برخی اشتباهات رایج در استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری

برخی اشتباهات رایج در استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری

به نام خدا. طی دو هفته گذشته به دلیل اینکه موعد
دفاع برخی پایان نامه‌های کار‌شناسی ارشد و دکتری بود، مجدداً فرصتی شد که
در نقش داور با فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان در چند دانشگاه آشنایی
بیشتری کنم. در برخی از این تحقیقات استفاده از روش معروف و رایج شده الگو
سازی معادلات ساختاری به شدت به چشم می‌خورد، و البته تکرار اشتباهات رایجی
که در چند سال گذشته بار‌ها با آن‌ها مواجه شده‌ام. در ادامه برخی از این
اشتباهات و طریقه برخورد صحیح با آن‌ها را پیشنهاد می‌کنم:

۱.     کاربرد الگوسازی معادلات ساختاری به عنوان یک بازی آماری به جای آزمون یک نظریه:
هنوز در خیلی از تحقیقات مشاهده می‌شود که محقق از الگو سازی معادلات
ساختاری بدون الگوی نظری قوی استفاده می‌کند. زمانی این روش مورد استفاده
باید قرار گیرد که محقق الگوی نظری با استدلال های کافی در اختیار دارد و
می‌تواند با استفاده از دلایل قوی و با بهره گیری از گزاره‌های حاصل از
نظریه‌ها و تحقیقات با پشتوانه تجربی کاقی از الگوی نظری خود دفاع کند. به
عبارتی دیگر کاربرد اصلی این تکنیک عمدتاً زمانی است که رویکرد تاییدی مد
نظر است تا اکتشافی. در غیر اینصورت این روش در خدمت بررسی‌های بی‌پایان
و‌گاه از بعد نظری بی‌معنایی برای برازش الگو با داده‌ها در خواهد آمد.
نکته دیگر اینکه اگر هنوز الگوی نظری قوی حاصل نشده است، شاید الگوسازی
معادلات ساختاری هنوز روش مناسبی برای استفاده نیست. مثلا اگر تبیین نظری
پدیده مورد مطالعه هنوز کامل و قابل دفاع نیست، شاید انجام تحقیقات اکتشاقی
و یا کیفی برای شناخت بهتر پدیده مناسب‌تر باشد.

۲.     اعمال اصلاحات مختلف در الگوی آماری برای بهبود برازش الگو با داده‌ها بدون معنای نظری:
خیلی از محققان آنقدر علاقه‌مند به برازش الگوی خود با داده‌ها هستند که
دست به هر تغییری در الگو می‌زنند تا این برازش آماری حاصل شود. اقداماتی
مانند در نظر گرفتن کوواریانس بین واریانس‌های خطای متغیرهای اندازه گیری
در الگوهای اندازه گیری و یا افزودن روابط جدید بین برخی متغیرهای مکنون از
این جمله است. از آنجا که هدف الگوسازی معادلات ساختاری آزمون یک الگوی
نظری است، حتی اگر تغییرات اعمال شده به الگو موجب افزایش و حتی مقبولیت
برازش الگو با داده‌ها شود، اما آن تغییرات از منظر نظری تبیین کامل تری از
پدیده مورد بررسی را موچب نشود، برازش آماری بهتر الزاماً فایده خاصی
ندارد، و تنها از نظر یک فعالیت آماری ارزشمند است تا مسیری برای بهبود
الگوسازی نظری که هدف اصلی این نوع تحقیقات است. از اینرو اعمال تغییرات در
اجزای یک الگو زمانی مفید است که علاوه بر بهبود در برازش الگو با
داده‌ها، از جهت نظری نیز تبیین قوی تری برای محقق حاصل نماید.

۳.     عدم استفاده از مقایسه الگو‌های رقیب: از
آنجا که الگوسازی معادلات ساختاری تکنیکی آماری است و هر گونه الگوی نظری
ورودی به آن می تواند قابل آزمون باشد، لذا در برخی تحقیقات ممکن است علاوه
بر الگوی نظری اولیه، الگوهای نظری دیگری هم قابل پیشنهاد باشند که به
نوعی رقیب الگوی نظری اولیه باشند. این راهبرد الگوسازی که از آن با نام
«راهبرد رقابتی به الگوسازی» یاد می‌شود بر این مبنا است که ممکن است بتوان
با استفاده از متغیرهای اصلی یک تحقیق تبیین‌های نظری متفاوتی از روابط
بین متغیر‌ها پیشنهاد نمود. از اینرو، شاید بتوان روابط نظری مختلفی را در
قالب الگو‌های نظری متنوعی ارائه کرد که با استفاده از معادلات ساختاری،
بین آن‌ها از نظر میزان برازش با داده‌ها انتخاب بهتری را داشت.

با توجه به مطالب فوق، پیشنهاد می‌کنم محققانی که از الگوسازی
معادلات ساختاری استفاده می‌کنند سوالات زیر را همواره در طی فرایند تحقیق
از خود بپرسند:
۱.     آِیا چارچوب نظری تحقیق من آنقدر دارای
استدلالات کافی نظری قابل قبولی است که بتوانم رویکردی تاییدی داشته و آن
را آزمون کنم؟
۲.     آیا تغییراتی که به الگوی نظری (ساختاری) و یا
الگوهای اندازه گیری تحقیق خود در حین الگوسازی و یا اصلاح الگوسازی می‌دهم
(مثلا بر اساس شاخص‌های اصلاح)، استدلال های نظری لازم را به عنوان یک
پشتوانه همراه دارد؟
۳.     چه تبیین‌های دیگری برای روابط نظری بین
سازه‌های موجود در تحقیقم وجود دارد که بتوانم برازش این الگو‌ها را با
داده‌های خود مقایسه نمایم؟عناوین برخی کارگاه‌های آموزشی در بخش علمی – پژوهشی دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

همچون کنفرانس های گذشته، امسال نیز در بخش علمی پژوهشی کنفرانس بین
المللی مدیریت، شاهد ارائه مطالب متنوعی متناسب با نیازهای دانشجویان و
پژوهشگران گرامی خواهیم بود. در بخش علمی پژوهشی کنفرانس دوازدهم نیز در
کنار ارائه مقالات پژوهشی برتر، کارگاه های آموزشی مفیدی ارائه خواهند شد
که عناوین و خلاصه ای از محتوای هر یک در متن خبر آمده است.


      ۱٫      ترفند های جستجو در وب برای پژوهشگران

ارائه دهنده: جناب آقای مهندس مصطفی انوشه

چکیده:

در این کارگاه شرکت کنندگان با مهارتهای کلیدی یافتن اطلاعات
در محیط وب، برخی از روشها و ترفندهای پژوهش در وب و یافتن و اعتبار سنجی
نتایج آشنا خواهند شد.

تمرکز ما روی یافتن متون، تصاویر و مقالات برای پژوهشگران در حداقل زمان می باشد.

      ۲٫       سبک نگارش مقالات امرالد

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر آرش شاهین

چکیده:

تاریخچه موسسه انتشارات امرالد و تازه ها؛ مزیت های انتشار
مقاله در امرالد؛ شیوه جستجوی مطالب و مقالات؛ آشنایی با فرآیند ارسال و
چاپ مقاله در مجلات امرالد؛ نکات مهم در فرآیند داوری مقاله و توجه به
داوران؛ آشنایی با ساختار مقالات امرالد و نکات کلیدی در سبک نوشتاری
مقالات؛ کدهای اخلاقی؛ سبک صوری ارجاع به منابع در متن و شیوه فهرست نویسی
منابع

      ۳٫      نکات کلیدی در استفاده از الگو سازی معادلات ساختاری ( SEM)

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر سید بابک علوی

چکیده:

بر اساس تجارب داوری برخی مقالات تحقیقاتی و تزهای دانشگاهی، به نظر
می رسد که در برخی از این تحقیقات استفاده از روش معروف و رایج الگو سازی
معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) همراه با اشتباهات بزرگی
است. در این سمینار برخی از کلیدی ترین این اشتباهات و طریقه برخورد صحیح
با آن‌ها مطرح خواهد شد:
۱.     کاربرد الگوسازی معادلات ساختاری به عنوان یک بازی آماری به جای آزمون یک نظریه: 
هنوز در خیلی از تحقیقات مشاهده می‌شود که محققان از الگو سازی معادلات
ساختاری بدون الگوی نظری قوی استفاده می‌کنند. زمانی این روش باید مورد
استفاده قرار گیرد که محقق الگوی نظری با استدلال های کافی در اختیار دارد و
می‌تواند با استفاده از دلایل قوی و با بهره گیری از گزاره‌های حاصل از
نظریه‌ها و تحقیقات با پشتوانه تجربی کافی از الگوی نظری خود دفاع کند.
۲.     اعمال اصلاحات مختلف در الگوی آماری برای بهبود برازش الگو با داده‌ها بدون معنای نظری: 
خیلی از محققان آنقدر علاقه‌مند به برازش الگوی خود با داده‌ها هستند که
دست به هر تغییری در الگوی خود می‌زنند تا این برازش آماری حاصل شود.
اقداماتی مانند در نظر گرفتن کوواریانس بین واریانس‌های خطای متغیرهای
اندازه گیری در الگوهای اندازه گیری و یا افزودن روابط جدید بین برخی
متغیرهای مکنون از این جمله است.

۳.     عدم استفاده از مقایسه الگو‌های رقیب:  از آنجا
که الگوسازی معادلات ساختاری تکنیکی آماری است و هر گونه الگوی نظری ورودی
به آن می تواند قابل آزمون باشد، لذا در برخی تحقیقات ممکن است علاوه بر
الگوی نظری اولیه، الگوهای نظری دیگری هم قابل پیشنهاد باشند که به نوعی
رقیب الگوی نظری اولیه باشند. در این سمینار “راهبرد رقابتی به الگوسازی”
مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

      ۴٫      نحوه نوشتن پروپوزال پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر ابوالحسن فقیهی

چکیده:

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی پرسش و پاسخ به سوال های زیر است:

نوشتن پروپازال چه هدف هایی رادنبال می کند؟ ازچه اجزا و بخش
هایی تشکیل می شود؟ یک بیان مسئله متقاعد کننده چه ویژگی هایی باید داشته
باشد؟

نکات مهم در بخش اهمیت وضرورت پژوهش کدامند؟ مرور ادبیات خوب چه ویژگی هایی دارد؟ درروش شناسی تحقیق به چه نکاتی باید اشاره کرد؟

وبالاخره درکتابشناسی پژوهش از کدام شیوه ها بهتر است استفاده شود؟ در این کارگاه به پرسش های پژوهشی شرکت کنندگان پاسخ داده می شود.

      ۵٫      استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه، رساله و طرح پژوهشی

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر علیپور حافظی

چکیده:

اکثر مقالات پژوهشی ارسالی به نشریات مستخرج از پایان نامه ها
هستند و متاسفانه پژوهشگران با ساختار مقالات پژوهشی آشنا نیستند و همین
امر باعث رد شدن مقالات مستخرج از طرحهای پژوهشی ارزشمند می شود. همین
مسئله باعث هدر رفت انرژی پژوهشی در جامعه می­شود. لذا جهت پیشگیری از این
محدودیتها این دوره پیشنهاد می­شود. پژوهش و اهمیت آن در جامعه، ساختار
فعالیت پژوهشی در قالب رساله، پایان نامه و پژوهش، آشنایی با ساختار مقاله
پژوهشی، توجه به مسائل مهم در هر یک از اجزاء مقالات پژوهشی، کار عملی در
استخراج مقاله و ارزیابی مقالات پژوهشی، ارتباط مقاله پژوهشی با پژوهش،
جمع­بندی و پرسش و پاسخ محتوای این دوره را تشکیل می‌دهد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top