تاثیر معنوی رنگ ها

تاثیر معنوی رنگ ها بر زندگی انسان

رنگ
ها هر يک از نظر روانشناختي و جامعه شناختي داراي جاذبه و طراوت ، دلنشيني
و چشم نوازي ، انعکاس پيام و بالاخره داراي آثار مختلف اخلاقي و اجتماعي
هستند . همه ي ما نيز روزانه تصميم هايي‌ درمورد نحوه استفاده از رنگ ها در
زندگي مي‌‌گيريم . مثلاً انتخاب رنگ لباسي که مي‌‌خواهيم بپوشيم يا رنگ
ملحفه هايي را که مي‌‌خواهيم خريداري کنيم . گاهي‌ لازم است تا رنگ ديوار
منزلمان را انتخاب و تغيير دهيم . اما بر اساس تحقيقات معنوي ، بايد بدانيم
با توجه به رنگي که انتخاب کرده ايم ، ( چه براي لباس ، چه براي محيط
اطرافمان) از نظر معنوي هر رنگي تأثيرات خاص خود را بر تمام جوانب زندگي ما
خواهد گذاشت . لذا بر آن شديم تا  نتيجه ي تحقيقات انجام شده در مورد
تاثيرات معنوي رنگ ها در زندگي روزمره را به اشتراک بگذريم ، تا شما عزيزان
آمادگي لازم براي تصميم گيري بهتر در اين زمينه را پيدا کنيد . شايد اين
خدمت ناچيز موجب گردد تا تا زندگي برايتان آسان تر و دلپذيرتر گردد .

چگونه رنگ ها از نظر معنوي روي ما تاثير مي گذارند؟

بنا بر فلسفه يوگا جهان هستي ‌، در سطح نا آشکار خود ، از سه جزء ساتوا Sattva ، راجاس Rajas و تاماس Tamas تشکيل
شده است . رنگ ها نيز با توجه به جزء ناآشکار غالب بر آنها ، در قالب هاي
ساتويک  sāttvik ، راجاسيک rājasik يا تاماسيک tāmasik ، تقسيم بندي
مي‌‌شوند . ساتوا ، بخش پاکي معنوي است درصورتي که راجاس و تاماس به ترتيب
اجزاي عمل و جهل معنوي هستند . پوشيدن لباس‌هايي به رنگ ساتوا ، به تمرين
معنوي ما کمک مي‌‌کند ، در صورتي که رنگ هايي که طبيعت راجاس- تاماس دارند ،
براي پيشرفت معنوي ما زيان آورند . پوشيدن لباس هايي که اجزاي غالب آن ها
راجاس – تاماس است ، باعث افزايش نوسانات منفي در اطراف ما مي‌‌شوند .
بنابراين ، احتمال جذب انرژي‌هاي منفي در ما بالا مي رود ، چون اجزاي غالب
آن ها نيز راجاس – تاماس است  .در ادامه ليستي‌ از رنگ ها و تاثيرات معنوي
آن ها ديده مي‌‌شود . هنگامي‌ که در جدول ، رنگي به عنوان کمک کننده مطرح
شده است ، به اين معني است که رنگ مورد نظر ، به جذب نوسانات معنوي مثبت
کمک مي‌‌کند . رنگ مضر نشان دهنده ي توانايي جذب نوسانات منفي و در عين حال
منحرف کردن ما از نوسانات مثبت است .

 استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا تأثير معنوي رنگ ها

همانطوري
که در جدول مشاهده مي‌‌ شود ، رنگ هايي مانند سفيد*، زرد*يا آبي*، به
پاکيزه کردن معنوي محيط اطراف ما کمک مي‌‌کنند ، درحالي که از طرف ديگر ،
رنگ سياه* ، نوسانات مضري دارد که نه تنها انرژي‌هاي منفي را جذب مي‌‌کند ،
بلکه هر گونه انرژي مثبت معنوي را نيز دفع مي‌‌کند . دو تصوير ناآشکار زير
تفاوت نوسانات روحاني‌ رنگ‌هاي سفيد و سياه ، هنگامي‌ که پوشيده مي‌‌شوند
را نشان مي‌‌دهند . به خصوص اين تصاوير نا آشکار ، بر انرژي هايي که به
واسطه‌ ي اين رنگ‌ها جذب يا دفع مي‌‌شوند و تأثير آن بر فردي که آن ها را
بر تن‌ دارد تمرکز دارند . بر طبق تحقيقات انجام شده توسط بنياد پژوهش علوم
معنوي INC هر دو تصوير ترسيم شده با نوسانات رنگ هاي سياه و سفيد ، از 80%
صحت ، برخوردارند .

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا تأثير مثبت پوشش سفيد

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا تأثيرمنفی پوشش سیاه

هر
دو تصوير نشان دهنده ي نوسانات ماورايي جذب شده و بوجود آمده توسط رنگ هاي
سياه و سفيد ، به طور مجزا هستند . به طور کلي نوسانات نهايي منتشر شده و
جذب شده توسط يک فرد ناشي از چندين عامل  است ؛ مانند سطح معنوي ، عيوب
شخصيتي ، وضعيت ذهني در آن لحظه و نيز انرژي‌هاي منفي که بر او تاثير گذار
بوده اند ، همچنين مدل ، رنگ لباس و . . .  

چرا ما رنگ هاي خاصي را دوست داريم؟

در سطح فيزيکي : يک فرد ، رنگي خاص را مي پسندد چون مثلاً به رنگ پوست او مي آيد .


در سطح رواني : ذوق و سليقه ي شخصي‌ يک فرد در مورد يک رنگ خاص ،
مي‌‌تواند با تغيير وضعيت رواني شخص تغيير کند . اين تغيير وضع رواني ، بر
پايه تغييرات وضعيتي است مانند :

مطابق با موقعيت : اکثر مردم ترجيح مي‌‌دهند هنگام بيرون رفتن ، از رنگ هايي استفاده کنند که توجه ديگران را جلب مي کند .

مطابق با مراسم و فرهنگ : در مراسم خاکسپاري در برخي‌ از فرهنگ ها لباس سياه و  در برخي‌ ديگر لباس سفيد پوشيده مي‌‌شود .


مطابق با سن : مردم در دوران نو جواني و ابتداي جواني ممکن است به رنگ
صورتي تمايل داشته  باشند که در سنين بالاتر ، اين علاقه مي‌‌تواند کاهش
يابد .

در سطح معنوي :


ناشي‌ از طبيعت بنيادين : اينکه چرا افراد به رنگ هاي خاصي‌ علاقه مند
هستند ، بيشتر از هر چيز ، به نزديکي اين رنگ ها به طبيعت بنيادين آن ها
مربوط مي‌‌شود . اگر طبيعت اصلي فردي ساتوايي باشد ، رنگ هاي سفيد يا آبي
روشن را ترجيح مي‌‌دهد . اگر طبيعت بنيادين او تاماس باشد ، رنگ سياه را
ترجيح مي‌‌دهد .


تغيير ناشي‌ از سطح معنوي : رهرويي که احساسات معنوي  پايدار را تجربه
کرده است ، شايد رنگ آبي را ترجيح بدهد . دليل آن اين است که در بعد معنوي ،
رنگ ماورايي احساسات معنوي ، آبي است .

ديدگاه کلي‌ معنوي در هنگام انتخاب رنگ لباس :


رنگ لباس مي بايست ساتوايي باشد : رنگ هاي ساتوايي مانند سفيد ، زرد و آبي
و درجا‌ت مختلف آن ها را انتخاب کنيد . رنگ ها به ميزان يک هزارم بر زندگي
انسان اثر دارند . اين نسبت ظاهراً کوچک ، غالباً تأثيرات قابل توجه
فيزيکي و رواني در بر دارد . علي رغم اين مقدار کوچک ، پوشيدن لباسي که
ساتوا- راجاس در آن غالب است ، فوايد زير را هم دارد :

مکمل ساتويک – راجاسيک فردي

کاهش راجاس – تاماس در فرد

اگر
فردي به پوشيدن رنگ سياه علاقه دارد ، حتي بعد از خواندن اين مقاله ، شايد
به دنبال دليل و بهانه براي پوشيدن رنگ سياه بگردد . قوياً تأکيد مي‌‌شود
که توجيه عقلاني فرد در اين مورد ، تنها زيان آور خواهد بود . زيرا در
پوشيدن لباس سياه ، هيچ حرکت صعودي معنوي وجود ندارد و تنها مي‌‌تواند
تاثيرات زيان آور بر وجود فرد داشته باشد .


رنگ لباس نبايد پر زرق و برق باشد : رنگ‌هاي براق ، داراي ميزان بيشتري از
اصل تاماس هستند . فردي که لباس‌هايي با رنگ براق مي‌‌پوشد ، با گذشت زمان
اصل تاماس بر خود او نيز قالب ميشود . 


لباس بايد تک رنگ باشد : لباس‌هاي ساده و يک رنگ با رنگ معنوي ، بدون چاپ و
طرح ، حاکي از شفافيت اند و به همين دليل ، از ديد معنوي ، بيشتر ساتوايي
محسوب مي‌‌شوند .


رنگ‌هاي لباس‌ها بايد مکمل يکديگر باشند : اگر بالاتنه و پائين تنه ي لباس
، رنگ‌هاي متفاوتي داشته باشند ، اين رنگ‌ها بايد مکمل يکديگر باشند ، که
حد آن ، حداقل20% مکمل يکديگر بودن است . براي مثال ، تلفيق دو رنگ ساتوايي
، از نظر معنوي بيشتر مناسب است . در ادامه براي نمونه از دو رنگ ساتويي
که با هم متناسب هستند را معرفي مي کنيم :

۱ . سفيد و آبي روشن

۲ . آبي روشن و آبي‌ تيره

البته
نبايد تضاد زيادي بين دو رنگ استفاده شده در لباس وجود داشته باشد : اگر
دو رنگ متضاد با يکد يگر آميخته شوند ، نوسانات منفي ايجاد مي‌‌کنند . به
همين دليل نبايد تضاد زياد بين دو رنگ موجود باشد . به طور مثال ، از ترکيب
رنگ‌هاي زرد ( ساتوا ) و سبز ( راجاس ) اجتناب کنيد . با اين وجود ،
درجه‌اي از رنگ سبز که خوب با زرد آميخته مي‌‌شود ، قابل قبول است . اين
امر به دليل اين است که در ترکيب فوق بيشتر رنگ زرد موجود است و بنابر اين
ساتوايي محسوب ميشود.

در
بسياري از مراسم ديده مي‌‌شود که مردم ترکيبي از رنگ هاي سياه و سفيد را
استفاده مي‌‌کنند ، مانند لباس رسمي که داماد ها در مراسم عروسي خود مي
پوشند . مردم اين نوع از لباسِ رسمي را نشانه ي  شيک بودن و جذابيت اجتماعي
مي‌‌دانند . با اين وجود ، از ديدگاه معنوي داستان بسيار تفاوت دارد . در
واقع ، نوسانات بسيار ساتوايي رنگ سفيد ، با نوسانات بسيار تاماسيک رنگ
سياه ، در تضاد با هم هستند . اين تضاد ، به ايجاد نوسانات آشفته منجر
مي‌‌شود که تنها احتمال تاثير انرژي‌هاي منفي را بالا مي‌‌برد . به همين
دليل ، از ديدگاه معنوي ، پوشيدن لباس هايي با ترکيب رنگ‌هاي سياه و سفيد
توصيه نمي‌‌شود .

 استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا تأثير منفی پوشش سیاه و سفید

در
پارچه اگر نسبت رنگ هاي ساتويک و راجاسيک استفاده شده در لباس طوري باشد
که رنگ راجاسيک آن بسيار کم باشد ، نوسانات ناآشکار آن بهتر است . اگر يک
لباس سفيد گل هاي قرمز داشته باشد ؛ نوسانات خوب در آن تجربه مي شود ، بدين
معني که اگر درصد رنگ ساتوايي در لباس بيشتر از رنگ راجاسيک در آن باشد ؛
تاثير راجاسيک آن کم مي شود . بطور خلاصه  نوسانات رنگ هاي يک لباس ، به در
صد رنگ هاي ساتويک و راجاسيک استفاده شده در آن بستگي دارد. از آنجايي که
جسم مجسم (لمس پذير) است ، رنگ ها مي‌‌توانند از نظر فيزيکي بر انسان بسيار
تاثير گذار باشند و جنبه هاي مختلف زندگي را تحت تأثير قرار دهند اما در
نتيجه ي انجام تمرين هاي معنوي و دست يافتن به سطح معنوي بيش از 60% ،
تاثير رنگ‌ها بر ذهن و عقل به حداقل مي‌‌رسد .

به
هر صورت اميدواريم اين مقاله با ارائه ي بصيرتي کاربردي از تأثيرات معنوي
رنگ‌ها در زندگي ‌، شما را آگاه کرده باشد . قانون اصلي‌ که لازم است در
ذهن باقي‌ بماند و هيچگاه فراموش نشود ، بالابردن جزء ساتوا* و پايين آوردن
 جزء راجاس – تاماس در زندگي‌ است . با درک و به کارگيري اين اصل معنوي و
پرهيز از پيروي کورکورانه از مد و مدگرايي ، سطح بالاتري از خوشي را به
زندگيتان اضافه کنيد* .

همواره شاد و اميدوار ، در پناه حق باشيد 

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج اثر معنوی رنگ ها بر زندگی انسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 •  مناسب ترين رنگ لباس که مورد سفارش صريح اسلام قرار گرفته است رنگ سفيد مي باشد . چنانچه پيامبر اعظم ( ص ) فرموده است : «لباس هاي سفيد رنگ بپوشيد ، زيرا آن ها دلنشين تر و پاکيزه تر مي باشند .» فروع کافي ، ج 6 ، ص 445
 • رنگ سياه از نظر رسول خدا ( ص )
  براي لباس جز در مورد کفش و عمامه و عبا مکروه معرفي شده و در احاديث و
  روايات مختلفي تأکيد فراوان بر عدم استفاده از آن گرديده است . فروع کافي ،
  ج 6 ، ص 449 .
 • در
  احاديث اسلامي ، لباس هاي داراي رنگ هاي سبز ، حنايي ، زرد  و عدسي مورد
  ستايش قرار گرفته ، امامان ما براي لباس هاي خويش از اين رنگ ها استفاده مي
  نمودند و ياران و پيروان خود را نيز بدان سفارش مي کردند . فروع کافي ، ج 6
  ، صص 447 ـ 449 ؛ وسائل الشيعه ، ج 3 ، صص 358 ـ 360 .
 • لباس و جامه ی نظيف ، غم و اندوه را از بين مي برد . امام علي ( ع ) وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 346 ، روايت 2
 • «بهترين لباس هر زماني ، لباس اهل ( صالح ) آن زمان مي باشد .» «امام صادق ( ع )» فروع کافي ، ج 6 ، ص 444چگونه رنگها از نظرِ معنوی روی ما تاثیر می گذارند؟

مقدمه‌ای بر چگونگی تاثیرِرنگها از نظر معنوی

همه ی ما، روزانه تصمیماتی‌
درمورد رنگ می‌‌گیریم. مثلاً رنگ لباسی که می‌‌خواهیم بپوشیم را انتخاب
می‌‌کنیم. هر چند وقت یک بار، شاید نیاز باشد رنگِ ملحفه هایی را که
می‌‌خواهیم خریداری کنیم ، را انتخاب نماییم.  گاهی‌ باید رنگِ دیوار
منزلمان را انتخاب کنیم
.

  براساس تحقیقاتِ معنوی، باید
بدانیم بنا بررنگی که انتخاب کرده ایم، ( چه برای لباس، چه برای محیط
اطرافمان)، از نظرِ سطح معنوی، تحت تاثیر قرار می گیریم. در این مقاله ،
نتیجه ی تحقیقات انجام شده در موردِ تاثیراتِ رنگ، به اشتراک گذاشته
می‌‌شود تا خوانندگان، آمادگیِ لازم برای تصمیم گیریِ بهتر را پیدا کنند تا
زندگی آنها آسان تر شود.

2.     چگونه رنگها از نظرِ معنوی روی ما تاثیر می گذارند؟

این جهانِ هستی‌، در سطح ناآشکارِ خود، از سه جزء (ساتوا Sattva، راجا Rajaو  تاما ( Tama   تشکیل
شده است. ما در صفحه ی اینترنتی مان،  در موردِ جزئیاتِ آن سه توضیح داده
ایم. توصیه می‌‌کنیم برای درک بهتر این مقاله، با آنها آشنا شویدرنگها نیز با توجه به جزءِ ناآشکارِغالب بر آنها، در قالب های  ساتویک  sāttvik، راجاسیک rājasik یا تاماسیک tāmasik،
تقسیم بندی می‌‌شوند. ساتوا، بخشِ پاکی معنوی است، درصورتیکه راجا و تاما
به ترتیب، اجزای عمل و جهلِ معنوی هستند. پوشیدن لباس‌هایی به رنگ ساتوا،
به تمرین معنوی ما کمک می‌‌کند، در صورتیکه رنگ هایی که طبیعت راجا – تاما
دارند، برای پیشرفت معنوی ما زیان آورند. پوشیدن لباس هایی که اجزای غالب
آنها راجا – تاما است، باعث افزایشِ نوساناتِ معنویِ منفی در اطراف ما
می‌‌شوند. بنابراین، احتمالِ جذبِ انرژی‌های منفی در ما بالا می رود، چون
اجزای غالب آنها نیز راجا – تاما است.

در ادامه لیستی‌ از رنگها و
تاثیرات معنوی آنها دیده می‌‌شود. هنگامی‌ که در جدول زیر، رنگی به عنوان
“کمک کننده” مطرح شده است، به این معنی است که رنگ مورد نظر، به جذبِ
نوساناتِ معنویِ مثبت کمک می‌‌کند، “مضر” نشان دهنده ی توانایی جذبِ
نوساناتِ منفی، در عینِ حال منحرف کردنِ ما از نوساناتِ مثبت است.

How colours affect us spiritually

همینطور که در جدول بالا
مشاهده می‌‌کنیم، رنگهایی مانند سفید، زرد یا آبی، به پاکیزه کردن معنوی
محیط اطراف ما کمک می‌‌کنند، درحالیکه از طرف دیگر، رنگِ سیاه، نوساناتِ
مُضِری دارد که نه تنها انرژی‌های منفی را جذب می‌‌کند، بلکه هرگونه انرژی
مثبت معنوی را دفع می‌‌کند.

دو تصویر ناآشکارِ زیر،
 تفاوتِ نوسانات روحانی‌ رنگ‌های سفید و سیاه، هنگامی‌ که پوشیده می‌‌شوند
را نشان می‌‌دهند. به خصوص این تصاویر ناآشکار، بر انرژی هایی که به واسطه‌
ی این رنگ‌ها جذب یا دفع می‌‌شوند و تاثیر آن بر فردی که آنها را بر تن‌
دارد تمرکز دارند. این تصاویر ناآشکار، توسط خانم پریانکا لتریکار. Priyanka Lotlikarکه حسِ ششم تکامل یافته ی دیداری دارند، رسم شده اند. این تصویر توسط جنابِ  دکتر جایانت آتاوالی

 His Holiness Dr. Jayant Athavale، بررسی‌ و تایید شده اند. بر طبق تحقیقات معنوی، هر دو تصویرِ مجسم شده با نوساناتِ رنگهای سیاه و سفید، از ۸۰% صحت، برخوردارند.

 

^بالا

Spiritual effect of wearing the colour black

Spiritual effect and benefit of wearing the colour white

هردو تصاویر ناآشکار، نشان
دهنده ی نوسانات ماورایی جذب شده و بوجود آمده توسط رنگهای سیاه و سفید، به
طور مجزا هستند. نوسانات نهایی منتشر شده و جذب شده توسط یک فرد ناشی از
چند عامل  است؛  مانند سطح معنوی، عیوب شخصیتی، وضعیت ذهنی درآن لحظه، و
نیز انرژی‌های منفی که بر او تاثیر گذار بوده اند، مُدلِ و رنگ لباس و غیره.

3.     چرا ما رنگ های خاصی را دوست داریم؟

در سطحِ فیزیکی : یک فرد، رنگی خاص را می پسندد چون به رنگِ پوستِ او می آید.

در سطحِ روانی : ذوق
و سلیقه ی شخصی‌ یک فرد در مورد یک رنگِ خاص، می‌‌تواند با تغییر وضعیت
روانی شخص تغییر کند. این تغییر وضع روانی،  بر پایه ی تغییرات وضعیتی است.
مانند
:

 • مطابق با موقعیت : مردم ترجیح می‌‌دهند هنگام بیرون رفتن، رنگهای درخشان بپوشند.
 • مطابق با مراسم و فرهنگ : در مراسم خاکسپاری در برخی‌ از فرهنگها لباسِ سیاه ، و  در برخی‌ دیگر لباسِ سفید پوشیده می‌‌شود. به مقاله ی “ چه لباسی برای مراسم خاکسپاری باید پوشیده شود؟ ” مراجعه کنید.
 • مطابق با سنّت : در برخی‌ از کشورها،  پوشیدن لباس سیاه برای وکلا یک سنت محسوب می‌‌شود.
 • مطابق با سِن : مردم در دوران نو جوانی و ابتدای جوانی ممکن است به رنگ صورتی تمایل داشته  باشند. در سنین بالاتر، این علاقه می‌‌تواند کاهش یابد.

 هنگامی که رنگ،  نشان دهنده ی مطلبی خاص‌ باشد:

 • مدل و رنگ لباسی که یک شخص نامدار بر تن‌ دارد، اغلب می‌‌تواند بر لباس پوشیدن طرفدارانش تاثیرگذار باشد.
 • مُد باشد.
 • ممکن است مردم یک رنگ خاص را نپسندند، چون یادآورِ قشرِ خاصی‌ از جامعه است که آنها نمی‌‌پسندند.

 

در سطح معنوی:

 • ناشی‌ از طبیعت بنیانی :
  اینکه چرا افراد به رنگهای خاصی‌ علاقه مند هستند، بیشتر از هر چیز،  به
  نزدیکی این رنگها به طبیعتِ بنیانی آنها مربوط می‌‌شود. اگر طبیعتِ اصلیِ‌
  فردی ساتوایی باشد، رنگهای سفید یا آبی روشن را ترجیح می‌‌دهد. اگر طبیعتِ
  بنیانی او تاما باشد، رنگ سیاه را ترجیح می‌‌دهد.
 • ناشی‌ از تاثیر انرژی‌های منفی
  : فردی که تحتِ کنترلِ انرژی‌های منفی قرار دارد، حتی در رنگ سیاه،
  نوساناتِ خوب را مشاهده می ‌‌کند. هنگامی‌ که فرد تحت صرفِ انرژی های  منفی
  قرار دارد، هر چهار کالبد، به نامهای، فیزیکی، ذهنی، عقلی و نفس ، درگیر
  می شوند. اگر پریشانی برای مدّتِ زیاد باقی‌ بماند، فرد به آرامی شخصیت
  اصلی‌ خود را از دست می‌‌دهد. شخصیت موجودِ متصرف، پیش روی می‌‌ کند و نقش
  غالب را در اعمال،علاقه ‌مندی یا عدم علاقه ی فرد بازی می‌‌ کند که در
  رفتارِ شخص،  منعکس می‌‌شود.

 

 کلید یافت شده در تحقیقات معنوی
: گرایش به پوشیدنِ لباسِ رسمیِ سیاه یا لباسِ سیاه در زندگیِ‌ روزمره ،
بیشتر به دلیلِ تحریک انرژی‌های منفی بوجود آمده است که همچنان می‌‌کوشند
موذیانه ذهن مردم را تحت تاثیر قرار دهند.

عطف به مقاله ی ” چند درصد از مردم تحتِ تاثیرِ تصرف قرار می گیرند؟”

پوشیدن لباس سیاه، اطرافیان را
نیز تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. اگر دو نفر تحت تاثیر انرژی‌های  منفی باشند و
لباس سیاه بر تن‌ داشته باشند، تنها به تبادلِ انرژی ناآشکارِ سیاه ، در
بینِ دو انرژیِ منفی ، کمک می‌‌کنند. با این وجود ، اگر  شخص  فردی باشد که
صادقانه در تمرینِ معنوی تلاش  می‌نماید ، نیز، به دلیلِ افزایشِ اصلِ
تاما که  ناشی‌ از پوششِ سیاه فردِ دیگراست، در معرضِ انرژی منفی قرار می
گیرد. دلیل آن این است که انرژی‌های منفی، کوشش خود را بر بازداشتنِ مردم
از تمرینِ معنویِ جدی و فشرده،  متمرکز می‌‌کنند.

ناشی‌ از تاثیرات زندگی‌‌های گذشته :ا
گر یک فرد در زندگیِ- گذشته، مورد آزار فردی قرار گرفته باشد که لباس سبز
بر تن‌ داشته است، به دلایلِ ناآشکار، به احتمال زیاد در زندگی‌ بعدی از
رنگِ سبز متنفر خواهد بود.

تغییر ناشی‌ از سطح معنوی : رهرویی که احساسات معنویِ  پایدار را تجربه کرده است،  شاید رنگ آبی را ترجیح بدهد. دلیل آن این است که در بُعدِ معنوی، رنگ ماوراییاحساساتِ معنوی، آبی است .

 

 4. دیدگاه کلی‌ معنوی در هنگامِ انتخابِ رنگِ لباس

رنگ لباس باید ساتوایی باشد :رنگهای ساتوایی مانند سفید، زرد و آبی و درجا‌ت مختلف آنها را انتخاب کنید.رنگ ها ، به میزانِ  1/1000بر
زندگی انسان اثر دارند . این نسبتِ ظاهراً کوچک، غالباً تاثیر قابل توجه
فیزیکی و روانی در بر دارد. علی رغم این مقدارِ کوچک، پوشیدن لباسی که
ساتوا- راجا در آنها غالب است، فواید زیر را هم دارد

 • مکمّل ساتوا – راجا ی فردی
 • کاهش راجا – تاما در فرد

اگر فردی به پوشیدن رنگ سیاه
علاقه دارد، حتی بعد از خواندن این مقاله ، شاید به دنبال دلیل و بهانه
برای پوشیدنِ رنگِ سیاه بگردد. قویاً تاکید می‌‌شود که توجیهِ عقلانی فرد
در این مورد، تنها زیان آور خواهد بود. زیرا  در پوشیدنِ لباسِ سیاه ، هیچ
حرکت صعودیِ معنوی وجود ندارد و تنها می‌‌تواند تاثیراتِ زیان آور بر وجود
فرد داشته باشد
.

رنگ لباس نباید پر زرق و برق باشد : رنگ‌های براق، دارای میزانِ بیشتری از اصل ناآشکارِ تاما هستند. فردی که لباس‌هایی با رنگِ براق می‌‌پوشد، با گذشت زمان ، اصلِ تاما بر خود او نیز قالب میشود

لباس باید تکرنگ باشد : لباس‌های
ساده و یک رنگ با رنگِ معنوی، بدون چاپ و طرح، حاکی از شفافیت اند و به
همین دلیل، از دیدِ معنوی، بیشتر ساتوایی محسوب می‌‌شوند.

رنگ‌های لباس‌ها باید مکمل یکدیگر باشند : اگر بالاتنه و پائین تنه ی لباس،  رنگ‌های متفاوتی داشته باشند، این رنگ‌ها باید مکمل یکدیگر باشند، که حد آن، حداقل ۲۰%مکمل
یکدیگر بودن است. برای مثال، تلفیق دو رنگِ ساتوایی، از نظر معنوی  بیشتر
مناسب است. در ادامه دو نمونه از دو رنگ ساتویی که با هم جور هستندعبارتند
از:

 

۱. سفید و آبی روشن

۲. آبی روشن و آبی‌ تیره

نباید تضادِ زیادی بینِ دو رنگِ استفاده شده در لباس باشد :اگر
دو رنگ متضاد با یکد یگر آمیخته شوند، نوساناتِ منفی ایجاد می‌‌کنند. به
همین دلیل نباید تضاد زیاد بین دو رنگ موجود باشد. به طور مثال، از ترکیب
رنگ‌های زرد ( ساتوا) و سبز (راجا) اجتناب کنید. با این وجود ، درجه‌ای از
رنگ سبز که خوب با زرد آمیخته می‌‌شود، مناسب است. دلیلِ آن این است که در
آن ترکیبِ بیشتر از رنگِ زرد موجود است و بنابراین بیشتر ساتوایی است
.

 

Effect of a tuxedo

در بسیاری از مراسم دیده
می‌‌شود که مردم ترکیبی از رنگ های سیاه و سفید را استفاده می‌‌کنند، مانند
لباسِ رسمی. مردم این نوع از لباسِ رسمی را نشانه ی  شیک بودن و جذابیتِ
اجتماعی می‌‌دانند. با این وجود،  از دیدگاه معنوی داستان بسیار تفاوت
دارد. درواقع، نوساناتِ بسیارِ ساتوایی رنگ مانندِ سفید، با نوسانات بسیار
تامایی رنگِ سیاه ، در تضاد با هم هستند. این تضاد، به ایجاد نوساناتِ
آشفته منجر می‌‌شود که تنها احتمالِ تاثیر انرژی‌های منفی را بالا می‌‌برد.
به همین دلیل، از دیدگاه معنوی، پوشیدن لباس هایی با ترکیب رنگ‌های سیاه و
سفید توصیه نمی‌‌شود

نسبت رنگ های ساتوایی به راجایی در پارچه .اگر نسبت رنگ های ساتوایی و راجایی استفاده شده درلباس طوری باشد که رنگ راجایی آن بسیار کم باشد ، نوسانات ناآشکار آن بهتر است . اگریک لباس سفید گلهای قرمز داشته باشد؛ نوسانات خوب در آن تجربه میشود. این بدین معنی است که اگر درصد رنگ ساتوایی درلباس بیشتر از رنگ راجایی درآن باشد؛ تاثیر راجایی آن کم میشود. بطور خلاصه  نوسانات رنگهای یک لباس، در صد رنگهای ساتوایی و راجایی استفاده شده در آن بستگی دارد

    

در نتیجه ی  تمرین معنوی و دست یافتن به سطح معنوی بیش از ۶۰%،
تاثیر رنگ‌ها بر ذهن و عقل به حداقل می‌‌رسد. با افزایش سطح معنوی فرد،
این تاثیر کاهش می‌‌یابد. از آنجایی که جسم مجسم (لمس پذیر) است، رنگها
همچنان می‌‌توانند از نظر فیزیکی تاثیر گذار باشند و انرژی‌های منفی در
سطحِ بالاتر، به راحتی‌ می‌‌توانند در بُعدِ فیزیکی تاثیر بگذارند.

 

5. خلاصه

 امیدواریم
این مقاله شما را با دادن بصیرت به صورتِ کاربردی، از تاثیراتِ معنوی
رنگ‌ها در زندگی‌، آماده کرده باشد. قانون اصلی‌ که شایسته است در ذهن
باقی‌ بماند، بالابردن جزءِ ناآشکارِ ساتوا،  و پایین آوردنِ  جزءِ
 ناآشکارِ راجا – تاما در زندگی‌ است.  با درک و به کارگیریِ این اصلِ
معنوی، و این سو و آن سو  نرفتن با هر مُدِ تاماییِ، هرچند بسیار رایج ،
سطح بالاتری از خوشی را به زندگیتان اضافه کنید.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top