتوری


کاربراتور نامیده می شوددر اثر این تغییر سطح مقطع در ونتوری خلا یا مکشی ایجاد می شود که شدت این
مکش با


سرعتهوای عبوری از ونتوری


متناسب


است به عبارتی با افزایش سرعت هوای عبوری از ونتوری کاهشفشار این منطقه افزایش یافته و  در اثر  اختلاف  فشار این ناحیه و پیاله
کاربراتور سوخت از ژیگلوربنزین در هوای ورودی به موتور تخلیه می شود که این


مخلوط


از دریچه گاز


عبور


کرده و وارد منیفولدبنزین می شود مقدار باز بودن دریچه گاز کاربراتور  متناسب  با فشرده شدن
پدال گاز توسط رانندهمی باشد


بنابراین


با


فشرده


شدن گاز دریچه گاز نیز


بیشتر


باز


شده و هوای


عبوری از کاربراتور افزایشمی یابد در اثر افزایش هوای عبوری از لوله کاربراتور سوخت


بیشتری


از ژیگلور خارج شده و مخلوطسوخت – هوای  غنی تری وارد  سیلندرها شده و  نیاز  موتور برای افزایش سرعت
خودرو براوردهمی شود  در


کاربراتورهای


ونتوری ثابت برای  حالتها و


شرایط


مختلف حاکم بر موتور یک مدار جداگانهدر نظر گرفته شده است در مجموع کاربراتور ونتوری ثابت مدارات زیر می باشد1-
     


مدار شناور2-
     


مدار دور ارام3-
     


مدار دور متوسط4-
     


مدار دور زیاد5-
     


مدار شتاب دهنده6-
     


مدار ساساتدار شناور شامل یک مخزن کوچک است که انرا پیاله کاربراتور می نامند و در
داخل ان یک شناور ویک سوپاپ سوزنی وجود دارد پمپ بنزین


سوخت مکیده


شده از باک را به لوله


ورودی


کاربراتور تحویلمی دهد سوخت وارد  شده به  کاربراتور  سوپاپ  سوزنی متصل به  شناور  را
 باز کرده و وارد پیالهکاربراتور  می شود با  وارد شدن سوخت  به پیاله کاربراتور شناور و سوپاپ
سوزنی متصل به ان تا جایی که سوخت در پیاله به حد تراز خود برسد بالا می اید وقتی سطح


سوخت


به تراز مناسب خودرسید سوپاپ سوزنی کاملا در تکیه گاه خود نشسته و جریان ورود  سوخت  به
پیاله قطع می شودبا مصرف شدن


سوخت


و پایین رفتن سطح


سوخت


در پیاله شناور نیز پایین رفته و سوپاپ سوزنی ازتکیه گاه خود جدا می شود و سوخت پمپ شده اجازه ورود به پیاله را می یابداگر کاربراتور بخوبی  تنظیم  شده باشد سوپاپ  سوزنی زمانی  راه ورود  بنزین
به پیاله کاربراتور رامی بندد که سوخت به سطح تراز مناسب خود رسیده باشد هرگاه سوخت بالاتر از
سطح تراز خودقرار گیرد سوخت زیادی از پیاله خارج شده


ونسبت


سوخت – هوا غنی شده و اگر


سوخت


پایین تر ازسطح تراز خود قرار گیرد  سوخت  کافی از  ژیگلور بنزین خارج  نشده  و نسبت
 سوخت  وهوا فقیرمی شود نیروی رانش شناور و گشتاور موثر بر سوزن طوری طراحی می شود  که
 نیروی  فشاریسوزن بر بنزین


بیشتر


از نیروی فنر


دیافراگم


پمپ بنزین باشد تا در


موقع


رسیدن سوخت به سطح ترازخود سوزن در تکیه گاه خود قرار گرفته و پمپ بنزین را در حالت


ایستاده


نگه دارد  
بعضی


از شناور هاتو خالی و بعضی دیگر توپرند اما در هر دو حالت سبکتر از بنزین ساخته می
شوندمدار دور ارام مخلوط سوخت  وهوا را در  هنگام بسته  بودن دریچه گاز (در جا
کار کردن موتور) برایموتور فراهم می کند در هنگام در جا کار کردن موتور ( زمانی  که  خودرو روشن
ولی پدال گاز فشار داده نم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top