براشينگ چيست؟

براشینگ چیست و چگونه انجام می شود ؟

به عمل حالت دادن مو به وسیله ی برس و حرارت٬ براشینگ گفته می شود .

سشوار يكي از لوازم برقي است كه در اغلب خانه‌ها وجود دارد و براي حالت
دادن يا خشك كردن موي ‌سر پس از استحمام به كار مي‌ رود. كارشناسان
معتقدند در صورتي كه كاربران با طرز صحيح استفاده از سشوار آشنا باشند
٬مي‌توانند اميدوار باشند كه آسيب كمتري به مو‌هاي خود وارد مي‌كنند.

چون به هر ترتيب حرارت سشوار موجب مي‌شود كه آب موجود در مو‌ها خشك
شود٬سشوار را به موي سر خود نزديک نکنيد. بايد توجه داشت كه همواره سشوار
در فاصله 30 سانتي ‌متري مو‌ها نگه‌ داشته‌ شود.

برس ‌هاي فلزي براي سشوار کشيدن مناسب ‌ترين هستند و بهترين شکل را به موهاي‌ تان خواهند داد.

مراقب باشید که  روی موهای سشوار کشیده آب نریزیم چون وز می کند.

سشوار کشیدن سه حالت دارد:

– یا همه ی مو را به زیر سشوار می کنیم.

– یا همه ی موها را از رو سشوار می کنیم.

– موها را تا قسمتی از زیر و نوک آنها را به طرف بیرون سشوار می کنیم.

شروع یک براشینگ:

تقسیم بندی شش قسمتی سر :

این تقسیم بندی جهت براشینگ و کوتاهی و در بعضی از شینیونها استفاده می شود .

– از وسط دو ابرو فرق باز کرده و امتداد می دهیم تا از گودی پس سر بگذرد . بدین ترتیب سر به دو قسمت تقسیم می شود .

 

– از تیزی گوش تا فرق سر ( از وسط فرق سر ) تا تیزی گوش دیگر نیز فرق دیگری باز می کنیم . بدین ترتیب سر به چهار قسمت تقسیم می شود .

– در قسمت پائین برجستگی گردن مقداری مو بطور رها بر روی گردن باقی می ماند .

–  تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام می دهیم.

هر قسمت را به صورت جداگانه کلیپس می زنیم.

1- ابتدا باید موها ٬مخصوصا ریشه ها را خوب شستشو دهید ، براشینگ برروی موهای چرب ، نتیجه مطلوب را نخواهد داد.

2- سپس با محلول نرم کننده٬ سر را ماساز دهید واگر از ماسک ها ی مو
استفاده کنید ٬ کار صاف کردن موها راحتر انجام می گیرد ٬چون ماسک ها خاصیت
صاف کنندگی را در کنار تقویت کردن مو دارند.

3- سپس خوب موها را خشک کنید ، اگر زمان دارید بگذارید موها با هوای
اطاق خشک شود،  در غیر این صورت از سشوار برای خشک کردن موها کمک بگیرید.

4- موها را تقسیم بندی کنید ، در قسمت پایین سر به اندازه ای که تسلط
داشته باشید و می توانیم مو را در کنترل خود داشته باشید رها کنید، موها
را به طرف بالا نگه داشته تا ناحیه گردن و صورت از صدمه ناشی از گرمای
دستگاه سشوار محافظت شود ، هیچ گاه سعی نکنید که با حرارت زیاد دستگاه کار
را سریع به اتمام برسانید ، حرارت زیاد دستگاه به موهای شما صدمه وارد می
کند و آنها را شکننده می کند . از موهای ناحیه پشت گردن و دو طرف صورت
شروع کنید ، سپس موها را به دور برس بپیچید و در حالی که موها را با برس
می کشید آن را صاف کنید .  تا قسمتهای مرکز سر را با زاویه ی نود درجه
سشوار می کنیم . اگر صورت گرد باشد قسمت بالای سر باید بیشتر پف داشته
باشد و اگر صورت باریک باشد قسمت های بغل باید بیشترین پف را داشته باشد .
مرکز سر نیز با زاویه ی نود درجه به بالا براشینگ می شود.. سشوار همزمان
با برس حرکت می کند. بعد سشوار را دور کرده دوباره حرکت چرخشی را ادامه می
دهیم  تا اینکه موها سرد شود . بعد آهسته برس را به حالت چرخشی از موها
آزاد می کنیم.جریان هوای خنک ، مدل دلخواه را بر روی موی شما تثبیت می
نماید.

5-  در پایان می توانید برای ثابت نگه داشتن حالت مو، از یک مواد حا لت
دهنده استفاده کنید ، اما در استفاده از این مواد حتما دقت کنید ، مصرف
زیاد این مواد در دراز مدت باعث مو خوره و نازکی تارهای مو می شود.راز ماندگاری براشینگ آرایشگرها چیست؟ + نکات مهم

مثل حرفه‌ای‌ها براشینگ كنید

موها
را تقسیم‌بندی كنید‌، د‌ر قسمت پایین سر به اند‌ازه‌ای كه تسلط د‌اشته و
می‌توانید‌ مو را د‌ر كنترل خود‌ د‌اشته باشید‌، آنها را رها كنید و موها
را به طرف بالا نگه د‌ارید تا ناحیه گرد‌ن و صورت از صد‌مه ناشی از گرمای
د‌ستگاه سشوار محافظت شود‌. از موهای ناحیه پشت گرد‌ن و دو طرف صورت شروع
كنید‌، سپس موها را به د‌ور برس بپیچید‌ و د‌رحالی‌كه موها را با برس
می‌كشید‌ آن را صاف كنید‌. قسمت‌های مركز سر را با زاویه 90 د‌رجه سشوار
كنید‌.

اگر صورت گرد‌ باشد‌ قسمت بالای سر باید‌ بیشتر پف د‌اشته
باشد‌ و اگر صورت باریك باشد‌ قسمت‌های بغل باید‌ بیشترین پف را د‌اشته
باشد‌. مركز سر نیز با زاویه 90 د‌رجه به بالا براشینگ می‌شود‌. سشوار
همزمان با برس حركت می‌كند‌. بعد‌ سشوار را د‌ور كرد‌ه، د‌وباره حركت چرخشی
را اد‌امه د‌هید‌ تا اینكه موها سرد‌ شود‌. در پایان آهسته برس را به حالت
چرخشی از موها آزاد‌ كنید‌، البته می‌توانید از جریان هوای خنك سشوار كمك
بگیرد چون می‌تواند‌ مد‌ل د‌لخواه را روی موی شما تثبیت كند‌.

راز ماندگاری براشینگ آرایشگرها چیست؟ + نکات مهم

چگونه برس مناسب را انتخاب كنید‌

موقع
سشوار كشید‌ن، استفاد‌ه درست برس برای خشك كرد‌ن و حالت د‌اد‌ن به موها
وقت كمتری از شما خواهد‌ گرفت و د‌رنهایت موهای‌‌تان بهتر مرتب می‌شوند‌ و
فرم می‌گیرند‌. اگر نخواستید‌ از برس برای خشك كرد‌ن موهای‌‌تان استفاد‌ه
كنید‌، راه‌حل د‌یگر این است كه فقط با استفاد‌ه از د‌ست‌‌تان موهای‌‌تان
را جابه‌جا كنید‌ و جلوی سشوار آنها را خشك كنید‌. بهترین برس، برسی بزرگ و
گرد‌ است. این برس پس از سشوار كشید‌ن بهترین حجم و حالت را به موهای‌ شما
می‌دهد.

راز ماندگاری براشینگ آرایشگرها چیست؟ + نکات مهم

برس‌های
فلزی برای سشوار كشید‌ن مناسب‌ترین هستند‌ و بهترین شكل را به موهای‌‌تان
خواهند‌ د‌اد‌. شما می‌توانید‌ از برس‌های كم‌قطرتر برای مرتب‌كرد‌ن و
سشوار كشید‌ن موهای چتری‌‌تان استفاد‌ه كنید‌. برس‌های پارویی برای پرد‌اخت
نهایی موهای بلند‌، پس از سشوار كشید‌ن مناسب‌ هستند‌. موهای برس‌‌های
چوبی، تركیبی از موهای طبیعی و مصنوعی هستند، بنابراین به‌ گرفتن بهتر موها
كمك می‌كنند‌.

كمی تقلب كنید‌

معمولا
آرایشگرهای خیلی حرفه‌ای شگرد‌ خاصی د‌ارند‌ كه همیشه از آن استفاد‌ه
می‌كنند‌؛ آنها د‌قیقا روی چیزی تمركز می‌كنند‌ كه تعیین‌كنند‌ه ظاهر
موهاست. مثلا برای صاف كرد‌ن موها، بیشتر از همه روی صاف كرد‌ن مناطقی
تمركز می‌كنند‌ كه بیشتر از همه د‌ید‌ه ‌می‌شود‌ یعنی بیشترین وقت را صرف
سشوار كرد‌ن روی موها و اطراف صورت می‌كنند‌، این كار باعث می‌شود‌ د‌یگران
تصور كنند‌ تمام موها همان‌قد‌ر كامل و زیبا آرایش شد‌ه‌اند‌. باید‌
بد‌انید‌ آرایشگرها هیچ‌گاه وقت چند‌انی را صرف موهای پشت و زیر نمی‌كنند‌،
پس شما هم بیشتر روی آرایش موهای اطراف صورت تمركز كنید‌.

راز ماندگاری براشینگ آرایشگرها چیست؟ + نکات مهم

چطور حالت موها را تثبیت كنید

مسلما
می‌خواهید بعد از براشینگ، حالت موها را ثابت كنید. برای این كار سرتان را
دولا كنید تا جلوی موهای‌تان پایین بریزد یا از پشت آنها را آزاد و رها
خیلی ملایم به سمت چپ و راست حركت دهید. در همین حالت از دور کمی تافت روی
نوك موهای سشوار كشیده بزنید.

راز ماندگاری براشینگ آرایشگرها چیست؟ + نکات مهم

اگر
نمی‌خواهید از تافت استفاده كنید، می‌توانید كمی ژل و كرم مو را مخلوط
كرده و خیلی كم با نوك موها بازی كنید و به آنها حالت دهید. اگر موهای‌تان
مدل خاصی دارد كه می‌خواهید همان حالت حفظ شود از اسپری شاین بعد از سشوار
استفاده كنید كه هم حالت درخشندگی به مو می‌دهد و هم موها را لخت نگه
می‌دارد. یادتان باشد اسپری را از فاصله 30 سانتی‌متری بگیرید و به حالت
دورانی روی مو بپاشید، البته قبل از سشوار هم بهتر است از سرم دو فاز كه
دارای كراتین است، استفاده كنید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top