اولویت های پژوهشی

اولویتهای پژوهشی:


محور اول:


توانمندسازي بنگاه‌هاي كسب و كار


محور دوم :


توسعه فضاي رقابتي و بهبود فضاي كسب و كار


1.    

برنامه ريزي و توسعه ظرفيت هاي موجود كشور در جهت خلق و ارتقاي مزيت هاي رقابتي
پايدار با رويكرد توليد محصولات و ارايه خدمات با ارزش افزوده و فناوري بالا و
تقويت توليدات صادراتي


1.    
طراحي نظام هاي مديريتي در
بخش هاي صنعت ، معدن و تجارت از جمله نظام مديريت راهبردي، مديريت توسعه و ارتقاي
بهره وري، مديريت نواوري، و امثالهم  و
توسعه استراتژي هاي يكپارچه تجاري ، صنعتي و معدني در كشور در انطباق و هماهنگي با
سياست هاي پولي ، مالي و ارزي


2.   
روش هاي
ارتقاي نام و نشان تجاري (‌برند) محصولات ايراني و توانمند سازي بنگاه ها در سطح
تراز جهاني جهت نفوذ و حضور در بازار هاي بين المللي
  


2.   
طراحي و
راه اندازي نظام ملي و شبكه جامع مديريت اطلاعات يكپارچه صنعت ، معدن و تجارت در
كشور و سنجش و پايش مستمر و ارزيابي عملكرد شاخص هاي استراتژيك صنعتي ، معدني و
تجاري


3.   
شناسايي
حلقه هاي مفقوده زنجيره كسب و كار و زمينه سازي ايجاد و توسعه و ساماندهي شبكه هاي
توانمند در سطح كشور

( خوشه ها ، تشكل ها ، سازمان‌هاي
مردم‌نهاد ،كنسرسيوم ها و امثالهم )‌


3.   
طراحي و
پياده سازي طرح آمايش يكپارچه صنعت، معدن و بازرگاني در سطح ملي، منطقه اي و استاني
با توجه به عدالت صنعتي و تجاري و نيز توسعه و ساماندهي زيرساختارهاي لجستيكي ،
فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك در كشور


4.   
راهبرد ها
و راه كار هاي مديريت موثر چرخه عمر بنگاه هاي توليدي و تجاري
 و نيز  محصولات
و خدمات ارزش زا


4.   
توسعه
نظام جامع مديريت كيفيت و استاندارد ملي در حوزه توليد، واردات و صادرات در راستاي
حمايت از حقوق مصرف كنندگان


5.   
توسعه
اشتغال زايي و كارافريني با توانمندسازي و ارتقاي سطح دانش علمي و عملي نيروي
انساني بخش صنعت، معدن، و تجارت متناسب با استاندارد هاي جهاني


5.   
راهبرد هاي توسعه صنعت ،
معدن و تجارت بصورت  پژوهش محور و توسعه
زير‌ساخت‌هاي پژوهش‌، دانش، فناوري و نوآوري و استقرار نظام تجاري‌سازي ايده‌ها،
اختراعات و ابتكارات و مديريت موثر انتقال تكنولوژي در بخش صنعت و معدن و تجارت با
محوريت نقشه جامع علم و فناوري كشور


6.   
بسترسازي
و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بنگاههاي داخلي و خارجي و تبيين اولويت هاي
سرمايه گذاري 


6.   
ساماندهي
و توسعه نظام مديريت جريان فيزيكي مواد ، محصولات و اقلام ( لجستيك مستقيم و معكوس
) در حلقه‌هاي تامين، توليد، توزيع در كشور ( اصلاح نظام هاي تامين ، توليد و توزيع
و بازيافت )


7.   
راهبرد ها
و برنامه هاي توانمند سازي كسب و كارهاي خُرد، كوچك و متوسط و بزرگ در كشور
 

7.   

 مدرن سازي و متعادل سازي سياست هاي عرضه و
تقاضاي محصولات و خدمات  در سطح كشور و نيز
بازار هاي بين المللي


8.  
‌راهبرد ها و راه
كارهاي نوسازي و ناب‌سازي بنگاه‌هاي صنعتي ،معدني ، خدماتي و تجاري در كشور

8.  
الزامات اصلاح و مديريت الگو
هاي توليدي و مصرفي در كشور ( سطوح خرد و كلان )‌


9.   

زمينه‌سازي و حمايت از توسعه توليد و تجارت در دنياي مجازي (توليد بدون كارخانه،
تجارت الكترونيك و…)

9.   
راه كارهاي حمايت از حقوق
توليد كننده و مصرف كننده در كشور


10.  

 ترويج و نهادينه سازي الگو ها و نظامهاي
جديد مديريت توليد و تجارت در سطح استاندارد هاي جهاني

10.  

هدفمند‌سازي و مديريت هوشمند واردات و صادرات در كشور بصورت كمي و كيفي


11.  
چگونگي حمايت از
شكل گيري بنگاههاي بزرگ و توانمند و توسعه ارتباطات و تعاملات شبكه اي و اتحاد هاي
راهبردي(
JV) في مابين بنگاههاي داخلي و خارجي

11.  

راهبرد هاي تبديل شدن ايران به قطب توليد و تجارت صنايع معدني و صنايع با فناوري پيشرفته در منطقه و
جهان  


12. 

روش هاي كاهش هزينه، افزايش كيفيت
و توسعه و ارتقاي بهره وري در سطح بنگاه و صنعت


12. 

روش هاي كاهش نقش تصدي‌گري دولت و
ساماندهي، روان‌سازي و چابك‌سازي فعاليت‌هاي حاكميتي و توسعه حكمراني

در بخش صنعت، معدن و تجارت  كشور، (توسعه خصوصي سازي )


13.

روش هاي مديريت موثر ظرفيت در
بنگاه هاي توليدي و تجاري و خدماتي و بهبود ضريب خودكفايي بنگاه ها و نيز بخش هاي
صنعت، معدن و تجارت  كشور


13.

بازمهندسي و بازنگري قوائد و
قوانين كسب و كار ، فرايند ها و كاركرد هاي كليدي بخش صنعت ، معدن و تجارت كشور


14.

الزامات زيست محيطي و توليد و
تجارت سبز در سطوح مختلف ملي ، بخشي و بنگاهي


14.

روش هاي توسعه و بهبود فضاي رقابتي
و فضاي كسب و كار در كشور


 اولويتهاي پژوهشي ارگانها

توضيح مقدماتي در باره دلائل ارائه الويتهاي پژوهشي دستگاههاي مختلف

از آنجا كه:

اغلب
اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجو مي باشند و معمولا براي انتخاب موضوع
مناسب پايان نامه فارغ التحصيلي، در تنگنا و محدوديت قرار دارند؛

باشگاه
پژوهشگران جوان علاقمند است تا گروههاي تخصصي و كاري عضو باشگاه، بخشي از
فعاليتهاي خود را به تعريف و اجراي طرحهاي پژوهشي الويت دار
دستگاههاي اجرائي، تحقيقاتي و صنعتي مرتبط با تخصص خود، اختصاص دهند؛

افزايش
توان كارآفريني اعضاي باشگاه و توسعه راندمان و نتايج حاصل از به كارگيري
قدرت خلاقه و فكري آنها، از اهداف اصلي و درازمدت باشگاه مي باشد
؛

ارتباط بين گروههاي تخصصي و كاري اعضاي باشگاه با دستگاههاي مرتبط، زمينه و شروع مناسبي است تا آنها بتوانند به مرور زمان و با توسعه اين ارتباط، نسبت به ايجاد تشكلهاي رسمي و حقوقي ثبت شده مستقل اقدام نموده و مستقلا تلاش و امرار معاش نمايند؛

باشگاه پژوهشگران جوان نسبت به جستجو، شناسائي و درج الويت هاي پژوهشي دستگاههاي مختلف، در سايت باشگاه اقدام مي نمايد.

بديهي
است باشگاه آمادگي دارد تا در صورت تمايل هريك از گروههاي عضو، به تعريف
هريك از الويتهاي پژوهشي مزبور، پرسشنامه طرح پژوهشي تهيه شده آنها را به
دستگاه ذي ربط منعكس نموده و در جهت توافق، تصويب و انعقاد قرارداد مربوط،
پي گيري هاي لازم را به عمل آورد.

در
انتها، ذكر اين نكته خالي از لطف نيست، كه باشگاه اين عناوين را از
سايتهاي مربوط به مؤسسات مختلف استخراج و ارائه مي دهد و نام مرجع هريك از
گروه الويتها، در بالاي فايل مربوط درج شده است و باشگاه هيچ گونه مسئوليتي
را در ارتباط با صحت و ثقم اين عناوين و علاقه آن دستگاهها به انعقاد
قرارداد پژوهشي، بر عهده نمي گيرد. بديهي است كه براي نيل به تفاهم و توافق
ميسر، حداكثر تلاش خود را به كار خواهد بست.

     روابط عمومي باشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي

ارتباطات ميان فرهنگي وبين‌الملل

وزارت رفاه و تامين اجتماعي

مركز تحقيقات سياست علمي كشور

معاونت امور آب و فاضلاب وزارت نيرو

 وزارت تعاون

وزارت بازرگاني

( مطالعات حوزه بازرگاني خارجي_داخلي_حوزه هاي مرتبط )

اولويت هاي پژوهشي وزارت رفاه

و تامين اجتماعي

معاونت امور برق وزارت نيرو

پژوهشكده مطالعات راهبردي فرهنگ

 مركز تحقيقات مخابرات ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت نيرو (سازمان انرژي هاي نو ايران)

دانشكده داروسازي – علوم پزشكي

صندوق حمايت از پژوهشگران

سازمان حفاظت محيط زيست

(معاونت محيط زيست انساني )

معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي


مركز مديريت بيماريها اداره پيشگيري از حوادث

دانشكده علوم پزشكي مشهد

مطالعات هنر و رسانه 

وزارت امور خارجه

بانك ملي 

شركت گاز استان تهران 

برق منطقه اي غرب 

   سازمان خصوصي سازي


 دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه 

 

 گروه اقتصاد

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top