بافتنی با توضیح

آموزش بافت ژاکت

بانوکده

آموزش بافت به همراه لوازم مورد نیاز در ادامه مطلب

1 کلاف کاموای  100 گرمی
میل شماره 5     نخ  دو لا
طرز بافت پشت ژاکت:
ابتدا کار را با
74 دانه شروع کرده، 5 سانتی متر، 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو (کش باف)
ببافید. سپس 35 سانتی متر مدل ساده از رو بافته جهت حلقه آستین 2+2+2+3
دانه از هر طرف دانه کم کنید. سپس از 4 رج بافته، 2 دانه هم در این 4 رج کم
کنید.وقتی قد پشت ژاکت 60 سانتی متر شد، دانه‌ها را کور کرده کار را
تمام کنید.
 
جلوی ژاکت:
کار را با 38 دانه
شروع کرده، 5 سانتی متر آن را مدل کش باف ببافید و در رج ششم 18 دانه از
رو، 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو، ا دانه از زیر، 18 دانه از رو و 5
دانه از زیر، 1 دانه از رو، این کش باف 5 تایی را تا یقه ژاکت ادامه
دهید، ببافید.
هر 3 رج یکبار «1
دانه روی» وسطی را از زیر ببافید، بدین ترتیب 3 دانه از زیر در کنار هم
پدید خواهد آمد. این مدل بافت را تا 35 سانتی متر ادامه دهید، سپس جهت
آستین کت 2+2+2+3 دانه کم کنید. در 54 سانتی متری بافت جهت یقه 8 دانه کم
کنید و بعد تا سرشانه 3 دانه دیگر کم کرده، دانه‌ها را کور کنید.
 
آستین ژاکت :
کار را با 43 دانه
شروع کرده، 5 سانتی متر مدل کش باف ببافید. 20 دانه از رو، 1 دانه از
زیر، 1 دانه از رو، 1 دانه از زیر، 20 دانه از رو ببافید.
تا زیر بغل مدل
یاد شده را بدون زیاد کردن به طول 40 سانتی متر ادامه دهید. سپس 2+2+2+3
دانه از هرطرف جهت آستین کم کرده به کار ادامه دهید.
 تا سرشانه‌ها نیز 6 دانه دیگرکورکنید، سپس کل دانه‌ها را کور کرده کار را تمام کنید.
 
یقه ژاکت :
از دور یقه
تکه‌های جلو وپشت، 88 دانه جدا کرده روی میل بیاندازید. 20 سانتی متر 2
دانه از زیر، 2 دانه ازرو مدل کش باف ببافید در 17 سانتی متری بافتتان 4
دانه یکبار 1 دانه را کور کرده ، جا دکمه باز کنید و سپس در رج بعدی بر روی
آن سوراخ هایی که ایجاد شده 1 دانه اضافه کرده، دوباره همان 88 دانه را
بدست آورده ببافید. وقتی بلندی یقه به 20 سانتی متر رسید دانه‌ها را کور
کرده کار را تمام کنید.
 
بانوکدهبافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توری

بافت انواع طرح فانتزی و توریدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top