اضطراب از عوامل اصلی گردن درد

افسردگی و اضطراب ارتباط تنگاتنگي با درد مستمر گردن دارد

افسردگي و اضطراب از عوامل اصلي گردن درد است  .
پزشکان توانستند ثابت کنند که گردن درد فقط عامل جسماني ندارد و
مشکلات رواني به ويژه افسردگي و اضطراب ارتباط تنگاتنگي با درد مستمر گردن
دارد. 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز ،  
دکتر “مارتين شرر” مي گويد: براي کسب نتايج موفقيت آميز طولاني مدت ضروري
است که عوامل رواني را مد نظر قرار دهيم و از آنها در راهبردهاي درماني
استفاده کنيم.

شرر در دانشگاه “گوتينگن” 448 بيمار آلماني را که دستکم يک بار سابقه گردن درد داشته اند، مورد مطالعه قرار دادند.
بيش از نيمي از اين افراد (56 درصد) در روزي که پرسشنامه پر مي کردند گردن
درد داشتند و 26 درصد آنها در طول سال گذشته گردن درد مداوم داشتند.
محققان در مجله “اختلالات ماهيچه اي اسکلتي BMC” نوشتند: با مقايسه پاسخ
هاي شرکت کنندگان به يک ارزيابي، ديده شد، 20 درصد از اين افراد در گروه
افراد داراي روحيه افسرده ، قرار مي گرفتند، و 28 درصد آنها اضطراب داشتند .
به گفته شرر و همکارانش، بيشترين ميزان گردن درد در افرادي که حالت افسردگي يا اضطراب داشتند مشاهده شد.
محققان مي گويند، اين نتايج نشان مي دهد که ميزان گردن درد با ميزان تنش رواني ارتباط دارد.
به عبارت ديگر محققان نوشتند: هر چه ميزان درد در بيماران مبتلا به مشکلات
گردن بيشتر باشد، بايد به اختلالات رواني اجتماعي اين افراد توجه بيشتري
شود.علل تنبلی واهمال کاری وراههایی برای رفع آن

چند نمونه
از اهمال کاری وتنبلی متداول: درزیربعضی زمینه هایی راکه درآن انتخاب
((تعلل ورزی))بسیار سهل تراز انتخاب ((عمل)) است می آوریم :

 

1-ادامه دادن به شغلی که امکانی برای رشدوپیشرفت ندارد .

 

2-اصراربر حفظ روابطی که نابسامان شده است. متاهل یا مجردماندن فقط به امیداینکه اوضاع بهترخواهد شد.

 

3-امتناع از کوشش در حل مشکلاتی که در
روابط مختلف پیش می آیند ، از قبیل مشکلات جنسی – خجالت ویا ترس . به جای
اینکه اقدامی سازنده به عمل آوریدفقط منتظرمی مانیدتااوضاع خودبه خودبهبود
یابد .

 

4- بی توجهی به اعتیاداتی ازقبیل الکلیسم –
موادمخدر، قرصهای آرامبخش یا سیگار . به خود می گویید (( هر وقت آمادگی
داشتم آنرا ترک می کنم ))درحالیکه می دانید به تعویق انداختن این کار به
سبب تردیدی است که نسبت به توانایی خود دارید .

 

5- به تعویق انداختن کارهای دشوارویاکم اهمیت نظیر نظافت منزل

 

6-طفره رفتن ازمواجهه بادیگران مثلا”یک
شخص بلند مقام ، یک دوست با ماندن در انتظار فرصت مناسب کم کم به این نتیجه
می رسید که چنین برخوردی لازم نیست ، در حالی که ممکنست این مواجهه روابط
شما را، یا کیفیت خدمات را ، بهبود بخشد .

 

7-تصمیم به شروع رژیم غذایی مناسب از
فردایاهفته بعد البته چون به تعویق انداختن ازرژیم گرفتن آسانتراست
میگویید((فردا رژیم می گیرم))فردایی که هیچوقت نخواهد آمد.

 

8- به تعویق انداختن کارها به بهانه خواب یا خستگی .

 

9-خستگی وبهانه ، احساس کسالت وملال ومریض شدن شیوه های عالی برای تعلل ورزیدن است.

 

دلایل ادامه اهمال کاری وتنبلی

 

ریشه اهمال کاری وتنبلی کردن را می توان
در خود فریبی وفرارازقبول مسئولیت دانست در  اینجا مهمترین بازده های
مسامحه کاری را ذکر می کنیم.

 

1-تعویق هرامر به شما امکان می دهد تا از فعالیتهای ناخوشایند فرار کنید.

 

2-ازراه خود فریبی می توانید احساس آرامش کنید.

 

3-تا زمانی که به تعلل ورزی خویش ادامه می دهیدمی توانیدپیوسته همانگونه که هستید باقی بمانید .

 

4-با احساس ملال ، کسی یاچیزی را موجب
اندوه خوددانسته وسرزنشش می کنید . تا مسئولیت را از دوش خود بردارید
ومتوجه امر کسالت آور بیرونی کنید.

 

5-باانتظاربهترشدن اوضاع می توانید
بنشینید و دنیا رابه خاطراندوه خودسرزنش کنید امااوضاع هیچگاه به نفع
شماتغییرنمی کند،این یک شیوه عالی برای اجتناب از کارکردن است .

 

6-با دوری گزیدن از فعالیتهایی که مستلزم مخاطره است برای همیشه از احتمال شکست دوری می کنید.

 

7-آرزومیکنیدکه خواسته هایتان خودبه خودبرآورده شوند.

 

8- ابراز همدردی دیگران ودلسوزی شخص
خودتان را جلب می کنید تا به خاطر احساس اضطراب شما که ناشی از انجام ندادن
کارهایی است که نتواسته اید بکنید همواره دلسوزتان باشند .

 

9-با اجتناب ازکار میتوانید از موفقیت
فرار کنیددرنتیجه ازاحساس آدم خوب ولایق بودن وپذیرش بلکه مسئولیتهایی که
موفقیت به همراه داردنیزاحترازخواهید کرد.

 

چند روش برای از بین بردن اهمال کاری وتنبلی

 

1-یک روزتصمیم بگیریدکه فقط به زمان حال
بیندیشید، وسعی کنید آن پنج دقیقه را صرف انجام کاری که ((میخواهید))
بکنید.دراین فاصله کوتاه ازبه تعویق انداختن آنچه موجب ارضای خاطرشما است
اجتناب کنید.

 

2-بنشینید وشروع به کاری کنید که به تعویق
افکنده اید نوشتن یا خواندن کتابی که قصد داشته اید .خواهید دید که اهمال
شما هیچ ضرورتی نداشته ، زیرا همین که تعلل را کنار بگذارید ، دست زدن به
کار دلخواه را به احتمال زیاد دلپذیر ولذتبخش خواهید یافت . شروع به اجرای
کار مورد نظر عملا” موجب می شود تا اضطراب خود را نسبت به انجام تمامی آن
کار فراموش کنید.

 

3-وقت مشخصی راتعیین کنید.واین وقت را
منحصرا”به انجام کاری که به تعویق انداخته اید اختصاص دهید.خواهیددیدکه
همین پانزده دقیقه کوشش کل مشکل تعلل ورزی شما را از میان برمی دارد.

 

4- خود را مهمتر از آن بدانید که با
اضطراب در باره کارهایی که باید به انجام برسانید زندگی کنید .بار دیگر که
می بینید اضطراب ناشی از تعویق کاری ناراحتتان می کند ، بیاد بیاورید مردمی
که خویشتن را دوست دارند اینگونه خودشان را آزار نمی دهند .

 

5-زمان حال را با دقت بررسی کنید.
ببینیداکنون از چه چیز اجتناب می نمایید و شروع به مقابله ومبارزه باترس
اززندگی مثبت وسازنده کنید.به تعویق اندازی موجب نگرانی نسبت به امری
درآینده می شود واین نگرانی جانشین زمان حال شمامی شود.

 

6- سیگار را ترک کنید… حالا ،رژیم غذایی
متناسب را شروع کنید …همین الان، به این طریق است که با مشکلات خودمقابله
خواهید کرد….باعمل درهمین لحظه. عمل کنید.تنها چیزی که مانع شما می شودخود
شما،وانتخابهای بیمارگونه ای است که بعمل آورده ایدزیراقدرت خودتان
راباورنداشته اید. خیلی ساده است فقط عمل کنید .

 

7- نگاه دقیقی به زندگی خود بیندازید اگر
می دانستید فقط شش ماه دیگر زنده خواهید بود. آیا همین روشها وهمین کارها
را انتخاب می کردید؟

 

8- در بعهده گرفتن کاری که از آن پرهیز
دارید شجاع باشید . یک عمل شجاعانه می تواند همه ترسهای شما رااز بین ببرد .
دیگر به خود نگویید که عملکردتان باید خوب باشد . به خاطر داشته باشید که
نفس عمل کردن بسیار مهمتر است .

 

9- تصمیم بگیرید که تا لحظه خوابیدن خسته
نشوید اجازه ندهید که خستگی یا بیماری ، وسیله ای برای فرار از کاریا به
تعویق انداختن آن شود .

 

10- کلمات ((امید ))،((آرزو ))و((شاید))را
از فرهنگ لغات خود حذف کنید . این کلمات ابزار به تعویق اندازی
کارهاهستند.هروقت این کلمات واردذهن شمامی شوند ، جملات تازه ای را جانشین
آنهاسازید،مثلا” جمله ((امیدوارم کارها روبراه شوند))رابه جمله ((آن
کارراعملی خواهم ساخت)) تبدیل کنید.

 

11-رفتارهای منتقدانه خود را هر روز یا
داشت کنید.با نوشتن ،دومنظور زیر حاصل خواهد شد:چگونگی بروزرفتارانتقادی را
درزندگی خودمشاهده خواهیدکرد.تعداد دفعاتی که انتقادمی کنید.نوع
انتقاد،وقایع و افرادی که به این حالت شمامربوط می شوند، مشخص می گردند .
همچنین از انتقاد کردن دست برخواهید داشت ، زیرا نوشتن مواد آن در یاداشت
روزانه عملا” کار بسیار دردناکی می شود.

 

12- اگر دلتان می خواهد دنیا تغییر کند
،شکوه وشکایت نکنید . کاری بکنید به جای اینکه لحظات خود را باانواع
نگرانیهای اختلال آمیز نسبت به کارهای عقب مانده بگذرانید ، با این نقطه
ضعف فلاکت بار مبارزه کنید وپیوسته در لحظه حال زندگی کنید . یک فرد عمل
کننده باشید ، نه آرزو کننده یا امیدوار یا انتقاد کننده.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top