تست روانشناسی دوست داشتن و عشق

15 تست جدید برای میزان دوست داشتن

15 تست جدید برای میزان دوست داشتن

این تست جدیدترین تست روان
شناسی در كشور آمریكا است. به پیشنهاد نازوب اگر مایلید اطلاعات بیشتری در
مورد شخصیت خودتان و خصوصیاتی كه باعث می‌شوند دیگران شما را بیشتر دوست
داشته باشند پیدا كنید به تست زیر با كمال صداقت پاسخ دهید.

1- فرض كنید شما مشخصه صورت كسی هستید,كدام قسمت ازصورت او هستید؟
الف : چین وچروك
ب : لكه
ج : خال زیبایی
د : كك ومك
ت :لبخند

2- دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟
الف : شباهنگ
ب : جغد
ج : عقاب
د : فلامینگو
ت : پنگوئن

3- كدام یك ازآلات موسیقی را دوست دارید؟
الف: پیانو
ب : ویلون
ج : سازدهنی
د : گیتار
ت : دف

4- كدام یك ازبرنامه های تلویزیونی برای شما جالب تراست؟
الف : اخباروبرنامه های مستند
ب : فیلم های درام وزندگی نامه
ج : هیجانی وپلیسی
د : عشقی وماجرایی
ت : كمدی وكارتون

5- كدام یك ازبازی های شهربازی را بیشتردوست دارید؟
الف : هیچ كدام , من ازشهربازی متنفرم
ب : قطاریا قایق
ج : نمایش واجرای كمدی
د : چرخ وفلك ووسایلی كه سریع می چرخند
ت :ترن های هوایی سریع السیر

6- آیا شما به اشتباهات خودتان می‌خندید؟
الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : برخی مواقع
د: معمولا
ت: همیشه

7- اگردوست شما سربه سرتان گذاشت چه عكس العملی نشان می دهید؟
الف : عصبانی می‌شوید
ب: ناراحت می‌شوید
ج : برایتان جالب است
د: تلافی می‌كنید
ت :چندین برابرتلافی می‌كنید
 
8- اولین چیزی كه صبح موقع بیدارشدن به فكرتان خطورمی‌كند چیست؟
الف : كارویا تحصیل
ب: مشكلات زندگی
ج : صبحانه
د : روزی كه درپیش دارید
ت : كاری كه تا شب انجام خواهید داد
 
9- درزندگیتان چه شعاری دارید؟
الف :وقت طلاست
ب: سحرخیزباش تا كامروا باشی
ج : آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند
د : زندگی كن وبه دیگران هم اجازه زندگی كردن بده
ت : بی خیال باش , هرچه بادا باد
 
10- آیا به همه حیوانات علاقه مندید؟
الف : اصلا
ب: تعداد كمی ازحیوانات
ج : برخی ازحیوانات
د: بیشترحیوانات
ت : تمام حیوانات
 
11- شما لبخند می‌زنید؟
الف : هرگز
ب: به ندرت
ج : گاهی اوقات
د :اغلب
ت : آنقدرزیاد كه برخی فكرمی كنند دیوانه هستم
 
12- نظردیگران راجع به شما اغلب كدام مورد است؟
الف : بی رحم
ب : سرد وبی احساس
ج :زیبا
د : دوست داشتنی
ت : خوشگذران
 
13- شما احساس عشق وقدردانی خود را نشان می‌دهید؟
الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : گاهی
د :اغلب
ت : حداكثرتا جایی كه امكان دارد
 
14- شما اعتقاد دارید كه برای شاداب بودن باید ساعاتی ازروز را منحصرا صرف خودتان كنید؟
الف :اصلا
ب: احتمالا نه
ج : گاهی
د : بله
ت : البته ,تا جایی كه امكان دارد به خودتان می‌رسید
 
15- آیا زندگی شما بابرنامه ریزی پیش می‌رود؟
الف : من حتی درتعطیلات هم برنامه ریزی می‌كنم
ب : همیشه برنامه ریزی می‌كنم
ج : بستگی به روزهفته دارد
د :درصورت امكان اجازه می‌دهم كه خودش پیش آید
ت:همیشه بدون برنامه ریزی روزها را طی می‌كنم
حال امتیازات كنارگزینه هایی را كه انتخاب كرده اید جمع كنید.
گزینه الف1 امتیار, گزینه ب 2امتیاز , گزینه ج 3 امتیاز, گزینه د 4
امتیاز, گزینه ت 5 امتیازدارد سپس امتیازات خودتان ازپانزده سوال تست را
مطابق با متن های زیرمقایسه كنید.

اگر امتیاز شما بین 1 تا 20باشد:
بدین معنی است كه شما سوسن سفید هستید ..مردم شما را به خاطرپشتكارتان
,ازجان ودل مایه گذاشتنتان وموفقیت هایتان تقدیرمی كنند.اهداف مشخصی دارید
وفكرتان بركارتان متمركزاست .احتمالا فرزند اول خانواده هستید .احساستان
را به سختی ابرازمی كنید .یكی ازمهمترین نگرانی های شما این است كه چگونه
دربرابرافراد مختلف ظاهرشوید.اندیشه هایتان كمی متمایل به بدبینی است
.اعتماد به نفس دارید ولی درباطن گاهی به خود اعتماد ندارید.قادرهستید كه
هدفی تعیین كنید وبه آن برسید.بعضی مواقع دنیا را با دیدی باریك بین
می‌نگرید .احساس می‌كنید كه وقت كمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.
مواظب باشید جدی بودنتان شما را ازدنیای اطراف دورنكند .خونسرد باشید
واززندگیتان لذت ببرید .كارهایی انجام دهید كه ازآنها لذت می برید .با
انجام این دستورات قوه خلاقیت تان شكوفا می شود .سعی كنید كه بیشتربخندید
وبا دیگران درتماس باشید.

اگر امتیاز شما بین 21 تا 54 باشد:
بدین معنی است شما یك گل رزهستید .كمی تیغ دارید ولی زیبایی های بسیاری
دارید .حس شوخ طبعی دارید ولی ازشنیدن جوك لذت می‌برید.احتمالا فرزند وسط
خانواده هستید مردم دوست دارند دوروبرشما باشند .خونگرم هستید .دوستان
صمیمی بسیاری دارید.زندگی را بادید واقع بینانه می‌نگرید .آگاهید كه زندگی
ازخوبی ها وبدی ها تشكیل شده است .قادرید شانس خودتان را با توجه به
سرمایه های كه دارید امتحان كنید .سخت كوش هستید وبه اهدافتان پایبندید
.دوست دارید خودتان باشید واین مساله به شما اعتماد به نفس می‌دهد
مشكلترین مساله درزندگیتان یكنواخت بودن مسایل است .یكنواختی درهرمساله ای
شما را آزارمی‌دهد وباعث كسل شدن روحیه شما می‌شود .
به شما پیشنهاد می‌گردد كه افق دیدتان را وسیع تركنید .مسایل جدیدی را
تجربه وكشف كنید .آنگاه متعجب خواهید شد كه چه نتایج زیبایی به دست آورده
اید ومهمترازهمه اینكه فراموش نكنید كه درهمه چیزدنبال زیبایی بگردید
مخصوصا درخودتان .

اگر امتیاز شما بین 55 تا 75 باشد:
بدین معنی است كه شما یك گل آفتابگردان هستید دربستری ازگلهای رز.یك ویژگی
بارزدرشما وجود دارد كه باعث گرمادهی به دیگران وجلوه گری شما می‌شود
.ممكن است شما كوچكترین فرزند خانواده ویا تنها فرزند باشید ..دروقت لازم
جدی هستید ولی دوستانتان شما را به عنوان یك شخص شوج طبع می شناسند
.ازگفتن جوك لذت می‌برید .گاهی شیطنت می‌كنید .مایلید كه با افراد جدید
وجالبی درزندگیتان آشنا شوید .با افرادی كه هیچ وقت نمی‌خندند راحت نیستید
..دید مثبتی به زندگی دارید ..درهمه چیزبه دنبال خوبیها هستید .بیدی
نیستید كه با هربادی بلرزید .گرم ,دوست داشتنی ,با وفا واجتماعی هستید
وهركدام ازاین صفات می‌تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد .انرژی
نامحدودی دارید ولی انگیزه تان كم است .برای شما مشكل است كه فقط برروی یك
كارمتمركز شوید به شما پیشنهاد می‌گردد كه اجازه دهید مردم روی جدی شما
راهم ببینند همان طوركه چهره شاد شما را می بینند .دراین صورت می‌خواهند
كه همیشه با شما باشند .به احساسات دیگران احترام بگذارید ازاین شاخه به
آن شاخه نپرید وكاری راكه دوست دارید انتخاب كنید وتا پایان آن را انجام
دهیددوست داشتن چه نشانه هایی دارد؟

بعضی‌ها معتقدند انسان
بدون عشق نمی‌تواند به زندگی ادامه دهد و دائما احساس می‌کند یک چیز کم
دارد. نقطه ‌عطف عشق در جامعه ما ازدواج است. روز به روز از تعداد
ازدواج‌های اجباری کاسته شده و دختر و پسر، ‌خودشان تصمیم به ازدواج با هم
می‌گیرند. در چنین شرایطی وجود شق و محبت بین طرفین، یکی از ‌عوامل مهم و
تعیین‌کننده در این تصمیم است. پس می‌توان به این نتیجه رسید که تقریبا
تمام ازدواج‌های امروزی ‌با عشق آغاز می‌شود. اما مهم، سرنوشت این عشق است
که به کجا کشیده خواهد شد و ‌چه بلایی سر آن می‌آید و در زندگی زناشویی بعد
از ازدواج چه نشانه‌هایی از آن باقی می‌ماند.‌

 

‌برای
آن که بتوانیم به کسی محبت کنیم ابتدا باید دیدگاه طرف مقابل را درباره
محبت کردن بدانیم، این کار ‌را باید قبل از ازدواج انجام دهیم تا ببینیم
آیا کسی را که می‌خواهیم به عنوان همسر انتخاب کنیم با روحیات ما ‌همخوانی
دارد یا خیر؟‌

 

‌برای
یافتن این دیدگاه باید این سوال را از خود و طرف مقابلتان بپرسید که به
نظر شما اگر کسی شما را دوست ‌داشته باشد چگونه باید آن را ابراز کند و به
تعبیری دیگر مظاهر محبت و عشق چیست؟

 

در
جواب این سوال، ‌دیدگاه همه راجع به محبت معلوم می‌شود. بعضی‌ها محبت را
بیشتر در مادیات می‌بینند مثلا از گرفتن یک کادوی ‌گرانقیمت می‌فهمند که
کسی دوستشان دارد. بعضی‌ها گفتار عاشقانه را دوست دارند و می‌خواهند کسی که
‌دوستشان دارد دائما به آنها ابراز علاقه کلامی کند و بسیاری از نمودهای دیگر محبت و عشق ورزیدن که بر ‌اساس سلیقه و شخصیت‌های متفاوت، متغیرند.

 

پیدا
کردن این ترجیحات در خود و طرف مقابل، به ما این امکان را ‌می‌دهد که محبت
خود را آن طور که می‌خواهیم به همسرمان ابراز کنیم و نتیجه مطلوبی
بگیریم.‌وقتی کسی را دوست داریم، تنها با گفتن “دوستت دارم” نمی‌توانیم به
او ثابت کنیم که حقیقتا دوستش داریم. عشق و محبت، احساسی است که در ما نسبت
به ‌کسی به دلایل مختلفی ایجاد می‌شود.

 

نشانه دوست داشتن,نشانه دوست داشتن در مردان,نشانه دوست داشتن مردها,[categoriy]


وقتی کسی را دوست داریم به خاطر این دوست داشتن خیلی کارها ‌می‌کنیم و خیلی از رفتارها را انجام نمی‌دهیم :

 

 

1- ‌به او دروغ نمی‌گوییم


دروغ
گفتن و هر نوع پنهان کاری نسبت به شخصی که دوستش دارید نه تنها حس اعتماد
طرفین را از بین خواهد برد بلکه تداومی را برای ابراز دوستی در پی نخواهد
داشت. چرا که در یک ارتباط زناشویی توام با عشق و محبت تنها راستی و صداقت
است که بنیان تمام رفتارهای منجر به پذیرش متقابل را بوجود می آورد.

 

 

2- غرورش را نمی‌شکنیم


گاهی
وقت ها شکستن غرور شاید برای رسیدن به خیلی چیزها خوب باشه ولی نه به این
شکل که صراحتا برای طرف مقابل بکار ببرید. چون این کار یکنوع خورد کردن
شخصیت و ایجاد تنشی را در پی خواهد داشت که شاید در یک زمان کوتاه جبران
اینکار چندان هم ساده نباشد.

 


3- ‌‌به خانواده‌اش و کسانی که دوست دارد احترام می‌گذاریم

 

‌همسر
شما از دل یک خانواده آمده است که اگر آن خانواده نبود، همسر شما نیز
امروز در کنار شما نبود، پس به ‌خاطر وجود همسرتان که دوستش دارید باید از
خانواده‌اش سپاسگزار باشید و به خاطر وی به آنها احترام ‌بگذارید و مطمئن
باشید که همسر شما قدردان این احترام خواهد بود.

 

 

4- ‌او را به باد نقدهای بیرحمانه نخواهیم گرفت

 

این
به معنی تایید همه جانبه همسرتان نیست چون هر کسی ایراداتی دارد، اما اگر
کسی بخواهد همیشه تنها ایرادات ‌شما را بگوید قطعا خسته خواهید شد. همیشه
نقاط مثبت را در کنار نقاط منفی ببینید تا به همسرتان احساس ‌ارزشمند بودن
بدهید و از بهانه گیری و ایرادهای بی‌خود بپرهیزید.

 


5- با او لجبازی نمی‌کنیم

 

وقتی همسرتان را دوست داشته باشید در برابر ‌خواسته‌ها و رفتار او موضع گیری و لجبازی نمی‌کنید.

 

 

6- وقتی اشتباهی در قبال همسر خود مرتکب می‌شویم براحتی و بدون قید و شرط از او عذرخواهی میکنیم


اشتباه کردن در زندگی،
اجتناب ناپذیر است و یکی از راه‌های برطرف کردن اثرات این اشتباه در ذهن
طرف مقابل، ‌عذرخواهی است که این عمل در برابر کسی که دوستش دارید باید
برایتان بسیار راحت باشد چرا که غرور در ‌برابر معشوق جایی ندارد.

 


7- ‌او را در کارها و تصمیماتمان دخیل می‌کنیم

 

وقتی
همسرتان را دوست داشته باشید همیشه می‌خواهید نظر او را ‌راجع به همه چیز
جویا شوید و کاری کنید که او را خوشحال می‌کند، پس همیشه با او مشورت
می‌کنید و ‌تصمیمات خود را به تنهایی نمی‌گیرید.

 


8- اگر مخالفتی با او داریم با آرامش قانعش می‌کنیم

 

اختلاف
نظر هم در زندگی زناشویی اجتناب ‌ناپذیر است اما ‌برخورد همسران در این
اختلاف نظرها می‌تواند آن را مشکل ساز و یا سازنده کند. پس اگر همسرتان را
دوست ‌داشته باشید با آرامش با او سخن می‌گوئید و دلیل مخالفت‌تان را روشن و
واضح برایش توضیح می‌دهید و آنگاه ‌می‌توانید قانعش کنید.

 


9- به او در کارهایش کمک می‌کنیم

 

زن
و مرد باید در همه چیز با هم همکاری داشته باشند. درست است که این دو، ‌در
زندگی وظایف مشخصی دارند اما امروزه این مرزها کمرنگ شده و زن و مرد در
بیرون و داخل خانه در همه ‌چیز همکاری می‌کنند. پس به راحتی می‌توان این
کمک کردن را در زندگی امروزه معنی کرد.‌‌

 

 

10- اگر گاهی حوصله ندارد و غمگین است به او کمک می‌کنیم

 

اگر همسرتان غمگین یا عصبانی
یا بی‌حوصله است ‌اگر دوستش داشته باشید تمام تلاشتان را می‌کنید که این
احساس منفی را از او دور کنید یا اگر لازم باشد به او ‌فرصت دهید تا بتواند
به حالت عادی برگردد نه این‌که بیشتر به او خرده بگیرید و او را ناراحت‌تر
کنید. گاهی ‌آرامش داشتن در برابر کسی که عصبانی است او را بیشتر عصبانی
می‌کند. اگر همسرتان را عصبانی کردید با ‌آرامش بی موقع خود، او را
عصبانی‌تر نکنید چرا که او فکر می‌کند آنقدر برایش ارزش ندارید که وقتی
ناراحت ‌است عین خیالتان نیست.

 


11- ‌می‌توانیم به راحتی اشتباهات او را ببخشیم و فراموش کنیم

 

درست
است که بعضی اشتباهات بخشودنی ‌نیست اما تعداد آنها بسیار کم است و معمولا
در زندگی اشتباهات کوچکی پیش می‌آید که می‌توان با محبت از آنها ‌گذشت و
با صحبت‌های منطقی، از بروز دوباره آن جلوگیری کرد.

 

 

12- ‌از اینکه در کنارش هستیم خوشحالیم و نمی‌خواهیم از کنارش فرار کنیم

 

بعضی
از زن و شوهر‌ها دائما ‌می‌خواهند از هم فرار کنند و تنها باشند و یا وقت
خود را با دیگران بگذرانند. درست است که ممکن است گاهی انسان، به ‌تنهایی و
خلوت کردن نیاز پیدا کند اما طبیعتا در اکثر اوقات از اینکه در کنار فردی
که دوستش دارید هستید لذت ‌می‌برید و می‌شود این خوشحالی و لذت را نشان
دهید تا همسرتان بداند که در کنارش خوشحالید.

 


13- با لذت، گذشت خواهیم کرد و تمام چیزهای خوب را برای همسرمان می‌خواهیم

 

این گذشت به معنی نادیده ‌گرفتن خودتان نیست بلکه وقتی کسی را دوست دارید اول به او می‌اندیشید و بعد به خودتان.

 

 

14- ‌در جمله‌هایمان کمتر از “من” استفاده می‌کنیم و بیشتر از او و خوبی‌هایش می‌گوییم


با کاربرد این روش در واقع کارهایی که ‌خودمان از همسرمان انتظار داریم می‌تواند فهرست خوبی از این دسته باشد.‌

دوست داشتن , دوست داشتن همسر, نشانه های دوست داشتن, عشق در زندگی, آغاز ازدواج با عشق, نشانه های دوست داشتن دروغ نگفتن و شکستن غرورو تعریف از همسر و تایید حرفهای همسر


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top