استراتژی شرکت

برنامه استراتژيك

چشم انداز:

 

شرکتِ
چینی ایران(کاشی ایرانا)قصددارد:ازطریق سرآمدی درتولید،ارائه‌ محصولاتِ
متنوع درصنعت کاشی وسرامیک برای مشتریان داخلی ومنطقه ای خودمطابق
بااستانداردهای کیفیتی ملی وبین المللی،ضمن گسترشِ ورهبری بازار عرضة
محصولاتِ خودوکسب درآمدبرای سهامداران ،بااستفادة ازدانشِ نیرویِ انسانی
واستفادة ازتکنولوژیِ جدید،نسبتِ به افزایش بهره وری اقدام نماید.

 

ماموريت:

 

شرکتِ چینی ایران(کاشی ایرانا)ازطريق:

×      ارتقاء توانمنديهاي عملياتي.

×      توسعة نیروی انسانی کارآمد.

×      فن آوري وبازاريابي.

×      رعایت حقوق جامعه وتوجه به محیط زیست.

×      ایجادمزیت های رقابتی بویژه درقیمت وکیفیت محصولات.

×      تاكيدبرحفظ منابع ذينفعان بویژه مشتریان وسهامداران.

×       

درپي افزايش اعتبارخود درصنعت كاشي وسراميك بوده،تابارشدسودآوري.افزايش رضايت سهامداران رافراهم نموده وبقاي شركت راتضمين نمايد.

 

اهداف كلان:

×      افزايشِ حسنِ شهرت وسهمِ بازارشركت درصنعت سراميك.

×      تامين تمام نيازمنديهاي مشتري دركاشي وسراميك.

×      افزايش سطح بهره وري دركليه عرصه هاي عملياتي شركت .

×      انسان بزرگترين سرمايه باكرامت آفرينش است.

×      ضرورت يادگيري درسراسرعمر.

×      پذيرش دگرگوني،تازه گرداني وبرتري جويي.

×      مشاركت وبهره گيري از خردگروهي.

×      همسوكردن هدف هاي فردي با هدف هاي گروهي وسازماني.

×      خشنودي و وفاداري مشتري.

×      خلاقيت ونوآوري.

×      كارباكيفيت نوعي عبادت است.

×      شايسته سالاري وشايسته پروري.

 

استراتژي ها ،اهداف وبرنامه ها:

 

استراتژي 1: رهبری هزینه

 

اهداف متغير توليد:  

 

1-      ارتقاء بهره وري

×كاهش توقفات توليد

×كاهش ضايعات

×استفاده بهينه ازظرفيت اسمي

 

2-      كاهش قيمت تمام شده

×استفاده ازفرمولاسيون ارزان قيمت

 ×برنامه ريزي مدون بهینه سازی مصرف انرژی

 ×بالانس نمودن خطوط تولیددرمواردی که نیازبه اصلاح ظرفیت دارند

 

اهداف متغيربازاریابی:

 

1-      شناخت بازارهاي جديد درجهت افزايش فروش

 ×طراحی روش های جدیدتبلیغاتی باتاثیرمشابه وهزینه های نازل تر

 

اهداف متغير مالی:

 

1-      تعيين استراتژي مالي شركت

×تدوين برنامه مالي شركت

×مديريت بهينه سرمايه درگردش

×استفاده ازسيستم يكپارچه جهت اجراي سيستم قيمت تمام شده بهينه

×تدوين برنامه مدون براي مديريت هزينه شركت

×تهيه برنامه جهت نظارت كامل برنحوه پرداختها ومديريت اسناد مالي

 

2-      استفاده بهينه ازتسهيلات مالي

×بازپرداخت به موقع وامها وسايرپرداختهاي قانوني جهت جلوگيري ازجرائم

×استفاده ازتسهيلات بانكي جهت خريدهاي اعتباري داخلي وخارجي

 

اهداف متغير نیروی انسانی:

 

1-      بهينه سازي نيروي انساني

 ×تعديل نيروي انساني استفاده ازقانون بازنشتگي25سال وسخت وزيان آور

 ×اجراي طبقه بندي مشاغل

 

اهداف متغير مدیریت:

 

1-      تشكيل كميته مديريت هزينه

 ×شناسايي كليه فعاليتها وحذف فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده

 

استراتژي 2:  ارائه محصولات باكيفيت وجديد(توسعه محصول)

 

اهداف متغير توليد:

 

1– حذف سايزهاي كوچك وتوليدسايزهاي بزرگ وافزايش توليد

×      افزايش تعداد سايزهاي بزرگ.

 

2– تکمیل سبدمحصولات

×      استفاده بهينه ازظرفيت اسمي(به ظرفيت رسيدن سحركاشي ودستيابي به تركيب بهينه توليد).

×      توليد طرحهاي سفارشي.

×      تنوع طرحهاي توليدي ازطريق تنوع رنگ،طرح ولعاب واجراي .

 

3– افزايش كيفيت محصولات

×            كاهش اشكالات تاثيرگذار بركيفيت.

×            افزايش كيفيت رنگ ولعاب.

 

4– تخصیص منابع وامکانات کافی جهت نهادینه کردن واحدتحقیق وتوسعه

×      تعریف پروژه های تحقیقاتی .

×      جایگزینی مواداولیه داخلی بامواداولیه خارجی .

×      انجام تحقیقات پایه ای درزمینه بهینه سازی نحوه استفاده ازمنابع باتکیه برآزمایشگاهها وپرسنل مجرب موجود.

 

اهداف متغيرمنابع انساني:

 

1– ارتقاء سطح مهارت.

2-      افزايش ايمني وارگونومي محيط كار.

3-      افزايش انگيزه كاركنان

 

اهداف متغيرمديريت:

 

1– تداوم استفاده ازتحليلهاي استراتژيك وكاربردهاي آن.

2– ارتقاء مهارتهاي مديريتي.

3-تشكيل كميته قيمت گذاري محصول وارزيابي رقبا

 

اهداف متغيرتوسعه:

 

1-      طرح وتوسعه ساحل کاشی 5.

 ×نصب وراه اندازی دو دستگاه کوره رولری لعاب وبيسكوئيت ودودستگاه خط لعاب

2– بهینه سازی خطوط لعاب.

 ×استفاده ازماشين آلات مدرن جهت اعمال لعاب ورنگ

 ×تعویض ماشین آلات چاپ ساحل کاشی

 ×تكميل ماشین آلات چاپ سپيد کاشی

3– طرح وتوسعه ستبرگرانول.

  ×انتقال اتمايزر وبالميل ايرانا به ستبر گرانول

 × استفاده ازکوره کانینیوس جهت تولیدلعاب

 

اهداف متغيرتكنولوژي:

 

1-      ارتقاء تكنولوژي

 ×افزایش سطح تکنولوژی درحوزه فنی

 × افزایش سطح تکنولوژی درحوزه ماشین آلات

 ×افزایش سطح تکنولوژی درحوزه مهارتها وتوانائیهای پرسنلی

 ×افزایش سطح تکنولوژی درسطح سازماندهی ومدیریت

 

استراتژي 3: عرضه محصولات شركت به مناطق جغرافيايي جديد بخصوص كشورهاي هدف(توسعه بازار).

 

اهداف متغيربازاريابي:

1-      شناخت بازارهاي جديد درجهت افزايش فروش

 ×نهادينه كردن وبهبوداثربخشي سيستم تحقيق بازار وانجام بازاريابي به مفهوم واقعي

 ×جذب نمايندگيهاي جديد ازطريق نمايشگاههاي استاني وسمينارهاي تخصصي

 

استراتژي 4: حفظ سهم بازاربراي محصولات(نفوذ دربازار).


قوانين و مقررات بازاريابي شبكه اي :

افرادی که مجاز به ثبت نام در سایت شرکت پنبه ریز هستند  دو گروه می باشند:

٭ گروه اول : افرادی که بعنوان نماینده فروش شرکت پنبه ریز عضو سایت می شوند که  به محض ثبت نام در سایت مشتری نامیده می شوند .

نکته : 
مشتریان زمانی که درخواست نمایندگی فروش را ارسال نمایند، تبدیل به
نماینده فروش می شوند. بدین معنی که علاوه بر فروش محصولات شرکت مجاز به
فعالیت بازاریابی شبکه ای و شبکه سازی می باشند. این افراد قبل از تایید
درخواست نمایندگیشان توسط شرکت، مشتری هستند و پورسانتی به آنها تعلق نمی
گیرد. لذا بلافاصله پس از ثبت نام در سایت اقدام به درخواست نمایندگی کنید و
منتظر بمانید تا نمایندگی تان تایید و جایگاه تان از حالت مشتری تبدیل به  نماینده فروش شود.

 توجه کنید ؛ شرط واجد صلاحیت شدن دریافت پورسانت سازمان فروش برای نمایندگان فروش، مبلغ 70.000 تومان می باشد.

٭ گروه دوم : در قسمت باشگاه مشتریان سایت  صرفا جهت خرید کالا به عضویت سایت در می آیند.  این افراد اصطلاحاَ مشتریان ترجیحی نامیده می شوند. در هنگام عضویت این افراد ملزم به ارائه شماره ملی شخصی که آن ها را به شرکت معرفی کرده است می باشند.

نکته یک:
این افراد به هیچ عنوان مجاز به ارسال درخواست نمایندگی فروش نمی باشند.
درصورتی که  بعدها قصد فعالیت بعنوان نماینده فروش را داشته باشند، می
بایست از طریق ثبت نام مجدد در سایت، از ابتدا در گروه یک ثبت نام نمایند.

نکته دو: این افراد قیمت اصلی محصول را  با 10% تخفیف امتیازی مشاهده و خریداری می نمایند. از آنجا که این افراد نماینده فروش شرکت به حساب نمی آیند پس هیچ گونه پورسانتی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

نکته سه:
مقدار خرید افراد این گروه، معیاری برای تمدید قرارداد افرادگروه یک، به
حساب می آید. بدین معنی که اگر فردی در گروه یک ، در یک ماه شمسی هیچ فروش
شخصی جهت تمدید قرارداد انجام نداده باشد ولی مجموع خرید مشتریان ترجیحی آن
فرد که با شماره ملی وی ثبت نام کرده اند؛ بالاتر از 70.000 تومان (شرط واجد صلاحیت شدن دریافت پورسانت) باشد(بدون احتساب هزینه پست)، فرد مجاز به دریافت پورسانت می باشد.

نکته چهار: مشتریان ترجیحی در سطح یک معرف خود قرار می گیرند و میزان پورسانت دریافتی معرفشان برابر با %19 درصد می باشد.

نحوه محاسبه هزینه ارسال محصولات شرکت پنبه ریز:

هزینه پست بر اساس امتیاز فاکتور و به صورت ذیل محاسبه می گردد:

جمع امتیازهای فاکتور

هزینه پست

جمع امتیازهای فاکتور کمتر از 80 امتیاز باشد

هزینه پست بر عهده مشتری(با توجه به وزن و تعداد کالا متغیر می باشد.)

بین  80 تا 120 امتیاز

3000 تومان

بین 120 تا 150 امتیاز

1500 تومان

بین 150 تا 200 امتیاز

رایگان

بیشتر از 200 امتیاز

هزینه پست رایگان و 2% تخفیف روی مبلغ کل فاکتور

توجه کنید: نحوه محاسبه هزینه ارسال برای هر دو گروه افراد که در بالا توضیح داده شد، یکسان می باشد.

٭ هيچگونه خريد اجباري جهت عضويت در بازاريابي شبكه اي اين شركت وجود نداشته و عضويت در سيستم بازاريابي شبكه اي اين شركت كاملا رايگان مي باشد.

٭ در اين شركت هيچگونه حق بازاريابي بابت عضوگيري پرداخت نشده و پرداخت پورسانت و پاداش ها فقط بابت فروش محصولات اين شركت مي باشد.

٭  شرکت متعهد می شود بر اساس 6 روش زیر و به طور همزمان به پیمانکار بازاریابی شبکه ای، حق الزحمه پرداخت کند:

  1. طرح خرده فروشی: سودی که به ازاء فروش مستقیم محصولات طبق طرح درآمد زائی شرکت به شخص فروشنده پرداخت می شود.
  2. طرح یونی لول: پرداخت پورسانت از سطوح فروش بر اساس پلن ذکر شده در وب سایت شرکت، موخر به انجام عملیات بانکی سفارش.
  3. طرح پاداش حجم فروش: پرداخت پاداش نسبت به حجم فروش کل گروه فروش شخص بر اساس پلن ذکر شده در وب سایت شرکت.
  4. طرح پاداشهای ماهانه: پرداخت پاداش به ازاء ارتقاء به رده های ذکر شده در پلن درآمد زائی شرکت.
  5. طرح پاداشهای حمایتی: پرداخت پاداش به ازای حمایت افراد گروه و ارتقاء آنها به رده های ذکر شده در پلن درآمد زائی شرکت.
  6. طرح امتیاز راهبری: پرداخت پورسانت به سطوح فروش بیشتر در طرح یونی لول بر اساس پلن ذکر شده در وب سایت شرکت.

٭ شركت متعهد مي گردد كه كليه كالاهاي فروخته شده توسط پيمانكار بازاريابي شبكه اي را به مشتري تحويل نمايد.

٭ شركت متعهد مي گردد كه تمهيدات لازم را جهت حفظ اطلاعات شخصي مشتريان و پيمانكاران بازاريابي شبكه اي ، اتخاذ نمايد.

٭
شركت متعهد مي گردد ،جزوات و كاتالوگ هاي آموزشي مورد نياز كار پيمانكار
بازاريابي شبكه اي را در وب سايت شركت در اختيار پيمانكار بازاريابي شبكه
اي قرار دهد.

٭
شركت متعهد مي گردد كه در صورت فوت پيمانكار،كليه حق و حقوق وي رابه وارث
قانوني وي، پرداخت نمايد و در صورتي كه پيمانكار وارث قانوني نداشته باشد
،كليه حق وحقوق پيمانكار به حسابهاي خيريه از طرف وي واريز مي گردد.

٭
ماليات بر درآمد پيمانكار بازاريابي شبكه اي بر اساس اين قرارداد به عهده
خود پيمانكار بازاريابي شبكه اي مي باشد و شركت پس از كسر مبلغ ماليات
قانوني از حق الزحمه وي، به اداره ماليات پرداخت خواهد نمود.

٭
شركت متعهد مي گردد كليه پورسانت و پاداش هاي هر بازارياب شبكه اي را پس
از پرداخت كامل خريد كالا و فقط به حساب بانكي شخصي بازارياب، تا پایان 5
روز اول کاری هر ماه شمسي به صورت نقدي واريز نموده و در صفحه اختصاصي وي
در وب سايت شركت، موخر به انجام عمليات بانكي اعلام نمايد.

٭
چنانچه پيمانكار از نظرمراجع قانوني، يك فرد ممنوع المعامله و يا تحت
پيگرد باشد،هر زمان كه شركت از اين موضوع مطلع گردد، قرار داد را به صورت
يكطرفه و بدون اطلاع قبلي فسخ مي نمايد.

٭
مدت قرارداد بازاريابي شبكه اي از زمان درخواست نمايندگي فروش به مدت يك
سال مي باشد و پس از آن، ادامه فعاليت منوط به تمديد قرارداد با شركت بوده و
پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد مي گردد كه بعداز انعقاد قرار داد و
درخواست نمايندگي فروش و ارسال تصوير الكترونيكي كارت ملي، فعاليت هاي خود
را بابت بازاريابي و فروش محصولات آغاز نمايد.

تبصره:در صورتی که پیمانکار ظرف مدت قرارداد بتواند در هر ماه شمسی، مبلغ 70 هزار تومان (شرط واجد صلاحیت شدن دریافت پورسانت) از
محصولات شرکت را به صورت فروش مستقیم ( خرده فروشی) به فروش برساند،
قرارداد به صورت خودکار برای همان ماه تمدید خواهد شد. بدیهی است در صورت
عدم تمدید قرارداد، دفتر کارمجازی پیمانکار به صورت غیر فعال درآمده و
پیمانکار قادر به دریافت پورسانتها و پاداشها مربوط به شبکه بازاریابی خود
نخواهد بوددر صورت عدم تمدید قرارداد، پیمانکار مدت 3 ماه فرصت دارد اقدام
به تمدید مجدد قرار داد کند. و در صورت عدم تمدید ، قرارداد پیمانکار به
صورت دائم فسخ و دفتر کاری حذف خواهد شد.

٭
پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد مي گردد كه در هنگام معرفي محصولات و
بازاريابي مي بايست فقط به اطلاعات درج شده بر روي بسته بندي محصولات و وب
سايت و مالتي مدياهاي شركت ( كاتالوگ ،جزوه ، عكس، صدا، تصوير وغيره) اكتفا
نموده و از ارائه هر گونه اطلاعات ديگر و غير واقعي( وبسایت ، وبلاگ و یا
آگهی روزنامه) به منظور تبليغات و فروش اجتناب نمايد.

٭ پيمانكار بازاريابي شبكه اي حق مصاحبه و يا مذاكره و يا سفارش تبليغات با و به هيچ يك از رسانه هاي گروهي را ندارد.

٭
پيمانكار بازاريابي شبكه اي بايد كليه قوانين و مقررات جاري حاكم در كشور و
شركت را رعايت نموده و به موازين اخلاقي و اسلامي احترام گذاشته و پايبند
باشد و نبايد مبادرت به فعاليتي كند كه ممكن است منجر به بدنامي خود و يا
شركت شود. در غير اينصورت مسؤليت و عواقب آن به عهده پيمانكار  بوده و شركت
در اين مورد مسؤليتي را به عنوان كارفرما نخواهد داشت.

٭
پيمانكار به عنوان بازارياب شبكه اي اين شركت ، حق هيچگونه سوء استفاده ،
دريافت وجه و يا فروش هيچگونه كالاي ديگري را به صورت تركيبي و يا جداگانه
تحت هيچ عنوان از طريق اين قرارداد را به كسي نداشته و فقط حق فروش محصولات
اين شركت را دارد.

٭
پيمانكار متعهد مي گردد كه كليه وجوه پرداختي خود را بابت خريد محصولات
شركت، فقط به حساب رسمي شركت كه به نام شركت خريداينترنتي مرواريد پنبه ريز
مي باشد، واريز نمايد. بديهي است مسئوليت واريز وجه به هر حساب ديگري به
جز حساب شركت به عهده خود پيمانكار مي باشد.

٭ شماره حساب بانك ملت : 4053746771 به نام شركت خريد اينترنتي مرواريد پنبه ريز

٭ شماره كارت 16 رقمي بانك ملت : 6104337770054268 به نام شركت خريد اينترنتي مرواريد پنبه ريز

٭ شماره حساب بانك سامان:  83281011011061 به نام شركت خريد اينترنتي مرواريد پنبه ريز  

٭
در صورتي كه پيمانكار اطلاعات شخصي و بانكي خود را نادرست و غير واقعي
اعلام نمايد، یا مدارک شناسائی ارسال شده توسط پیمانکار وضوح کافی را
نداشته باشد، به ازاء فروش شخصی یا فروش شبکه ای پورسانتی به پیمانکار
پرداخت نمی شود، و مسئوليت عدم واريز پورسانت و يا هرگونه مشكل ديگري به
عهده پيمانكار مي باشد .

٭
پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد مي شود كه معرفي و بازاريابي محصولات
شركت را فقط براي مصرف كنندگان نهايي انجام داده و از فروش مستقيم به توزيع
كنندگان ،عمده فروش ها ، خرده فروش ها و واسطه ها خودداري نمايد.  

٭
پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد مي گردد كه دركليه جلسات و سمينار هاي
شركت جهت ارتقاء اطلاعات و شناختن محصولات جديد شركت واستراتژي هاي فروش
،شركت نموده و به طور مرتب در جريان آخرين اخبار و اطلاعات از طريق وب سايت
شركت قرار بگيرد ، بديهي است  مسئوليت عدم آگاهي از آخرين اخبار به عهده
خود پيمانكار بازاريابي شبكه اي مي باشد.

٭
پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد مي گردد كه كليه اطلاعات مربوط به شركت و
مشتريان (تجاري ،آماري و …) را محرمانه تلقي كرده و از آنها در راستاي
منافع شخصي خودش يا شخص ثالث استفاده ننمايد.

٭
پيمانكار بازاريابي شبكه اي حق هيچگونه سوءاستفاده از كليه آرم ها ، برند
ها ، اسامي ، سايت اينترنتي، عكس ها، طرح ها و مالتي مدياها و شعارهاي
متعلق به شركت را چه مستقيم و چه غير مستقيم ندارد.

٭پیمانکار اجازه ندارد متقاضی پیمانکار دیگر را جذب کند.

٭
هر گونه خسارت وارده به شركت بابت عدم رعايت تعهدات فوق به عهده پيمانكار
بازاريابي شبكه اي مي باشد بديهي است شركت حق مطالبه هزينه هاي ناشي از
خسارت هاي وارده را از پيمانكار بازاريابي شبكه اي براي خود محفوظ مي دارد.

٭
پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد است كه كليه شرايط و مقررات شركت كه بر
اساس قوانين كميته محترم نظارت بر بازاريابي شبكه اي وزارت صنعت، معدن و
تجارت مي باشد ، مطالعه نموده و مطلع گردد و به طور كلي نسبت به جميع
قوانين و اموركار اطلاعات كافي داشته و سپس اقدام به فعاليت نمايد، لذا
بعداً به هيچ عنوان حق ندارد ادعا و يا مطالبه اي كه ناشي از عدم اطلاع
باشد بنمايد.

٭
در صورتي كه پيمانكار بازاريابي شبكه اي اقدام به ايجاد دفتر كار اختصاصي
با مجوز شركت نمايد، متعهد مي گردد  كه كليه قوانين و مقررات بر اساس
ماده 13  قانون كار جمهوري اسلامي ايران و  ماده 38 قانون تامين اجتماعي،
را براي خود و كاركنان دفتري و اجرايي خود انجام دهد.بديهي است مسئوليت عدم
انجام اين تعهدات به عهده پيمانكار مي باشد.

 ٭پیمانکار
اختیار اهدا، فروش، واگذاری یا انتقال امتیاز توزیع کنندگی خود را به
دیگران ندارد مگر با مجوز کتبی از شرکت و پیمانکاران مستقیم زیر مجموعه
خود.

٭
چنانچه خريدار كالا درخواست مرجوع كردن كالا و دريافت وجه مربوطه را
بنمايد ، درصورتي كه از زمان خريد بيش از يك هفته سپري نشده و چسب روي بسته
محصول باز نشده باشد، شركت متعهد مي گردد كه محصول را مرجوع نموده و وجه
مربوطه را پس از كسر هزينه هاي حمل ونقل و مبلغ پورسانت پرداخت شده از محل
آن خريد به بازاريابان، به حساب خريدار واريز و عودت نمايد.

* افراد زیر 18 سال مجاز به ثبت نام و دریافت نمایندگی فروش نمی باشند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top