با این شرایط، ازدواج کار درستی است؟

احکام طلاق و ازدواج

-من
با خانم خود جدا از هم زندگی می کنیم . ایشان شرعاً طلاق گرفته اما هنوز
قانونی نشده است آیا بعد از یک سال می تواند ازدواج کند ؟

پاسخ
– اگر واقعاً طلاق گرفته است و بعد از یک سال عده ی او نیز تمام شده می
تواند ازدواج کند . البته این یک سال باید از طلاق گذشته باشد نه از جدا
زندگی کردن. بعضی از زوج ها تصور می کنند چون جدا از هم زندگی     می کنند
پس این شرعاً طلاق است . نه این طلاق نیست. در طلاق باید صیغه ی خاص آن
خوانده شود و شرایطی دارد و اینکه باید در حضور افراد عادل خوانده شود .
اگر طلاق داده نشده باشد هرچند مدت ها از هم جدا زندگی کنند این خانم نمی
تواند ازدواج کند .  موقعی که شرعاً خانم طلاق گرفت و عده ی طلاق نیز سپری
شد، می تواند ازدواج کند. ثبت طلاق مراحل قانونی است که آن هم باید صورت
بگیرد . اگر طلاق ثبت نشده ،اما شرعاً این خانم مطلقه  است، با شرایطی که
گفته شد شرعاً می تواند ازدواج کند.

 

2- آیا بعد از طلاق نفقه ی بچه ها بر مرد واجب است ؟
پاسخ
– فرزند واجب النفقه است . اگر مردی زنش را طلاق بدهد ، باز هم بچه هایش
واجب النفقه هستند و باید هزینه ی زندگی آنها را بپردازد . اگر فرزند در
حدی است که خودش هزینه ی زندگی اش را تامین می کند و در آمدی دارد و
نیازمند نیست احتیاح به دادن نفقه نیست ولی اگر خودش کار نمی کند و درآمدی
ندارد بر مرد واجب است که نفقه و خرج زندگی او را در حدی که واجب شمرده شده
است بپردازد .

 

3- دختری هستم که به پسری علاقه دارم ولی خانواده ام راضی نیستند . آیا ما بدون رضایت آنها می توانیم عقد و ازدواج کنیم ؟
پاسخ
– فتوای مراجع تقلید این است که دختر باید با اجازه ی پدر یا پدربزرگ عقد
بکند . مورد استثنا هم گفته اند که اگر خواستگار خوبی پیدا شده است و طرف
کفو و همتای اوست و ترس این را دارد که خواستگاری بهتر از او پیدا نشود ،
پدر یا جد پدری هم بی جهت ممانعت می کنند ، در اینجا فرموده اند که اذن
ساقط است . بعضی از فقهاء فرموده اند که اگر خودش استقلالی دارد و دسترسی
به پدر ندارد ، در آنجا هم اجازه ساقط است . پس دختر باید با اجازه ی پدر
عقد بکند . بالاخره آنها می خواهند با هم رفت و آمد داشته باشند و دیگر
اینکه دلسوزتر از پدر و مادر پیدا نمی شود . سعی کنید حرف آنها را گوش
بدهید البته ممکن است که آنها هم اشتباه بکنند ولی حرفی که آنها می زنند از
روی دلسوزی است . پدر ها هم بی جهت مخالفت نکنند . اگر طرف مناسب است قبول
کنید و بگذارید که ازدواج سر بگیرد که اجر بزرگی هم دارد .

 
4-آیا خواستگاری و ازدواج در ماه رمضان بدون گرفتن مراسم اشکال دارد ؟
پاسخ – ازدواج و عروسی اگر بدون جشن و
مراسم باشد اشکالی ندارد . زیرا از کارهای خیر است و ماه رمضان زمان خوبی
است . افراد متدین کل ماه رمضان را سعی می کنند که مراسم ازدواج نگیرند .
خواستگاری رفتن و عقدکردن در این ماه اشکالی ندارد ولی مراسم شادی را برای
بعد ازماه رمضان بگذارند .

 
 
5- اگر در قرائت صیغه ی عقد شک کردیم که درست خوانده شده است یا خیر ، چکار باید بکنیم ؟

پاسخ – این شک اعتباری ندارد .
 
 
6- من یک فرد افغانی هستم .
برای طلاق همسرم نمی توانم از دفاتر ثبت طلاق ایرانی استفاده بکنم . من با
چهار شاهد طلاق همسرم را داده ام . آیا این کار از لحاظ شرعی درست است ؟

پاسخ – در کشور اسلامی باید مقررات رعایت بشود. چون ثبت ازدواج در
ایران نبوده است طلاق هم نباید در ایران باشد . اگر بر اساس موازین شرعی
صیغه ی طلاق با حضور شاهد اجرا شده باشد اشکال شرعی ندارد .
 
 
7-من با اجبار خانواده ام ازدواج کرده ام . آیا اصل ازدواج من درست است ؟
پاسخ
– مجبور کردن دیگران کار درستی نیست . دلسوزی پدر و مادر برای فرزندان 
خوب است و فرزندان باید حرف آنها را گوش کنند . پدر و مادرها هم اجبار
نکنند فقط راهنمایی بکنند . یک وقت او را مجبور می کنند و تهدید می کنند و
دختر بله می گوید ،این ازدواج درست نیست ولی یک فقط دختر اکراه دارد ولی می
پذیرد ، این ازدواج صحیح است . اجبار با اکراه فرق می کند. یک وقت فردی
قصد فروش خانه را ندارد ولی او را مجبور می کنند و او خانه را می فروشد.
این معامله صحیح نیست . یک وقت طرف قرضی دارد یا پولی نیاز دارد و چاره ای
ندارد و اکراه دارد ولی با قصد خانه را می فروشد . این معامله صحیح است .
 
 
8-دختر و پسری که ازدواج آنها قطعی است آیا می توانند قبل ازعقد با هم دست بدهند ؟
پاسخ
– خیر . اگر ازدواج هم قطعی باشد تا زمانی که صیغه ی عقد جاری نشده باشد
پسر و دختر با هم نامحرم هستند و نمی توانند با هم دست بدهند .

 

9-آیا بعد از طلاق پدرشوهر همچنان بر عروس و مادر زن بر داماد محرم است ؟
پاسخ
– بله. طلاق باعث می شود که زن و شوهر بر یکدیگر نامحرم بشوند ولی پدر
شوهر همچنان به عروس محرم است و مادر زن همچنان بر داماد محرم است .

 

10-آیا در ماه محرم یک عقد ( ازدواج ) ساده اشکالی دارد ؟
پاسخ
– خیر اشکالی ندارد . برگزار کردن مجلس شادی اشکال دارد . جوانان می
توانند در ماه محرم یا صفر یا ماه رمضان عقد را انجام بدهند و مراسم را بعد
از آن بیندازند .

 
11-با ازدواج یک آقا با یک خانم ، چه کسانی به آقا محرم می شوند ؟
پاسخ – با ازدواج ، مادر خانم و مادر بزرگ
خانم به شما محرم می شوند و همچنین اگر خانم از ازدواج قبلی فرزندانی
داشته باشد ، آنها هم به شما محرم می شوند .
 
 
12- آیا مرد می تواند با یک لفظ  ، زنش را سه بار طلاق بدهد ؟
پاسخ
– خیر . سه طلاقه یعنی مرد یک بار زن را طلاق می دهد و دوباره به آن زن
رجوع می کند یعنی او را به همسری برمی گزیند . و در ایام عده دوباره زن را
طلاق بدهد . با یک لفظ نمی تواند خانمی را سه طلاقه کرد .
 
 
13-
پسر من نه سر کار می رود و نه سربازی رفته است و با رفت و آمد هم مخالف
است . اگر ما برای او مقدمات ازدواج را فراهم کنیم آیا در حق آن دختر ظلم
کرده ایم ؟

پاسخ – ممکن است که اگر ایشان ازدواج کنند
از این حالت انزوا بیرون بیایند . اگر ایشان نیاز به ازدواج دارند شما
اقدام کنید ولی شرایط را با آن دختر خانم در میان بگذارید . اگر شما این
کار را انجام بدهید  ظلمی در حق آن دختر نکرده اید .
 
 
14-نفقه ی دختری که عقد کرده ولی هنوز ازدواج نکرده است بعهده ی چه کسی است ؟
پاسخ
– عقد همان ازدواج رسمی است . ولی آنرا در دفتر ثبت می کنند که از نظر
قانونی مشکل نداشته باشد و مراسم عروسی می گیرند که به همگان اعلام و اکرام
کنند. مخارج زن به عهده ی شوهرش است ولی تا زمانی که زن تمکین نمی کند
البته به معنای تام ، مخارج زن بعهده ی شوهر نیست . در بعضی جاها تا مدتی
که دختر در خانه ی پدر است خرجش بعهده ی پدر است ولی اگر شوهر هم خرجی بدهد
مانعی ندارد .
 
 
15- شش ماه است که من جدا از خانمم زندگی می کنم . آیا همسر من می تواند بدون گرفتن طلاق با مرد دیگری ازدواج کند ؟
پاسخ
– خیر . باهم نبودن مجوزی برای ازدواج مجدد نیست . خانم تا زمانی که طلاق
نگرفته است یا شوهرش از دنیا نرفته است نمی تواند با فردی ازدواج کند. اگر
خانم همسرش از دنیا برود یا طلاق بگیرد باید عده نگه دارد و تا عده تمام
نشود نمی تواند با دیگری ازدواج کند .
 
 
16-بعد
از سه سال نامزدی ام بهم خورده است . ما عقد نکرده بودیم ولی در محیط ما
که کوچک است آبروی دختر لطمه خورده است . آیا دینی از دختر به عهده ی من
است ؟

پاسخ – ازدواج امر مهمی در زندگی است . این کار
باید با فکر ،اندیشه و مشورت اقدام شود تا به این مشکلات برخورد نشود.
ایشان خواستگاری کرده اند و اسم خودش را روی دختر مردم گذاشته است و سه سال
طول کشیده است . اگر به خاطر تاخیر شما در ازدواج آبروی این دختر رفته است
شما باید رضایت ایشان را جلب کنید و اگر می توانید با این دختر خانم
ازدواج کنید .
 
 
17-آیا حتما باید صیغه ی عقد عربی خوانده بشود ؟
پاسخ-
بعضی از فقها این احتیاط را دارند که صیغه ی عقد باید عربی خوانده بشود. و
اگر نمی توانند عربی بخوانند به فردی وکالت بدهند که برایشان عربی بخواند .
بعضی از مراجع می فرمایند که اگر به زبان دیگری هم خوانده بشود اشکالی
ندارد و صحیح است .
 
 
18-آیا در ایام فاطمیه می شود مراسم عروسی گرفت ؟
پاسخ
– مومنین در ایام شهادت ها، محرم ،صفر و ایام ماه مبارک رمضان مراسم شادی
برگزار نمی کنند . در این ایام اصل مسئله ی ازدواج اشکالی ندارد ولی مراسم
شادی آن باید بعدا انجام بگیرد . پس در ایام فاطمیه اصل مسئله ی ازدواج
اشکالی ندارد ولی معمولا
مراسم رسمی را در فرصت های دیگر انجام می دهند.
 
 
19-وظایف متقابل زن و شوهر از نظر شرعی چیست ؟
پاسخ
– نفقه ی خانم برعهده ی شوهر است یعنی شوهر باید هزینه ی زندگی را تامین
کند و از طرفی خانم بدون اجازه ی شوهرش نباید از خانه خارج بشود البته
اجازه ی کلی کافی است و …
 
 
20-آیا برای شب عروسی نماز یا دعاهای خاصی وجود دارد ؟
پاسخ – در برخی از کتابها آداب و دعاهایی وارد شده است. شما می توانید به کتاب حلیة المتقین و کتاب احکام زندگی مراجعه کنید .
 
 
21-ما هنوز عقد نکرده ایم ولی من و نامزدم با هم به مسافرت می رویم، آیا این کار اشکال دارد ؟
پاسخ
– اگر شما هنوز عقد نکرده اید نامحرم هستید و یک دختر و پسر نامحرم نمی
توانند با هم به مسافرت بروند و با یکدیگر حرفهای خصوصی بزنند ، اگر در
خواستگاری دختر و پسر در گوشه ای باهم در جلوی بزرگتر ها صحبت کنند اشکالی
ندارد .مراحل نامزدی باید عاقلانه و  شرعی باشد . صرف نامزدی یا بنای
ازدواج ، موجب محرمیت نیست .
 
 
22-اگر من با دختری ازدواج کنم که مادرم ناراضی باشد، این کار چه حکمی دارد ؟
پاسخ
– شما سعی کنید که رضایت والدین را جلب کنید ولی در صحت عقد ازدواج رضایت
پدر و مادر شرط نیست .اگر خودتان نمی توانید رضایت آنها را جلب کنید واسطه
ای را انتخاب کنید تا آنها را راضی کنند .

 

23-اگر دختری بدون اجازه ی پدرش عقد کند اشکال دارد ؟
پاسخ – فتوای اکثر فقها این است که اگر دختر پدر یا جد پدری دارد و می
تواند از آنها اجازه بگیرد ،باید اجازه بگیرد و بدون اجازه عقد صحیح نیست .
اگر همتایی برای دختر پیدا شده است و ترس این می رود که دیگر خواستگار
خوبی پیدا نشود و پدر بی جهت مخالفت کند ،در این صورت اگر دختر بدون اجازه
عقد بکند اشکالی ندارد.

 سوال – می خواهم بدانم جایگاه عشق در زندگی کجاست ؟

پاسخ
– عشق یعنی محبت قوی و شدید . مرتبه اعلی محبت را عشق می گویند . عشق
مرتبه اعلی و عالی محبت است و فطری می باشد . در انسان فطری و غریزی است .
هیچ کس نمیتواند عشق را رد کند . ما نمیتوانیم منکر عشق بشویم . چون فطری و
غریزی است . و خدا قرار داده است . آیه بیست و یک سوره مبارکه روم می
فرماید : از نشانه های خدا این است که از جنس خودتان برایتان زوج هایی
آفرید که در کنار او آرام بگیرید و بین شما مودت قرار دادیم . یعنی عشق و
دوستی قرار دادیم . پس ما نمیتوانیم آن را انکار کنیم . این یک واقعیتی است
و چرا خدا آن را قرار داده ؟ برای ازدواج . اگر این کشش نبود کسی بسمت
ازدواج نمی رفت و خانواده تشکیل نمی شد. این درست مثل غرایز دیگر است مثل
غرایز جنسی . یعنی یک نیاز جنسی که غریزی است و خدا قرار داده و اکتسابی
نیست . این هم برای بقای نسل است . عشق هست و وجود دارد مثل غریزه جنسی و
همانطور که غریزه جنسی را کنترل می کنید ، عشق را هم می توان کنترل کرد .
انسان باید تا زمان خواستگاری این عشق را کنترل کند . حالا می گویند چه
اشکالی دارد قبل از خواستگاری عاشق بشوییم . همان مشکلاتی که عرض کردم دارد
. شما عاشق می شوید و در همین سالهای عاشقی اختلال در زندگیتان ایجاد
میشود . آیا عاشقی را پیدا کرده اید که بتواند خوب درس بخواند . عاشقی را
پیدا کرده اید که سر کار حواسش جمع باشد و بتواند خوب کار کند .دائم معشوق
در ذهن عاشق است . خود این قضیه که در خانواده های ایرانی آن را قبیح می
دانند و استرسها و هیجانات روحی به دنبال دارد . بعلاوه اگر به ازدواج
منتهی نشود شکست روحی بحساب می آید . و اگر به ازدواج منتهی شود معمولا کر و
کور می شوند و دست از اصول و شرایطشان دست بر می دارند ووقتی وارد زندگی
می شوند چون عاطفه خرج کرده اند ، کم می آورند . بنظر من ، شما باید یک قفل
به دروازه قلبتان بزنید و این در را به روی هر کسی باز نکنید . و در هر
زمانی باز نکنید . بگذارید آن را به موقع باز کنید . البته منظور ما همان
عشق های پاک و مقدس است که جوانان می گویند . و این مشکلات عشق های مقدس
است و عشق های آلوده را که اصلا نباید نام آن را عشق گذاشت . و هوس است و
به تعبیر مولانا عشق کز پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود . که این
هوسها زندگی را نابود می کند و چقدر دختراین را داشتیم که بنام عشق هوسبازی
می کنند و نام عشق را کثیف می کنند . شما که به خواستگاری می روید
میتوانید دروازه دلتان را باز کنید . آنجا اشکالی ندارد . همه جوانان ما
ازدواج می کنند طرف را هم ندیده اند . وقتی به خواستگاری می روند ، عشق
ایجاد میشود و بعد دوران عقد بستگی شان ، که مثل دو کبوتر عاشق عشق ورزی می
کنند . و کنار هم هستند و دیگر حتی فوتبال بین المللی هم برایشان مهم نیست
. هر جا می روند با هم و درکنار هم هستند . این عشق است . بزرگان ما را
ببینید که عاشق همسرشان بودند . مثل علامه طباطبایی و پرفسور حسابی .
برویید در بزرگان حوزه و دانشگاه و تحقیق کنید که چند نفر از آنها قبل از
ازدواج ، عاشق همسرشان بوده اند . ماحصل صحبت ما این است که عاقلانه ازدواج
کنید و عاشقانه زندگی کنید .

سوال – آیا فقط آقایان حق عاشق شدن دارند یا خیر ؟
پاسخ
– در زمان خواستگاری ، باید دروازه قلب باز شود و فرقی نمی کند خانم یا
آقا همدیگر را می بینند و عاشق می شوند . در اینجا من یک هشدار بدهم وقتی
شما به خواستگاری می رویید یا به خواستگاری شما می آیند ، اگر همدیگر را
قبلا ندیده باشید ، سه حالت پیش می آید . یکی اینکه در همان نگاه اول عاشق
همدیگر میشوند . یکی ممکن است همدیگر را می بینند یک حالت نفرت در آنها
ایجاد شود . حالت دیگر اینکه نه طرف برایتان جاذبه دارد و نه دافعه و یک
حالت بی تفاوتی . هشدار من این است که اگر در همان اول عاشق شدید ، دست از
اصولتان بر ندارد . این عشق با آن عشق کور و بدون نظارت خانواده ، خیلی فرق
می کند . ما دغدغه مان این است که نکند دست از خواسته هایشان بر دارند
وگرنه عاشق شدن در اینجا اشکالی ندارد . خانمی می فرمودند : قبل از اینکه
خواستگار بیاید من چهل سوال نوشته بودم که بپرسم . وقتی او را دیدم چنان
شیفته اش شدم که اصلا سوالی نکردم .این خیلی خطرناک است . و اگر حالت دوم
است یعنی طرف را که دیدی حالت نفرت داشتید حتی همه شرایط مطلوب را هم دارا
باشد ، تقاضا می کنم با ایشان ازدواج نکنید . بعضی بزرگان می گویند که ببین
چه دختر خوبی است تو ازدواج کن خدا عشق را ایجاد می کند . این حرف غلطی
است . چون شما از طرف بدتان آمده است . اگر تمام شرایط شما را هم داشته
باشد ؛، عشق ایجاد نخواهد شد . پس این کا را نکنید . این کار خطرناک است و
یکی از عوامل ازدواج های خودتحمیلی است و اگر حالت سوم بود و طرف همه شرایط
نسبی شما را دارد ولی شما نسبت به طرف بی تفاوت هستید . در اینجا شما
بگویید بله . در اینجا خدا عشق را ایجاد می کند . اگر بزرگتر ها منظورشان
این است که در اینجا عشق بوجود می آید ، ما هم این را قبول داریم . در
اینجا نود و پنج درصد خداوند عشق را ایجاد کرده است .
من از پدرها و مادر ها تقاضا می کنم فرزندان را تحت فشار قرار ندهند ولی تجربیاتشان را در اختیار آنها قرار دهند .


سوال
– دختر بیست ساله هستم . قبلا با آقایی ارتباط داشته ام و ارتباطم را قطع
کرده ام و خواستگار هم دارم ولی هنوز نتوانسته ام ایشان را فراموش کنم . چه
کار کنم ؟

پاسخ – شما با این حالت به خواستگارتان جواب ندهید و
در اینجا هشدار به دخترها و پسرها بدهم . طرف ازدواج کرده و اصلا ازدواج
را داروی فراموشی می داند . یعنی می گوید من ازدواج بکنم تا مونسی پیدا کنم
و طرف را از یاد ببرم . این اشتباه محض است . شما این پروژه را تمام نکرده
اید تا تمام نشده ، پروژه بعدی را شروع نکنید . چون اگر محبت و عشق قبلی
در دلتان باشد اولا برای همسرتان عاطفه خرج نمی کنید ، حقوقش را رعایت نمی
کنید چون کسی که دلش با کس دیگری است ، نمیتواند حقوق مردش را رعایت کند .
احساس گناه و احساس خیانت به همسرتان می کند . توصیه ما ، سه ماه تا شش ماه
است . البته وحی منزل نیست ما به این نتیجه رسیده ایم . کسانی که این مشکل
را دارند بگذارند سه تا شش ماه بگذرد و خیالشان راحت بشود که آن علقه بطور
کامل از بین رفته است . و وقتی مطمئن شدید که این پروژه تمام شده ، ازدواج
بکنید . معمولا این جور ازدواج ها ، مشکل دارد . و به جدایی کشیده میشود .


سوال – بخاطر اعتیاد از شوهرم جدا شده ام و می خواهم دوباره ازدواج کنم . ولی هنوز دلم با او است . چه کار کنم ؟

پاسخ
– یعنی با ایشان رابطه عاطفی دارند . این مانند سوال قبل است ولی من یک
نکته را هم عرض کنم . در سوال قبلی دوست بوده ولی در اینجا ایشان همسر شما
بوده است .و قضه حساس تر است . بالاخره شما سالها با ایشان زندگی کردید و
اگر این مشکل اعتیاد را هم نداشتند ، شاید باز هم با ایشان زندگی می کردید.
ممکن است شما پشیمان بشوید و بگویید : ای کاش درستش می کردم و از او جدا
نمی شدم . شما هم مدت سه تا شش ماه را صبر کنید ، اصلا ممکن است ، اطمینانی
به شما دست بدهد که ایشان دارند ترک می کنند . حیف است به زندگیتان بر
گردید بویژه اگر فرزند هم داشته باشند. و یک خانواده از هم نپاشد. یک موقع
طرف از همسرش جدا شده و طرف معتاد هم نبوده و اصلا علاقه ای هم ندارد که
برگردد، ولی باز ما می گوییم سه تا شش ماه صبر کنند . چرا ؟ اولا هیجانات
فرایند طلاق که خیلی بد است ، رنج و فشار و هیجانات و استرس هایش خیلی زیاد
است ، همچنین احساس کینه ای که نسبت بهم دارند ، بخاطر این مسائل شش ماه
صبر کنند تا یک حالت عادی بدست بیاورید . من موارد زیاد داشته ام که از طرف
جدا شده است و به اولین خواستگار جواب داده تا روی طرف را کم کند . ممکن
است کسی در یک ماه هم به این قطع علقه برسد . شما اطمینان نسبی پیدا بکنید
که این رابطه قطع شده و هیجانات فروکش کرده و شما بخاطر رو کم کردن ، این
کار را نمی کنید .

سوال – بعضی از پدر ها و مادرها بدون اطلاع فرزندان ، خواستگار را رد می کنند . آیا این کار درست است ؟
پاسخ
– اگر ایشان واقعا شرایط ازدواج را نداشته باشند، این کار درستی است .
مثلا دختر خانم شانزده سال دارند و تحصیل می کنند و هنوز به رشد عقلانی
نرسیده اند ، و مادر صلاح نمی داند که ایشان ازدواج کن. خوب چه لزومی دارد
مادر این را بگویید ؟ گفتن این مطلب باعث میشود دختر بهم بریزد زیرا او یک
گلوله عاطفه است و ذهنش مشغول میشود و در بعضی موارد ، وقتی می فهمند
خواستگارکیست ، با او رابطه برقرار می کنند . اگر این است بهتر است که دختر
نفهمد . ولی اگر دختر شرایط ازدواج را دارد ، باید دختر با مادر در این
رابطه صحبت کند . حیا نکنند . این حیای غیر عاقلانه است . چه کسی بهتر از
مادر است . شما ملاک ها ی ازدواجتان را به مادر می گویید و حالا مادر ملاک
های اولیه شما را می داند و وقتی خواستگار زن می زند اول با مادر شما صحبت
می کند و مادر ملاک های اولیه شما را می داند و بر اساس آن ملاک ها و با
مشورت با شما به آنها جواب می دهد . و اگر دیدند شرایط اولیه شما را ندارند
، نباید اجازه بدهند . زیرا این بنفع شماست .
سوال – چرا بعضی از آقایان در هفته دو سه بار به خواستگاری می روند و وقتی به جلسه دوم خواستگاری می رسند ، دیگر نمی آیند ؟
پاسخ
– این ها کار اشتباه می کنند . کسانی که در هفته به دو تا خواستگاری می
روند البته همه نه ولی بیشتر آنها بیمار هستند و اختلالات روانی دارند .
بیماری وسواس در انتخاب همسر دارد . مورد داشتم که طرف چهل و چهار سال
داشته و گفته من به اندازه موهای سرم به خواستگاری رفته ام . ولی هنوز به
جایی نرسیده ام . خوب ایشان وسواس دارند. اگر مادر ملاک های اولیه را تلفنی
بپرسد ، جلوی این جور رفتار ها هم گرفته می شود. وقتی بدون سوال اجازه می
دهید آنها در هفته چند خواستگاری می روند ولی اگر سوال کنید می فهمند که
خواستگاری به همین راحتی هم نیست .

سوال – آیا درست است آقایان هم زمان به خواستگاری می روند؟
پاسخ
– خیر این درست نیست . چون آدم گیج میشود . باید ببیند یک مورد به نتیجه
می رسد یا نمیرسد . ممکن است اتفاقی خانواده دختر بفهمد شما دیروز به
خواستگاری دیگری رفته باشید و این خیلی بد است . این جسارت و توهین است و
گذشته از این همه چیز قاطی میشود . و خودتان گیج میشوید . اگر بخواهید
مقایسه کنید ، باز هم گیج میشوید و خوبی ها ی هر کدام را می بینید و آرمان
گرا میشوید .
سوال – وقتی آقایی بدون آداب خواستگاری ، در دانشگاه یا خیابان خواستگاری می کند باید چه برخوردی بکنیم ؟
پاسخ
– ما به آقایان می گوییم این کار را نکنید زیرا هر کاری آدابی دارد . شما
مسجد می رویید یک آدابی دارد و زیارتگاه می روید یک آداب دارد . ازدو.اج هم
آدابی دارد و نباید در کوچه و خیابان و دانشگاه خواستگاری کنید . شان دختر
خیلی بالا است . حیف دختر است . اصلا خلاف شان دختر است و ممکن است به شما
جواب منفی بدهد و ناراحت شوید . بعضی خانم ها برخورد بدی می کنند و قشقرق
راه می اندازند . این چیزها معمولا موضع تهمت است و لو می رود و دیگران
برداشت بدی می کنند . ممکن است برداشت کنند که شما سالها با هم رفیق بودید .
و آبروریزی میشود . شما که از خانم خواستگار یمی کنید چه جوابی میخواهید .
چه جواب بله ، چه جواب نه ، این جواب بهایی ندارد . چه ارزشی دارد . چون
این جواب بر اساس ظاهر شما و سطحی است . باید فرایند خواستگاری طی شود تا
جواب ارزش پیدا کند . پس آقایان این کار را نکنند .
بهترین کار برای
خانم ها این است که خیلی مودبانه و قاطع و بدون قشقرق و سرو صدا بگویند :
آقای محترم هر کاری آدابی دارد و بریا این کار دیگر سراغ من نیایید . اگر
طرف عاقل باشد ، منظور را می فهمد . در جایی که می بینند که طرف منظورش غیر
از خواستگاری و فردی شناخته شده است و در پی منظور دیگری است ، باید محکم
تر برخورد کنند و طرف را ناامید کنند . در اینجا محکم بایستید . و گرنه
برای شما دردسر ایجاد میشود .

سوال – دختری بیست و سه ساله هستم . آیا اشکال دارد برای آمدن خواستگار دعا کنم ؟
پاسخ – خیر اشکالی ندارد . ما روایت داریم : در قنوت ربنا را بخوانید و منظور از حسنه ، همسر خوب و با ایمان باشد .

سوال – اگر دعا کنیم شریک زندگی مان ، مومن وپولدار و خوش تیپ باشد ، آیا اشکال دارد ؟

پاسخ
– خیر اشکالی ندارد . نظر من این سات در دعاهایمان این قید را بکار ببریم ،
که اگر به صلاح من می دانی ، این دعا را مستجاب کن . چون ممکن است یک موقع
پولداری آقا برای ما مشکل پیش بیاورد . دعا برای این موارد بکنید ولی
انتظار آدمی با تمام شرایط نداشته باشید . انتظار ما خوب نسبی است و خوب
نسبی یعنی هفتاد درصد .


سوال – اگر آقایی همه شرایط را دارد ولی معتاد است و به این عنوان که می خواهد ترک کند ، آیا ازدواج کردن با او جایز است ؟

پاسخ
– بر اساس آمارها ، تعداد کمی از معتادها ترک می کنند . آمار خاصی ما در
کشورمان نداریم . ولی در جلساتی که با چند تن از روانشناسان خبره داشتم ،
آنها هم معتقد بودم درصد کمی از معتادین ترک می کنند . حالا که قضیه جدی
است نباید ریسک کرد . خانمی که می خواهند به امید اصلاح با ایشان ازدواج
کنند ، این ریسک است . و نباید این کار را بکنند . در بیشترموارد که خانم
می داند طرف معتاد است و قبول میکند ، همان داستان کر و کور شدن است . می
داند اشتباه می کند ولی دل در گرو او دارد و دل نمی کند . در مواردی هم به
قصد دلسوزی و کمک است . نه عاشق است و نه کر و کور ، واقعا میخواهد کمک کند
. ازدواج یک امر بسیار مهم در زندگی است و نباید ریسک کنیم . اغلب معتادان
، اختلال در شخصیت دارند . مثل اختلالات انطباقی ، رفتارهای ضد اجتماعی ،
عدم پایبندی به مقررات ، عدم مسئولیت پذیری ، دروغ گویی، کاهش میل جنسی
افسردگی و … خوب این ها در زندگس شما را دچار مشکل می کند . لذا من توصیه
ام این است که اول ترک کنند و بعد ازدواج کنند . البته ما آدم مومن و
متدین و با شخصیت و تحصیل کرده هم داریم که اشتباه کرده اند و به خطا رفته
اند و معتاد شده اند ، اینها نباید محروم بشوند . با ایشان شرط کنید ، اول
ترک کنند و بعد ازدواج کنید .

سوال – اگر فردی معتاد بوده و ترک کرده است ، اگر به خواستگاری بیاید چه کار باید کرد ؟

پاسخ
– بر اساس تحقیقاتی در امریکا ، معتادین که زیز شش ماه ترک کرده اند ،
دوباره معتاد میشوند . بنابراین شما باید یک جوری مطمئن بشوید . تا یکسال
ترک موقت است و با ورود به سال دوم وارد ترک دائم می شوند . این واقعا زمان
نیاز دارد . شما یکسال صبر کنید و وقتی مطمئن شدید ، ازدواج کنید . هرچه
زمان بیشتر بشود ضریب اطمینان بیشتر میشود . البته ما راه کارهای علمی و
تجربی هم داریم .

سوال – راه کارهایی را بفرمایید تا بفهمیم که خواستگار معتاد ، اعتیاد را ترک کرده است .
پاسخ
– ممکن است طرف ادعا کند که یک سال است که ترک کرده است و دروغ می گوید .
یکی از راه کارها همان ظاهر طرف است که مشخص است . از روی وضعیت چهره و
وضعیت جسمانی و حتی نوع راه رفتن طرف هم می توان فهمید .یکی دیگر ، از روی
انگیزه طرف برای کار و تلاش است . ببینید الان کار و تلاش می کنند یا خیر ؟
آیا اراده شان قوی است یا خیر ؟ آیا انگیزه دارند ؟ چون یکی از مشکلات
اعتیاد این است که انگیزه را از طرف می گیرد . البته این ها کافی نیست .
چون افرادی هستند که به ظاهر و غذایشان می رسند و مشخص نیست که معتاد هستند
. راه دیگر این است که ببینید چطور ترک کرده اند . روش فردی بود ه یا
اجتماع مدار بود ه است ؟ اعتیاد چون یک بیماری است ، فردی نمی توان آنرا
ترک کرد . شیوه قدیم سیاه چال ، دیگر جواب نمی دهد . باید تحت نظر یک مرکز
معتبر ترک اعتیاد ، این کار را انجام دهند . باید کار روان پزشکی و روان
درمانی روی بیمار انجام شود . و برای تداوم آن باید از روش اجتماع مدار مثل
کنگره شصت و ان جی اُ و معتادان بی نام و تولد دوباره که کنارهم می نشینند
و از تجارب همدیگر استفاده می کنند و روی کار آنها هم ، نظارت هست . البته
نمی خواهیم کار آنها را تایید کنیم چون اشکالاتی هم دارد . راه دیگر اینکه
با متخصص مشاوره کنید . هر دو با هم پیش روان پزشک می رویید و ایشان تشخیص
می دهند . البته مواد مصرفی و زمان اعتیاد هم مهم است . یک راه خیلی تخصصی
، آزمایش های تخصصی است . آزمایش ادرار و خون است که البته باید ناگهانی
باشد و بدون اطلاع آقا باشد . چون یکسری آنتی مخدرها هست ، که آنرا مصرف می
کنند و اعتیاد را نشان نمی دهد . الان جدیدا کیت هایی هست که برای کراک و
کریستال آمده و ظاهرا ، خوب جواب می دهد و معایناتی هم هست مثل میوز مردمک
که مردمک معتادان کوچک میشود . تست های کبدی هم هست . اگر شما مجموعه شرایط
را جدی بگیرید ، می توانید به اطمینان برسید . و با خیال راحت جواب بدهید .

شما نباید در این کارها رودربایستی بکنید ولی باید مودبانه باشد و همراه تحقیر نباشد .


سوال
– می خواهم با خانمی ازدواج کنم که تفننی سیگار می کشند و به من گفته بعد
از ازدواج ترک می کند . آیا می توانم به او اعتماد کنم ؟ و در ضمن من او را
دوست دارم و نمی توانم از او دست بردارم .

پاسخ – مورد ایشان
که خیلی نگران کننده نیست . ولی در جایی که طرف سیگار می کشد ، سیگار سرنخ
خیلی از اعتیاد ها است . لذا بعضی سیگار را مادر اعتیادها می دانند . و
منشا خیلی از مفسده ها می دانند . غربی ها می گویند : سیگار ، دروازه
اعتیاد است . سیگار فقط ضرر شخصی ندارد . برای اطرافیان هم ضرر دارد . روی
بینایی و شنوایی اثر می گذارد و این خانم اگر خودشان باردار باشند ممکن
باعث سقط میشود . در این جا می گویم : به خودتان نگاه کنید . ما نمی توانیم
بگوییم با او ازدواج نکن و بستگی به خودتان دارد . بعضی از خانم ها حساسیت
خاصی به بوی سیگار دارند . پس به خودتان نگاه کنید .
 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top