اپراتورهای برق

ماده 8 مشاغل سخت و زیان اور: كار مداوم بر روي خطوط و پستهاي انتقال برق با فشارشصت و سه كيلو ولت و با

آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور موضوع ماده 52 قانون كارمصوب 29/9/1371ماده 1- كار
سخت و زيان‌آور كارهايي است كه در آنها عوامل‌ فيزيكي‌، شيميايي‌، مكانيكي
و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر تنشي به
مراتب بالاتر از ظرفيتهاي ‌طبيعي (جسمي و رواني‌) در وي ايجاد مي‌گردد كه
نتيجه آن بيماري‌شغلي و عوارض ناشي از آن مي‌باشد.
تبصره‌- كارهايي
كه در آن عوامل و شرايط محيط كار به دليل نقص‌ يا عدم استفاده از امكانات
فني و مهندسي و موازين پيشگيري‌ غيراستاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و يا
بكارگيري امكانات فوق بتوان اين عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانيد
جزء كارهاي‌سخت و زيان‌آور محسوب نمي‌گردد.
تشخيص اين امر به عهده كميته ماده 18 اين آيين‌نامه خواهد بود. براين اساس كارهاي سخت و زيان‌آور به شرح مواد آتي خواهد بود.ماده 2- كار در معادن اعم از تحت‌الارضي يا سطح‌الارضي كه ايجاب‌مي‌نمايد كارگران در تونلها و راهروهاي سرپوشيده به استخراج‌بپردازند.تبصره‌-
كار استخراج شامل جداكردن يا منفجر ساختن مواد از سطح كار، حمل مواد
عمليات مربوط به انفجار، اداره تاسيسات آب‌و برق در داخل معدن و به طور كلي
هرگونه مباشرت و نظارتي كه‌ايجاب نمايد كارگر در تونلها، راهروها يا
ميله‌هاي معدن انجام ‌وظيفه نمايند، مي‌باشد.
ماده 3- حفر قنوات و چاهها و فاضل آبها و تونلهاي زيرزميني و كار در مخارج سربسته‌.ماده 4- تخليه
و حمل مواد مذاب از كوره‌هاي مشغول به كار و كار مستمر در مجاورت كوره‌هاي
ذوب به نحوي كه كارگر در معرض‌مستقيم حرارت يا بخارات زيان‌آور متصاعد از
كوره باشد.
ماده 5- كارگراني
كه مستقيما و مستمرا در امر توليد در كارگاههاي‌دباغي‌، سالامبورسازي و
روده پاك‌كني اشتغال دارند و كار مستمر درگندآبروها ـ جمع‌آوري‌، حمل و دفن
زباله شهري‌.
ماده 6- كارگراني
كه مستمرا به امر جمع‌آوري و انتقال و انبار كردن‌كود (نظافت مستمر
طويله‌، اصطبل‌، سالنهاي پرورش طيور) درواحدهاي دامداري و طيور اشتغال
دارند.
ماده 7- كار مستمر و مداوم در فضاي باز و در ارتفاع بيش از پنج ‌متر از سطح ‌زمين ‌بر روي ‌دكلها، اطاقكهاي متحرك‌، داربست‌هاو اسكلتها.ماده 8- كار مداوم بر روي خطوط و پستهاي انتقال برق با فشارشصت و سه كيلو ولت و بالاتر.ماده 9- مشاغل‌ شن ‌پاشي‌، پخت‌اسفالت‌دستي‌، قيرپاشي ‌و مالچ‌پاشي‌.ماده 10- عمليات جوشكاري در داخل مخازن‌.ماده 11- كارهايي
كه استمرار آنها موجبات ابتلا به بيماري‌هاي‌حاصل از اشعه را فراهم
مي‌آورد نظير كار با مواد راديواكتيو و قرارگرفتن در معرض پرتوهاي يون ساز
به تشخيص مراجع ذي صلاح وبه استناد قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب جلسه
مورخ بيستم فروردين ماه 1368 مجلس شوراي اسلامي‌.
ماده 12- كار در محلهاي با فشار محيط بيش از حد مجاز از  قبيل ‌غواصي‌.ماده 13- كار مستمر در محيط‌هايي كه با وجود رعايت مقررات‌حفاظتي و ايمني موجبات بيماريهاي گوشي و يا كري كارگر را فراهم سازد.ماده 14- كار در امور سمپاشي باغات و اشجار و مزارع وضد عفوني اماكن و طويله‌ها و آشيانه‌هاي مرغداري در زمان‌سمپاشي‌.ماده 15- كار كارگراني كه مستقيما در امر توليد و تركيب سموم و حشره‌كش‌ها اشتغال دارند در زمان انجام كار.ماده 16-كار با وسايل داراي ارتعاش در حدي كه براي سلامتي‌كارگر زيان‌آور باشد.و غیره راهنمای متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور

   × مشمولین (متقاضیان ) بازنشتگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور 

  برابر بند 1 ماده 13 آئین نامه بیمه شدگانی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا 25 سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور را دارا باشند  ( بدون شرط سنی )

   × کارهای سخت و زیان آور

 برابر ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر ، کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی  محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به  مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد .

   ×  کمیته های استانی

  بمنظور رسیدگی به درخواست متقاضیان و تطبیق و تشخیص مشاغل آنان باقانون وآئین نامه اجرایی ، کمیته بدوی وتجدید نظر  استانی به ترتیب مقرر در ماده 8 آئین نامه اجرائی تشکیل می گردد .

 

   چگونگی ارائه درخواست :

1- بیمه
شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور و کارفرمایان پس از دریافت فرم
مربوطه از ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل سکونت یا اشتغال و
تکمیل آن می بایست تقاضای خود را طبق فرم شماره 1 و کارفرمایان کارگاه یا
سایر مراجع مدعی سخت وزیان آور بودن شغل یا مشاغل کارگاه تقاضای خود را طبق
فرم شماره 2 به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره تعاون
، کارو رفاه اجتماعی شهرستان محل اشتغال خود تحویل و رسید دریافت نمایند


کاهش هزینه های پرسنلی و رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی

دفتر مطالعات برنامه و بودجه
مستقر در مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره (52) خود در خصوص
لایحه بودجه سال 1394 را به «تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی اختصاص داده است.

فایل : 14066e3.pdf 14066e3.pdf

به گزارش شناسنامه، در این گزارش در راستای کاهش هزینه های پرسنلی، راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:

1- بازنگری نقش و وظایف دولت از طریق:

– بازنگری تدریجی وظایف و مأموریت های هر
یک از دستگاه های اجرایی با رویکرد حذف وظایف غیرحاکمیتی از وظایف و
مأموریت های قانونی دستگاه مربوط بر اساس اولویت بندی بین دستگاه ها ؛

– تفکیک امور ملی از محلی و تمرکززدایی از
نظام مالی و اداری کشور و واگذاری برخی از خدمات عمومی به مدیریت های محلی
که در حال حاضر توسط دولت انجام می شود.

2- جلوگیری از ایجاد دستگاه های اجرایی جدید که منجر به گسترش تشکیلات کلان دولت می گردد؛

3- پیاده سازی نظام کنترل نتیجه و محصول
از طریق تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از
قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری ضمن
ایجاد بسترها و ساختارهای لازم برای ایجاد و اجرای نظام بودجه ریزی بر
مبنای عملکرد؛

4- مقابله با فساد اداری به خصوص در آن دسته از دستگاه های اجرایی که متولی وصول درآمدهای عمومی دولت هستند؛

5- شایسته گزینی و جانشین پروری در مشاغل مدیریتی و ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران و تدوین برنامه هایی برای تربیت مدیران و کارشناسان؛

6- استاندارد سازی نظام پشتیبانی کارکنان دولت همچون خدمات رفاهی، تغذیه و نظافت، استاندارسازی طرح جا و مکان در منابع فیزیکی دستگاه ها و فروش و واگذاری ساختمان های اضافی، مهمانسراها و اقامتگاه ها و تأمین منابع مالی برای دولت.

همچنین، این گزارش اینگونه آورده است که
در کنار اصلاحات فوق برخی اقدامات عاجل نیز باید در دستور کار دولت و قوه
مقننه قرار گیرد از جمله:

1- تغییر نظام مالیاتی حقوق کارمندان دولت به نحوی که نرخ مالیات به دو بخش تقسیم شود. بخش اول مالیات مربوط به حقوق ثابت (بر اساس احکام کارگزینی و قراردادهای مربوطه) و بخش
دوم مالیات مربوط به دریافتی های خارج از احکام کارگزینی که در این حالت
آن دسته از کارمندان دولت که از دریافت های قابل توجهی برخوردارند،
از طریق نرخ مالیات این تعدیل حقوق و مزایا صورت می پذیرد.

2- کنترل هزینه های نهادهای عمومی
غیردولتی نظیر شهرداری ها که عهده دار انجام امور حاکمیتی و ارائه دهنده
خدمات عمومی به شهروندان هستند. به عنوان مثال، همانگونه که شهرداری های
شهرهای کوچک به دلیل عدم تکافوی درآمد بر هزینه از دولت کمک دریافت می
کنند، شهرداری های کلانشهرها که از درآمدهای قابل توجهی با توجه به ظرفیت
های موجود برخوردارند، باید در شرایط فعلی اقتصاد به دولت کمک کنند. از
جمله می توان ارائه برخی خدمات عمومی را که در حال حاضر توسط دولت انجام می
شود به شهرداری ها به عنوان متولی مدیریت شهری واگذار کرد.

3- تفکیک نظام پرداخت از درآمدهای اختصاصی دستگاه ها و جلوگیری از پرداخت های خارج از رویه های منطقی و معقول؛

4- توقف استخدام در دستگاه های اجرایی و
به تبع آن تهیه ترازنامه عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد بانک اطلاعاتی
منابع انسانی در کشور و تأمین نیروی انسانی از محل جابه جایی بین دستگاهی و
داخل دستگاهی؛

5- عدم برگزاری همایش ها و کنفرانس های  غیرضرور توسط دستگاه های اجرایی،
کاهش مسافرت ها و مأموریت های اداری غیرضرور کارکنان دستگاه های اجرایی که
با توجه به وجود بسترهای لازم فنآوری اطلاعات در سطح کشور بسیاری از آنها
فاقد ضرورت و موضوعیت است، ساماندهی و هدفمندسازی آموزش های ضمن خدمت
کارکنان دستگاه های اجرایی و حذف آموزش های غیرضرور.

6- متعادل سازی میزان پاداش پایان خدمت کارکنان.

7- در اولویت قرار دادن طراحی و استقرار دولت الکترونیک.

این گزارش به حل مشکلات مربوط به صندوق
های بازنشستگی توجه داشته است و در راستای حل مشکلات مربوط به این صندوق ها
راهکارهای ذیل را توصیه می کند:

1- مدیریت کارآمد و اثربخش بر فعالیت های
اقتصادی و مدیریت صحیح بر مبنای مالی صندوق های بازنشستگی که در حال حاضر
هزینه ناکارآمدی آنها بر عهده دولت است،

2- تعیین سقف حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان کشوری و لشکری همانند سازمان تأمین اجتماعی،

3- پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به تحمیل هزینه به صندوق های بازنشستگی و دولت می گردد.

در نهایت، در این گزارش به منظور انجام اصلاحات عاجل، احکام ذیل پیشنهاد شده است:

1- افزایش میزان حقوق،
افزایش یا ایجاد فوق العاده ها، مزایا و هزینه های قانون مدیریت خدمات
کشوری مادام که این قانون دوره آموزشی را سپری می کند، ممنوع است. در
دستگاه های دولتی که تابع قوانین و مقررات استخدامی خاص هستند و نیز دستگاه
های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیز مشمول این حکم
می باشند. افزایش ضریب ریالی سالیانه، افزایش های ناشی از ترفیع، ارتقا،
انتصاب و نظایر آن از شمول این حکم مستثناست.

2- هر گونه استخدام و عقد قرارداد کار مشخص
از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و اعتبارات خارج از شمول قانون
محاسبات عمومی موضوع اعتبارات جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامه
پنجم توسعه در کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات
کشوری ممنوع است.

3- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت
پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و
اصلاحات آن، حداکثر معادل چهار برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76)
قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت که از لحاظ بازنشستگی و
وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواد بود. در مورد کسانی که حقوق و مزایای
مبنای محاسبه پاداش مزبور از چهار برابر تجاوز نماید، مازاد آن به میزان
20 درصد ملاک محاسبه قرار می گیرد. سایر مقررات قانون پرداخت پاداش و… و
اصلاحات بعدی در مورد مسئولین این قانون نیز لازم الاجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام کرد:

1- اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت در سال
1394 با 11/1 درصد رشد از رقم 1.493 هزار میلیارد ریال به 1.660 هزار
میلیارد ریال رسیده است. از مجموع اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت، 68/2
درصد آن را دو سرفصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده
است. سهم این دو سر فصل در قانون بودجه سال 1393 ، معادل 64/5 درصد بوده
است که نشان دهنده افزایش 3/7 درصدی است.

2- اگرچه اعتبارات مربوط به هزینه های
پرسنلی به طور دقیق قابل تشخیص و تعیین نیست و این یکی از نقایص مهم بودجه
سنواتی است که به اصلی ترین سوالات (نظیر اینکه دولت سالیانه چه میزان
اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های مربوط به بیمه و درمان آنان
تخصیص می دهد یا هزینه می کند) پاسخ نمی دهد، اما برآوردها نشان می دهد که
از سرجمع اعتبارات هزینه ای (جاری) در سال 1394 حدود 727 هزار میلیارد ریال (43/8 درصد) صرف هزینه های پرسنلی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد.

3- حدود 277 هزار میلیارد ریال (16/7 درصد
) از اعتبارات هزینه ای (جاری) در سال 1394 ، (شامل صندوق بازنشستگی 109
هزار میلیارد ریال ، 105 هزار میلیارد ریال سازمان تامین اجتماعی نیروهای
مسلح و 63 هزار میلیارد ریال بنیاد شهید و امور ایثارگران ) نیز صرف پرداخت
حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا
خواهد شد.

4- بر اساس گزارش معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی 8 سال آینده، وابستگی صندوق های بازنشستگی
(لشگری ، کشوری و تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی ) با توجه به
روند افزایش تعداد بازنشستگان و وابستگی صندوق ها به منابع عمومی بیشتر
خواهد شد و سهم آن از 16/7 در سرجمع اعتبارات هزینه ای سال 1394 به 53 درصد
سال 1402 افزایش خواهد یافت که با فرض ثابت بودن سهم مربوط به هزینه های
پرسنلی (متوسط 9 سال اخیر 41/66 درصد) و اعتبار بنیاد شهید و امور
ایثارگران بابت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا (3/81 درصد) آنگاه
در 8 سال آینده 98/5 درصد اعتبارات هزینه ای (جاری) برای پرداخت حقوق
بازنشستگان کشوری و لشگری و هزینه های پرسنلی وزارتخانه ها و موسسات و
سازمان های دولتی و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد
شد.

5- بررسی وضعیت هزینه های پرسنلی و صندوق
های بازنشستگی از حیث وابستگی آنان به اعتبارات دولتی ، ضرورت اقدام عاجل
برای اصلاح این وضعیت را یادآور می شود. لذا لازم است راهکارهای اثربخش
برای جلوگیری از افزایش هزینه های عمومی اتخاذ شوند به نظر می رسد
راهکارهایی همچون تقلیل نقش و وظایف دولت در حوزه امور غیرحاکمیتی ، تفکیک
امور ملی از محلی، جلوگیری از ایجاد دستگاه های اجرایی جدید، پیاده سازی
نظام کنترل نتیجه و محصول در دستگاه های اجرایی و ایجاد بسترهای لازم در
دستگاه های اجرایی بدین منظور و اصلاح قوانین مربوط از جمله قانون محاسبات
عمومی برای پیاده سازی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، اولویت دادن به
طراحی و استقرار کارآمد دولت الکترونیک، مقابله با فساد اداری به خصوص در
دستگاه هایی که متولی وصول درآمدهای عمومی دولتند ، استانداردسازی نظام
پشتیبانی کارکنان دولت ، واگذاری برخی خدمات عمومی به شهرداری ها؛ نظیر
امور حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد و خدمات آموزشی و بهداشتی و
درمانی و تامین مالی آن از محل درآمد شهرداری کلان شهرها ، نظام مند کردن
پرداخت پاداش پایان خدمت، مدیریت کارآمد و اثربخش بر فعالیت های اقتصادی
صندوق های بازنشستگی ، تعیین سقف حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشگری
همانند سازمان تامین اجتماعی و پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به تحمیل
هزینه به صندوق های بازنشستگی و دولت می شود ، می تواند موثر باشد.

6- حکم بندهای «الف» ، «ب» ، «ج» و «د»
تبصره «20» ، اگرچه گام مثبتی در زمینه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
تلقی می شود ، اما طراحی و استقرار مقدمات و زمینه های لازم آن نیازمند
تلاش ها و اقدامات گسترده و متنوعی است که عمدتا به مرحله تهیه و اجرای
بودجه باز می گردد و ضرورت دارد فرآیندهای مرحله اجرای بودجه (به ویژه
سازوکار تخصیص اعتبارات) به سرعت مورد بازنگری قرار گیردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top