اموزش خیاطی به روش سادریک

الگوی پایه دامن پشت

""دامن""

یک
: مرحله ی اول الگوی پشت مثل مرحله ی اول الگوی جلو است از روی شکل مشخص
است فقط در الگوی جلو 1/4 باسن +1 میشد در الگوی پشت منهای 1 

 

( تصویر 2)

""دامن""

دو : از نقطه ی (2) 1.5 سانت به چپ  رفته که میشه (5). نقطه ی (5) را با خظ کج تا 6 سانت پایین تر از خط باسن رسم می کنیم

سه
: از نقطه ی (5) به سمت چپ اندازه ی ( 1/4 دور کمر _1 + ساسون) را مشخص
کرده و از آن نقطه را با خط کج به ابتدای خط باسن رسم کنید .

 

( تصویر 3)

""""

 

چهار
: اندازه ی فاصله ی مانده بین ان دو نقطه را تقسیم بر 3 و به اضافه ی 2
کنید و این عدد را از چپ به راست روی خط جدا کرده که محل ساسون میباشد



الگوی پایه دامن جلو

دامن جلو

یک : مستطیلی با عرض( یک چهارم دور باسن + یک )رسم کنید و مطابق شکل گوشه هارو شماره گذاری کنید

دو : از شماره ی یک به پایین 12 تا 14 سانت علامت زده و یک خط افقی میکشیم که این اندازه بلندی باسن میباشد

نکته این اندازه در متد فرانسوی 18 سانت برای بزرگسال درنظر گرفته شده که خودم امتحان کردم خوب است

 

دامن جلو

 

سه : از نقطه ی یک به اندازه ی( 1/4 دور کمر +1 + ساسون ) به چپ رفته علامت میگذاریم که میشه (5)

چهار: فاصله ی بین نقطه ی (1) تا (5) را تقسیم بر 3 و به اضافه ی 2 سانت کرده این نقطه محل کشیدن ساسون است

پنج : زمان کشیدن الگو اگر فرضا 3 سانت برای ساسون درنظر گرفته بودید ، در دوطرف خط ساسون 1.5 سانت میباشد . رسم ساسون در شکل مشخص است



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top