برنامه عملياتي مديران مدارس متوسطه

برنامه سالانه دبیرستان ولایت

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 

 

اداره آموزش و پرورش منطقه جلگه

 

برنامه سالانه دبیرستان

 

ولایت اسلام آباد

 

سال تحصیلی 93 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضرت امام خمینی(ره):باید دستگاه
های آموزشی متعهد و دلسوز برای نجات کشور،اهمیت ویژه ای در حفظ نوپایان
وجوانان عزیزی که استقلال و آزادی کشور در آینده منوط به تربیت صحیح آنان
است قائل باشند.

مقام معظم رهبری(مد ظله العالی):در محیط آموزش وپرورش باید کاری بشود که حتی یک استعداد،از میان میلیونها نوجوان وجوان ایرانی هدر نرود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

صورتجلسه شورای مدرسه                 

7

مقدمه

8

ویژگی های یک برنامه خوب

9

بیوگرافی آموزشگاه

11

اطلاعات پرسنلی آموزشگاه

12

برنامه هفتگي دبيرستان ولايت اسلام آباد در سال تحصيلي 93-92

13

مراحل برنامه ریزی

14

وضعیت قبولی کلاسهای اول و سوم متوسطه در سه سال گذشته

15

وضعیت فارغ التحصیلی دوره پیش دانشگاهی در سه سال گذشته

16

وضعیت قبولی کنکور سراسری در سه سال گذشته

16

تحليل نيازها

17

بررسی محیط بیرونی و درونی مدرسه

23

نقاط قوت

23

نقاط ضعف

24

فرصت ها

24

تهديد ها

25

تاكتيكها ، روشها و وسايل جهت رسيدن به اهداف

25

تنظیم برنامه عملیاتي

30

اقدام و اجرای برنامه ، نظارت، کنترل، ارزشیابی تکوینی، پایانی و بازخورد

33

فرم ارزشيابي پاياني

34

 

 

 

         

   صورتجلسه شورای مدرسه                                      شماره :  1

                                                                                    تاریخ :15/7/92

 

درروز دوشنبه مورخه  15/7/92 ساعت 5/10 صبح شورای دبيرستان
ولایت اسلام آباد باشرکت کلیه اعضاء تشکیل گردید دراین جلسه ابتدا مدير
آموزشگاه  اين سه سؤال رامطرح كردند1-كجا هستيم  (جايگاه فعلي دبيرستان
كجاست ؟ ) 2- چه وسايل وامكاناتي داريم ؟3- در پايان سال به كجا مي خواهيم
برسيم ؟ سپس پاسخ سؤالات را باتوجه به مطالب  تدوين شده در برنامه دادند 
در ادامه برنامه سالانه كه توسط گروه برنامه ريزي تهيه وتدوين  گرديده بود
پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گرديد مديرآموزشگاه بطور منظم
شوراي فوق الذكر را درجريان روند اجراي برنامه قرار دهد .

لازم به ذكر است براي اجراي برنامه فوق 55600000ميليون ريال
نياز داريم كه 35000000ميليون ريال آن از طريق كمكهاي مردمي وما بقي تا
پايان سال از طريق سرانه تامين مي گردد .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

1

کرمعلی قدرتی

مدیر

 

2

اصغر صادقي

معاون دبير

 

3

مهدي اسماعيلي

مربي پرورشي

 

4

عليرضا ناظمي

نماینده دبیران

 

5

محمد رضا يوسفي

رئیس انجمن

 

         

 

 

مقدمه

خردمندکسی است که تسلیم حکم خداباشد وبه احتیاط وبا تدبیرعمل کند (حضرت علی ع ) ؛

برنامه ریزی فرآیند آگاهانه و سیستماتیک تصمیم گیری در مورد
اهداف و فعالیتهای آینده یک فرد، گروه، واحد کاری یا سازمان
است.                                                                                                                                                                                                      
با افزایش منابع مالی، اعتبارات و یا به کارگیری منابع انسانی بیشتر بهبود
و اصـلاح در سازمان صورت نمی پذیرد، آنچه می تواند در تحقق و رسالت و
اهداف سازمان نقش مؤثر داشته باشد بکارگیری مدیریت و برنامه ریزی سیستماتیک
و علمی است که در این گونه برنامه ریزی هوشمندانه عمل کردن مطرح است نه
سخت کوشی.          
                                                       کاربرد برنامه
ریزی استراتژیک استفاده از الگو یا چارچوبی از اعمال و تخصیص منابع برای
دستیابی به اهداف است برنامه ریزی یکی از وظایف مهم و اساسی مدیریت می باشد
و درصدر وظایف یک مدیرقرارداردکه مانند پلی زمان حال را به آینده تبدیل می
کند . اهمیت برنامه ریزی از آنجا ناشی می شود که منابع اعم از مادی و
انسانی کمیابند .همچنین عوامل محیطی مانند شرایط فرهنگی ،سیاسی،اقتصادی و
اجتماعی ، علمی و تکنولوژی به سبب تغییر دائمی غیر قابل پیش بینی و
ناپایدارند .
                                                                                                                                                              

     برنامه ریزی یعنی تفکر قبل از عمل وعبارت است ازتصور و
طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و پیش بینی کردن راهها و وسایلی که
رسیدن به آن را فراهم کند.
                                                                                                                  در
برنامه ریزی پیش بینی می شود که هدفهای سازمان کدامند؟ چه منابعی برای نیل
به هدفهای مورد نظر ضرورت دارد؟       برنامه جامع توسعه کشور که در واقع
نقشه راه و نشان دهنده مسیر رسیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی
است برای تمام نهادها و مجموعه های خرد و کلان مدیریتی کشور تکالیفی را
مقرر نموده که سهم آموزش و پرورش همانا تلاش در جهت رشد و تحکیم باورهای
دینی و مذهبی و ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی تا به کمال رسیدن همه آحاد
مردم کشور و تلاش در جهت بر آورد ه کردن احتیاجات کشور از طریق آموزش دانش
آموختگانی فرهیخته و توانمند می باشد .در راستای تحقق این هدف وبا
توجه به ماده 5 آئين نامه اجرايي گروه برنامه ريزي  دبیرستان ولايت اسلام
آبادشامل مدير ، انجمن اولياء ومربيان ، شوراي دبيران ، شوراي دانش آموزي
وشوراي مدرسه
با طراحی برنامه ای- بر اساس الگوی برنامه ریزی
استراتژیک -که در ادامه خواهید دید سعی در بر آوردن قسمت کوچکی از تحقق
اهداف برنامه توسعه نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است . و در آن سعی گردیده
است با توجه به شرایط و وضعیت درون و برون مدرسه اهداف مختلف خود را
انتخاب و به اجرا و ارزشیابی گذارد.

 امید است با تلاش جمعی همکاران محترم و الطاف و عنایات بی
شائبه حضرت باریتعالی شاهد تحقق این اهداف و ویژگیهای تمامی برنامه کلان
کشور باشیم  .

                                                          مدیر دبیرستان ولايت اسلام آباد

                                                                كرمعلي قدرتي

 

      

ویژگی های یک برنامه خوب:

1- هدف های برنامه باید روشن و قابل فهم باشد.

2- یک برنامه ریزی خوب باید  ساده و جامع باشد.

3- برنامه باید کاملاً متعادل و در عین حال قابل انعطاف باشد.

4- برنامه باید دارای محدویت زمانی باشد یعنی باید زمان شروع و پایان داشته باشد..

5- برنامه بایدبا همکاری کارکنان تهیه شودچون ماهیت تدوین برنامه سالانه به صورت تیمی ومشارکتی است و لازم است .

6- در برنامه هدف باید معین باشد. یعنی دقیقاً مشخص باشد که
چه کاری باید انجام شود و چه کسی آن را انجام دهد. این ویژگی مانع سردرگمی
می شود.

7- هدف برنامه باید قابل اندازه گیری باشد یعنی اینکه هدف به
گونه ای باشد که تلاش برای رسیدن به هدف با خود آن مقایسه شود که آیا
واقعاً تلاش به هدف رسیده است یا خیر؟

8-  انعطاف پذیر باشد؛یعنی اهداف باید طوری تنظیم شوند که اگر زمانی هدف نیاز به اصلاح داشته باشد این امر امکان پذیر باشد.

مراحل تنظیم برنامه :

مراحل تنظیم برنامه در 7 مرحله توسط گروه برنامه ریز که شامل:

1- تعیین آرمانها یا (چشم انداز  ): تعیین جهان مطلوب است.
جهانی که در آن مدرسه به شکل ایده آل می باشد.     مدرسه ای که دانش آموزان
به بهترین نحو تربیت و پرورش می یابند.

2- رسالتها و مأموریت ها: مقصد و هدفی است که در آن آرمانها
عینی تر و ملموس تر هستند و در هر زمان در طول اجرای برنامه در مدرسه میزان
فاصله با هدف مشخص است.شناخت بهتر استعداد وعلاقه دانش آموزان وايجاد
زمينه مساعد جهت هدايت آنان  به مسير هاي تحصيلي مناسب واحراز آمادگي نسبي
دانش آموزان براي ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي .

 

3- تحلیل نیازها: نیاز فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب است. که
بر اساس داده های نرم یعنی اعتقادات و ذهنیات افراد برنامه ریز و داده های
سخت که با توجه به آمار و ارقام مربوط به شاخص ها به دست می آید.

4- شناسایی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها :

در این برنامه ریزی تحلیل محیط خارجی مدرسه مورد توجه قرار
گرفته و علاوه بر شناسایی قوت ها و ضعف های مربوط به داخل مدرسه، فرصت ها و
تهدیدهای بیرون فضای مدرسه نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نیازها
اولویت بندی   می گردند.

5- تعیین تاکتیک ها (روش ها و وسایل)- در این مرحله مناسب
ترین تاکتیک ها در نظر گرفته شده و جنبه های مثبت و منفی هرکدام ثبت شده  و
روشها و وسایلی که می تواند ما را به هدف برساند مشخص می گردد. در تعیین
این تاکتیک ها قابل حصول بودن، امکان تأمین هزینه و قابل ارزیابی و سنجش
بودن آنها بايد مورد توجه قرار گيرد.

6- تنظیم برنامه عملیاتی : این مرحله از برنامه ریزی تا حدود
زیادی شبیه به تقویم اجرایی است و در پاسخ به 6 سؤال با چه اعتباری –
چگونه- چرا- کجا- چه زمان و به وسیله چه کسی باید روش و فعالیت انجام گیرد؟
تنظیم می شود.

7- اجرای برنامه – نظارت و کنترل- ارزشیابی تکوینی و پایانی-
بازخورداین مرحله اقدام به اجرای برنامه می گردد و مدیر با توجه به وظایف
خود یعنی رهبری برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل برای تحقق
اهداف تلاش می نماید.

مدیر و تیم برنامه ریز پس از پایان برنامه ریزی به وسیله
نظارت مستقیم و غیرمستقیم میزان پیشرفت برنامه را مورد سنجـش و اندازه
گیـری قرار می دهند و نتـایج را به افراد دست اندرکار در برنامه ریزی ارائه
می دهند.

آنچه حائز اهمیت است میزان نیل به اهداف با توجه به نیاز دانش
آموزان است و با تفسیر و اصلاح قسمتهای مختلف برنامه علل موفقیت ها و شکست
ها ارزیابی می شود.

 

 

 

 

 

 

بیوگرافی آموزشگاه ( اطلاعات شناسنامه ای)

 

استان

منطقه

آموزشگاه

جنسیت

کد آموزشگاه

اصفهان

جلگه

ولایت اسلام آباد

پسر

35922007

شهر / روستا

نوع آموزشگاه

آدرس

شماره تلفن

کد پستی

اسلام آباد

دولتی

جلگه

6442231

8134173361

 

اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه

سال تآسیس

مالکیت

نوع ساختمان

مساحت کل زمین

1372

دولتی

آجر وآهن

3000

مساحت زیر بنا

طبقات

تعداد اتاق

تعداد سالن

670 متر

یک

13

1

نمازخانه

وضوخانه

سايت كامپيوتر

آزمایشگاه

1

1

1

1

 

اطلاعات آماري آموزشگاه

 

اول عمومي

پايه دوم

پايه سوم

پيش دانشگاهي

جمع

رياضي

تجربي

انساني

رياضي

تجربي

انساني

رياضي

تجربي

انساني

تعداد

كلاس

1

1

1

1

1

1

6

تعداد

دانش آموز

31

16

12

 

13

 

 

11

10

93

 

اطلاعات پرسنلی آموزشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

رشته تدریس

1

کرمعلی قدرتی

لیسانس

مدیر

2

اصغر صادقی

لیسانس

معاون

3

مهدي اسماعيلي

فوق ليسانس

مربي

دینی وعربی

4

منوچهر دهقاني

لیسانس

مشاور

5

محسن رجائي

لیسانس

دبیر

تربیت بدنی

6

مهدی رجایی

لیسانس

دبیر

دینی وعربی

7

محمد قديري

لیسانس

دبیر

فیزیک وشيمي

8

محمود قرباني

لیسانس

دبیر

جغرافي

9

احمد محسني

لیسانس

دبیر

فیزیک

10

محسن محسني

لیسانس

دبیر

علوم اجتماعی

11

عليرضا محسني

لیسانس

دبیر

زیست شناسي

12

احسان مروجي

ليسانس

دبير

رياضي

13

عبدالحسين مولايي

لیسانس

دبیر

زبان خارجی

14

حميد رضا ناظمی

لیسانس

دبیر

شيمي

15

جواد ناظمي

ليسانس

دبير

رياضي

16

علیر ضا ناظمی

لیسانس

دبیر

زمین شناسی

17

علیر ضا ناظمی

لیسانس

دبیر

عربی

18

حسين نظام زاده

لیسانس

دبیر

ادبيات فارسي

19

محمد علي نظام زاده

لیسانس

دبیر

ادبيات فارسي

20

رمضان محرابی

ابتدایی

خدمتگزار

 

برنامه هفتگي دبيرستان ولايت اسلام آباد در سال تحصيلي 93-92

كلاس

روز

ساعت

اول

101

دوم تجربي

201

دوم انساني

202

سوم تجربي

301

سوم انساني

302

چهارم تجربي

401

شنبه

1و2

رياضي

مروجي

ادبيات فارسي

ح نظام زاده

تاريخ ايران

محسني

شيمي

ناظمي

دين وزندگي

اسماعيلي

زيست شناسي

محسني

3و4

ادبيات فارسي

ح نظام زاده

شيمي

ناظمي

جامعه شناسي

محسني

زيست شناسي

محسني

رياضي ويژه

مروجي

معارف اسلامي

اسماعيلي

5

—-

جغرافيا

محسني

 

—-

—-

—-

—-

6و7

رياضي وپرورشي

مروجي

زيست شناسي

محسني

ادبيات فارسي

ح نظام زاده

عربي

اسماعيلي

تاريخ ايران

محسني

شيمي

ناظمي

يكشنبه

1و2

مطالعات

م نظام زاده

شيمي

ناظمي

تاريخ ادبيات

ح نظام زاده

فيزيك

محسني

روان شناسي

ناظمي

رياضي

ناظمي

3و4

علوم زيستي

ناظمي

فيزيك

محسني

زبان فارسي

م نظام زاده

رياضي

ناظمي

تاريخ ادبيات

ح نظام زاده

شيمي

ناظمي

5

مطالعات

م نظام زاده

 

—-

—-

—-

—-

—-

6و7

زبان فارسي

ح نظام زاده

رياضي

ناظمي

جغرافيا

ناظمي

شيمي

ناظمي

زبان فارسي

م نظام زاده

فيزيك

محسني

دوشنبه

1و2

رياضي

مروجي

عربي

رجائي

اقتصاد

قرباني

دين وزندگي

ناظمي

تربيت بدني

رجائي

تربيت بدني

رجائي

فلسفه

ناظمي

—-

3و4

دين وزندگي

رجائي

تربيت بدني

رجائي

عربي

ناظمي

آمارومدلسازي

مروجي

جغرافيا

قرباني

—-

5و6

تربيت بدني

رجائي

هندسه

مروجي

دين وزندگي

رجائي

تاريخ معاصر

قرباني

عربي

ناظمي

—-

7و8

—-

دين وزندگي

رجائي

تربيت بدني

رجائي

دين وزندگي

ناظمي

جغرافيا

قرباني

—-

سه شنبه

1و2

شيمي

قديري

رياضي

ناظمي

زبان خارجي

مولائي

فيزيك

محسني

آرايه هاي ادبي

م نظام زاده

علوم زمين

ناظمي

3و4

فيزيك

قديري

فيزيك

محسني

آمار ومدلسازي

ناظمي

زمين شناسي

ناظمي

ادبيات فارسي

م نظام زاده

زبان خارجي

مولائي

5

زبان خارجي

مولائي

 

—-

—-

—-

دين وزندگي

اسماعيلي

 

—-

6و7

شيمي وفيزيك

قديري

زبان فارسي

م نظام زاده

جغرافيا

ناظمي

پرورشيي

محسني

رياضيي

ناظمي

زبان خارجي

مولائي

رياضي

ناظمي

فيزيكبرنامه عملیاتی سالانه آموزشگاه- سال تحصیلی 93-92

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

اداره آموزش و پرورش منطقه نوخندان

 

برنامه سالانه آموزشی – پرورشی

 

دبیرستان شبانه روزی سمانه

تدوین و اجرا: پریسا فرجی

سال تحصیلی 93-92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:                                                                                             صفحه

شرايطفيزيکیدبيرستانسمانه ………………………………………………………………….          4

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….          5

صورتجلسه شورای آموزشگاه ……………………………………………………………………         6

تحلیل نیازها …………………………………………………………………………………………         9

نمایی از آموزشگاه …………………………………………………………………………………        10

برنامه هفتگی آموزشگاه در سال تحصیلی 93-92 ………………………………………………        11

طرح های اجرایی:

 آسیب شناسی پایه چهارم  …………………………………………………………………………        12

  کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و افزایش کمی
شاخص های آموزشی
………………………………………………………………………………………………..        
13 

کتابخانه ای برای همه دانش آموزان  …………………………………………………………….         14

تنش زدایی از محیط کار……………………………………………………………………………..          15

ارتقا کیفیت نماز جماعت در بین جوانان ………………………………………………………….         16

بستر سازي وايجاد بهره وري بيشتر از خدمات مشاوره اي ……………………………………         18

ارتقای سطح کیفی جلسات  آموزشي آموزشگاه (شوراي معلمان) 
………………………………………………………………………………………………….        
19

برنامه های رفاهی بهداشتی  ………………………………………………………………………         20

عـوامـل اداری و آمـوزشی و اجرایی دبیرستان ………………………………………………….         21

لیست دانش آموزان  ……………………………………………………………………………….           22

شرايطفيزيکیدبيرستانسمانه

آدرس : نوخندان – میدان کشاورز- کوچه بوعلی سینا

کلاسهایآموزشی:  8 باب

اتاقاداری:  1باب

نمازخانه

 کتابخانه

آزمایشگاه

اتاق سمعیبصریوهوشمند

مشاوره

اتاقدفترداری

 

مدیریت :  پریسا فرجی  

                        

مقدمه:

مدرسه يك سازمان با مجموعه هدفمند است كه
هدف اصلي آن آموزش و تربيت دانش آموزان تعريف شده است اما هر واحد آموزشي
مي تواند بر اساس ديدگاه مديريتي حاكم بر آن و به اقتضاي شرايط و ويژه
گيهاي خاص خود اهدافي را در دستور كار خود قرار دهد و براي رسيدن به اين
اهداف با تكيه بر امكانات مادي و منابع انساني برنامه هايي را تدوين و به
مرحله اجرا گذارد.

قطعا برنامه ريزي بعنوان امري ضروري و اجتناب ناپذير در هر
سازماني وجود دارد كه اين برنامه ها در آموزش و پرورش بصورت جزيي و اجرايي
و زمانبندي شده در قالب برنامه سالانه و تقويم اجرايي قابل ارائه است .
برنامه ريزي واحد آموزشي گرچه به امكانات انساني و مادي مجموعه بستگي دارد
اما اساس آن را نگرش مديريتي تشكيل  مي دهد که این نگرش در
دبیرستان شبانه روزی
سمانه همواره بر پایه اصل کرامت انسانی استوار است و سعی در اداره
آموزشگاه به صورت مشورتی و احترام به عقاید تمامی کارکنان ، دانش آموزان و
اولیای آنها در راستای قوانین دین مبین اسلام و اهداف کلی آموزش و پرورش
دارد .

لازم به یاد آوری است که امروزه برنامه ریزی به عنوان مهم
ترین وظیفه مدیران آموزشی به شمار می آید. برنامه ریزی در یک مفهوم کلی
عبارت است از فرآیند تعیین و تعریف اهداف سازمانی و تدارک دقیق و پشاپیش
اقدامات و وسایلی که تحقق اهداف را میسر می سازد. در حقیقت، برنامه ریزی
تفکر و تهیه نقشه برای گذر از وضع موجود و رسیدن به موقعیت مطلوب در آینده
است.

لذا در سال تحصیل93 – 92  که تقارن بهار علم و معرفت با
هفته دفاع مقدس  را به دنبال دارد ، بر آن شدیم تا با کمک کلیه کارکنان
مدرسه و انجمن اولیا و مربیان برنامه سالانه و تقویم اجرایی
دبیرستان
سمانه را تهیه نموده و سعی کنیم در طول سال تحصیلی آن را ملاک عمل خود
قرار دهیم هر چند از آنجا که کار آموزش و پرورش چون با روح و جسم آدمی سر و
کار دارد در شرایط مختلف نمی تواند خیلی پایبند برنامه و اصول تعریف شده
باشد چون هر لحظه و در هر شرایطی نیاز ویژه به خلاقیت و نوآوری در برخورد
با مسائل و مشکلات وجود دارد و این موضوع کار برنامه ریزی را بسیار دشوار
می کند و حتی ممکن است در مواقعی دست یابی به اهداف تعریف شده بسیار سخت و
ناممکن شود ولی با تمام این مشکلات نمی توان منکر اصل کار شد و داشتن
برنامه سالانه و تقویم اجرایی جزء لاینفک مدیریت هر سازمانی خصوصاً مدرسه
خواهد بود هر چند مجبور باشیم در طول سال بندهایی را به آن اضافه و یا کم
کنیم ، به هر حال ما سعی نمودیم با مشخص کردن اولویتهای کاری خود و شناخت
فرصتها در شرایط و موقعیت موجود و جو حاکم بر مدرسه برنامه سالانه و تقویم
اجرائی
دبیرستان شبانه روزی سمانه را در چهار بخش
:                                                                                                                             
الف- آموزشی   ب- پرورشی و تربیت بدنی    ج- اداری و مالی      د- فوق
برنامه     

    تهیه نموده  و به تصویب شورای مدرسه برسانیم و انشاء ا… بتوانیم آن را به خوبی اجرا نماییم .

                                                       پریسا فرجی   -مدیر آموزشگاه شبانه روزی سمانه

صورتجلسه شورای آموزشگاه

شماره:1

    روز:                   تاریخ: 20 /6/93
باحمدایزدیکتا
اولین
جلسه شورای دبیران دبیرستان سمانه به منظوربررسی وتایید برنامه سالانه با
تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وحضوراعضا تشکیل وپس ازاصلاحاتی به تصویب
رسید

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

امضا

1

پریسا فرجی

مدير

 

2

رزیتا بختیارنیا

معاون آموزشي

 

3

فاطمه شرقی

مربي پرورشي

 

4

فرحناز یوسفی

مشاور

 

5

     توکلی

معاون اجرایی

6

 

رئیس انجمن اولیا و مربیان

 

با توجه به اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 93-92 این
دبیرستان تصمیم گرفته شد برنامه سالانه این واحد در سال تحصیلی 93-92 حول
محور موارد ذیل تهیه گردد:

الف خدمات آموزشی

ب- خدمات پرورشی، تربیت بدنی و بهداشتی             

ج- برنامه های اداری و مالی

د- خدمات فوق برنامه

 

الف- خدمات آموزشی:

1-      تنظيم و تدوين برنامه متناسب با مقتضيات و شرايط مدرسه

2-      تصويب برنامه سالانه در شوراي مدرسه و تنظيم صورتجلسه مربوطه

3-      ارتقای سطح کیفی جلسات  آموزشي آموزشگاه (شوراي معلمان)

4-      کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و افزایش کمی شاخص های آموزشی و درصد قبولی در کلیه پایه ها  

  الف- اجرای طرح پرسش مستمرکلاسی همگانی                              

   ب- برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی 

       ج- شناسایی وتشخیص دقیق وبه موقع دانش آموزان ضعیف وکمک به آنها از طریق کلاس فوق برنامه               

   د- اعتکاف علمی      

5-      آسیب شناسی قبولی دانش آموزان  چهارم در کنکور

6-      برپایی مراسم تجلیل قبول شدگان کنکورواهدای جوایز به آنها

7-      استفاده بهینه از وسایل الکترونیکی مانند محتوی الکترونیکی –سی دی-وطرح هوشمندسازی آموزشگاه

ب- خدمات پرورشی ، تربیت بدنی و بهداشتی             

1-      توجه بیشتر به بعد معنوی فراگیران در امر تعلیم و تربیت آنها                            

      الف-  برگزاری جلسات قرآنی                                      

    ب- برگزاری مراسمات ملی ومذهبی

ج- زیبا سازی نمازخانه آموزشگاه

2-      فعال نمودن تشکلهای دانش آموزی                                                                                        

 الف- برگزاری و هدفمندی اردوهای علمی –سیاحتی   

    ب- اجرای مسابقات تحقیقی وپژوهشی بین دانش آموزان

3-      بستر سازي وايجاد بهره وري بيشتر از خدمات مشاوره اي

الف- مشاوره های فردی وگروهی

ب- توجه ویژه به بهداشت روحی و روانی دبیران و دانش آموزان و تنش زدایی از محیط

4-      برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای دانش

5-      فعال سازی کتابخانه جهت استفاده دانش آموزان و دبیران و اجرای طرح واقفین دانش

6-      اهمیت ویژه به ورزش دربین دختران                                                                                        

       الف- تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز قبل از شروع سال تحصیلی                          

   ب- برگزاری مسابقات پرورشی و ورزشی

7-       برنامه های رفاهی و بهداشتی                                                                                                       

      الف- زیبا سازی و رنگ آمیزی کلاسهای آموزشی و نصب پرده                           

        ب- توجه جدی به بهداشت فردی دانش آموزان و بهداشت محیط و خوابگاه های دانش آموزان     

  ج- پیگیری و رفع احتمالی خرابی دستشوییها و کلاسها وآبخوري

ج‌-     برنامه های اداری و مالی

1-      ثبت نام به موقع دانش آموزان واجد شرایط و حصول اطمینان در رعایت دقیق مقررات مربوط به ثبت نام

2-      بررسی دقیق پرونده های تحصیلی دانش آموزان و شرایط قبولی آنان در سنوات گذشته و برطرف کردن نواقص احتمالی

3-      تنظیم دقیق و به موقع برنامه کلاسی واطلاع رسانی به موقع به همکاران محترم

4-      مشخص نمودن دانش آاموزان هر کلاس بر اساس ملاک های مشخص برای یکسان بودن وضعیت درسی دانش آموزان

5-      مطالعه و ثبت و پاسخ به موقع به بخشنامه های ارسال شده از اداره و سازمان

6-      بررسی و تایید دفاتر امتحانات و آمار و پلمپ به موقع جهت بایگانی در مدرسه

7-      تهیه فرم های مخصوص تاخیر ، غیبت ، بی نظمی ، بی انضباطی و تعهدات دانش آموزان و اطلاع رسانی به موقع به خانواده ها

8-      تهیه فرمهای مخصوص شناسایی و تعهدات آموزشی و اخلاقی و انضباطی و ثبت آدرس دقیق منزل و شماره تلفن های ضروری دانش آموزان

9-      – جمع آوری و واریز به موقع هزینه بیمه حوادث سال تحصیلی

   

د- خدمات فوق برنامه ( برنامه های خلاق و مبتکرانه):

1-      استفاده بهینه کارگاه رایانه

2-      راه اندازی وب سایت ووبلاگ آموزشگاه

3-      تحلیل وارائه نمودار پیشرفت دانش آموزان وتوصیف میزان عملکردهمراه بانمودار رایانه ای

4-      بکارگیری سیستم پیام کوتاه جهت ارتباطات با دبیران واولیاء

5-      توسعه شادابی و نشاط در محیط مدرسه با مشارکت د انش آموزان

6-      شناسایی و دعوت از خیرین برای بهبود وضعیت خوابگاه

 

تحلیل نیازها

          الف- تحلیل عوامل بیرونی

 

تهدیدها:  

                                                                                                    

 

   -عدم کمکهای مالی اولیا به علت فقراقتصادی                                            

   – کمبود فضای مناسب برای کتابخانه مجهز   

   – کمبود منابع مالی وتجهیزات وامکانات

  – عدم سرکشی به موقع اولیا به مدرسه 

فرصت ها و وضعیت مطلوب:                                           

  – وجود افراد خیر در کمک به تجهیز
مدرسه                                                                                                                                                                                                                

  – برگزاری کلاسهای فوق برنامه و بازآموزی

   –  جلوگیری ازاتلاف فرصتها با برنامه ریزی  دقیق      

   – برگزاری جلسات متعدد مشاوره ای

   – استفاده ازتوانمندیها ونیروهای متخصص بین اولیا

  –   وجود کتابخانه عمومی نزدیک دبیرستان و خوابگاه

 

ب- تحلیل عوامل درونی

 

 

 

 

 

ضعف ها:

– کمبودفضای آموزشی

*ضعف درپایه های اول بخصوص دردروس پایه          

– عدم آگاهی اولیا نسبت به سرمایه گذاری بیشتر-بیسوادی اولیا –فقر اقتصادیخانواده ها

قوت ها ووضعیت مطلوب :

  – تخصصي بودن دبيران در امر آموزش

– داشتن برنامه دقیق و مدون

– بهره گیری واستفاده ازاختیارات شوراهای دانش آموزی دبیران انجمن اولیاومربیان

– وجود تجهیزات وامکانات موجود درمدرسه مانند کامپوتر، آزمایشگاه، سیستم هوشمند و ….

 

 

در ادامه مطلب برخی از طرح های که در نظر است در سال تحصیلی 93/92 در اولویت قرار داشته باشند آورده می شود.

  1.  آسیب شناسی پایه چهارم  

ردیف

موضوع

شرح برنامه

1

عنوان برنامه

  1. آسیب شناسی پایه چهارم دبیرستان

2

شرح اجمالی و کابردی

برنامه

  1. متاسفانه دانش آموزان پایه چهارم باعث ایجاد جو اضطراب ،شتابزدگی
    ،دلهره در مدارس برای دانش آموزان پایه های پایین تر و عوامل آموزشی واداری
    آموزشگاه گردیده اند که این جو در مدارس مختلف با درجات مخلف دیده می شود .
    که بیشتر از همه باعث باعث ناراحتی مدیران مدارس گردیده است.

3

ضرورت اجرای

برنامه

جو ایجاد شده توسط دانش آموزان چهارم باعث شده از هم اکنون
دانش آموزان سال سوم خود را برای گریز از کلاس درس و اعتراض مستمر به
کیفیت کار دبیران و عوامل اجرایی آماده کنند ،پس باید در جهت کاهش آسیب های
ناشی از جو ایجاد شده در دبیرستان ها توسط دانش آموزان چهارم تلاش کرد تا
در سال های آینده کمتر با این مشکل در رابطه با این دانش آموزان روبرو
باشیم . به نظر می رسد همین جو باعث شده دانش آموزان زرنگ منطقه در کنکور
سراسری رتبه خوبی کسب نکنند.

4

اهداف کیفی برنامه

1-   ارتقا کیفیت آموزشی دبیران دوره چهارم با تخصصی کردن تدریس در این دوره

2-   برنامه ریزی برای استفاده بهینه از کلاس های کنکور تابستانی

3-   ارائه خدمات مشاوره ای خوب با هدف کاهش آسیب های
موجود(شتابزدگی-روحیه فرافکنی- اضطراب – گریز از کلاس درس- بلند پروازی )در
بین دانش آموزان چهارم

5

زمان اجرای برنامه

مهرماه (1392) تا پایان خرداد(1393)

6

محدوده اجرای برنامه

سطح آموزشگاه                                     سطح اداره

  آغاز این برنامه از مدرسه و اجرای این برنامه با همکاری اداره آموزش و پرورش بخصوص دایره آموزش متوسطه و گروههای آموزشی

7

منابع مالی

1-     تامین هزینه برگزاری کلاس های تابستانی

2-     تامین هزینه برگزاری دوره ضمن خدمت جهت دبیران دوره چهارم

3-   تامین هزینه جهت اختصاص ساعات کار مشاوره بیشتربه دانش آموزان پایه چهارم

 

 

 

8

 

 

 

 

 پیشنهادات

 

 

  

1-    تشکیل کارگاه آموزشی باحضور کلیه دبیرانی که در پایه
چهارم تدریس می کنند ( دبیران دروس تخصصی و عمومی جدا گانه همچنین جلسه
دبیران رشته تجربی ،ریاضی و علوم انسانی به صورت جداگانه باشد).در این جلسه
پیرامون روش های موفق تدریس و نقاط ضعف و قوت دانش آموزان در دروس مختلف
تبادل نظرشود ،که این جلسات در دو مرحله درشهریورو اسفند برگزار شود.

2-   دعوت از دانش آموزان قبولی سال های گذشته استان برای
حضور در جلسات دانش آموزی با هدف افزایش انگیزه وایجاد جو تبادل نظر برای
دانش آموزان (در نیمسال اول).

3-   اختصاص چند ساعت کارمشاوره ای به هر مربی مشاوره به ازاء هر کلاس پایه چهارم.

4-   توجه خاص به به معرفی رشته های مختلف تحصیلی به دانش آموزان و کمک به آنها در انتخاب رشته

9

مجریان اجرای طرح

شورای انجمن اولیاء مدرسه- معاون آموزشی و اجرایی – مشاور آموزشگاه

2-   کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و افزایش کمی شاخص های آموزشی و درصد قبولی در کلیه پایه ها 

ردیف

موضوع

شرح برنامه

1

عنوان برنامه

افزایش کیفی و کمی شاخص های آموزشی

2

شرح

اجمالی و کابردی

برنامه

الف- برگزاری آزمون ورودی از دانش آموزان پایه
اول                                                       ب- اجرای طرح
پرسش مستمرکلاسی
همگانی                                                              ج-
برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی                   
                                                
د- شناسایی
وتشخیص دقیق وبه موقع دانش آموزان ضعیف وکمک به آنها از طریق کلاس فوق
برنامه                                                                                                       
               ه- اعتکاف علمی      

3

ضرورت اجرای

برنامه

به منظور پیشگیری از افت تحصیلی و بهبود درصد قبولی  و
همچنین رشد کیفی دانش آموزان، نیاز به تقویت فعالیت دانش آموزان،دبیران و
مدیران ضرورت می یابد.

4

اهداف کیفی برنامه

تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی مدارسی که از عملکرد پایینی در زمینه میانگین قبولی برخوردارند

5

زمان اجرای برنامه

زمان اجرای طرح از مهر ماه هر سال تا شهریور سال بعد

6

محدوده اجرای برنامه

اجرای این طرح در محدوده آموزشگاه می باشد

7

منابع مالی

تخصیص بخشی از اعتبارات مدرسه به این امر 

9

شرکای برنامه

در اجرای این برنامه معاون پرورشی و دبیران می توانند همکاری مناسبی داشته باشند

  3-  کتابخانه ای برای همه دانش آموزان

ردیف

موضوع

شرح برنامه

1

عنوان برنامه

کتابخانه ای برای همه بچه ها

2

شرح

اجمالی و کابردی

برنامه

یکی از شاخصه های ارزیابی رشد ،توسعه و پیشرفت فرهنگی هر
کشور در عصر حاضر میزان مطالعه و کتابخوانی مردم آن مرز و بوم است . بسیاری
از کودکان در کشورهای توسعه نیافته در خانه با فضایی مناسب برای مطالعه
روبرو نیستند، لذا آموزشگاه ها و کتابخانه ها باید بار اصلی تشویق فراگیران
به کتابخوانی و مطالعه را برعهد گیرند که در این راستا در قالب این طرح
استفاده کتابخانه را هدف قرار داده است.

3

ضرورت اجرای

برنامه

یکی از مکانهای که در هر آموزشگاه وجود دارد کتابخانه است .
این مکان می تواند در راه پرورش استعداد های مختلف دانش آموزان نقش موثری
داشته باشد . اما همواره می بینیم که دانش آموزان چندان از کتابخانه در
دوره های تحصیلی مختلف ،بخصوص متوسطه استفاده چندانی ندارند، که این امر
باعث شده روز به روز نسل جوان از کتابخانه بیشتر فاصله بگیرند.

4

اهداف کیفی برنامه

1-    افزایش حضور دانش آموزان در کتابخانه مدرسه

2-    غنی سازی کتابخانه مدرسه

3-    برگزاری نمایشگاه کتاب در طول سال

4-  با کشاندن دانش آموزان جهت انجام مطالعه کتب کمک آموزشی زمینه آشنایی دانش آموزان با منابع مطالعه آزاد فراهم شود

5

زمان اجرای برنامه

زمان اجرای طرح از مهر ماه هر سال تا شهریور سال بعد

6

محدوده اجرای برنامه

اجرای این طرح در محدوده آموزشگاه می باشد

7

منابع مالی

برای اجرای این طرح به منابع مالی چندانی نیاز نمی باشد
زیراخرید کتاب برای نمایشگاه معمولاً از ناشرین تهران با 30% تخفیف صورت می
گیرد که این امر باعث صرفه جویی مالی برای خرید دانش آموزان از این کتابها
می گردد

در ضمن جهت تشویق دانش آموزان فعال کتابخانه و تجهیز کتابخانه از محل سود فروشگاه مدرسه استفاده می شود

8

 

 

 

 

 

پیشنهادات

 

1-   جهت برپایی نمایشگاه کتاب در کتابخانه مدرسه هر سه
ماه یکبار از انتشارات تهران با تخفیف کتاب تهیه شود تا هم قیمت مناسب باشد
هم کتابهایی که بچه ها نیاز دارند خریداری شود

2-     همواره تعدادی از کتابها را با هزینه فروشگاه جهت تجهیز کتابخانه خریداری شود.

3-   کتابهای دست دوم بچه ها  با 60% تخفیف خریداری شود یا
بچه ها تشویق به اهدا کتابهای کمک آموزشی سال گذشته خود به کتابخانه شوند
(تا هم کتابخانه تجهیز شود هم از اتلاف این کتابها جلوگیری شود.

5-   نمونه سوالات امتحانات سال های گذشته به دانش آموزانی که در کتابخانه حضور می یابند اهدا شود

6-   اجازه داده شود تا زنگ کلاس درس ادبیات و زبان فارسی وپرورشی گاهی اوقات در کتابخانه دایر شود

7-   تهیه فرم نیاز سنجی قبل از خرید کتاب برای نمایشگاه کتاب مدرسه و توزیع این فرم بین دانش آموزان مدرسه و دبیران

8-     ایجاد شرایط فیزیکی مناسب در کتابخانه (نور کافی – دمای مناسب – میز و صندلی )

9

مجریان طرح

در اجرای این برنامه معاون پرورشی –– نماینده دبیران می توانند همکاری مناسبی داشته باشند

4- تنش زدایی از محیط کار

ردیف

موضوع

شرح برنامه

1

عنوان برنامه

ارتقاء بهداشت روانی کارکنان مدرسه

2

شرح

اجمالی و کابردی

برنامه

فشارهای عصبی و روانی –که در اصطلاح تنش نامیده می شوند –
در زندگی روزانه ی ما فراوان به چشم می خورند. دنیای فرا صنعتی ،گرفتاریهای
فراوان به بار آورده است . نگرانی افراد در زمینه کار، خانواده،فرزند،دوری
اعضای خانواده از یکدیگر ، نگرانیهای مادران کارمند در مورد وضع کودکان
خود ،احساس گناه در زمینه کم توجهی به فرزندان ، مشکلات اجتماعی ، وضع
اقتصادی ،انتظارات سازمان از افراد ،پیشرفت فن آوری و نگرانی وبیم از کهنه
شدن معلومات و اطلاعات ،مشکلات مدیریت و توقعات کارکنان و همچنین مشکلات
اقتصادی باعث می شوند فرد از لحظه بیداری در بامداد تا هنگام آرمیدن در
شامگاه همواره دچار هیجانها ،تنشها،نگرانیها و بیمها و امیدهای گوناگونی
باشد که گاه با ظرفیت بدنی ،عصبی و روانی وی متناسب است و گاه با آن سازگار
نیست.

3

ضرورت اجرای

برنامه

آگاهی از تنش مرتبط با شغل برای مدیران اهمیت دارد. به
دلیل اینکه ،تنش مزمن به پیامدهای جانبی ناگوار فیزیکی و روانی ،برای افراد
منجر می شود. کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی ،دچار
حالات روانی خاصی می شوند و به رفتارها و اعمالی دست می زنند که مستقیماً
در بازدهی سازمان منعکس می گردد.فشارهای عصبی حاد،نیروی انسانی سازمان را
ضایع می کند و هدف آن را دستخوش تزلزل می سازد.

4

اهداف کیفی برنامه

1-     افزایش سطح بهداشت روانی همکاران ( با داشتن گوش شنوا برای شنیدن سخن همکاران)

2-   کمک به همکاران برای شناخت نقاط ضعف و قدرت خود (
آشنایی هر فرد با فرصت ها و تنگناهایش باعث می شود انتظار تشویق و توبیخ
مناسب با خود را داشته باشد )

3-     افزایش روحیه اعتماد به نفس همکاران (با تقویت نقاط قدرت آنها)

5

زمان اجرای برنامه

طول سال تحصیلی از مهر ماه تاشهریور ماه

6

محدوده اجرای برنامه

در سطح آموزشگاه اجرا می شود چون هر آموزشگاه متناسب با کارکنان و شریایط روحی روانیشان باید بدنبال راههای برای برقراری آرامش بود

7

منابع مالی

اجرای این طرح بیشتر نیاز به علم مدیریت و حفظ روابط انسانی در مناسبات درون و برون سازمانی دارد

8

 

 

 

 پیشنهادات

 

 

 

1-     واگذاری مسئولیت به افراد با توجه به نقاط قوت هر فرد تا اعتماد به نفس افراد افزایش یابد.

2-   پرورش بعد معنوی همکاران که باعث ایجاد آرامش درونی و
توکل به خداوند در آنها می شود (این امر با دعوت از همکاران برای حضور در
نماز جماعت ،مراسم دعا و غیره ..)

3-   تشویق همکاران به اختصاص روزانه یک ساعت وقت به خود
است ( در این یک ساعت می توان کار مورد علاقه را بدون دخالت دیگران برای
خوشحالی خود انجام داد مثل مطالعه ،ورزش ،انجام کارهای هنری و پیاده روی و
غیره )

4-   استفاده از مشاور مدرسه در مواردی که همکاران برای حل مشکلات خودنیاز به مشورت با کسی دارند.

5-     تقویت حس مفیدن در همکاران با فراهم کردن تقدیر اولیا یا دانش آموزان از همکاران موفق

9

مجریان

اجرای این طرح منوط به همکاری کلیه همکاران شاغل در آموزشگاه اعم از اداری و آموزشی تا دانش آموزان و والدین می باشد.

 5- ارتقا کیفیت نماز جماعت در بین جوانان

ردیف

موضوع

شرح برنامه

1

عنوان برنامه

اسیب شناسی نماز در نزد جوانان

2

شرح

اجمالی و کابردی

برنامه

دوران ما به سمت سویی روان است که دین باوری و احیای
انگیزه های دینی در سکوی نخست آن قرار گرفته است . تقاضای مذهب یکی از
خواهش های فطری بشر است که با فرا رسیدن بلوغ ،مانند سایر تمایلات طبیعی در
نهاد جوان بیدار می شود واو را به مجاهده و کوشش فرا می خواند.جوان بطور
طبیعی رغبت وافری به مسائل مذهبی نشان می دهد و حساسیت زیاد، او را دچار
بحران در انتخاب می کند.

حال با وجود شواهد مختلف به دست آمده از تحقیقات میدانی که
در راستای برسی گرایش دینی دانش آموزان انجام گرفته نشان می دهد بیش از
90%دانش آموزان ایرانی دارای گرایش مذهبی هستند اما با این وجود در زمینه
حضور در نماز ونماز جماعت دارای مشکلاتی هستند.

3

ضرورت اجرای

برنامه

پرداختن به ریشه های تفاوت در بینش ، گرایش و رفتارهای
دینی جوانان ، برای آنان که هوشیارانه دست به فعالیتهای فرهنگی سازنده و
تربیت علمی هدفمند می زنند ،یک ضرورت است تا با عنایت به آن در برنامه ریزی
های خود بتوانند در این عرصه توفیق یابند.

از آنجا که دانش آموزان در سنین نوجوانی تا جوانی که دوران
بلوغ آنهاست در اختیار آموزش و پرورش بوده ،نقش سازمانهای متصدی تعلیم و
تربیت در زمینه تربیت دینی افزایش می یابد و در نتیجه باید به دنبال
شناسایی موانع و راهکارهای آسیب رسان به مقوله نماز و نماز جماعت باشد

4

اهداف کیفی برنامه

1-     شناسایی موانع موجود در راه حضور دانش آموزاندر نماز جماعت مدرسه

2-     شناسایی عوامل موثر در جذب دانش آموزان به نماز جماعت

3-     تقویت تربیت دینی دانش آموزان

(تذکر:با توجه به اینکه در هر جامعه آماری تعداد خاصی
عوامل تاثیر دارند که امکان دارد در جامعه آماری دیگر بی تاثیر یا کم تاثیر
باشند در نتیجه برای شناسایی عوامل مختلف از پرسشنامه استفاده می شود که
بین دانش آموزان توزیع شده و پس از جمع آوری نتایج جمع بندی شده)

5

زمان اجرای برنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top