اس ام اس بی مثال

اس ام اس و متن های سنگین معنی دار و ناب

عاشق ها آدمای متوسطی هستن

که با تعریف کردن از هم خودشونو بزرگ میکنن

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

رابطه ها زمانی زیبا می شود

که برای یادکردن هیچ دلیلی جزدلتنگی نباشد

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

آرزویم این است آرزویت

ساکن کوچه ی بن بست نباشد هرگز

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

سر به هوا شده ام

تو هم زیر سرت بلند شده

چقدر عجیب

فکر میکردم

قلب همیشه گرفتار میشود اما

انگار سر نقش کلیدی تری دارد در این ماجرا

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

عشق از ژرفای خویش آگاه نمی شود

مگر در لحظه ی جدایی

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند

و آن شخص برایش یک غریبه باشد

می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند

قدر چنین افرادی رو بدونیم

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

ذهن مثل چتر نجات است

وقتی عمل می کند که باز شده باشد

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

دوستی حادثه است و جدایی قانون

قانون شکن باش

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮﯾﯽ

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻨﻪ ، ﺷﺠﺎﻉ ﺗﺮﯾﻨﻪ

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺒﺨﺸﻪ ، ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻨﻪ

ﻭ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ خوشبخت ترینه

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است

پس طوری زندگی کنید که حسرت داشتن پاک کن را نخورید

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

پشت تموم داشته ها خدایی هست

که وجودش جبران تموم نداشته هاست

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

عشق در بین مردم انواعی دارد

که بیشتر آنها مانند علف چمنزار

نه شکوفه دارد نه میوه

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

جهنم هر آن کس جاییست که حرف او را نفهمند

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

دوست بدارید

اما عشق را به زنجیر بدل نکنید

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

دوستی همواره

یک مسئولیت شیرین است نه یک فرصت

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

وقتی حرف راست می زنید

فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند

که تمام زندگیشان بر دروغ استوار است

«« اس ام اس سنگین معنی دار و ناب »»

حرف هایی هم هست برای نگفتن

و ارزش هر کسی به اندازه حرف های نگفته ی اوستدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top