اصلی ترین عوامل استرس ایرانیان

اصلی ترین عوامل استرس ایرانیان

نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نشان می‌دهد که «تورم»، «گرانی» و «هزینه‌های زندگی» اصلی‌ترین عوامل ایجاد فشار روانی بر مردم به شمار می‌روند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در
نظرسنجی جدیدی به بررسی «عوامل موثر بر ایجاد فشار روانی بر مردم ایران»
پرداخت و طی آن تعدادی از مسائل موثر در ایجاد فشار روانی بر مردم در شش
حوزه مسائل زیست محیطی، مشکلات اقتصادی، مسائل مربوط به امنیت در جامعه،
دغدغه‌های شخصی و خانوادگی، محیط کار و شغل، معضلات و نابسامانی‌های
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

جامعه آماری این طرح، شامل تمامی افراد 18 سال به بالای کشور (اعم از
شهری و روستایی) بوده و با تعداد نمونه 5450 عدد انجام شده است. از مجموع
پاسخگویان حاضر در تحقیق، 52.7 درصد مرد و 47.3 درصد زن و میانگین سنی
افراد حاضر در تحقیق 36.1 بوده‌اند.

در این تحقیق تعدادی از مسائل موثر در ایجاد فشار روانی بر مردم در شش
حوزه مسائل زیست محیطی، مشکلات اقتصادی، مسائل مربوط به امنیت در جامعه،
دغدغه‌های شخصی و خانوادگی، محیط کار و شغل، معضلات و نابسامانی‌های
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و در هر مورد مهم‌ترین عوامل استخراج و بین
تهران و سایر نقاط کشور نیز مقایسه صورت پذیرفت.

رتبه‌بندی عوامل موثر بر ایجاد فشار روانی بر مردم به شرح زیر است:

«تورم»,  «گرانی» و «هزینه‌های زندگی» اصلی‌ترین عامل ایجاد فشار روانی بر مردم

طبق نتایج تحقیق، تورم، گرانی و هزینه‌های زندگی به عنوان اصلی‌ترین
عامل ایجاد فشار روانی بر مردم شناسایی شده است. این عامل با کسب میانگین
4.36 از پنج، مهم‌ترین منبع استرس هموطنان ایرانی است. نکته قابل تامل این
است که فشار ایجاد شده بر شهروندان توسط این عامل در تهران به میزان
معناداری بالاتر از سایر نقاط کشور است. در حالی که میزان این عامل در
تهران 4.46 از پنج است، در سایر نقاط کشور میانگین برابر با 4.33 است.

گرانی «مسکن و اجاره خانه» دومین عامل ایجاد فشار روانی بر مردم

در این طرح، «گرانی مسکن و اجاره خانه»‌ به عنوان دومین عامل ایجاد فشار
روانی بر مردم مشخص شده است. میانگین این عامل در کل کشور برابر با 4.06
از 5 است اما به مانند عامل قبل در زمینه گرانی مسکن و اجاره‌خانه نیز
تفاوت معناداری بین تهران با سایر نقاط کشور مشاهده شده است. میانگین این
عامل در تهران برابر با 4.41 و در سایر نقاط کشور 3.95 بوده است.

«نگرانی در مورد پیدا کردن شغل مناسب برای خود فرد یا یکی از اعضای
خانواده» عامل سوم موثر بر ایجاد فشار روانی بر شهروندان ایرانی از نظر
مردم اعلام شده است. میانگین حاصله برای این عامل در تهران برابر با 3.96
از پنج و برای سایر نقاط کشور 3.88 است.

مسائل و مشکلات مربوط به ازدواج فرد یا یکی از اعضای خانواده، مشکلات
اداری (کاغذبازی، پارتی‌بازی، به تاخیر انداختن کار اداری و رسیدگی نکردن و
…)، مقروض بودن و بدهی داشتن، بیماری فرد یا یکی از اعضای خانواده و
ناامیدی نسبت به آینده به ترتیب در رده‌های بعدی عوامل ایجاد فشار روانی بر
شهروندان هستند.

ترافیک و شلوغی مهم‌ترین عامل زیست‌ محیطی ایجاد فشار روانی بر مردم

در خصوص عوامل ایجاد فشار روانی بر مردم در زمینه مسائل “زیست محیطی”
نتایج نشان‌ دهنده آن است که «سه عامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیک و
شلوغی، مهم‌ترین عامل ایجاد فشار روانی بر مردم، با میانگین 3.9 از پنج
بوده است».

یافته‌ها بیانگر آن است؛ 51.5 درصد از پاسخگویان معتقد بودند ترافیک و
شلوغی به میزان زیاد و بسیار زیاد باعث ایجاد فشار روانی می‌شود. 24 درصد
نیز این عامل را به میزان متوسط در ایجاد فشار روانی موثر می‌دانند. نکته
قابل توجه این است که میانگین تاثیرگذاری این عامل بر روی مردم تهران 3.9 و
بر روی مردم سایر نقاط کشور 3.2 بوده است. همچنین میانگین تاثیرگذاری عامل
آلودگی هوا در شهر تهران 3.8 و در سایر نقاط کشور 3.4 بوده است.

حدود 70 درصد از شهروندان تهرانی معتقدند آلودگی هوا به میزان زیاد و
خیلی زیاد باعث ایجاد فشار روانی می‌شود، این در حالی است که این میزان
برای سایر نقاط کشور 45 درصد بود. نتایج تحقیق نشان داد که آلودگی‌های زیست
محیطی در سطح شهر تهران به طرز معناداری نسبت به سایر نقاط کشور بیشتر
باعث ایجاد فشار روانی بر مردم می‌شود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top