تحقیق در با رهی دبیرستان های نمونه دولتی

اساسنامه انجمن های علمی دبیرستان زکریا

اساسنامه تشکیل انجمن های علمي دبیرستان نمونه دولتی زکریای رازی شهرستان دلفان

مقدمه
یکی از اهداف مهم
آموزش و پرورش ایجاد شرایط و امکاناتی است که متناسب با آن خلاقیت ها و
توانایی دانش آموزان  را به رشد و تعالی برساند. مطابق ماده 30 و31 دستور
العمل اجرایی مدارس نمونه دولتی بخشی از کار هفتگی دانش آموزان این گونه
مدارس باید به امر تحقیق اختصاص یابد به گونه ای که هر دانش آموز در طول
سال تحصیلی یک فعالیت پژوهش را انجام داده باشد.تحقق این هدف با توجه به
تنوع علایق و تفاوت تـوانمندی های دانــش آمـوزان و نـیز کـثرت جـمعیت دانش
آموزی ،مدیران و مجریان برنامه های آموزشی و پرورشیرا در تعامل با
نیازهایدانش آموزان با مشکلاتی مواجه می کند که امکانات موجود قادر به
تأمین آن ها نیست بدین جهت، با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري بر ضرورت
تشکيل نهضت توليد علم و نرم افزار، و همچنين نظر به جايگاه مدارس در ساختار
علمي کشور ، ایجاد انجمن های علمی و پژوهشی در مدارس یکی از راه هایی است
که با توجه به شرایط موجود زمینه را برای فعالیت  افراد علاقه مند به
کارهای علمی و تحقیق و پژوهش فراهم می کند.

بر این مبنا با هدف کشف و شناسایی استعدادهای دانش آموزان نخبه وبهمنظور گسترش فرهنگ مطالعه و تحقیق انجمن های علمي دبیرستان نمونه دولتی زکریای رازی شهرستان دلفانمطابق اساسنامه زیر تشکیل می شود:

فصل اول: معرفی انجمن

ماده 1. تعریف انجمن: انجمن علمی دانش آموزان ، تشکلی
درون مدرسه‌ای است که براساس ضوابط و شرح وظایف مقرر در این اساسنامه با
مشارکت دانش آموزان این دبیرستان به فعالیت علمی در اموزشگاه می‌پردازد.

ماده 2. نام انجمن:  انجمن های علمی دبیرستان  زکریای رازی شهرستان دلفان

  ماده 3. وابستگی سازمانی:انجمن،
تشکلی علمی ـ پژوهشی وابسته به دبیرستان نمونه دولتی زکریای رازی است که در
چارچوب اهداف مندرج در این اساسنامه به فعالیت پژوهشی، آموزشی و ترویجی
می‌پردازد.

ماده 4.حیطه فعالیت:انجمن یک تشکل علمی غیر سیاسی و
غیر انتفاعی است و اعضای آن به نام انجمن حق هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و
اقتصادی یا وابستگی به احزاب سیاسی و گروه‌های اقتصادی را ندارند. این
تشکلدارای 6 انجمن و  6 کمیته به شرح جدول زیر است که در راستای دانش مربوط
و اهداف و وظایف مقرر فعالیت خواهند داشت.

ردیف

انجمن ها

وظایف و اهداف

1

انجمن علمی زیست شناسی

این انجمن ها با هدف آشنایی
دانش آموزان با دانش مربوطه و بهره گیری از نظرات دبیران و صاحب نظران در
جهت شناسایی استعدادها و به کار گیری آن ها در حوزه های مربوطه جهت انجام
فعالیت پژوهشی تشکیل می شود و مطابق اهداف مندرج در این اساسنامه  فعالیت
خواهند داشت .برخی از مهم ترین فعالیت ها عبارتند از:

 • ارائه برنامه برای تشکیل جلسات هفتگی جهت بحث و تبادل نظر و شناسایی نقاط ضعف و قوت
 • برنامه ریزی برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت
 • دعوت از دبیران و صاحب نظران جهت سخنرانی
 • دعوت از رتبه های برتر کنکور در سطح منطقه جهت مشاوره دانش آموزان و ارائه راهکارهای  مناسب برای شناسایی منابع معتبر کنکور
 • برگزاری نمایشگاه و مسابقات علمی،ادبی و هنری
 • تجزیه و تحلیل سوالات امتحانی
 • ارتباط با نهادها ی علمی مرتبط
 • تشکیل کلاس جبرانی ، تقویتی ، هنری و ادبی با همکاری کمیته های مربوط

2

انجمن علمی فیزیک

3

انجمن علمی ریاضی

4

انجمن علمی شیمی

5

انجمن ادبی

6

انجمن هنری

 

 

کمیته ها

وظایف و اهداف

1

کمیته فن آوری اطلاعات

اين کميته به منظور مديريت فعاليتهاي رایانه ای و فن آوری اطلاعات تشکيل شده است و مهمترين وظايف آن به شرح زير است:

 • ساماندهي و همکاري در جهت استفاده از امکانات رايانه اي
 • بروز آوری وبلاگ مدرسه و پشتيباني از بقيه کميته ها در زمينه رايانه
 • ساماندهي استفاده از اينترنت و همکاري با ديگر کميته ها در جستجوهاي علمي در اينترنت
 • ايجاد بستري مناسب براي آموزش نرم افزارهاي رايانه اي مورد نياز
 • تشکيل بانک سي دي هاي علمي آموزشي و مديريت بهره برداري از آن
 • تولید محتوای آموزشی (نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های علمی و آموزشی و …) با همکاری و مشارکت دانش آموزان و دبیران
 •  همکاری با معاون فناوری در زمینه مراقبت از تجهیزات و دیتا پروژکتورهای نصب شده در کلاس

2

کمیته آموزش

اين کميته به منظور انجام کليه فعاليتهاي آموزشي لازم در انجمن ها تشکيل گرديده است و با دبیران محترم همکاري مي کند.

 • تشکیل گروه همیاران معلم با همکاری دبیران
 • تشکیل گروه حل تمرین با همکاری دبیران
 • همکاری در  تشکيل و مديريت کلاسهاي کمک آموزشي و تقويتي بر اساس نظر خواهی از دانش آموزان و گزارش آن به مدیر
 • برگزاري کلیه تحقيقهاي ميداني و نظرسنجي ها در سطح مدرسه
 • همکاری در برگزاري مسابقات علمي مختلف در مدرسه
 • ساخت و تحقيق درباره وسايل کمک آموزشي
 • تشکیل کلاس های آموزشی با محوریت دانش آموزان نخبه به عنوان مدرس

3

کمیته پژوهش

اين کميته به منظور مديريت
فعاليتهاي پژوهشي و تشکيل گروهها و هسته هاي علمي تشکيل شده است و مي توان
گفت مهمترين کميته انجمن علمي مي باشد. برخي از مهمترين وظايف اين کميته به
شرح زير است:

 • ايجاد انگيزه براي تشکيل گروهها و هسته هاي علمي در ميان نيروها و کمک به تشکيل آنها
 • حمايت و پشتيباني علمي و عملي از گروهها
  و هسته هاي علمي(لازم به ذکر است گروه علمي شامل تعدادي از دانش آموزان مي
  شود که علاقه مند هستند به همراه يکديگر بر روي موضوعات مختلف علمي پژوهش
  کنند و هسته هاي علمي شامل تعدادي از دانش آموزان است که مي خواهند در کنار
  يکديگر به پژوهش در مورد يک موضوع خاص علمي بپردازند.
 • همکاری با دانش آموزان برای تکمیل درست و دقیق فرم پیشنهاد و ارائه طرح تحقیقاتی و کمک به آنان تا پایان کار تحقیق
 • کمک به تامين منابع علمي و امکانات مورد نياز گروهها و هسته هاي علمي
 • ايجاد و مديريت بهره برداري از کتابخانه علمي
 • کليه فعاليتهايي که مربوط به پژوهش باشد.

4

کمیته نشریه و طرح و ایده

اين کميته به منظور ايجاد بستر
مناسب براي اطلاع رساني موضوعات خبري، علمي و پژوهشي و بهره گیری از طرح
ها و ایده های نو ،تشکيل شده است. برخي از مهمترين وظايف اين کميته به شرح
زير است:

 • تهيه خبر نامه علمی ،آموزشی فرهنگی در مدرسه و انتشار آن به صورت هفته نامه یا ماهنامه
 • تهيه گزارش از فعالیت های کاری انجمن ها و گروه های فعال در مدرسه
 • تهیه نشريات و بریده جراید و نصبمطالب مفید آن ها  در ایستگاه خبر مدرسه
 • تشکیل جلسات ماهانه برای بیان طرح و ایده و دعوت از دانش آموزان و دبیران
 • همکاری با معاون پرورشی برای جذب و تجهیز کتابخانه و ایستگاه مطالعه

5

کمیته بهداشت و محیط زیست

اين کميته به منظور ایجاد بستر
مناسب برای رعایت بهداشت فردی و گروهی و حفاظت از محیط زیست و انجام
هماهنگيهاي لازم براي برگزاري مسابقات در حیطه های مربوط تشکيل گرديده است.
برخي از مهمترين وظايف اين کميته به اين شرح است:

 • کمک به عوامل اجرایی مدرسه برای فرهنگ سازی در زمینه بهداشت و حفظ محیط زیست و دعوت از کارشناسان جهت سخنرانی  در مدرسه
 • بازدید هفتگی از فضای مدرسه شامل وضعیت
  بهداشت عمومی دانش آموزان ،حیاط،کلاس ها، آبخوری ها و سرویس های بهداشتی و
  تهیه گزارش جهت ارائه به مدیر
 • برگزاری جشن ها و مسابقات در مناسبت هایی مانند روز درخت کاری،روز هوای پاک و … با همکاری سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی
 • برگزاری اردو برای پاکسازی محیط زیست از آلاینده ها با همکاری بهداشت محیط ،شهرداری و سازمان های مربوط
 • ایجاد و گسترش فضای سبز مدرسه با همکاری سایر دانش آموزان و والدین آنها از طریق اهدای گل و گیاه به مدرسه
 • تهیه تراکت و پوستر های بهداشتی و درمانی از شبکه بهداشت و نصب آن در ایستگاه بهداشت مدرسه

6

کمیته سمینار و بازدید علمی

اين کميته به منظور مديريت
برگزاري سمينارهاي علمي مختلف در مدرسه و همچنين انجام هماهنگيهاي لازم
براي برگزاري بازديدهاي علمياز مراکز علمي و پژوهشي تشکيل گرديده است. برخي
از مهمترين وظايف اين کميته به اين شرح است:

 • تعيين يک روز خاص در هر ماه براي برگزاري سمينار علمي
 • تعیین مکان و زمان مناسب و تهیه و تدارک برای اردوهای دانش آموزی بر اساس نظر خواهی از دانش آموزان
 • هماهنگي با افراد داراي صلاحيت علمي براي برگزاري سمينار
 • تعيين استانداردهاي خاص براي برگزاري سمينار های دانش آموزی
 • تهيه مطالب ایستگاه علمي و اداره آن و بروز کردن مطالب آن به صورت هفتگی
 • وبرپایی نمایشگاه از دست ساخته ها و تحقیقات دانش آموزان

v       سمينار بايد به صورت مکتوب به اين کميته تحويل شود و بايگاني گردد.

v       *موضوع هر سمينار از عناوين جالب درسي باشد.

v       *قبل از هر سمينار برخي از واژه هاي کليدي معنا شده و در اختيار مخاطبين قرار بگيرد.

v     *حتي الامکان سمينارها با استفاده از دستگاه ويدئوپروژکتور و با نرم افزار پاورپوينت ارائه گردد.

ماده 5. مدت زمان فعالیت:انجمن
هابه صورت سالانه از آغاز سال تحصیلی تا پایان همان سال تحصیلی فعالیت می
کنند و در صورت لزوم فعالیت آنان تا تکمیل فعالیت های پژوهشی ناتمام و
 تصویب شده  قابل تمدید است.

ماده 6 .الزام فعالیت: انجمن هاملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

ماده 7 . مکان فعالیت
انجمن:مرکزمدیریت این انجمن ها در دبيرستان نمونه دولتی زکریای رازی واقع
در استان لرستان – شهرستان دلفان – فاز دوم فرهنگیان – انتهای کوچه
جانبازان 6 است.

فصل دوم: اهداف، مأموریت، وظایف
الف) اهداف انجمن
ماده 8. اهداف انجمن‌های علمی به شرح زیر است:

1– زمینه‌سازی برای مشارکت فعال دانش آموزاندر فعالیت‌های علمی پژوهشی مدرسه
2- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ پژوهش و تقویت زیرساخت‌های پژوهش و پژوهشگری در بین دانش آموزان

3- زمینه‌سازی برای شناسایی استعدادهای پژوهشی دانش آموزان
4- تقویت و نهادینه کردن روحیه کار گروهی و همکاری‌های علمی پژوهشی بین دانش آموزانو مدرسه؛
5- زمینه‌سازی برای همکاری‌های علمی پژوهشی بین مدرسه‌ای دانش آموزانبا دبيران
6- ارتقاء تفکر و فرهنگ نقد علمی در میان دانش آموزان
7- دسترسی به الگوی فعالیت‌های علمی دانش آموزاندر سطح مدرسه
ب) مأموریت انجمن
ماده 9. ماموریت اصلی انجمن‌ها با توجه به توان علمی دانش آموزان، به شرح ذیل است:
1- آشنایی با وضعیت موجود و مطلوب دانش در نظام علمی مدرسه

2- تبیین ضرورت ودست یابی به  اهداف پژوهش در فراگیری دانش
3- آشنایی با روش‌های بهینه تحصیل، تدریس و تحقیق
4- بسترسازی و انجام مطالعات علمی و پژوهش‌های تمرینی به صورت فردی و گروهی
5- ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی متناسب با علایق  آنان
ج) وظایف انجمن
ماده 10. جهت دسترسی به اهداف و ماموریت‌های فوق، وظایف زیر قابل پیگیری است:
1- آشنایی با مدل‌های بهینه تحصیل و تحقیق و تلاش جهت کیفی‌کردن فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان
2-شناسایی و آشنایی با منابع معتبر دانش مربوط و کسب توانمندی نسبی رجوع به منابع
3- آشنایی با مراکز مختلف علمی ـ پژوهشی، کتابخانه‌ها، دبيران توانمند،
کتب مفید، مجلات، نرم‌افزارها و زمینه‌سازی جهت استفاده مطلوب از آنها
4- آشنایی با فعالیت‌های پژوهشی در سطح دبيرستان
5- انجام فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی مستمر براساس الگوهای به دست آمده و
ایجاد زمینه نقد و بررسی این فعالیت‌ها و کسب توانایی نسبی در روش‌های
پژوهش و نقد علمی
6 –  زمینه‌سازی برای همکاری‌های مشترک علمی پژوهشی در مدرسهو همکاری با دانش آموزان سایر مدارس
7- ترویج الگوها ی علمی پژوهشی در سطح مدرسه
8- آشنایی با ویژگی‌های متون آموزشی موجود
9- معرفی مفاخر علمی و بررسی ابعاد شخصیت علمی پژوهشی آنها
فصل سوم: ارکان انجمن
ماده 11. انجمن دارای سه رکن است:
الف) شورای انجمن‌های علمی مدرسه، ب) هیئت مؤسس، ج) هیئت مدیره انجمن
الف) شورای انجمن‌های علمی مدرسه
ماده 12. متشکل از مدیر، معاون آموزشیو فناوری مدرسه و دو نفر از دبيران مدرسه (با تأیید مدیر مدرسه) می‌باشد.
نام و نام خانوادگی اعضای این شورا به ترتیب فوق عبارتند از:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

امضا

1

حسین نظریان

مدیر

 

 

2

علیرضا امیری

معاون آموزشی

 

 

3

جعفر علی صفی زاده

معاون فناوری

 

 

4

همت بیگی

رابط پژوهش و نماینده دبیران

 

 

5

مهدی نجفی

دبیر زیست شناسی

 

 

ماده 13. وظایف شورای انجمن‌های علمی مدرسه:

1- بسترسازی جهت تشکیل و گسترش فعالیت‌های انجمن‌های علمی با توجه به ظرفیت‏های مدرسه

2- بررسی و تصویب اساسنامه هر انجمن
3- تأیید نهایی اعضای هیئت مدیره انجمن علمی

4- تأیید مشاور علمی پیشنهادی هر انجمن
5 –  بررسی و تأیید درخواست صدور مجوز هر انجمن و ارجاع آن به شورای سیاستگذاری جهت تصویب نهایی
6-نظارت بر عملکرد و فعالیت‏های انجمن‏ها در چارچوب آیین‌نامه و ابلاغیه‌های شورای سیاست‌گذاری و آیین‌نامه داخلی انجمن‌های علمی
7- پیگیری بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مصوب شورای سیاست‌گذاری جهت حمایت و هدایت انجمن‌ها
8 – ارسال گزارش عملکرد سالیانه انجمن‌های مدرسه به شورای سیاست‌گذاری
9- پیشنهاد و جذب بودجه‌های حمایتی و توزیع آن در بین انجمن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات
ب) هیئت مؤسس
ماده 14. هیئت موسس، متشکل از 7 نفر از دانش آموزان فعال علمی مدرسه است
که اساسنامه را جهت تصویب به شورای انجمن‌های علمی مدرسه ارائه می‌نمایندتا
مجوز فعالیت  انجمن صادر شودو اقدام به عضو گیری نمایند .
*تبصره
1: دانش آموز فعال علمی، به فرد یا افرادی اطلاق می شود که در طول سال های
تحصیل در دبیرستانبیشترینمیانگین معدل را کسب کرده باشند.

*تبصره 2: هیئت موسس بعد از تشکیل هیأت مدیره انجمن منحل می‏شود.

ج) هیئت مدیره انجمن
ماده 15. هیئت مدیره انجمن، متشکل از 5 نفر از دانش آموز ان فعال علمی
مدرسه است که در دوره نخست به پیشنهاد هیئت مؤسس و در دوره‌های بعدی به
پیشنهاد اعضاء و با تأیید نهایی شورای انجمن‌های علمی مدرسه انتخاب
می‌شوند.
ماده 16. وظایف هیئت مدیره انجمن:
1. تعیین خط‌‌مشی‏های سالیانه انجمن و برنامه‏ریزی جهت رسیدن به آن‌ها با مشارکت اعضا
2. تدوین آیین نامه داخلی، تقسیم وظایف و مشخص‌کردن روند گردش‏ کار
3. نظارت بر فعالیت‌های اعضا و واحدهای مختلف
4. برنامه‌ریزی برای عضوگیری و سازماندهی اعضا
 انجمن‌های علمی با همکاری و هدایت معاونت آموزشی و فناوری مدرسه می‌توانند برنامه‌های زیر را اجرا نمایند:
الف. نشست‌های علمی، مسابقات علمی و … ؛
ب. دوره‌های فوق برنامه آموزشی پژوهشی، طرح‌های تحقیقاتی و … ؛
ج. تولید بروشور، خبرنامه، جزوات علمی ـ آموزشی و …
د. پشتیبانی و همکاری علمی با نشریه مدرسه و سایر نشریات آموزشكاهي؛
هـ . تعامل با دیگر انجمن‌های علمی در جهت تبادل تجربیات و انجام فعالیت‌های مشترک علمی؛
و. تدارک و اقدام به برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی ـ پژوهشی.
6 . اطلاع‌رسانی مطلوب و مناسب به اعضا؛
7. ارائه گزارش‏ عملکرد به شورای انجمن‌ها به صورت فصلی یا به درخواست شورای انجمن‌ها.
*تبصره3: برنامه‏هایی که نیاز به تعهد مالی دارند باید با هماهنگی شورای انجمنها صورت پذیرند.
ماده 17. دبیر انجمن: دبیر انجمن عضو هیئت مدیره انجمن و منتخب آنهاست که وظایف ذیل را عهده‌دار است:

 

1- تشکیل کلیه جلسات انجمن

2- مدیریت انجمن براساس مصوبات، قوانین و مقررات مربوط

3- هماهنگی بین انجمن مربوط با شورای انجمنها و سایر انجمنهای مدرسه جهت کیفیتر کردن فعالیت‏های انجمن

4-  انتقال ابلاغیه‌ها و تصمیم‌های شورای انجمنها به انجمن و پی‌گیری نتایج آنها

5- پاسخ‌گویی در قبال عملکرد و جهت‌گیری انجمن

6 – برقراری ارتباطات لازم در راستای فعالیت‌های انجمن با معاونت پژوهش مدرسه

ماده 18. مشاوره علمی
انجمن : هیأت مدیریت انجمن علمی موظف است با صلاحدید و تأیید معاونت پژوهش
مدرسه، یک نفر از دبيران مدرسه را که در زمینه مورد فعالیت انجمن دارای طرح
وایده علمی موثر جهت پیشبرد اهداف آن است، به عنوان مشاور و راهنمای علمی
انجمن انتخاب نماید.

فصل چهارم: شرایط اعضا/ عضویت/ امتیازات اعضا

ماده 19.دانش أموز
مدرسه می‌توانند با تکمیل نمون برگ‌های مربوط، درخواست عضویت خود را به
هیئت مدیره انجمن ارائه دهند و با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن در آیند:
1. داشتن صلاحیت‌های عمومی
2. پذیرش اساسنامه انجمن
3. داشتن پرونده فعال آموزشی در مرکز مدیریت مدرسه
4. تناسب پایه‌های تحصیلی متقاضیان عضویت با گرایش فعالیت انجمن
تبصره 4: فارغ‌التحصیلان مدرسه به پیشنهاد هیئت مدیره و با صلاحدید شورای انجمن علمی مدرسه می‌توانند به عضویت انجمن درآیند
*تبصره 5: هر دانش أموز حداکثر در 2 انجمن علمی و یک کمیته حق عضویت خواهد داشت.

ماده 20. امتیازات اعضا
امتیازاتی مانند اولویت در استفاده از تسهیلات و یا فرصت‌های تعلّق گرفته
به انجمن، داشتن حق رأی در انتخابات، تخفیف در هزینه شرکت در برنامه‌ها
تنها شامل اعضای فعال انجمن خواهد شد.
*تبصره6: عضو فعال، عضوی است که در اکثر برنامه‌ها حضور فعال داشته و مسئولیت‌های واگذار شده را به نحو احسن انجام دهد

.فصل پنجم: منابع مالی و بودجه
ماده 21. منابع تأمین مالی و بودجه انجمن ها عبارتند از:
1- بودجه حمایتی معاونت پژوهشی و آموزشی
2- درآمد ناشی از ارائه خدمات علمی، پژوهشی، آموزشی و …

3- دریافت هدایا و کمک‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات و حفظ هویت استقلالی دبيرستان
*تبصره7: جذب منابع مالی، توزیع و نظارت بر هزینه‌کرد آن به عهده شورای انجمن علمی مدرسه است.

اصل ششم: انحلال انجمنها
ماده
22. در صورت انجام فعالیت‌های خارج از چارچوب آیین‌نامه ابلاغی اساسنامه،
ضعف و یا توقف عملکرد و یا هرگونه فعالیت مخالف با موازین نظام جمهوری
اسلامی ایران و قوانین مصوب شورای عالی و مرکز مدیریت دبيرستان نمونه دولتی
زکریای رازی، شورای انجمن علمی مدرسه پس از تفهیم موارد تخلف به دبیر
انجمن می‏تواند حسب صلاحدید از تذکر شفاهی، کتبی، تعلیق و یا لغو مجوز
انجمن استفاده نماید.
*تبصره8: انحلال قطعی هر انجمن پس از تایید شورای سیاستگذاری انجمنهای علمی خواهد بود.

ماده
23. این اساسنامه در 23 ماده و 8 تبصره در تاریخ 10/7/1393 به تصویب شورای
سیاستگذاری انجمن‌های علمی دبیرستان نمونه دولتی زکریای رازیشهرستان دلفان
رسید.

 

 

 استراتژی آموزش و پرورش ارتقاء کیفیت آموزشی است

وزیر آموزش و پرورش گفت: استراتژی امروز آموزش و پرورش ارتقاء کیفیت آموزشی است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی
وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان،علی اصغر فانی در نود و هشتمین
جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به این که بیش از 13
میلیون دانش آموز امسال در مدارس سراسر کشور تحصیل می کنند، اظهارکرد: قریب
200 هزار دانش آموز امسال افزایش داشته ایم این در حالی است که یک میلیون
معلم در بزرگترین دستگاه اجرای کشور فعالیت می کنند .

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که در سال گذشته 4600 مدرسه کمتر از 5
دانش آموزان داشتیم، تصریح کرد: دانش آموزان در سال تحصیلی جاری در 102
هزار مدرسه مشغول به تحصیل می باشند .

وی آموزش و پرورش را وسیع ترین و پرمخاطب ترین دستگاه عنوان کرد و افزود:
هیچ نهاد فرهنگی مثل آموزش و پرورش امکان حضور در خانواده ها را ندارند چرا
که دارای 13 میلیون دانش آموز و 26 میلیون والدین و در کل با 39 میلیون
جمعیت در پوشش آموزش و پرورش می باشند

فانی گفت: یکی از کارکردهای آموزش و پرورش انتقال فرهنگ است و مهمترین
نهادی که در زمینه فرهنگ ایفای نقش دارد آموزش و پرورش است .

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه زیر ساخت آموزش و پرورش منابع انسانی
است افزود: دانش آموزان امروز و جامعه سازان فردا زیرنظرآموزش وپرورش
تربیت می شوند .

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مراسم هفده
اردیبهشت گفت: هیچ جا سرمایه گذاری به اندازه آموزش و پرورش انجام نمی گیرد
و هر چه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنید یک سرمایه گذاری ماندگار
خواهد بود .

فانی گفت: استراتژِی امروز درآموزش و پرورش ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش است
و امضاء تفاهم نامه ها گامی موثر در کیفیت بخشی است .

وزیر آموزش و پرورش به پنج سیاست آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: توسعه
مشارکت مردمی ، اولیاء دانش آموزان و دانش آموزان بحث جدی در آموزش و پرورش
می باشد .

وی با توجه به اهمیت مشارکت توسط خیرین مدرسه ساز افزود: در سال جاری
میانگین 5/7 کلاس روزانه توسط خیرین مدرسه ساز تحویل آموزش و پرورش داده می
شود و حدود دو میلیون دانش آموز در مدارس خیرساز مشغول به تحصیل می باشند .

فانی گفت: با 57 هزار مدرسه طرح تعالی مدیریت آموزشگاه ها را آغاز کرده ایم
و با ارتقاء کیفیت مدیریت به نتایج خوبی رسیده ایم. با وجود نیروی انسانی
فضا و دانش آموز باید مدیران حرفه ای ، تخصصی و با انگیزه بالایی در مدارس
متمرکز کنیم.

وزیر آموزش و پرورش به تمرکززدایی در مدارس اشاره کرد وگفت : با وجود میزان
بالای بخشنامه ها و دستورالعمل ها تمرکززدایی، خلاقیت و نوآوری از بین می
رود .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top