اسرار زندگی مجردی مان را به نامزدمان بگوییم یا نه؟

اسرار زندگی مجردی مان را به نامزدمان بگوییم یا نه؟

آنچه در دوران پيش از ازدواج براي افراد نگراني ايجاد ميكند حقايقي از
زندگي است كه هم گفتنش دردسر ساز است و هم نگفتنش، اما نكته اي كه بايد
بدان توجه اساسي شود اين است كه چه چيزي را بگوييم و چه چيزي را براي هميشه
براي خودمان نگه داريم؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ در زندگي هر
فردي ممكن است اتفاقات تلخ و شيريني رخ داده باشد كه بيان آن بيان آن در
زمان ازدواج مشكل ساز شود، به همين دليل برخي تصميم ميگرند ماه زندگيشان را
براي هميشه پشت ابر نگه دارند ، غافل از اينكه اين نگفتن ها ممكن است به
پشيماني شان منجر شود.

دختر و پسري كه پس از گذشت ٢٠ سال اندي زندگي
موقعيت ازدواج برايشان پيش مي آيد و دلشان ميخواهد طعم شيرين زندگي دو
نفره و مستقل از خانواده را بچشند ، در همان مراحل ابتدايي و اوليه آشنايي
جدا از معيارهاي مشخص و تصورات رويايي كه دارند حتما حرف هايي هم براي گفتن
و شنيدن خواهند داشت.

به هرحال در زندگي هر شخصي ممكن است اتفاقاتي
افتاده باشد كه شايد بجز خودش كسي از آن خبر نداشته باشد اما براي هميشه
در ذهنش حك شده است .

مراسم خواستگاري كه از رسم و رسومات قديمي
ازدواج در ايران است بهترين فرصت براي گفتگوهاي صادقانه است. و اولين قدمي
كه طرفين اين گفتگو بايد بردارند انتخاب فردي است كه با اكثريت معيارهاي
آنها مطابقت داشته باشد. براي برخي افراد هم گاهي اين موقعيت پيش ميايد كه
از طريق يك واسطه با همسر آينده شان آشنا ميشوند و اين خود بهترين فرصت
براي پرسيدن سوال هاي ابتدايي است، البته در صورتي كه اين واسطه بدون
هرگونه خصومت و دلسوزانه حقايق را بازگو كند.

حميدرضا رحماني روان
شناس و مشاور خانواده در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان باشگاه
خبرنگاران گفت: دختر و پسر بايد تمامي سوالات كه برايشان اهميت دارد و
طبيعتا در تصميم گيري شان نقش پررنگي را ايفا ميكند از طرف مقابل بپرسند و
همانظور كه توقع شنيدن حقيقت را دارند خود نيز حقيقت را بگويند.

يادتان باشد، ماه هميشه پشت ابر نمي ماند
همان طور كه دوست داريد زندگي فرد مقابلتان همانند يك كتاب صفحه به صفحه
برايتان ورق بخورد ، خودتان هم اين وظيفه را داريد كه در كمال صداقت سخن
بگوييد، هرچه كه باشد صحبت از يك عمر زندگي است و ما در يك دنياي واقعي با
آدم هاي واقعي زندگي ميكنيم، جايي كه حتي زوج هاي به ظاهر خوشبخت هم رازهاي
بزرگشان را از يكديگر مخفي ميكنند.

رحماني افزود: موضوعي كه جوانان
را در مهمترين مسئله زندگي يعني ازدواج و تشكيل خانواده نگران ميكند حرف
ها و حقايقي است كه افراد را بين دو راهي گفتن و نگفتن سردرگم ميكند.اما
آنچه واضح است اين است كه در دوران قبل از ازدواج هم دختر و هم پسر بايد
براي كسب حداكثر شناخت از يكديگر ويژگي هاي شخصيتي خود را صادقانه بيان
كنند كه از جمله آن ميتوان به مواردي همچون ” من سفر كردن را دوست دارم ”
يا ” من از رفت و آمد با دوستان و آشنايان لذت ميبرم” اشاره كرد.

به ارزش هايتان پايبند باشيد
اما
مواردي كه بايد در جلسه خواستگاري بين خانواده ها مطرح شود چرا كه دو
خانواده كه قصد وصلت با يكديگر را دارند ممكن است از نظر عقايد مذهبي و
اهدافي كه چندين سال براي آن تلاش كرده اند تفاوت هايي را داشته باشند ، به
همين دليل بهتر است آنچه به عنوان يك ارزش شناخته شده و از اهميت ويژه اي
برخوردار است در جلسات آشنايي حتما مطرح شود.

حميد رضا رحماني
تصريح كرد:دختر و پسر طبيعتا قبل از ازدواج گفتگوهايي را طي چند جلسه و تحت
نظارت خانواده ها بايد داشته باشند تا اصطلاحا با خلق و خوي يكديگر آشنا
شوند، البته ناگفته نماند هيچكدام از آنها تا به مراحل رسمي نرسيد حقايق
وجودي و خصلت هاي رفتاريشان را فاش نخواهند كرد.

اما آنچه مهم است
اين است كه بستن پيوند زناشويي شوخي بردار نيست، دخترو پسر حق دارند تا قبل
از پاگذاشتن در مراحل اصلي نكات رفتاري همسر آينده شان را با نكته سنجي و
چشماني باز تشخيص دهند.

از مطرح كردن آنچه برايتان مهم است فرار نكنيد
گاهي
پيش مي آيد كه دختر يا پسر حس روشن فكريشان گل ميكند و براي از سرباز كردن
موضوعاتي كه ممكن است در آينده برايشان مشكل ساز شود به راحتي ميگويند :
“گذشته هركس به خودش مربوط است! من نه از گذشته همسر آينده ام سوالي ميكنم
نه اجازه ميدهم او سوالي بپرسد”.

اين روان شناس افزود:برخي افراد
از ترس از دست دادن فردي كه به عنوان شريك زندگي روبرويشان نشسته است با
گفتم حرف هايي بچگانه از شنيدن حقايق فرار ميكنند ، غافل از اينكه اين
جملات بي معني آينده ي نزديكشان را رقم خواهد زد.

از ديگر مواردي كه
مطرح كردن آن (البته جدا از بحث خانواده ها )در جلسه خواستگاري اهميت دارد
اطلاع از عقايد ديني و مذهبي طرف مقابل، چگونگي ارتباط با اقوام ، نحوه
رفتار با مردان و زنان فاميل و حد و حدود اين روابط هنگام ديد و بازديد ها
كه در دوران مجردي از طرف دختر و پسر رعايت مي شده است.

با اشتباه يك نفره آينده اي دو نفره را تباه نكنيد
مسئله مهم ديگري كه طرفين ممكن از بيان آن هراس داشته باشند “بيماري” است.
زماني كه هر دو طرف در كمال صداقت از وضعيت جسمي خود بگويند خود به خود
اعتماد شريك آينده زندگيشان را هم جلب خواهند كرد ،هرچند امكان دارد فرد
مقابل با شنيدن اين حقايق از تصميم مثبت خود صرف نظر كند ، اما بايد پذيرفت
ازدواجي كه پايه هايش با پنهان كاري و حتي دروغ بنا شده باشد دوام چنداني
نخواهد داشت و به زودي متزلزل ميشود! يادتان باشد هرچقد رازها و حقايق
زندگي تان ديرتر بيان شود اثرش هم ماندگارتر است و شايد براي هميشه بماند
همانند عطر هاي گران قيمتي كه گاهي با شستن چندين باره لباس ها هم ، همچنان
ماندگارند.

رحماني خاطرنشان كرد : هر دوطرف خصوصا پسرام كه به
دنبال يك زندگي پرآرامش هستند بايد كمترين حد “مخفب كاري” را داشته باشند.
البته اين بدان معني نيست كه بي رودربايسي هر آنچه را كه در دوران مجردي
برايشان اتفاق افتاده است بازگو كنند. اما به هر حال شخصي را كه به عنوان
همسر خود انتخاب ميكنند شريك يك عمر زندگيشان است و حق دارد بداند با چه
كسي پيمان مي بندد.

توصيه اكثريت و شايد همه مشاوران خانواده اين
است كه صرفا به دلیل علاقه به شکل و ظاهر فرد مقابل چشم هایشان را بر روی
حقایق نبندند.علاوه بر آن در صورتی که دارای بیماری خاصی هستند آن را حتما
با خانواده و فرد مورد نظر مطرح کنند زیرا بسیاری از بیماری ها منشا ژنتیکی
و ارثی دارند. مورد دیگری که به آن تاکید می شود این است که داستان های
عشقی و روابط قبلی خود را خصوصا در ابتدای رابطه که هنوز اطلاعات چندانی از
شريك آينده زندگيتان نداريند، بيان نکنيد چراكه مطرح کردن این دسته از
موضوعات نه تنها هیچ اثر مثبتی ندارد بلکه منجر به وجود آمدن مشکلات
ناخواسته خواهد شد که جبران آن کار حضرت فیل است.


اشتباهات رایج دوران نامزدی

اگر افراد بخواهند یک زندگی همراه با
آرامش را داشته باشند، باید به شناخت کافی و کاملی نسبت به انتظارات خودشان
و طرف مقابلشان از زندگی بپردازند. پس برای همین امر، باید یک دوران
آشنایی را سپری کنند.

برای دوران آشنایی حتما خانواده ها باید با
یکدیگر رفت و آمد داشته باشند. زیرا در همین رفت و آمدها است که طرفین می
توانند به شناخت برسند. دختر و پسر هم تحت نظارت 100 درصد خانواده های دو
طرف، باید با یکدیگر رفت و آمد داشته باشند و به صحبت کردن و شناخت نیازها و
انتظاراتشان از زندگی بپردازند. اگر این دوران بدون نظارت هر دو خانواده
باشد، می تواند ضررهایی را به افراد بزند. زیرا هنگامی که خانواده در جریان
نباشد، پس دختر و پسر هیچ گونه تعهدی را به یکدیگر ندارند و خیلی راحت می
توانند این دوران را تمام کرده و به دیگری از نظر روحی ضربه و صدمه وارد
کند. ولی اگر خانواده در جریان باشند کمک به حل اختلافات و مشکلاتشان کرده و
از آسیب های روحی احتمالی جلوگیری می کنند.

در اصطلاح به این
دوران، دوران نامزدی گفته می شود. متاسفانه خیلی مواقع افراد این دوران را
با دوران دوستی اشتباه می گیرند. دوران نامزدی دوران رسیدن به شناخت می
باشد، ولی متاسفانه اکثر مواقع افراد در این دوران فقط وقت را به بطالت می
گذرانند و راجع به مسایل پوچ و بیهوده صحبت می کنند و نهایتا اگر هر دو نفر
به یک رنگ و یا یک غذای خاص علاقه داشته باشند فکر می کنند که با هم تفاهم
لازم را دارند.

قبل از ازدواج، حتما باید تحت نظارت
خانواده های هر دو طرف، دوران آشنایی و نامزدی برقرار بشود و در این دوران
دختر و پسر به شناخت کافی و کامل نسبت به انتظارات و نیازهای یکدیگر برسند.

فواید دوران آشنایی چیست؟
در
دوران آشنایی افراد متوجه می شوند که هر شخصی منحصر به فرد است و رفتارها و
ویژگی های خاصی را دارد. همچنین در این دوران به این دلیل که مجبور هستیم
انتظارات و نیازهایمان را به طرف مقابل خود بیان کنیم، به خودشناسی و خود
آگاهی هم می رسیم و در نهایت در دوران آشنایی افراد نحوه برقراری ارتباط
صحیح را می آموزند.

اشتباهات دوران آشنایی چیست؟
دوران آشنایی علاوه بر نقاط مثبتی که دارد، می تواند با کوچکترین اشتباه ضررهایی را هم به افراد وارد کند. این اشتباهات عبارتند از:

 

نپرسیدن سوال:
یکی از اشتباهات رایج در این دوران، این است که دختر و پسر از پرسیدن سوال
از یکدیگر ممانعت می کنند و فکر می کنند که پرسیدن سوال ممکن است طرف
مقابل را ناراحت کند. توجه داشته باشید که نپرسیدن سوال در دوران آشنایی
باعث می شود که نکات مبهمی در ذهن شما باقی بماند و بعد از ازدواج کردن و
بعد از گذشت مدت زمانی از ازدواج شما را دچار تعارض در ارتباط می کند.

هیچ گاه با قصد تغییر دادن دیگری، با
کسی ازدواج نکنید. زیرا تغییر رفتار نیاز به صرف زمان طولانی دارد و حتما
فرد خودش باید به این نتیجه رسیده باشد که نیازمند تغییر رفتار است تا
بتواند زندگی همراه با آرامشی را داشته باشد.

نادیده گرفتن علامت های هشدار دهنده:
یکی دیگر از اشتباهات بسیار بسیار رایج این دوران این است که به برخی از
علامت های هشداردهنده توجهی نمی شود. به طور مثال اگر پسر سیگار مصرف می
کند، دختر ممکن است با خود فکر کند مصرف سیگار هر چند به تعداد دفعات
زیادهیچ اشکالی ندارد و یا به این مساله که طرف مقابلشان برای کار کردن
اقدامی انجام نمی دهد و تلاشی نمی کند توجهی نمی کنند. ممکن است به این
مساله توجه نشود که پسر در زمان های عصبانیت حرف های بسیار زشت بزند و یا
در هنگام بیرون رفتن خرید نکند و سعی کند همیشه ارازن ترین چیز را بخرد و
از همه مهم تر این که، تفکر بر این باشد که بعد از ازدواج تمام این مشکلات
حل می شود. نادیده گرفتن این مسایل می تواند در زندگی زناشویی آسیب های
زیادی را وارد نماید.

اعتقاد بر تغییر طرف مقابل بعد از ازدواج: یک
اشتباه خیلی رایج در ازدواج این است که ویژگی ها و نقاط منفی طرف مقابل را
نادیده می گیریم و با قصد تغییر فرد بعد از ازدواج، با او ازدواج می کنیم.
توجه داشته باشید که هر تغییر رفتاری و شخصیتی مستلزم گذراندن وقت زیادی
است و از آن مهم تر این که اگر فرد خودش تمایلی به تغییر نداشته باشد هیچ
گاه تغییری حاصل نمی شود.

تسلیم مادیات شدن:
در برخی مواقع افراد به دلیل مسایل مالی و اقتصادی حاضر به ازدواج می شوند
و نسبت به نقاط منفی طرف مقابلشان چشم پوشی می کنند. به این نکته توجه
داشته باشید که پول تنها یکی از کم اهمیت ترین مسایل در ازدواج است. حال
اگر ما بنا و پایه ی ازدواج را بر این اساس بگذاریم، پایه های سستی را برای
زندگی آینده خود ساخته ایم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top