اعتیاد با روانگردان های گوش کردنی

اعتیاد با روانگردان های گوش کردنی

مصرف مواد مخدر سابقه‌ای طولانی در دنیا و البته ایران دارد، سابقه‌ای
که از نخستین نوع ماده‌ مخدر و مصرف گوناگون آن شروع و تا به امروز رسیده
است .

در گذشته استعمال مواد دخانی بیشتر در میان افراد میانسال مورد استفاده
بود، اما این روزها مصرف این مواد در برخی محافل جوانان بیشتر خودنمایی می
کند ، محافلی که اعضای آن را از جوانان این مرز و بوم تشکیل می‌دهند و به
جهت خوش گذرانی و البته به قول خودشان فقط تفریحی و برای گذر زمان این مواد
را مصرف می‌کنند و به این امید که اعتیاد آور نیست و برایشان هیچ ضرری
ندارد بدون هیچ واهمه‌ای به کار خود ادامه می‌دهند.

روانگردان دیجیتالی فایل‌های صوتی خاصی هستند که می‌توانند با پالس‌های
تولید شده با فرکانس‌های متفاوت برای هر گوش، تاثیر خاصی بر سنجش‌های مختلف
مغز بگذارند و تجربه متفاوت مواد مخدر و محرک صنعتی و سنتی را در مغز به
وجود آورند.

روانگردان دیجیتالی در راه است!

حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور درباره روانگردان های صوتی و
دیجیتالی این چنین بیان می کند : مواد مخدر و روانگردان صوتی و دیجیتالی
تولید و وارد برخی کشورها شده است.

ظاهرا این‌ها از طریق صوت و امواجی که شنونده ایجاد می‌کند مانند
هندزفری یا هدفون که در گوش می‌گذارند باعث تغییرات مشابه به روانگردان در
شنونده می‌شود و روان او را دگرگون می‌کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور، افزود: این مواد اگر محرک باشند احساس
روان گرد محرک برای افراد ایجاد می‌کند و اگر حالت غم انگیزی داشته باشد در
شنونده احساس غم انگیزی و افسردگی ایجاد می‌کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: بر اساس کارشناسی های انجام
شده این مواد مخدر تولید و هجمه‌ای برای ورود کشور پیدا کرده است که با
مراقبت‌هایی که اخیرا صورت گرفته در تلاش هستیم دستگاه های امنیتی، قضایی و
پلیسی مانع از ورود این مواد به کشور شده و احیانا در صورت مشاهده به سرعت
ردیابی شود.

روانگردان دیجیتالی فایل‌های صوتی خاصی هستند که می‌توانند با پالس‌های
تولید شده با فرکانس‌های متفاوت برای هر گوش، تاثیر خاصی بر سنجش‌های مختلف
مغز بگذارند و تجربه متفاوت مواد مخدر و محرک صنعتی و سنتی را در مغز به
وجود آورند.

ذبحی اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ هزار معتاد کارتن خواب در کشور وجود دارد و
بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رانندگان وسایل نقلیه سنگین، آلوده به مصرف مواد مخدر
هستند.

او درباره تفاوت انواع مواد مخدر گفت: عمده‌ترین تفاوت این مواد، تاثیر
بر مغز و روان است. این مواد سابقه‌ای به قدمت بشریت دارد و از همان آغاز
که بشر با گیاهان و داروهای طبیعی آشنا شد و بعدها به مرور با شناخت موادی
که می‌توانست بر روح و جسم تاثیر بگذارد به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار
گرفت.

بر اساس سخنان ذبحی، این روانگردان و داروها برای کسب لذت، خوشی، درمان و
حتی برای جادوگری و ایجاد آثار توهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

از مواد مخدر سنتی تا رسیدن به مواد صنعتی

مواد مخدری که هر روز با یک نام و نشان جدید وارد بازار  می‌شود، از چند
سال گذشته تاکنون از تریاک به شیشه و کراک تغییر نام پیدا کرده است و چندی
پیش خبر افزایش ماده‌ مخدر شیشه به گوشمان رسید.

علی شمشیری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه بیان
کرد: از ابتدای سال ۹۴ قیمت مواد مخدر صنعتی شیشه از کیلویی ۱۳ تا ۱۴
میلیون تومان به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

این افزایش قیمت حرف و سخن‌های زیادی را با خود به همراه داشت و عده‌ای
معتقد بودند افزایش قیمت این ماده‌ مخدر شاید از برخی لحاظ خوب و مفید واقع
شود ولی قطعا پیامدهایی را نیز با خود به همراه دارد و یکی از آن پیامدهای
منفی را می‌توان در وارد شدن ماده‌ مخدر جدید به کشور و البته در میان
جوانان دانست.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره‌ افزایش قیمت شیشه در سال ۹۳
هشدار داده بود که شیشه از کیلویی ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۹۳ به
کیلویی ۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.خطر ورود مخدرهای گوش کردنی به جای دود کردنی!

مصرف
مواد مخدر سابقه‌ای طولانی در دنیا و البته ایران دارد، سابقه‌ای که از
نخستین نوع ماده‌ مخدر و مصرف گوناگون آن شروع و تا به امروز رسیده است .

در
گذشته استعمال مواد دخانی بیشتر در میان افراد میانسال مورد استفاده بود،
اما این روزها مصرف این مواد در برخی محافل جوانان بیشتر خودنمایی می کند ،
محافلی که اعضای آن را از جوانان این مرز و بوم تشکیل می‌دهند و به جهت
خوش گذرانی و البته به قول خودشان فقط تفریحی و برای گذر زمان این مواد را
مصرف می‌کنند و به این امید که اعتیاد آور نیست و برایشان هیچ ضرری ندارد
بدون هیچ واهمه‌ای به کار خود ادامه می‌دهند.
**از مواد مخدر سنتی تا رسیدن به مواد صنعتی
مواد
مخدری که هر روز با یک نام و نشان جدید وارد بازار خرید و فروش‌ها می‌شود،
از چند سال گذشته تاکنون از تریاک به شیشه و کراک تغییر نام پیدا کرده است
و چندی پیش خبر افزایش ماده‌ مخدر شیشه به گوشمان رسید.

سخنگوی
ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره‌ افزایش قیمت شیشه در سال 93 هشدار داده
بود که شیشه از کیلویی 18 میلیون و 900 هزار تومان در سال 93 به کیلویی 58
میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.
علی
شمشیری دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان كرمانشاه می‌گوید:
از ابتدای سال 94 قیمت مواد مخدر صنعتی شیشه از کیلویی 13 تا 14 میلیون
تومان به حدود 100 میلیون تومان رسیده است.
این
افزایش قیمت حرف و سخن‌های زیادی را با خود به همراه داشت و عده‌ای معتقد
بودند افزایش  قیمت این ماده‌ مخدر شاید از برخی لحاظ خوب و مفید واقع شود
ولی قطعا پیامدهایی را نیز با خود به همراه دارد و یکی از آن پیامدهای منفی
را می‌توان در وارد شدن ماده‌ مخدر جدید به کشور و البته در میان جوانان
دانست.

**روانگردان دیجیتالی در راه است!
حسین
ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور درباره روانگردان های صوتی و دیجیتالی و
می‌گوید: مواد مخدر و روانگردان صوتی و دیجیتالی تولید و  وارد برخی
کشورها شده است.
ظاهرا
این‌ها از طریق صوت و امواجی که شنونده ایجاد می‌کند مانند هندزفری یا
هدفون که در گوش می‌گذارند باعث تغییرات مشابه به روانگردان در شنونده
می‌شود و روان او را دگرگون می‌کند.
معاون
قضایی دادستان کل کشور، افزود: این مواد اگر محرک باشند احساس روان گرد
محرک برای افراد ایجاد می‌کند و اگر حالت غم انگیزی داشته باشد در شنونده
احساس غم انگیزی و افسردگی ایجاد می‌کند.
ذبحی
ادامه داد: بر اساس  کارشناسی های انجام شده این مواد مخدر تولید و
هجمه‌ای برای ورود کشور پیدا کرده است که با مراقبت‌هایی که اخیرا صورت
گرفته در تلاش هستیم دستگاه های امنیتی، قضایی و پلیسی مانع از ورود این
مواد به کشور شده و احیانا در صورت مشاهده به سرعت ردیابی شود.
روانگردان
دیجیتالی فایل‌های صوتی خاصی هستند که می‌توانند با پالس‌های تولید شده با
فرکانس‌های متفاوت برای هر گوش، تاثیر خاصی بر سنجش‌های مختلف مغز بگذارند
و تجربه متفاوت مواد مخدر و محرک صنعتی و سنتی را در مغز به وجود آورند.

معاون
قضایی دادستان کل کشور می گوید: بیش از 100 هزار معتاد کارتن خواب در کشور
وجود دارد و بین 20 تا 25 درصد رانندگان وسایل نقلیه سنگین، آلوده به مصرف
مواد مخدر هستند.
وی
در خصوص تفاوت انواع مواد مخدر بیان کرد: عمده‌ترین تفاوت این مواد، تاثیر
بر مغز و روان است. این مواد سابقه‌ای به قدمت بشریت دارد و از همان آغاز
که بشر با گیاهان و داروهای طبیعی آشنا شد و بعدها به مرور با شناخت موادی
که می‌توانست بر روح و جسم تاثیر بگذارد به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار
گرفت.
بر
اساس سخنان وی، این روانگردان و داروها برای کسب لذت، خوشی، درمان و حتی
برای جادوگری و ایجاد آثار توهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top