استخاره عصمان طه

طریقه استخاره با قران با خط عثمان طاها

به نام خدا براي استخاره گرفتن ابتدا سه بار سوره قل هو الله را بخوانيد
سپس سه مرتبه صلوات بفرستيد سپس سه بار بگوييد: «اَستَخيرُ اللهَ
بِرَحمَتِهِ خِيرَةً في عافيةِ» سپس بگوييد: «يا صاحب الزمان ادرکني و لا
تُهلِکني» سپس بگوييد: «يا دَليلَ المُتَحَيرينَ» آنگاه قرآن را باز کنيد. ص
1: بسيار خوب، آينده درخشاني در اين کار ديده مي شود، باعث گشايش در کارها
خواهد شد، از غم و اندوه خلاص مي شويد، مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد، به
خدا توکل کنيد و اقدام نماييد. ص 3: بد، فايده و ثمره اي ندارد، زحمتي بي
خود و بي جهت مي کشيد، به نتيجه اي که در نظر داريد نخواهيد رسيد، با
افرادي ضعيف ايمان برخورد خواهيد کرد که به دين و معنويات و ارزشهاي معنوي و
مادي شما ضربه خواهند زد. ص 5: بسيار خوب، بشارتي نيک به شما داده مي شود،
رزق و روزي شما توسعه مي يابد، از گرفتاريها خلاص مي شويد، در صورتي که
عهدي در اين کار بستيد حتماً به آن عمل کنيد وگرنه خسارت مالي و آبرويي
خواهيد ديد. ص7: ميانه، فعلاً صبر کنيد و اقدام نکنيد، چرا که از پيشنهادي
بهتر محروم خواهيد شد، البته در صورتي که تحت شرايطي خاص و با مراقبتهاي
لازم انجام دهيد مانعي ندارد، مواظب باشيد خطري در اين کار ديده مي شود، در
صورت اقدام حتماً صدقه دهيد. ص 9: بد، تعهدي در کار است که به آن عمل نمي
شود به شما ظلم خواهد شد، به آنچه گفته شده عمل نمي شود، با آنکه اگر عمل
شود خوب است لکن عمل نخواهد شد، نزاع و اختلاف ديده مي شود، حتماً ترک شود.
ص 11: بد، خسارت معنوي و روحي خواهيد ديد، شما را مورد باز خواست قرار
خواهند داد، ضرر آبرويي وحتي جاني در بر خواهد داشت حتماً ترک شود ص 13:
بد، ذلت و خواري در اين کار مشاهده مي شود، به شما نفرين خواهند کرد، به
شما تهمت مي زنند. ص 15: بد، با افرادي پرادعا و تو خالي برخورد خواهيد کرد
به شما سخت خواهد گذشت، صبر کنيد در آينده اي نزديک پيشنهادي خوب به شما
خواهد شد. ص 17: بد، از وقت اين کار گذشته و دير شده است فعلاً صبر کنيد. ص
19: بد، هرچه زحمت مي کشيد جز کفران نعمت چيزي نخواهيد ديد صبر کنيد در
آينده شخصي خوب به شما کمک و پيشنهادي خود مي دهد. ص 21: بد، مورد محاجه و
مؤاخذه (بحث و گفتگو و پرسشهاي خسته کننده و بيجا) قرار مي گيريد، به راه
خود برويد و اقدام نکنيد که از راه راست منحرف مي شويد. ص 23: بد، مطلب
مهمي در اين کار از شما مخفي مانده است که به شما لطمه وارد مي شود فعلاً
صبر کنيد. ص 25: ميانه خوب، موقعيتي خوب ايجاد شده در صورتي که به شرايطي
که در نظر داريد مو به مو عمل کنيد و مواظب جوانب کار باشيد و از هرگونه
غفلت پرهيز و دوري کنيد خوب است وگرنه بد است. در ضمن شما اسرارتان را براي
کسي بازگو نکنيد که بيشترين خسارت را تاکنون از بازگويي اسرارتان خورده
ايد. ص 27: خوب، در صورتي که به تعهدات و شرايط مورد نظر حتماً عمل کنيد
ومواظب باشيد مرتکب حرام نشويد، بيشتر صدقه بدهيد و به فقرا و نيازمندان
واقعي بيشتر کمک کنيد که راز پيشرفت شما در انفاق به فقرا و نيازمندان
واقعي مي باشد؛ البته اين کار مشکلات وسختيهايي دارد که ارزش انجام دادن را
دارد. ص 29: خوب، خير و صلاح شما فعلاً در اين کار ديده مي شود رعايت حقوق
خانوادگي در اين کار براي نتيجه بخش بودن مهم است. ص 31: ميانه، با يک سري
شرايطي خوب است در صورت اقدام مراقب باشيد حقوق ديگران ضايع نشود، تقواي
الهي را بيشتر رعايت کنيد. ص 33: بسيار بد، کفران نعمت مي شود نعمتي را از
دست خواهيد داد، با افرادي ضعيف ايمان برخورد مي کنيد که تحت تأثير آنها
واقع مي شويد و شما را به کارهاي زشت و شيطاني تشويق مي کنند حتماً ترک
شود. ص 35: ميانه، اين کار طي يک سري شرايطي خوب است، در صورتي که کاملا به
شرايط اين کار عمل شود خوب و در غير اين صورت بسيار بد است و دچار بدبختي و
عذاب شديد الهي خواهيد شد و پشيماني دارد، مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد. ص
37: ميانه خوب، آينده اي روشن و خوب دارد ولکن مشکلات زيادي دارد بايد
مراقب باشيد کاري نکنيد که مورد مسخره ديگران واقع شويد، در صورت اقدام
بايد براي جزئيات اين کار نيز حتماً استخاره کنيد. ص 39: خوب، فقط بايد
مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد، کساني هستند که قصد فريب شما را دارند مراقب
باشيد فريب نخوريد به خدا توکل کنيد و اقدام نماييد. ص 41: بد، تعهدي بسته
مي شود و حرفي زده مي شود که به آن عمل نمي شود فعلاً صبر کنيد. ص 43: بد،
از وقت اين کار گذشته است اگر چه ظاهر فريبنده اي دارد لکن دچار مشکلات
زيادي خواهيد شد که آرزو مي کنيد اي کاش انجام نداده بودم، شما را سئوال
پيچ مي کنند و از طرفي حرف شما را باور نمي کنند حتماً ترک شود. ص 45: خوب
نيست، فعلاً اقدام نکنيد که به نتيجه اي نمي رسيد صبر کنيد و در موقعيت
ديگري با استخاره اي ديگر انجام دهيد. ص 47: بسيار بد، موازين شرع را زير
پا مي گذاريد و بطور ناخواسته و نادانسته مرتکب حرام مي شويد صبر کنيد
انشاءالله موقعيت بهتري پيش مي آيد. ص 49: خوب، در ابتدا مشکلاتي ديده مي
شود لکن کمي بعد زمينه مساعد شده و به نتيجه دلخواه خواهيد رسيد انشاءالله
تعالي. ص 51: بسيار بد، حتماً ترک کنيد که دچار افرادي بي خرد و کم ايمان
خواهيد شد، در مشکلات زيادي مي افتيد که راه فرار نخواهيد داشت. ص 53: بد،
حرف شما را به مسخره مي گيرند و مورد افتراء و تهمت قرار مي گيريد صبر کنيد
پيشنهادي بهتر به شما مي شود. ص 55: بسيار خوب، اگرچه باور نمي کنيد لکن
خداوند خير شما را در انجام اين کار قرارداده است خداوند به شما کمک خواهد
کرد به خدا توکل کنيد و اسرار شخصي خود را براي کسي بازگو نکنيد. ص 57:
خوب، زود انجام دهيد زمان اين کار تنگ است مواضب باشيد نيرنگي در اين کار
ديده مي شود، صدقه دهيد تا از هرگونه مشکلي در امان باشيد. ص 59: بد، اين
کار را انجام ندهيد موقعيت بهتري پيش مي آيد به شما دروغ و افتراء مي
بندند. ص 61: خوب، مواظب باشيد اين کار بر عده اي سنگين تمام مي شود اين
کار را از ديگران مخفي نگه داريد و صدقه بدهيد. ص 63: بسيار خوب، لکن
مشکلات زيادي دارد که ارزش عمل کردن را دارد مقداري هم گذشت لازم دارد به
نتيجه اي بسيار خوب خواهيد رسيد. ص 65: بسيار بد، فايده اي ندارد، سرابي
بيش نيست و به نتيجه اي نخواهيد رسيد آبروي شما مي رود و سبک مي شويد، دشمن
شاد خواهيد شد. ص 67: بسيار خوب، سبب راحتي و آسايش شما خواهد شد صدقه
بدهيد تا از چشم بد محفوظ باشيد، در برابر اطرافيانتان بيشتر از خود انعطاف
نشان دهيد ولي در باطن به آنچه خدا راضي است عمل کنيد. ص 69: بد، از
اقدامات قبلي خود سرمشق بگيريد، اين تصميم عجولانه است و بدون تفکر است در
مخمصه مي افتيد حتماً ترک کنيد. ص 71: ميانه، بيشتر مشورت کنيد فعلاً اقدام
نکنيد مواردي بر شما مخفي مانده است با بينشي بهتر و در موقعيت بعدي با
تحقيق بيشتر اقدام کنيد. ص 73: خوب، ترس به خود راه ندهيد به خدا و فضل و
کرمش توکل کنيد مراقب باشيد مرتکب حرام نشويد که ضربه مي خوريد. ص 75: بد،
با افرادي بي وفا برخورد مي کنيد که شما را با ثمن بخسي (خيلي ارزان به
کمترين چيزي مي فروشند)عوض مي کنند خطر جاني دارد همچنين از وقت اين کار
نيز گذشته است. ص 77: بسيار عالي، حتماً اقدام کنيد که در صورت انجام ندادن
پشيمان مي شويد مورد رحمت خدا و عزت و آبروي خدادادي قرار گرفته ايد براي
پيشرفت در کارهايتان به حضرت جواد الائمه عليه السلام توسل بجوييد و تقواي
الهي را بيشتر رعايت نماييد مراقب باشيد مرتکب حرام نشويد. ص 79: ميانه، در
صورتي که به شرايطي که در نظر داريد کاملاً سنجيده عمل کنيد و مراقب باشيد
مرتکب حرام نشويد خوب است وگرنه ضرر بسيار سختي خواهيد کرد. ص 81: بد، وقت
اين کار گذشته است فعلاً انجام ندهيد که مورد بهتان قرار مي گيريد. ص 83:
بد، اگرچه نيت شما خير است لکن استقبال نخواهد شد به حرام مي افتيد ترک
کنيد نتيجه اي ندارد. ص 85: بسيار بد، آنطور که گفته مي شود و نشان داده مي
شود نيست، کاسه اي زير نيم کاسه است به گمراهي کشيده مي شويد پشيماني دارد
حتماً ترک شود. ص 87: بسيار بد، با افرادي کم خرد و بي ايمان برخورد مي
کنيد که به آبرو و حيثيت شما لطمه مي زنند صبر کنيد مطلب براي شما آشکار مي
شود. ص 89: خوب، لکن نياز به گذشت زمان دارد، فعلاً اقدام نکنيد که الان
بد است صبر کنيد و در موقعيت بعدي بدون استخاره عمل کنيد چرا که در موقعيت
بعدي خوب است و از اضطراب و نگراني نجات پيدا مي کنيد و شخص خوبي نيز به
شما کمک خواهد کرد. ص 91: بد، خود را درگير اين کار نکنيد که صدمه زيادي مي
خوريد اين کار اختلاف برانگيز است و کار پر دغدغه اي مي باشد عهد شکني
ديده مي شود. ص 93: بد، انجام ندهيد خطر جاني و آبرويي دارد، بهاي سنگيني
براي اين کار مي پردازيد که ارزش ندارد و جز پشيماني سودي ندارد حتماً ترک
کنيد. ص 95: بد، در نتيجه اين کار با افرادي منافق صفت و دو رو برخورد مي
کنيد، سختي و مشکلات زيادي دارد حتماً ترک شود. ص 97: خوب، ترس به خود راه
ندهيد حتماً براي اقدام به اين کار بايد مشورت کرده و صدقه داده شود و براي
رضاي خدا انجام بگيرد، مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد که صدمات زيادي
خواهيد ديد. ص 99: ميانه خوب، در صورتي که مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد
خوب است و آينده خوبي دارد وگرنه بسيار بد است. ص 101: بسيار بد، بطور
ناخواسته و نادانسته مرتکب حرام مي شويد صبر کنيد خداوند به شما کمک خواهد
کرد. ص 103: بسيار بد، با انسانهايي بسيار بد و گمراه برخورد مي کنيد که
شما را وسيله رسيدن به اهدافشان مي خواهند، و به شما رحم نخواهند کرد حتماً
ترک شود. ص 105: بد، حرف شما را باور نمي کنند، اگرچه نيت شما خير است لکن
از شما نمي پذيرند و يا آنکه شما را درک نمي کنند و ياراي کمک به شما را
ندارند ترک کنيد. ص 107: خوب، آينده درخشاني دارد البته بايد يک سري شرايطي
را رعايت کنيد تا به نتيجه برسيد. ص 109: از وقت اين کار گذشته است، شما
را به گمراهي مي کشند، حتماً ترک کنيد صبر کنيد خداوند به شما کمک خواهد
کرد. ص 111: بد، دروغ در کار است ادعاي بي خود مي کنند شما را در بدترين
شرايط تنها مي گذارند. ص 113: بد، به بيچارگي و ذلت دچار مي شويد آبروي شما
کم و زياد مي شود با افرادي که در خور شأن شما نيستند برخورد مي کنيد که
براي شما چيزي جز خستگي روحي و جسمي ندارند. ص 115: ميانه بد، انجام ندهيد
شما را در مخمصه مي اندازند و سپس از گود بيرون مي روند ترک شود، از کساني
که انتظار نداريد ضربه مي خوريد. ص 117: بسيار بد، اين پيشنهاد را هرگز
قبول نکنيد که پشيمان مي شويد با اين کار بطور ناخواسته مرتکب حرام مي شويد
مرتکب ظلم و تجاوز به حقوق ديگران مي شويد صبر کنيد. ص 119: خوب، البته در
صورتي که مراقب باشيد مرتکب حرام نشويد و شرايطي را در اين کار رعايت کنيد
که مرتکب حرام نشويد. ص 121: بد، گمراه مي شويد و باعث ضلالت ديگران هم مي
شويد و همچنين مورد نفرت عده اي واقع مي شويد مايه خسران و عذاب شديد الهي
قرار مي گيريد حتما ترک کنيد. ص 123: بد، حتما دوري کنيد مايه اختلاف
خانوادگي است صدقه بدهيد به نتيجه نمي رسيد ترک شود. ص 125: بد، حرف شما را
قبول نمي کنند، اگرچه دليل محکم بياوريد، با عده اي ابله روبرو خواهيد شد.
ص 127: بسيار عالي و خوب، رزق و روزي وسيع و بدون دردسري در اين کار ديده
مي شود آبرو و اعتبار شما نيز زياد مي شود فقط بايد در چگونگي انجام اين
کار دقت لازم را بعمل بياوريد، مراقب باشيد مرتکب حرام نشويد که ضربه مي
خوريد. ص 129: بد، شما را مورد مسخره گي و بازيچه دست خود قرار مي دهند تا
بتوانند از شما نفع ببرند، صبر کنيد. ص 131: بد، در نتيجه اين کار با
افرادي دروغگو برخورد کرده که شما را وسيله رسيدن به هدف خود قرار مي دهند و
پس از حل شدن مشکلشان نه تنها به شما اعتنايي ندارند بلکه به شما بهتان مي
زنند. ص 133: بسيار خوب، به واسطه اين کار چشم بدخواهان شما کور مي شود و
خداوند به شما عزت و آبرو خواهد داد مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد. ص 135:
بد، به فساد و تباهي کشيده مي شويد و دچار مشکلات زيادي مي شويد که نجات از
آنها سخت است حتما ترک کنيد. ص 137: بد، شما را مورد مؤاخذه قرار مي دهند
زحمات زيادي مي کشيد ولي به نتيجه نمي رسيد صبر کنيد خداوند به شما کمک
خواهد کرد به حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام توسل پيدا کنيد و نماز آن
حضرت را بخوانيد تا خداوند در همه کارها به شما کمک کند انشاءالله تعالي. ص
139: بد، مواردي از شما مخفي مانده است اين کار را انجام ندهيد که دچار
افرادي بي خرد و ضعيف ايمان خواهيد شد که به شما ضربه خواهند زد حتما ترک
شود. ص 141: خوب، با تدبير عمل کنيد به خداوند تعالي توکل کنيد و به حضرت
علي عليه السلام متوسل شويد تا بعضي از مشکلات شما در اين کار و در ديگر
کارهايتان حل شود صدقه نيز بدهيد. ص 143: ميانه بد، بهتر است انجام ندهيد
شما را بازيچه خود قرار مي دهند. ص 145: بد، شما را فريب مي دهند خطر جاني
در بر دارد حتما ترک کنيد اين کار آنطور که نشان مي دهد نيست. ص 147: ميانه
خوب، البته در صورتي که به تمام شرايطي که در نظر داريد کاملا عمل کنيد
عزت و آبروي شما زياد مي شود شخصي براي نتيجه بخشي اين کار به شما کمک مي
کند به خدا توکل کنيد و اقدام نماييد. ص 149: بد، به حرام کشيده مي شويد حق
کسي در اين ميان ضايع مي شود و در نتيجه دچار مشکلات عجيبي خواهيد شد ترک
شود. ص 151: بسياربسيار خوب، حتما اقدام کنيد که خداوند خير و صلاح شما را
در اين کار قرار داده است برکت زيادي ديده مي شود دعاي يکي از نزديکانتان
در مورد شما قول شده است. ص 153: بد، طرد مي شويد، مورد غضب و نارضايتي
ديگران واقع مي شويد از امور خوبي که بايد به شما برسد باز مي مانيد نزاع و
اختلاف شديد در پي دارد حتما ترک شود. ص 155: بد، دروغ گفته شده مطلب بزرگ
جلوه داده شده است به شما نيز نسبت دروغگويي داده مي شود حتما ترک کنيد. ص
157: خوب، البته زمان اين کار کم است وقت تنگ است زود اقدام کنيد تا نتيجه
بخش باشد وگرنه از اثر مي افتد و جز ضرر چيزي عايد شما نمي شود. ص 159:
خوب، اگرچه مشکلاتي دارد لکن خداوند به شما کمک مي کند در آينده شما سهم
بسزايي دارد حتما اقدام کنيد. ص 161: ميانه، در صورتي که متعهد شويد در اين
کار مرتکب حرام نمي شويد انجام دهيد که خوب و نتيجه بخش است در غير اين
صورت بهتر است انجام ندهيد که آبروي شما مي رود و خسارت مالي در بر دارد. ص
163: بد، به گفته هايي که مطرح است عمل نمي شود به شما دروغ گفته شده است
ترک کنيد نتيجه اي ندارد. ص 165: بسيار خوب، مورد تحير هم کيشان خود قرار
مي گيريد اگرچه سختيهايي دارد ولي ارزش انجام دادن را دارد. ص 167: بد، با
افرادي جاهل برخورد مي کنيد که حرف شما را قبول نمي کنند به نتيجه نمي رسيد
و پشيماني دارد. ص 169: بد، زحمتي بيهوده مي کشيد که جز کفران نعمت چيزي
ندارد شما را اذيت و آزار مي دهند. ص 171: بد، رنج فراوان دارد و ثمره اي
جز پشيماني ندارد به شما ظلم مي شود حتما ترک شود. ص 173: ميانه بد، از وقت
اين کار گذشته است فعلا صبر کنيد وقت بهتري پيش مي آيد. ص 175: بد، به
نتيجه دلخواهتان نمي رسيد وقت شما تلف مي شود. ص 177: بسيار خوب، خداوند به
شما کمک خواهد کرد منافع مادي و معنوي فراواني ديده مي شود بشرطي که تقواي
الهي را رعايت کنيد اين کار شرايطي دارد که حتما براي نتيجه گيري بايد به
آنها عمل شود. ص 179: خوب، خداوند به شما کمک خواد کرد اگرچه عده اي مخالفت
مي کنند لکن اهميتي ندهيد مواظب باشيد که مرتکب حرام نشويد شخصي يا اشخاصي
قصد دارند که شما را به گناه بکشند مراقب باشيد که به وسوسه آنها عمل
نکنيد. ص 181: بد، اگرچه ظاهري فريبنده دارند لکن در باطن شما را از راه
خير و صلاحتان باز مي دارند اجتناب و دوري کنيد حتما ترک شود. ص 183: بد،
به قصد خود نمايي انجام مي شود فعلا صبر کنيد اگرچه اين کار جلوه خوبي دارد
لکن در باطن خوب نيست، حتما ترک شود. ص 185: خوب، بعضي از کدروتها از ميان
مي رود خداوند به شما کمک خواهد کرد اگرچه اين کار برعده اي گران تمام مي
شود و خطرهايي هم ديده مي شود ولي خداوند به شما کمک خواهد کرد اقدام کنيد.
ص 187: بسيار بسيار بد، سبب اختلاف و نزاع و درگيري و خسران و عذاب شديد
الهي خواهيد شد آبروي شما لطمه مي بيند حتما ترک شود. ص 189: خوب، خداوند
به شما کمک خواهد کرد جبران خسارتها و کج روي هاي گذشته خواهد شد اقدام
کنيد. ص 191: بسيار بسيار خوب، خداوند به شما کمک خواهد کرد به شرطي که
مواردي گناه و يا حرام که در اين کار برايتان پيش آمد گناه نکنيد و مرتکب
حرام نشويد رعايت تقواي الهي بشود. ص 193: بد، نه تنها به نتيجه اي نمي
رسيد بلکه به گرفتاري و سختي هاي فراواني دچار مي شويد حتما ترک شود. ص
195: بد، دچار فتنه و آشوب و اختلاف و نزاع مي شويد فعلا موقعيت اين کار
نيست ترک شود. ص 197: بد، شما رامورد مسخره گي قرارمي دهند همچنين رضايت
خدا دراين کار نيست بطورناخواسته و ناآگاهانه مرتکب حرام مي شويد حتما ترک
شود. ص 199: بد، آينده اين کار پشيماني است آنچه به زبان رانده مي شود در
دل نيست اقدام نکنيد حتما ترک شود. ص 201: ميانه، صبر کنيد در موقعيت بعدي
بدون استخاره انجام دهيد در موقعيت بعدي بسيار خوب و نتيجه بخش است
انشاءالله. ص 203: بسيار خوب، اقدام کنيد به نتيجه دلخواه خواهيد رسيد،
مواظب باشيد به گفته هاي خود عمل کنيد در غير اين صورت شما را اذيت خواهند
کرد. ص 205: خوب، به شرطي که به شرايط مورد نظر حتما عمل کنيد، مراقب باشيد
گناه مرتکب نشويد که آبروي شما مي رود. ص 207: خوب، در اين کار حتما بايد
قاطعيت بخرج بدهيد سعي کنيد محکم و با دلگرمي انجام دهيد ولي اگر با حالت
درماندگي انجام دهيد فايده اي ندارد، ترس به خود راه ندهيد. ص 209: بسيار
بد، صبر کنيد پيشنهاد خوبي به شما خواهد شد در موقعيت ديگري اين کار را
انجام دهيد، فعلا خوب نيست اذيت مي شويد. ص 211: بد، مکري در کار است فريب
مي خوريد و گمراه مي شويد، پشيماني و اختلاف در پي دارد. ص 213: بد، روي
دست مي خوريد پشيماني و سختي هاي بدون فايده دارد حتما ترک کنيد دروغي در
کار است به شما افترا و تهمت خواهند زد. ص 215: بد، پشيماني در پيش دارد
حتما ترک کنيد صبر کنيد و به حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام متوسل
شويد. ص 217: خوب، به شرطي که بيشتر مشورت کنيد و اطلاع بيشتري در مورد اين
کار پيدا کنيد به خداي متعال توکل کنيد. ص 219: بسيار خوب، دعاي پدر يا
مادر و يا شما و همسرتان مقبول حضرت حق واقع شده نترسيد و به خدا توکل کنيد
و انجام دهيد. ص 221: خوب، به خدا توکل کنيد و عزت و آبرو را فقط به دست
خدا بدانيد عزت شما زياد مي شود مواظب باشيد مرتکب گناه نشويد. ص 223: بد،
به نتيجه نمي رسيد مورد افتراء و کذب و دروغگويي قرار مي گيرد با افرادي که
نه دنيا دارند و نه آخرت برخورد مي کنيد. ص 225: بد، هرچه زحمت به خود
بدهيد بيشتر اذيت مي شويد به شما ظلم مي شود فايده اي ندارد. ص 227: بد،
حتما ترک شود اين کار در شأن شما نيست خسارت مالي و آبرويي دارد پشيمان مي
شويد. ص 229: بسيار بد، غير از خسارت آبرويي چيزي در بر ندارد عهد و پيماني
بسته مي شود که نقض مي شود و عهد شکني مي شود ترک شود. ص 231: بسيار بسيار
بد، مورد انحراف مادي و معنوي شديدي واقع مي شويد مورد ارتکاب حرام واقع
شده و به آبروي شما لطمه زيادي خواهد خوردف حتما حتما ترک شود پشيماني
شديدي دارد. ص 233: بسيار بد، به بد جايگاهي کشيده مي شويد مورد لعنت خدا و
مردم قرار مي گيريد ترک کنيد به نتيجه مطلوب نمي رسيد. ص 235: بد، به نزاع
و اختلاف کشيده مي شويد از ما قبل خود عبرت و سرمشق بگيريد مواظب باشيد که
در حديث است که :« مؤمن از يک سوراخ دوبار گزيده نمي شود». ص 237: بد، در
نتيجه با افرادي که شعور کافي ندارند برخورد کرده که به شما لطمه آبرويي
وارد آورده و از شما اخاذي مي کنند. ص 239: بسيار خوب، مورد تحير و حسرت
عده اي قرار مي گيريد، اگرچه دير نتيجه مي دهد لکن ارزش عمل کردن دارد،
سختيهايي دارد که حتما تحمل کنيد که آينده خوبي دارد. ص 241: خوب، مقداري
براي نتيجه گيري طول مي کشد در صورت عمل کردن مشهور شده و از نظر مالي و
آبرويي ترقي خواهيد کرد، صدقه بدهيد. ص 243: بسيار خوب، خداوند به شما کمک
کرده و شما را از خطرات احتمالي حفظ خواهد کرد اگرچه مي ترسيد يا احتمال
خطر مي دهيد نترسيد و نگران نباشيد. ص 245: خوب، لکن مشکلاتي دارد و دير
نتيجه مي دهد احتمال تهمت نيز مي رود لکن دفع تهمت خواهد شد آينده خوبي
دارد. ص 247: خوب، مايه چشم روشني شما خواهد شد لکن اطرافيان شما تحمل و
درک اين مطلب را کمتر دارند از اضطراب در مي آييد اقدام کنيد البته شما
مقداري در چشم و نظر هستيد که حرز حضرت زهرا سلام الله عليها را در مفاتيح
الجنان پيدا کنيد و آن را بنويسيد و همراه خود کنيد. ص 249: بسياربسيارخوب،
خدا به شما کمک مي کند، سعي کنيد اسرارخود را بازگو نکنيد چرا که بعضي
ازاطرافيان شما تحمل بعضي ازمسائل شما را ندارند. ص 251: بد، به نتيجه اي
که در نظر داريد نخواهيد رسيد در آخرين لحظات نا اميد خواهيد شد واز راه
راست گمراه مي شويد. ص 253: بسيار خوب، آينده خوبي دارد.آبرو عزت و عاقبت
به خيري دارد. ص 255: بسيار خوب، اگرچه مخالفت هايي مي شود اما اهميت ندهيد
خدا به شما کمک خواهد کرد. ص 257: بسيار خوب، به خدا توکل کنيد ترس به خود
راه ندهيد و از رحمت خدا مأيوس نباشيد، اگرچه مشکلاتي دارد به قدر توکل
شما بر خداوند به شما کمک مي شود اقدام کنيد و روي کسي حساب نکنيد. ص 259:
خوب، زود انجام دهيد، فرصت اين کار کم است هرچه زودتر اقدام کنيد ثمرات
معنوي دارد. ص 261: بسيار بد، دچار افرادي بي خرد و کم ايمان خواهيد شد،
خطر آبرويي و جاني در پي دارد، حتما ترک کنيد. ص 263: خوب، آبروي شما زياد
مي شود، اگرچه بر عده اي سخت است و در پي خرابي کار هستند لکن خداوند به
شما کمک مي کند سعي کنيد اسرارتان را براي کسي بازگو نکنيد. ص 265: خوب،
سعي شود جزئيات کار را از بعضي افرادي که مي دانيد مخفي کنيد وگرنه شيطنت
خواهند کرد و به شما ضربه مي زنند به خدا توکل کنيد و اقدام نماييد به حضرت
امام جواد الائمه عليه السلام توسل پيدا کنيد. ص 267: بسيار بد، با افرادي
بي ايمان که مذهب را آلت دست براي رسيدن به اهداف خود کرده اند روبرو مي
شويد، صبر کنيد و براي پيشرفت در کارهايتان ذکر سبحان الله بيشتر بگوييد. ص
269: خوب، احتمالا در اين کار سفر پربرکت پيش مي آيد، براي پيشرفت در
کارهايتان احتياج به دعاي پدر و مادرتان داريد، اگر زنده هستند، آنها را
احترام بيشتر بگذاريد و از آنها درخواست دعا کنيد و اگر از دنيا رفته اند
براي آنها استغفارو دعا و خيرات انجام دهيد تا شما را دعا کنند. ص 271:
خوب، لکن به تمام نتيجه اي که مي خواهيد نمي رسيد، از باب اتمام حجت برطرف
مقابل خوب است مراقب باشيد مرتکب حرام نشويد. ص 273: بد، عواقب بدي در پيش
دارد، مورد افتراء تهمت و بدبيني واقع مي شويد، اين کار اصلا درمورد شما
خوب نيست حتما آن را ترک کنيد در ضمن جواب رد مي شنويد و به نتيجه نمي
رسيد. ص 275: بد، اگرچه خيال مي کنيد مي توانيد اين کار را انجام دهيد لکن
از عهده شما بر نمي آيد صبر کنيد خدا به شما کمک خواهد کرد به شرطي که روي
کسي حساب نکنيد و به خدا توکل داشته باشيد. ص 277: بسيار بد، مورد عذاب
الهي و خسران مالي شديد و آبرويي واقع مي شويد به شما تهمت و افتراء خواهند
بست، حتما ترک کنيد صبر کنيد در آينده فکر خوبي به ذهن شما خواهد رسيد. ص
279: خوب، با زبان خوش مطرح کنيد انشاءالله ثمربخش است کساني که با شما
دراين کار مخالفت مي کنند به زودي پي به اشتباهشان خواهند برد در صورتي که
مورد تهمت و بهتان واقع شديد نترسيد و ناراحت نباشيد خدا به شما کمک خواهد
کرد و به صورتي خوب جبران مي شود انشاءالله به خدا توکل کنيد. ص 281: بسيار
خوب، جبران عقب ماندگي هاي گذشته مي شود آب ريخته شده جمع خواهد شد
ناراحتي هاي گذشته جبران شده و از بين مي رود مواظب باشيد در حين اين کار
مخصوصا مرتکب گناه نشويد با توکل به خدا اقدام کنيد صدقه اي در خور شأن اين
کار بدهيد. ص 283: بسيار بد، بطور ناخواسته دچار مشکلات زيادي مي شويد که
هرچه تلاش کنيد بيشتر فرو مي رويد حتما ترک شود. ص 285: خوب، بايد به رويي
باز و زباني خوش عمل کنيد و درمورد جزئيات کار با حساب و کتاب و روي قاعده
عمل کنيد وگرنه ضرر آبرويي و مالي خواهيد ديد در عين حال به خدا توکل کنيد و
روي کسي حساب نکنيد مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد. ص 287: بسيار بسيار بد،
حتما ترک کنيد هرچه زحمت به خود بدهيد فايده اي جز ضرر ندارد حرف شما را
باور نخواهند کرد در نتيجه اين کار با افرادي دورو و دروغگو و ضعيف ايمان
برخورد مي کنيد که شما را به لجنزار مي کشند حتما ترک کنيد وقتي پشيمان مي
شويد که دير شده است. ص 289: بسيار بد، با افرادي بي وفا برخورد مي کنيد
هرچه زحمت بکشيد جز کفران نعمت چيزي نخواهند داشت شما در بدترين شرايط تنها
مي گذارند شما را وسيله اي براي رسيدن به پيشرفتهاي خود قرار مي دهند صبر
کنيد در آينده پيشنهاد خوبي به شما خواهد شد. ص 291: بسيار خوب، مورد تحير و
حسرت عده اي قرار مي گيريد صدقه دهيد که چشم نخوريد فکر خوبي به ذهن شما
رسيده است در صورتي که به تمام شرايط آن عمل کنيد نتيجه خوبي خواهيد ديد
مورد لطف و رحمت خداوندي قرار گرفته ايد حتما اقدام کنيد. ص 293: بسيار
خوب، فکر بسيار خوبي به ذهن شما رسيده است سبب راحتي و آسايش شما خواهد بود
عزت و آبروي شما زياد مي شود اقدام کنيد. ص 295: خوب، خداوند به شما کمک
مي کند و اسباب اين کار پشت سرهم برايتان فراهم مي گردد باعث گره گشايي از
مشکلات شما مي شود انشاءالله، ترس به خود راه ندهيد و اقدام کنيد به خدا
توکل کنيد مراقب باشيد مرتکب حرام نشويد. ص 297: بد، دچار افرادي غافل از
خداوند و لا ابالي خواهيد شد خطر جاني و آبرويي دارد صبر کنيد و از رحمت
خدا نااميد نباشيد حتما ترک شود. ص 299: خوب، فقط بايد مواظب باشيد مرتکب
حرام نشويد و شما را فريب ندهند اين کار حتما بايد با توسل به حضرت امام
حسين عليه السلام انجام شود تا به نتيجه برسد. ص 301: بسيار خوب، خيلي زود
اقدام کنيد در صورتي که قصد مسافرت داريد سفري خوب و پر برکت خواهد بود
حتما مواظب باشيد حرام مرتکب نشويد ثمرات مادي و خصوصا سکونت روحي خوبي
همراه دارد. ص 303: بسيار خوب، خداوند اسباب اين کار را براي شما فراهم مي
کند اگرچه باور نمي کنيد ولي به نتيجه دلخواه مي رسيد انشاءالله. نترسيد و
اقدام کنيد به خدا توکل کنيد مراقب باشيد مرتکب حرام نشويد. ص 305: بسيار
بسيار عالي، مايه راحتي و آسايش شما مي شود با آنکه باور نداريد ولي خداوند
خير و صلاح شما را در اين کار قرار داده است با کسي اسرار خود را مطرح
نکنيد خصوصا درمورد اين کار مراقب باشيد مرتکب حرام نشويد به خدا توکل کنيد
و حتما اقدام نماييد. ص 307: بسيار خوب، مايه چشم روشني شما مي شود اگرچه
مشکلاتي دارد و احتمالا تهمتها و حرف و نقلهايي بوجود مي آيد لکن به کمک
خداوند رفع شده و عزت شما چند برابر مي شود به پدر و مادرتان براي پيشرفت
در کارهايتان خصوصا در اين کار بيشتر اهميت دهيد و آنها را دعا کرده و راضي
نگه داريد اگرهم از دنيا رفته اند براي آنها صدقه و کار خير انجام دهيد. ص
309: بسيار بسيار عالي، شخصي از نزديکان به شما کمک خواهد کرد محبوب
القلوب خواهيد شد به موارد زير بيشتر اهميت دهيد: نماز، وعده، راستگوئي،
گناهان چشم و گوش؛ تا در کارهايتان پيشرفت نماييد. ص 311: بسيار بد، به
گفته هاي مطرح شده عمل نمي شود، اين کار درست خلاف نتيجه اي که در نظر
داريد نتيجه مي دهد مايه نگراني و سلب آرامش شما مي شود حتما ترک کنيد. ص
313: بسيار خوب، خداوند شما را براي انجام اين کار برگزيده است سبب آسايش
روحي شما خواهد شد حاجت عده اي نيز برآورده مي شود و به شما دعا مي کنند
مواظب باشيد خلف وعده اي نکنيد و يا آنکه مرتکب حرام نشويد و اجر خود را از
بين نبريد. ص 315: خوب، سعي کنيد سنجيده عمل کنيد تا مي توانيد کارهايتان
را مخفي نگه داريد اسرارتان را بازگو نکنيد به نصيحتهايي که مي شود عمل
کنيد. ص 317: خوب، ترس به خود راه ندهيد عده اي نيز درصدد ضربه زدن برمي
آيند لکن با توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار عليهم السلام دفع خواهد شد
آينده روشني دارد عزت و آبرو و اعتبار شما زياد مي شود مراقب باشيد مرتکب
حرام نشويد به خدا توکل کنيد و اقدام کنيد. ص 319: خوب، و اگر انجام ندهيد
ضربه سختي مي خوريد حتما و هرچه زودتر اقدام کنيد که خير و مصلحت شما در
انجام اين کار است مواظب باشيد حرام مرتکب نشويد وقت اين کار تنگ است آينده
خوب و روشني دارد از اضطراب و نگراني خلاص مي شويد انشاءالله. ص 321: بد،
خطراتي را که احتمال مي دهيد گريبانگير شما مي شود و دچار مشکلات عجيبي
خواهيد شد، پشيماني دارد و مرتکب حرام خواهيد شد اقدام نکنيد. ص 323: بد،
سختي و مشکلات زيادي دارد پشيمان مي شويد به شما ظلم شده و مي شود و در
نتيجه اگر تعهدي بدهيد به آن عمل نمي شود، حتما ترک شود. ص 325: بد، اگرچه
ترديد داريد و اين کار وسوسه انگيز است لکن شما را به مسخره گي مي گيرند و
ملعبه و بازيچه قرار خواهيد گرفت به آنچه مي گويند هرگز عمل نمي کنند، حتما
ترک کنيد خسارت اعتباري و آبرويي دارد، عجله نکنيد و فعلا صبر کنيد. ص
327: خوب، در اين کار بت شکني ديده مي شود عزت و آبروي شما زياد شده و عده
اي که کارهاي خوبي انجام نمي دهند به واسطه اين کار رسوا مي شوند اگرچه
تهمت و افتراء دارد لکن دفع مي شود. ص 329: بسيارخوب، اگرچه عده اي شيطنت
مي کنند لکن خداوند شما را حفظ خواهد کرد سعي کنيد با مشکلاتي که پيش مي
آيد سنجيده و با مشورت برخورد کنيد صبر را نيز پيشه کار خود سازيد تا نتيجه
ببينيد. ص 331: بسيارخوب، از مشکلات و سختيها نجات پيدا مي کنيد آرامش
عجيبي به شما دست مي دهد سعي کنيد قدر بدانيد و اين کار را بيهوده از دست
ندهيد. ص 333: خوب، وقت اين کار تنگ است زود انجام دهيد در آينده شما تأثير
مثبت دارد به خدا توکل کنيد مراقب باشيد مرتکب حرام نشويد و اقدام کنيد. ص
335: بسيارخوب، بايد با زباني خوش و رويي باز پيش برويد تا به نتيجه برسيد
زود اقدام کنيد که اگر دير شود از اثر مي افتد و نتيجه اي ندارد، آخرين
فرصت است براي اين کار کسي به شما کمک خواهد کرد. ص 337: خوب، اگرچه
مشکلاتي دارد لکن به انجام دادنش مي ارزد، خدا به شما کمک مي کند سعي کنيد
در حين کار مرتکب حرام نشويد اگر شما را تکذيب کردند اهميت ندهيد احتمالا
در اين کار سفرهايي هم پيش مي آيد که بايد براي آنها نيز جداگانه استخاره
کنيد. ص 339: بسيارخوب، خيلي سريع اقدام کنيد اگر دير شود از اثر مي افتد،
موقعيت استثنايي است خدا به شما کمک مي کند اگرچه مخالفتهايي مي شود لکن
اهميت ندهيد رزق خوبي در اين کار است عزت و آبروي شما زياد مي شود به خدا
توکل کنيد و اقدام کنيد. ص 341: بسياربد، هم شما و هم طرف مقابل شما قادر
به انجام اين کار نيستيد از راه راست منحرف مي شويد و مرتکب گناه و معصيت
مي شويد به خدا توکل کنيد و روي کسي حساب نکنيد. ص 343: ميانۀ خوب، مشکلات
زيادي دارد، حرف و نقل زيادي دارد به شما نسبت دروغگويي مي دهند و دير به
نتيجه مي رسيد، ولي بالاخره به نتيجه مي رسيد شکل انجام اين کار را مقداري
تغيير دهيد و دومرتبه استخاره بگيريد در صورت اقدام حتما نماز استخاره را
بخوانيد. ص 345: بد، شما را تکذيب مي کنند مشکلات زيادي براي شما بوجود مي
آورند فعلا صبر کنيد شخصي به شما کمک خواهد کرد. ص 347: بسيار بد، مواردي
از شما مخفي نگه داشته شده است نقشه اي براي شما کشيده شده با انسانهاي
شياد مواجه خواهيد شد که به شما رحم نمي کنند اگرچه در ظاهر زبان بازي
زيادي دارند و اظهار خدمت گذاري مي کنند لکن اينطور نيست حتما بپرهيزيد و
حتما ترک شود اقدام نکنيد که پشيماني دارد. ص 349: بد، نزاع و درگيري در پي
دارد حتما ترک کنيد و صبر کنيد از خير و برکت کار ديگري باز مي مانيد
انجام ندهيد. ص 351: بد، از وقت اين کار گذشته است فعلا اقدام نکنيد مورد
سوءظن و بدگماني واقع مي شويد بهتان دروغ و تهمت در کار است حتما ترک کنيد
شخصي به شما نصيحت مي کند حرفهاي منطقي او را گوش کنيد خير و صلاح شما را
مي خواهد. ص 353: ميانۀ خوب، براي به نتيجه رسيدن اين کار نياز به اذن و
اجازه و يا نظر متخصص در اين کار مي باشد، حتما مواظب باشيد حرام مرتکب
نشويد خطر مادي و معنوي دارد. ص 355: بسياربسيارخوب، حتما اقدام کنيد باعث
ازياد عمر و رزق و روزي و معلومات ديني و تدين شما خواهد شد با افرادي خدا
ترس و با تجربه در کار خود برخورد مي کنيد اعتماد کنيد و به خدا توکل کنيد و
مراقب باشيد مرتکب حرام نشويد اقدام کنيد. ص 357: ميانۀ خوب، از باب اتمام
حجت خوب است به نتيجه دلخواه شايد نرسيد ولي بهتر است اقدام کنيد که بهانه
اي که به دست ديگران نداده باشيد انجام اين کار در آينده شما سهم بسزايي
دارد انشاءالله به خدا توکل کنيد و اقدام کنيد. ص 359: خوب، حتماً مشورت
نماييد، ظاهراً احتياج به اذن و اجازه و نظر شخصي خِبره در اين کار مي
باشد، با توسل به اهل البيت عليهم السلام انشاءالله خوب است به خدا توکل
کنيد و اقدام کنيد. ص 361: بد، مورد خشم و غضب ديگران قرار گرفته و از نقطه
مرکزي دور افتاده و درمکاني تنگ قرار مي گيريد که عرصه بر شما تنگ شده و
اظهار پشيماني مي کنيد و تأسف بر گذشته خود مي خوريد. ص 363: خوب، آينده
خوب و درخشاني دارد البته مشکلاتي ديده مي شود که بايد سعي کنيد صبر و
مقاومت از خود نشان داده و خود را تسليم مشکلات ننماييد عده اي هم در پي
خرابي کار هستند لکن به کمک خداوند و توسل به اهل البيت عليهم السلام
خصوصاً حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام منکوب و مخذول مي شوند. ص 365:
بسيار خوب، به خدا توکل کنيد جبران بعضي موارد منفي گذشته خواهد شد استقبال
مي شود در امور معنوي شما تأثير گذار است. ص 367: بسيار خوب، آينده اي
روشن دارد به نتيجه دلخواه انشاءالله خواهيد رسيد اگر مخالفتهايي بشود
اهميت ندهيد خود را نيز در اين کار زياد به زحمت نيندازيد تقدير شماست
انشاءالله و به نتيجه خواهيد رسيد در صورتي که عده اي شما را مسخره کردند
پشيمان نشويد خداوند به شما کمک خواهد کرد. ص 369: بسيار بد، مکرو حيله در
کار است مواظب باشيد شما را در چاهي بدون ته مي اندازند روي دست مي خوريد
حتما ترک شود پشيماني دارد. ص 371: خوب، خداوند به شما کمک خواهد کرد با
زباني خوش مطرح کنيد مواظب باشيد حرام مرتکب نشويد که عقوبت سختي خواهيد
ديد نيت خود را در اين کار بهتر کنيد تا اثر مطلوب را بدست آوريد و به
نتيجه برسيد. ص 373: بد، تکذيب مي شويد نسبت دروغ به شما خواهند داد به
گفته هاي خود عمل نخواهند کرد حتماً ترک شود. ص 375: بد، به گناه و حرام مي
افتيد حتماً ترک شود آبروي شما مي رود مورد تکذيب قرار گرفته و با افرادي
که در شأن شما نيستند برخورد مي نماييد به نتيجه نمي رسيد حتماً ترک شود. ص
377: بسيار خوب و عالي، مايه راحتي و نجات از مشکلات خواهد بود مواظب
باشيد حرام مرتکب نشويد که در نتيجه کار اثر بدي خواهد گذاشت. ص 379: خوب،
اگرچه در ظاهر خطراتي دارد و مشکلاتي هم ديده مي شود لکن خداوند براي شما
در اين کار خيري قرار داده است اقدام کنيد عاقبت به خيري دارد انشاءالله. ص
381: بد، اختلاف و نزاع ديده مي شود با آنکه زحمات زيادي به خود مي دهيد
لکن به نتيجه نمي رسيد و به شما روي دست خواهند زد. ص 383: ميانه بد، مورد
مؤاخذه قرار خواهيد گرفت با افرادي که شعور کافي ندارند برخورد خواهيد کرد
بهتر است ترک شود. ص 385: بسيار خوب، آثار خوبي دارد از گرفتاري نجات پيدا
مي کنيد انشاءالله خداوند به شما کمک خواهد کرد اقدام کنيد و به خدا توکل
کنيد. ص 387: خوب، وقت اين کار شده است انشاءالله به اهداف خود مي رسيد
البته مشکلاتي ديده مي شود که خداوند در حل آنها به شما کمک خواهد کرد. ص
389: بسيار خوب، اگرچه مشکلاتي دارد لکن صبر کنيد و تحمل نماييد در
خانوادگي شما تأثير مثبت مي گذارد مورد تحير اطرافيان خود قرار مي گيريد به
خدا توکل کنيد و اقدام نماييد. ص 391: خوب، اگرچه باور نداريد لکن خداوند
خيري براي شما در اين کار قرار داده است اقدام کنيد و به خداوند توکل کنيد.
ص 393: بد، فريب مي خوريد به هدف نمي رسيد از کار خيري ديگر باز مي مانيد
ضرر آخرتي دارد پشيماني دارد حتماً ترک شود. ص 395: بد، چرا کاري را که مي
دانيد دچار مشکل مي شويد در آن ترديد مي کنيد؟! خطراتي را که احتمال مي
دهيد گريبان گير شما مي شود به هلاک و بدبختي دچار مي شويد پشيماني دارد
حتماً حتماً ترک شود. ص 397: خوب، خداوند به شما کمک خواهد کرد بيشتر مراقب
پدر و مادر خود باشيد آنها را حتماً احترام کنيد که خوشبختي شما در گرو
دعاهاي آنهاست به خدا توکل کنيد و اقدام نماييد. ص 399: ميانه، اگرچه
خطراتي دارد لکن خداوند به شما کمک کرده و شما را حفظ خواهد کرد درصورتي که
مراقب باشيد فريب نخوريد و درمورد جزئيات کار نيز استخاره بگيريد خوب است
درغير اين صورت بد است. ص 401: بد، اگرچه ظاهري فريبنده دارد لکن هرچه تلاش
کنيد به نتيجه دلخواه نمي رسيد بي فائده است هرگز اقدام نکنيد پشيماني
دارد. ص 403: بد، شما را در چاهي بدون ته مي اندازند بدون آنکه پيش بيني
کرده باشيد دچار مشکلات عجيبي خواهيد شد با افرادي که شعور کافي ندارند
برخورد مي کنيد حتماً ترک شود که پشيماني دارد در ضمن خطر جاني و آبرويي در
اين کار ديده مي شود. ص 405: بد، صبر کنيد خداوند به شما کمک خواهد کرد نا
اميد نشويد براي پيشرفت در کارهايتان نماز امام زمان عليه السلام را قبل
از ظهر جمعه ها همراه با غسل جمعه بخوانيد در نتيجه اين کار با افرادي که
شما را درک نمي کنند برخورد خواهيد کرد حتماً ترک شود پشيماني دارد. ص 407:
خوب، بايد سنجيده و با تحقيق و مشورت اقدام کنيد وگرنه ضربه مي خوريد و
وقت شما هدر مي رود مراقب باشيد حرام مرتکب نشويد با توکل به خدا و توسل به
حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام اقدام کنيد تا به نتيجه دلخواه برسيد. ص
409: بد، اگرچه باور نداريد لکن سختيها و مشکلات زيادي دارد که ازطاقت شما
خارج است صبرکنيد و به خدا توکل کنيد حتماً ترک شود پشيماني دارد. ص 411:
بسيار بسيار خوب، ثمرات مادي و معنوي دارد انشاءالله به نتيجه خواهيد رسيد
مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد اقدام نماييد و به خدا توکل کنيد سعي کنيد
جزئيات کارتان را براي کسي بازگو نکنيد صدقه اي بدهيد خداوند به شما کمک
خواهد کرد خدا خير شما را خواسته است انشاءالله از مشکلات روحي و جسمي
زيادي شما را نجات مي دهد. ص 413: بد، اگرچه ظاهر اين کار خوب نشان مي دهد و
شما نيز با نيت خوبي قصد اقدام به اين کار را داريد لکن عده اي مزاحمت
ايجاد کرده و با افرادي بهانه جو و کم ظرفيت برخورد مي کنيد که نادانسته
اظهار نظر مي کنند اقدام نکنيد که دچار مشکلات زيادي خواهيد شد حتماً ترک
شود. ص 415: بسيار خوب، مورد حسرت و تحير ديگران واقع مي شويد انشاءالله
نتيجه بخش است ثمرات مادي و معنوي زيادي دارد به خدا توکل کنيد و اقدام
نماييد اگرچه مشکلاتي دارد لکن اهميت ندهيد چون آنچه بدست مي آوريد به
مراتب بيشتر از زحماتي است که کشيده ايد اقدام نماييد. ص 417: بسيار بد،
دچار عذاب شديد الهي و خسران و زيان مالي شديد خواهيد شد آينده خطرناکي
دارد پشيماني دارد حتماً ترک شود بطور ناخودآگاه در مخمصه عجيبي مي افتيد و
مورد انتقام جويي قرار مي گيريد براي پيشرفت در کارهايتان از توبه کردن و
ذکر استغفار غافل نشويد و نماز توبه را حتماً بخوانيد. ص 419: بد، اين کار
رسوايي دارد مورد مؤاخذه و پرس و سؤال قرار مي گيريد به شما تهمت مي زنند
پشيماني دارد حتماً ترک شود صبر کنيد. ص 421: بسيار خوب، به تعهدات و آنچه
شما انتظار داريد عمل مي شود انشاءالله سعي کنيد به شرايطي که در نظر داريد
کاملاً عمل کنيد و تغييري در روش انجام دادن اين کار ندهيد و به همين صورت
عمل کنيد به نتيجه مي رسيد انشاءالله به خدا توکل کنيد و اقدام نماييد
مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد. ص 423: بد، خطرهايي را که احتمال مي دهيد
گريبانگير شما مي شود، بطور ناخواسته مرتکب حرام مي شويد و در باتلاقي
خطرناک مي افتيد، مورد نفرت بعضي از اطرافيان واقع مي شويد و به نتيجه هم
نمي رسيد حتماً ترک شود. ص 425: ميانه، اين کار تحت يک سري شرايط خاصي خوب
است بايد محدوده اين کار را با جزئيات آن کاملا مشخص کنيد و پا را از آن
محدوده فرا نگذاريد تا به نتيجه برسيد درغير اين صورت بسيار بد است و
پشيماني دارد. ص 427: بد، اين کار با اين صورت اصلاً در شأن شما نيست و جز
پشيماني سودي ندارد جواب رد مي شنويد و به نتيجه نمي رسيد خسارت مالي و
جاني و آبرويي دارد حتماً ترک شود. ص 429: بد، از اقدام ديگران عبرت بگيريد
خطرات احتمالي در اين کار حتمي است با آنکه زحمات زيادي مي کشيد ولي نتيجه
اي نخواهيد ديد ثمره اي جز پشيماني ندارد حتماً ترک شود. ص 431: ميانه
خوب، در صورتي که اين کار با اذن و اجازه و يا با مشورت اهل خبره و متخصص
انجام گيرد خوب است بايد تحقيق بيشتري کنيد کاملاً به گفته هاي مشاور خود
عمل کنيد تا به نتيجه برسيد فرصت اين کار بسيار کم است زود بايد اقدام کنيد
وگرنه بايد دومرتبه استخاره بگيريد. ص 433: ميانه، از وقت اين کار مقداري
گذشته است صبر کنيد و در موقعيت ديگر دوباره اقدام کنيد در صورت اقدام
حتماً صدقه بدهيد و مراقب باشيد حرام مرتکب نشويد که رسوا شده و آبروي شما
مي رود. ص 435: بد،مورد خدعه و نيرنگ قرار مي گيريد شما را فريب مي دهند به
نتيجه نمي رسيد با آنکه زحمات زيادي مي کشيد ولي فايده ندارد پشيماني دارد
حتماً ترک شود. ص 437: بد، آنطور که فکر مي کنيد خيالاتي بيش نيست سعي
کنيد بيشتر فکر کنيد مطالبي از شما مخفي مانده است تحقيق بيشتر و مشورت
کنيد تا مطلب بر شما روشن شود. ص 439: بد، با دست خود، خود را در هلاک
نيندازيد نتيجه اي جز پشيماني ندارد دچار مشکلات زيادي مي شويد که هرچه
تلاش کنيد فايده اي ندارد و بيشتر در مشکلات فرو مي رويد حتماً ترک شود
پشيماني دارد. ص 441: بد، شما را تکذيب مي کنند با آنکه زحمت زيادي مي کشيد
ولي بدون نتيجه است دچار مشکلات زيادي خواهيد شد که راه فرار نخواهيد داشت
حتماً ترک شود. ص 443: بد، به نتيجه نمي رسيد دچار دردسرهاي زيادي مي شويد
هرچه زحمت مي کشيد بيشتر پشيمان مي شويد سعي کنيد به خدا توکل کنيد واسرار
زندگي خود را براي کسي بازگو نکنيد تا در زندگي موفق شويد براي پيشرفت در
زندگي و کارهايتان به حضرت امام موسي بن جعفرعليه السلام توسل پيدا کنيد. ص
445: بد، با آنکه مقدماتي براي انجام اين کار از نظر فکري و … فراهم
کرده ايد ولي اقدام نکنيد که پشيماني دارد. ص 447: بد، مورد بازپرسي و سؤال
و جواب قرارمي گيريد آبروي شما مي رود درسخت ترين شرايط شما را تنها مي
گذارند حتماً ترک شود پشيماني دارد. ص 449: بسيار خوب، از گرفتاري و مشکلات
تا حدي نجات پيدا مي کنيد به آرامش و امنيت دست پيدا مي کنيد به شرطي که
قدر بدانيد و از فرصت استفاده کنيد وقت اين کار کم است اقدام کنيد و به خدا
توکل کنيد و مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد. ص 451: فعلاً بد است صبر کنيد و
در موقعيت و شرايط بعدي اقدام کنيد. ص 453: خوب، اگرچه مشکلاتي دارد ولي
به انجام دادن آن مي ارزد مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد به خدا توکل کنيد و
اقدام نماييد حتماً درصورت اقدام صدقه دهيد و تا حد ممکن اسرار اين کار را
مخفي کنيد. ص 455: بد، مورد سوء ظن و بدگماني واقع مي شويد صبر کنيد
خداوند به شما کمک خواهد کرد اقدام نکنيد حتماً ترک شود. ص 457: بد، مورد
مسخره گي و دشمن به شادي قرار مي گيريد به نزاع و درگيري کشيده مي شود به
نتيجه نمي رسيد پشيماني دارد حتماً ترک شود. ص 459: ميانه خوب، درصورتي که
به همين صورت که قصد داريد انجام دهيد و هيچگونه تغييري در روند اين کار
ندهيد خوب است و به نتيجه مي رسيد انشاءالله ولي درصورتي که تغييري دهيد
خوب نيست و دچار مشکل مي شويد مواظب باشيد مرتکب حرام نشويد. ص 461: بد،
اگرچه ظاهري فريبنده دارد ولي بعد از مدت کمي دچار دردسر مي شويد صبر کنيد و
براي انجام اين کار بيشتر تحقيق کنيد در خلاف اين کار هم فکري کنيد و
بيشتر مشورت نماييد. ص 463: ميانه، درصورتي که مواظب باشيد مرتکب حرام
نشويد و به تعهدات خود عمل کنيد و از موقعيت هايي که پيش مي آيد استفاده
کنيد خوب است البته مراقب باشيد احتمالاً در رابطه با اين کار باافرادي
گمراه برخورد مي کنيد بايد موا


توضیح استخاره با قرآن (طبق خط عثمان‏ طه / شماره ها نماینگر شماره صفحه قرآن میباشد)

– بسیار خوب است ان شأ الله
از خداوند متعال شکرگزارى نمایید و با توکل
به او این کار را انجام دهید و از خداوند بخواهید تا انجام این کار نیز
خوب و مورد رضایت او قرار گیرد. ان شأ الله این کار پر خیر و منفعت است،
اقدام نمایید.

3 – بد است
اقدام شما نتیجه‏اى ندارد. در ظاهر
موافق شما است ولى در باطن مخالف شما. قصد فریب شما را دارند، به خداوند
متعال توکل کنید تا فریب نخورید.

5 – بسیار خوب است ان شأ الله
خیر
و منفعت غیر منتظره‏اى به شما مى‏رسد ان شأ الله و کارها طبق خواسته شما
پیش مى‏رود. اگر قصد ازدواج دارید همسرى پاک و پاکیزه نصیب شما خواهد شد که
تا انتها زندگى خوبى خواهید داشت خیر و نیکى در صورتى است که پایبند
تعهدات خود باشید.

7 – میانه است ان شأ الله
دوباره مورد لطف
خداوند واقع شده‏اید، پس فقط به رضاى خدا توجه کنید و از چیزى نترسید. به
پیمانهاى خود نیز وفادار باشید. بیشتر مشورت نمایید تا رأیتان قوى‏تر شود.

9 – بد است
لطف و نیکى شما را بد پاسخ مى‏دهند، راه عادى خود را ادامه بده، ولى از انصاف و مروت دورى نکن.

11 –  بد است
براى
شما بهانه تراشى مى‏کنند، و مایل به انجام کار نیستند. در آینده حقیقت
روشن خواهد شد. پس فریب ایشان را نخورید. و بیشتر فکر کنید.

13 – بد است
اگر
برعکس نیت خود عمل کنید خوب است. به پیمان خود پایبند نیستند، هرکدام را
که بخواهند عمل مى‏کنند و هرکدام را که نخواهند زیر پا مى‏گذارند. در آینده
رسوا مى‏شوند. چون آنها در کار زشت خود همدیگر را یارى مى‏کنند شما نیز در
ترک این مطلب از خدا یارى بجوئید.

15 – بد است
آنها ادعایى
مى‏کنند که آن را قبول ندارند. و نسبت به دنیا حریص‏اند. بعداً نشانه‏هایى
براى شما آشکار مى‏شود. پس از خدا غافل نشوید تا او مطالب را براى شما روشن
سازد.

17 – بد است
اگر شما از خیر این کار بگذرید، خداوند مثل
این یا بهتر از این را نصیب شما مى‏کند. بدانید جز خدا، ولىّ و یاورى براى
شما نیست، و او مصلحت شما را بهتر مى‏داند، پس به او توکل کنید و صبر
نمایید.

19 – بسیار بد است
هر کارى کنى، مورد رضایت واقع
نمى‏شود. و اگر )بعد از آنکه دانستى( از هوى و هوس آنها پیروى کنى خداوند
تو را کمک نخواهد کرد و تمام زحماتت هدر مى‏رود.

21- بد است

به
حرف آنها توجه نکنید، راه درست را پیدا کنید و از آن پیروى کنید. و خداوند
شرّ آنها را از شما دفع مى‏کند. آنچه آنها مى‏کنند براى خودشان است و آنچه
شما مى‏کنید براى خودتان و هرکس مسؤول اعمال خود مى‏باشد.

23 – بد است
طرف
شما آگاهانه حق را کتمان مى‏کند پس شما هرگز مردد نشوید. در نیکى و اعمال
خیر از هم سبقت بگیرید و خداوند از آنچه انجام مى‏دهید، غافل نیست.

25 – خوب است ان شأ الله
این
کار دوباره تکرار نمى‏شود. درباره‏اش خوب فکر کنید و از خدا یارى بخواهید.
و پس از آن از نتیجه حلال و نیکوى آن استفاده کنید. و در طول انجام کار
مواظب باشید دچار دام و گام شیطان زمینى و آسمانى نشوید.

27 – میانه است
فقط
این کار کافى نیست باید کارهاى دیگرى نیز انجام دهید. آنچه براى خود دوست
دارى براى دیگران نیز دوست بدار. در برابر سختیها و مشکلات استقامت کن تا
نتیجه‏اى نیکو و خوب بدست آورى.

29 – خوب است ان شأ الله
این کار
شما در بعضى موارد صحیح است. قبلاً به خود خیانت مى‏کردید. اکنون طلب
آمرزش کنید و راه درست را از خداوند طلب کنید و مواظب باشید به مال مردم.

31 – میانه خوب است ان شأ الله
در
این کار از جدال و گناه بپرهیز. جوانب امر را خوب بررسى کن، و با احتیاط
اقدام بر این کار بنما. تغییر موقعیت هم در این کار با فایده خواهد بود. از
خداوند طلب خیر کن.

33 – بسیار بد است
در این کار کفران نعمت
خواهد شد. درست است که شما در این کار زینفع هستید ولى با افراد بى ایمان و
ناسپاس برخورد مى‏کنید حتماً صبر کنید. خداوند در آینده روزى بهترى عنایت
خواهد نمود.

35 – میانه خوب است ان شأ الله

تنها بهره بردن
خوب نیست، دیگران را نیز بهره‏مند کنید که اگر نکنید خداوند شما را به زحمت
مى‏تواند بیاندازد. جوانب امر را نیز بیشتر بررسى کنید. اگر مورد شما
ازدواج است، از خداوند بخواهید مورد با ایمان‏ترى نصیب تان نماید.

37 – میانه است ان شأ الله
اگر
نمى‏توانید صبر کنید به طرز پسندیده‏اى موضوع را فیصله دهید. از دیگران
مشورت و پند بخواهید. و بدانید خداوند به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است.

39 – خوب است ان شأ الله
در انجام کار کوشا باشید. اگر خطرى متوجه شما شد تغییر موقعیت دهید. چیزهایى که نمى‏دانید بپرسید. هدیه

نیز فراموش نشود.

41 – بد است

مورد آزمایش واقع مى‏شوید. صبر کنید و از خداوند بخواهید شکیبایى و استقامت به شما عنایت فرماید و

قدمهایتان را ثابت بدارد. خداوند بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع مى‏کند.

43 – خوب است ان شأ الله

اگر رضاى خدا را در نظر نگیرید بد است.

با انسانهاى متکبر روبرو خواهید شد. اگر به خدا توکل کنید نشانهاى روشنى براى شما مى‏آورد، که در کار

مصمم‏تر شوید.

45 – خوب است ان شأ الله

براى تثبیت موقعیت خود، انفاق کنید، تا برکت و روزى براى شما سرازیر شود.

از بهترین اموال انفاق کن و مواظب باش ریا و هتک حرمت نشود.

47 – بسیار بد است

کارى که به ظاهر درست مى‏دانید، کار اشتباهى است. زیاده خواه مباش و زیاده خواهى را نپذیر. به طرف

مقابل مهلت بده. و راه درست و رضاى خدا را طلب کن و چیزى غمگین و ترسان مباش.

49 – خوب است ان شأ الله

براى کار خود گواه و شاهد بگیرید. هرکس را به اندازه تواناییش، از او کار بخواهید. از خداوند تحمّل طلب

کنید. و همیشه رحم کنید تا خداوند نیز بر شما رحم نماید.

51 – بسیار بد است

دنیا شما را از حق غافل نکند. از اتفاقات عبرت بگیرید. مورد آزمایش واقع مى‏شوید از خداوند یارى بخواهید

و بدانید آنچه ماندنى است نزد خداوند متعال است.

53 – بد است

به راه درستى آنها را دعوت مى‏کنى ولى آنها قبول نمى‏کنند. مورد تهمت و سأ ظن واقع مى‏شوید. از خداوند

بخواهید شما را توانایى و عزّت دهد. مطلب در آینده براى شما روشن مى‏شود.

55 – بسیار خوب است ان شأ الله

فرزند پاکیزه‏اى به شما عطا مى‏شود.

از جایى که توقع ندارید خیر و برکتى به شما مى‏رسد چند وقت از دنیا حذر کن و مشغول عبادت خاص

خداوند باش تا نشانى از خیر و برکت براى تو روشن شود.

57 – خوب است ان شأ الله

عده‏اى براى شما توطئه مى‏نمایند به خدا توکل کنید و از او راهنمایى بخواهید.

در آنچه اختلاف دارید از داورى الهى کمک بخواهید. در آینده دروغ دروغگویان روشن خواهد شد.

59 – بد است

کسانى حق را با باطل مشتبه مى‏سازند و حقیقت را پنهان مى‏کنند.

براى شما توطئه مى‏نمایند صبر کنید، مورد مناسب‏ترى براى شما پیش مى‏آید. به پیمانهاى خود پایبند باشید.

61 – خوب است ان شأ الله

صدقه دهید و مواظب باشید مرتکب گناه نشوید و از راه مستقیم خارج نگردید.

به اشتباه کار مهلت ندهید مگر اینکه کار خود را اصلاح نماید.

63 – خوب است ان شأ الله

به خداوند توکل کنید تا براى شما نعمت و الفت و هدایت فراهم شود.

دیگران را نیز امر به معروف و نهى از منکر نمایید. ان شأ الله در این کار به نتیجه خواهید رسید.

65 – بسیار بد است

اسرار و راز خود را فاش نکنید. آنها شما را دوست ندارند و مى‏خواهند در رنج و زحمت باشید. اگر از حقیقت

پیروى نکنید مال و فرزند به درد شما نمى‏خورد.

67 – بسیار خوب است ان شأ الله

در این کار عجله نمایید. صدقه دهید و خشم خود را در اختیار بگیرید و مراقب باشید مرتکب عمل زشتى

نشوید.

سست و غمگین نگردید و بر خداوند توکل کنید.

69 – بد است

حرف انسانهاى ناصالح را گوش نکنید که اگر گوش کنید و انجام دهید زیان و ضرر خواهید نمود. نزاع نکنید.

شاید مورد آزمایش نیز واقع شوید.

به خداوند توکل کنید و صدقه نیز بپردازید.

71 – میانه خوب است ان شأ الله

نترس اگر زیانى متوجه تو باشد در پناه خدا و با توکل به او آسان مى‏گذرد. براى طرف مقابل خیر و رحمت

بخواه و آمرزش طلب کن.

در کارها مشورت کن و وقتى تصمیم گرفتى با توکل بر خداوند، قاطع عمل نما.

73 – بسیار خوب است ان شأ الله

از شایعات بى اساس نترسید. و از رضاى خداوند پیروى کنید.

گذر زمان به نفع شماست. همیشه راه وسط را انتخاب کنید.

انفاق و بخشش زیاد نمایید، که خیلى به نفع شماست.

75 – بد است

به پیمان خود پایبند نیستند و آن را منکر مى‏شوند. آینده خوبى ندارد و سختى و مشکلات فراوانى دارد.

77 – بسیار خوب است ان شأ الله

با نام خدا شروع کنید مراقب خویشان و اقوام باشید و مال خود را مخلوط به حرام نکنید.

عدالت در کارها پیشه کنید و بدانید که خداوند مراقب شماست.

79 – میانه خوب است ان شأ الله

اوّل دین خود را بپردازید و موظب باشید که تمام امور خود را به نوشته درآورید.

از راه انصاف و عدل خارج نشوید. بر حقوق خود و دیگران واقف شوید.

81 – بد است

این کار را ترک کنید که پشیمانى دارد ولى اگر خواستید انتخابى دیگر داشته باشید، حق و حقوق ما قبل را تمام

و کمال بپردازید. و از تهمت و گناه آشکار بپرهیزید.

83 – خوب است ان شأ الله

خدا شما را مى‏بخشد به شرطى که پیرو شهوات نباشید. مواظب مال مردم باشید و بر خود نیز ظلم نکنید.

تفاوتهاى طبیعى میان شما و دیگران است پس خود را با آرزوهاى نشدنى به زحمت نیندازید.

85 – بسیار بد است

بعضى افراد ریاکارند و شیطان همدم آنها است. و اینها براى انسانهاى خوب بدهمنشین هستند.

حتماً صدقه دهید و هوشیار باشید.

87 – بسیار بد است

هرکس را خداوند از رحمتش دور سازد یاورى بر او نیست.

هیچ خیر و منفعتى در این کار نیست. پاى حسد در میان است. امانتدار باشید و به خدا توکل کنید و صبر نمایید.

89 – خوب است ان شأ الله

از موقعیت خود خارج شوید. اندرزهایى که به شما داده مى‏شود، انجام دهید.

آمادگى خود را حفظ کنید. در میان شما کسانى هستند که قصد دارند اراده شما را سست کنند با توکل به

خداوند انجام دهید هرچند به ظاهر زیان ببینید.

91 – بد است

با انسانهاى منافق روبرو هستید که در ظاهر چیزى مى‏گویند و در پشت سر چیزى دیگر.

اعتنا به آنها نکن و به خداوند توکل کن تا فرجى دیگر حاصل شود.

93 – بد است

حتماً ترک کنید زیرا که تاوان زیادى براى این کار باید بپردازید.

بیشتر تحقیق کنید و راه درستى را بیابید. و با توکل بر خدا در آن راه گام زنید.

95 – میانه است

در هر حال که هستى هوشیار باش و از امر خود غافل مشو.

اگر از امرى ناراحتى، مى‏توانى تغییر موقعیت دهى. ولى با توجه به طرف مقابل با اراده باش.

97 – خوب است ان شأ الله

درگوشى و یواشکى کارى نکن مگر در امور خیر و نیک، یا اصلاح در میان مردم.

وقتى حرف حق به تو زده مى‏شود گوش کن و از راهى که خوبان مى‏روند برو. فریب شیطان را نخور به آرزوها

سرگرم نباش.

99 – میانه است.

اگر با هم صلح و سازش کنید بهتر است. و اگر گذشت نمایید، خیلى بهتر است. عدالت را در تمام امور رعایت

نمایید و بدانید خداوند تنها داراى فضل و کَرَم است.

101 – بسیار بد است

با انسانهاى دو رو روبرو مى‏شوید. قصد فریب شما را دارند.

سعى کنید افراد درستکار و با ایمان را ولىّ و تکیه گاه خود قرار دهید. از خدا کمک بخواهید.

103 – بسیار بد است

پیمان شکنى مى‏کنند و بر شما تهمت زده مى‏شود. بیشتر تحقیق کنید تا مطالب بر شما روشن شود.

صدقه نیز کنار بگذارید.

105 – بد است

در این کار زیاده روى مى‏شود.

به خدا توکل کنید در آینده مورد بهترى براى شما آورده مى‏شود.

همیشه حق بگویید و طرف‏دار حق باشید.

107 – خوب است ان شأ الله

کار خود را با ذکر نام خدا و توکل بر او شروع کنید. ترس به دل خود راه ندهید. اگر احیاناً به مطلوب نرسیدید،

متمایل به گناه نشوید صبر کنید خداوند به لطف و رحمت خود جبران مى‏کند.

109 – بسیار بد است

چشم شما به جاى اینکه به سوى خدا باشد، به جاى دیگرى است.

حتماً ترک کنید و توکل بر خدا نمایید. در این مورد دچار پیمان شکنى مى‏شوید. پس صبر کنید تا آینده‏اى بهتر.

111 – بد است

صبر کنید مطالب بر شما روشن مى‏شود. از کسى یا کسانى که مورد اطمینان هستند و در این امر آگاه هستند

مشورت بخواهید بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید.

113 – بد است

دچار افراد مفسد مى‏شوید. احتمالاً خطر جانى نیز دارد. حتماً ترک کنید.

هم رسوایى دنیایى دارد و هم مجازات اخروى.

115 – بد است

تکذیب مى‏شوید. مال حرام نیز در کار است. اگر از این مورد صرف نظر نمایید با توکل به خداوند هیچ ضرر و

زیانى به شما نمى‏رسد.

اگر قصد انجام کار را دارید، حق مدار باشید و بدانید در مخمصه و تنگنا قرار مى‏گیرید.

117 – بسیار بد است

افراد ناشایست را انتخاب نکنید و اگر معاشرت و معامله نمایید خسارت مى‏بینید آنها دو رو و منافق هستند و

زمانى که احتیاج به آنها دارید شما را رها مى‏کنند. به خدا توکل کنید و از او همه چیز را درخواست نمایید.

119 – خوب است ان شأ الله

اگر جانب احتیاط را رعایت کنید و معتدل و میانه رو باشید، روزى خوبى خواهد بود.

لجاجت راه مناسبى در این کار نیست.

121 – بد است

در این کار زیاده روى مى‏شود و حق پایمال مى‏گردد و باعث گمراهى خود و دیگران مى‏شوید.

یکدیگر را نیز از اعمال زشت نهى نمایید. تا مورد لعن و سرزنش دیگران واقع نشوید.

123 – بد است

در این کار فکر شما زایل شده و درصد ریسک آن بالاست. و شیطان نیز دشمنى و کینه و کدورت ایجاد مى‏کند.

و از کارهاى خوب و درست خود باز مى‏مانید.

125 – بد است

در راه درست بیشتر دقت کنید. اگر حق بگویید و حق انجام دهید; اشتباه دیگران به شما زیانى نمى‏رساند. پس

حتماً ترک کنید براى کارهاى خود شاهد و نوشته بگیرید، تا دچار اختلاف و دشمنى نگردید.

127 – بسیار خوب است ان شأ الله

دعاى شما مستجاب خواهد شد ولى اگر در این مورد کفران نعمت و گناه نمایید، مجازات سخت خواهید شد.

براى اینکه از این رزق و روزى بهتر استفاده کنید از خدا کمک بگیرید.

129 – بد است

شما مورد استهزأ و دشمنى واقع مى‏شوید هر طور استدلال کنید آنها جور دیگرى حرف مى‏زنند.

اگر خداوند زیانى به تو برساند، هیچ کس جز او نمى‏تواند آن را برطرف کند و اگر خیرى به تو رساند او بر همه

چیز تواناست.

131 – بد است

آنها دروغگو هستند و دو رو عمل مى‏کنند. از این موضوع ناراحت نباش. صبر و استقامت کن و از جاهلان

مباش.

133 – خوب است ان شأ الله

پلیدى و ضرر از این کار جدا شده است

اگر از اهل فن مشورت کنید، غمگین و ترسان نمى‏شوید.

افرادى که رضاى خدا را در نظر دارند از خود دور نکنید، تا نعمت بر شما افزون شود.

135 – میانه است

خداوند همیشه مراقب اعمال شماست و از آنچه عمل مى‏کنید آگاه است.

با کسانى که دلایل روشن از دین را مسخره مى‏کنند نشست و برخاست مکن.

137 – بد است

با عده‏اى روبرو مى‏شوید که بناى دشمنى با شما مى‏گذارند. و مورد مؤاخذه واقع مى‏شوید. تحقیق و جستجو

کنید تا بهترین راه بر شما مشخص شود. صدقه بگذارید و برخداوند توکل کنید تا آینده‏اى بهتر حاصل شود.

139 – بد است

با شما لجاجت مى‏کنند. و مطالبى را نیز پنهان مى‏کنند.

دو رکعت نماز بخوانید و پس از آن دعا کنید تا راه درست و آسان بر شما مشخص شود.

141 – خوب است ان شأ الله

به خدا توکل کن و از نعمت‏ها و کارهایى که خداوند براى انجام داده چشم پوشى نکن. در کارها اعتدال را

رعایت کن. بر علیه مخالفینت دشمنى و خباثت نکن. و آنها را به خدا واگذار.

143 – بد است

به خاطر هوى و هوس و بى دانشى گمراه مى‏شوید. و فریب مى‏خورید. کارهاى اشتباه پنهانى و آشکار خود را

رها کنید. این کار زیبا جلوه مى‏کند ولى سرانجام خوش ندارد.

145 – میانه بد است

با افراد پستى مواجه مى‏شوید و امر مشتبه مى‏شود. بهتر ترک این کار است با بد شرکائى روبرو مى‏شوید.

همیشه مراقب باشید و بدانید خداوند از شما غافل نمى‏شود.

147 – میانه خوب است ان شأ الله

با نام خداوند شروع کنید. زیاده روى ننمایید.

بیشتر تحقیق و مشورت نمایید و مواظب باشید مرتکب گناه نشوید. و راستگو باشید.

149 – میانه است

حق را به عدالت به پاى دار. و جز به مقدار توانایى خود، تصمیم نگیر. به عهد خود وفادار باش. و خود را

مشغول کارهاى مختلف نساز تا از همه باز بمانى.

151 – بسیار خوب است ان شأ الله

مواظب جوانب امر باشید و خداوند را همیشه در نظر بگیرید. و ناراحتى به خود راه ندهید.

153 – بد است

اختلاف و دشمنى پیش مى‏آید. صبر کنید و تقواى الهى را مدنظر داشته باشید. مراقب فریب دیگران باشید.

155 – بد است

پشیمانى و بدبختى دارد. شما را گمراه مى‏کنند. و مورد لعن و سرزنش دیگران قرار مى‏گیرید.

157 – خوب است ان شأ الله

مواظب باشید کار خوب خود را با کار بد خراب نکنید.

زمان را از دست ندهید و بدانید تدبیر امور در دست خداوند است.

159 – خوب است

به شما کمک مى‏شود. خیرخواهى دیگران را با مشورت بپذیرید.

حق را قبول کنید و مراقب باشید دیگران را آزار نرسانید. از خداوند تشکر کنید.

161 – میانه بد است

با شما بد برخورد مى‏شود و از مقصد خود باز مى‏مانید. و رانده مى‏شوید. با افراد بى اعتقاد روبرو مى‏شوید.

صبر کنید بهتر است.

163 – بد است

حق شما پایمال مى‏شود. مورد فریب قرار مى‏گیرید.

به عهد و پیمان خود وفادار نیستند. ترک کنید که نتیجه‏اى ندارد.

165 – بسیار خوب است ان شأ الله

کسانى به مخالفت شما برمى خیزند ولى راه به جایى نمى‏برند. و خداوند حقشان را کف دستشان مى‏گذارد.

باتدبیر جلو روید ان شأ الله به نتیجه مطلوب مى‏رسید.

167 – میانه بد است

با افرادى جاهل و گمراه روبرو مى‏شوید. سختى و مشکلات دارد. ترک این عمل بهتر است و به ثواب نزدیکتر.

169 – بد است

با افرادى روبروى مى‏شوید که از حرف و پیمان خود برمى گردند. و توجهى به شما نمى‏کنند.

از خداوند طلب آمرزش کنید و دعا کنید. تا فرصت بهترى براى شما مهیا سازد.

171 – میانه بد است

بین شما دو دستگى و تفرقه مى‏افتد و با افرادى که ناسپاس هستند روبرو مى‏شوید. آینده‏اى سخت و پر

دردسر دارید.

173 – میانه بد است

گذشته را فراموش نکن و آنچه دارى مواظبت کن.

شیطان پشت این موضوع است. بنابراین آینده‏اى ندارد و با آرمهاى ناجورى مواجه مى‏شوید.

175 – بد است

سر خود عمل نکن. سود و زیان تو در دست خداست. با افراد مطلع مشورت کن.

177 – بسیار خوب است ان شأ الله

خیر و برکت به تو مى‏رسد. ولى از این نعمات باید دیگران را هم بهره‏مند سازى.

اگر به خدا توکل کنى، روزى بى عیب و نقصى در انتظارت خواهد بود.

179 – خوب است ان اشأ الله

فقط بدان موفقیت در این کار، لطف خداوند است.

پس به خدا توکل کن تا پیروزى به سراغ تو آید.

از این امتحان خوب بیرون بیا.

181 – بد است

چرا از کار خیر جلوگیرى مى‏کنى، در حالى که به تو هیچ ربطى ندارد.

کار خیر را باید از اهل آن بیاموزى.

این کار جز حسرت و ناراحتى و سرافکندگى براى شما چیز دیگرى ندارد.

183 – میانه است ان شأ الله

در این کار از فعل حرام و نیز نزاع و کشمکش دورى کنید و تکبر نیز ننمایید. صبر و استقامت داشته باشید و

توکل به خداوند را فراموش نکنید.

185 – خوب است ان شأ الله

حتماً به خدا توکل کن تا تو را یارى نماید. مواظب فریب دیگران باش، و از کسانى که مورد تأیید خداوند

هستند، حمایت طلب کن.

در این جریان دلها به هم نزدیک مى‏شود و بدان جز خداوند کسى نمى‏تواند بین دلها الفت برقرار نماید.

187 – بسیار بد است

به عهد و پیمان خود پایبند نیستند و باعث اذیت و آزار خواهند شد.

اما تو به وعده و عهد خود وفا کن و مدتى به تناسب، به آنها مهلت بده و آنگاه بر آنها سخت بگیر. و پرهیزکار

باش.

189 – خوب است ان شأ الله

اقدام کنید که خداوند به دست شما این کار به ثمر مى‏رساند و اگر کسانى بر سر راه شما ایجاد مشکل کنند،

رسوا مى‏شوند.

با صبر و محبت پیگیر شوید و پوزش آنهایى که ناآگاه بوده‏اند را بپذیرید.

191 -خوب است ان شأ الله

از انسانهاى ناپاک دورى کن. براى بى نیازى و دورى از فقر به خدا توکل کن.

با کسانى که احکام الهى را نمى‏پذیرند دشمنى کن تا وقتى تسلیم دستورات الهى شوند.

193 – بد است

با افرادى مواجه مى‏شوید که اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه مى‏کند.

آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى شده‏اید؟

با اینکه نعمتهاى دنیا در برابر آخرت، جز اندکى نیست!

195 – بد است

با افرادى مواجه مى‏شوید که در پى فتنه انگیزى هستند و کارهاى شما دچار مشکل و اختلاف مى‏شود.

پس صبر کنید تا آینده و ضعیف مناسبى پیش آید.

197 – بد است

با افرادى دو رو مواجه مى‏شوید که شما را به بازى و شوخى مى‏گیرند. قسم آنها را باور نکنید صدقه دهید و به

خداوند توکل کنید تا از این موضوع راحت شوید. و صبر کنید براى آینده‏اى بهتر.

199 – میانه بد است

در این کار اگر با شدّت و قدرت اقدام کنید نتیجه بخش خواهد بود.

در شرایط حساس کارى که باید بکنند نمى‏کنند در تعهد و پیمان دو رویى مى‏کنند.

بنابراین اگر ترک شود بهتر است.

201 – میانه بد است

کار و حرف شما را از قصد نمى‏فهمند و همراه با متخلفان خواهند شد. آینده سختى خواهید داشت.

شما بهتر است همراه کسى شوید که با ایمان و اهل سخاوت است.

203 – بسیار خوب است ان شأ الله

خداوند متعال از این کار خشنود است به شرط آنکه از اولیأ خدا به درستى پیروى کنید. و دچار گناه نشوید.

205 – خوب است ان شأ الله

چند کار را حتماً باید انجام دهى: 1 – توکل به خداوند 2 – قدردانى از دیگران 3 – طلب پوزش هنگام اشتباه 4

یاد گرفتن و یاد دادن کارها 5 – مواظبت بر احکام الهى.

207 – خوب است ان شأ الله

مراقب باشید مسائل کوچک و پیش افتاده شما را از مسائل مهم و بزرگتر غافل نکند.

باید با پشتکار و کوشش فراوان این کار را انجام دهید تا نتیجه بخش باشد. توکل به خداوند فراموش نشود.

209 – بسیار بد است

این کار شما را از خداوند و روز آخرت غافل مى‏کند و درگیر مسائل دنیایى مى‏نماید.

صدقه دهید و دعا کنید خداوند فرصت مناسب براى شما مهیا نماید.

211 – بد است

اگر این زحمت و دردسر از بین برود، قدردانى نمى‏شود.

و هرکس مکر کند مکر کننده‏اى خواهد یافت. هرکس باید هرچه براى خود مى‏پسندد براى دیگران هم بپسندد

و هرچه براى خود نمى‏پسندد براى دیگران نیز نپسندد.

213 – بد است

کار شما فقط توسط خداوند حل مى‏شود.

پس خود را مشغول دیگران نکنید چون از آنان دروغ و بى تعهدى خواهید دید. ترک کنید پشیمانى دارد.

215 – بد است

ترک کنید پشیمانى دارد. در این کار ستمى بر شما یا دیگرى روا مى‏شود.

مشکلات و سختى‏هاى فراوانى دارد که باعث رنجش خواهد شد.

217 – خوب است ان شأ الله

توکل بر خدا کنید و پاداش خود را نیز از خداوند بخواهید.

دیگران ممکن است از شما پیروى نکنند ولى نمى‏توانند شما را از کار خویش باز دارند.

219 – خوب است ان شأ الله

خواسته شما برآورده مى‏شود به شرط آنکه صبر و استقامت کنید. و با افراد بى ایمان همراه نشوید.

توکل و نیکى کردن در راه خداوند کار ساز خواهد بود، حتماً فراموش نکنید.

221 – خوب است ان شأ الله

به خدا توکل کن و صبور باش و بدان اگر خداوند بخواهد به تو خیرى برسد هیچ کس نمى‏تواند مانع آن خیر

شود.

در هر قدم مشورت با اهل خبره فراموش نشود.

223 – بد است

به شما نسبت دروغ و تهمت زده مى‏شود. براى شما مشکلات درست مى‏کنند.

ترک کنید به نتیجه دلخواه نمى‏رسید.

225 – میانه بد است

زحمات شما بى پاسخ مى‏ماند و در این راه سختى و مشکلات فراوانى برایتان پیش مى‏آید. با شما جرّ و بحث

فراوان مى‏کنند.

نتیجه ندارد بهتر است ترک کنید.

227 – بد است

مطلب نادرستى طلب کرده‏اید با افرادى انس گرفته‏اید که آنها مورد رضاى خداوند نیستند.

به خداوند توکل کنید و طلب مغفرت نمایید تا سلامت و برکت بر شما نازل شود.

229 – بد است

زیان مى‏کنید. براى اطمینان مى‏توانید قبل از اقدام، آزمایش و امتحان کنید تا بدانید که آنان از این آزمون

شکست خورده بیرون مى‏آیند.

پیمان شکنى مى‏کنند، ترک کنید.

231 – بسیار بد است

حتماً ترک کنید جز ضرر و خسارت چه مالى و آبرویى چیز دیگرى ندارد.

ضمناً در تعهدات خود مقداراً و زماناً پایبند باشید.

233 بسیار بد است

حتماً ترک کنید ضرر و پشیمانى دارد و مورد لعن و نفرین واقع مى‏شوید.

خداوند مجازات را، جز تا زمان محدودى، تأخیر نمى‏اندازد.

235 – بد است

از سرگذشت دیگران عبرت بگیر. و از موعظه و پند دیگران استفاده کن.

به خداوند توکل کن و از او طلب رحمت و نعمت نما. و بدان پروردگار از کارهایى که مى‏کنید، غافل نیست.

237 – بد است

عده‏اى که به ظاهر با شما خوب هستند براى شما مشکلاتى فراهم مى‏کنند. و شما را از موطن خود دور

مى‏سازند.

و نیز با افرادى دروغگو مواجه مى‏شوید.

239 – بسیار خوب است

ابتدا مورد سرزنش قرار مى‏گیرید ولى در آینده مورد حسرت و شگفت اطرافیان مى‏شوید.

براى اینکه مورد نیرنگ و فریب واقع نشوید حتماً توکل به خداوند داشته باشید.

241 – میانه است

افکار شما پریشان و پراکنده است. و بعید است که به نتیجه دلخواه برسید.

ممکن است در ابتدا کارها بر وفق مراد باشد ولى بعداً دچار مشکلات فراوانى مى‏شوید.

243 – بسیار خوب است ان شأ الله

هرچند در گذشته براى شما مشکل آفریدند. ولى در این مورد اطمینان شما حداقل آینده‏اى خوب و دلخواه

شما را فراهم مى‏کند.

البته در صورتى که خود را به خدا بسپارید.

245 – میانه است

کلکى در کار است. بنابراین نمى توانید به تعهد و پیمان خود پایبند بمانید.

اگر صبر کنید خداوند بهتر از این را روزى شما مى‏کند.

247 – خوب است ان شأ الله

از طرف خداوند خیر به شما مى‏رسد که انتظارش را نداشته‏اید.

چشم شما روشن مى‏شود. پس امیدوار به خداوند باشید.

249 – بسیار خوب است ان شأ الله

شما حرف درست و کار درست بکن، هرچند بقیه خوششان نیاید.

و اگر درست دقت کنى و خوب فکر نمایى، نشانه‏هایى از اطراف بر درستى کار، خواهى یافت.

251 – میانه بد است

با افرادى بى ایمان مواجه مى‏شوید. کار بى‏نتیجه مى‏ماند.

ممکن است تا انتهاى کار، اوضاع خوب باشد ولى در آخر ثمرى از آن درست نمى‏شود.

253 – بسیار خوب است ان شأ الله

اگر اعتقاد داشته باشى و کار را نیز درست انجام دهى، نتیجه بسیار خوبى دارد و آینده مناسبى در انتظار است.

توکل در قدم به قدم کارها بر خداوند فراموش نشود.

255 – خوب است ان شأ الله

با شما مخالفت مى‏شود ولى اگر توکل بر خداوند نمایید و آنها را نیز به خدا بسپارد نتیجه خواهید دید.

257 – خوب است ان شأ الله

شما را منکر مى‏شوند ولى اگر فقط بر خدا توکل کنید ان شأ الله نتیجه‏اى غیر منتظره به شما عنایت مى‏شود

همیشه هرچه دارید از خود ندانید بلکه بگویید نعمتى است که خداوند به ما عطا فرموده.

259 – خوب است ان شأ الله

البته زمان به نتیجه نشستن آن با خداوند متعال مى‏باشد.

در گفتار و اعتقاد استوار باشید تا زمانى که مصلحت شما توسط خداوند رقم بخورد.

261 – بد است

زمان و مکان به نفع شما نیست حتماً ترک کنید که نتیجه‏اى ندارد.

با افرادى که مکر مى‏کنند نیز مواجه مى‏شوید. هیچ‏کس از مشورت با اهل خبره ضرر ندیده. پس صبر کنید و

بیشتر دقت نمایید.

263 – خوب است ان شأ الله

از جاهایى که انتظار ندارید به شما کمک مى‏شود. و این کار باعث سربلندى شما مى‏شود. و این کار باعث

سربلندى شما مى‏شود. و کسانى که مى‏خواهند مشکلاتى بر سر راه ایجاد کنند، نمى‏توانند به مقصود خود

برسند.

265 – خوب است ان شأ الله

ممکن است در ابتدا بترسید و نگران شوید، ولى هیچ ترس و نگرانى ندارد و به شما ثمرى دلخواه از جایى که

توقع ندارید داده مى‏شود.

البته این مطلب به شرط توکل به خداوند و امید به او محقق مى‏شود.

267 – بسیار بد است

مورد سؤال و مؤاخذه قرار مى‏گیرى و دلتنگ مى‏شوى.

صدقه بده و توکل کن و شکر خدا گوى.

269 – خوب است ان شأ الله

شما راهنمایى و پشتیبانى مى‏شوید. بدون دقت در کارى وارد نشوید.

براى شکرگزارى این کار حتماً انفاق کنید.

271 – بد است

با افرادى نااهل مواجه مى‏شوید که کار شما براى آنها بى نتیجه مى‏ماند. تغییر موقعیت شاید سودمند باشد.

صبر کنید و بر خداوند توکل نمایید.

273 – بد است

قدر زحمات دانسته نمى‏شود. مال و روزى شما در جاى غیر مناسب هزینه مى‏شود.

مورد سؤال و مؤاخذه واقع مى‏شوید.

مطالب نادرستى درباره شما زده مى‏شود. حتماً ترک کنید.

275 – بد است

شما یا آنها قدرت انجام این کار را ندارند.

غیر از اینکه به خداوند توکل کنید راه دیگرى نیست و از کسى کارى بر نمى‏آید.

277 – بسیار بد است

در این کار ضرر دنیایى و آخرتى مى‏باشد. و نتیجه بد خواهد داشت حتماً ترک کنید.

در این کار بى تعهدى صورت مى‏گیرد.

279 – بد است

با افرادى بى منطق مواجه مى‏شوید که با شما مخالفت مى‏کنند.

از روى دشمنى و لجاجت با شما برخورد مى‏شود و نسبت به آنها به نتیجه‏اى نمى‏رسید.

281 – خوب است

با فکر و دقت و مشورت اقدام نمایید و در هر مرحله متوجه اشتباه خود شدید فوراً در مقام جبران آن برآیید.

در این صورت به نتیجه مى‏رسید.

283 – بسیار بد است

عجله نکنید، شما در این کار دچار ابهام هستید. و ممکن است راه اشتباهى را خوب بدانید.

بنابراین صبر کنید و از خداوند یارى و طلب کمک نمایید تا بلکه به شما عنایتى نماید.

285 – خوب است ان شأ الله

اگر با گفتار نرم و با لطف و نیکى با آنها برخورد کنید نتیجه خیلى خوبى مى‏دهد و بدانید خدا روزى را براى هر

کس که بخواهد زیاد یا کم مى‏کند.

و هرکس روزیى براى خود دارد.

287 – بسیار بد است

اقدامات شما در این کار نتیجه ندارد با افرادى که توسط شیطان تسخیر شده‏اند روبرو مى‏شوید.

زحمات شما بى فایده مى‏ماند.

289 – بسیار بد است

در مراحل حساس و پس از اینکه از شما بهره‏مند شوند شما را تنها مى‏گذارند.

آینده خوبى ندارد. و شما از بى‏وفایى به رنج و زحمت مى‏افتید.

291 – بسیار خوب است ان شأ الله

از خداوند بخواهید تا رحمت و لطف او شامل شما شود که مى‏شود.

در این کار تمام موانع از سر راهتان برداشته مى‏شود.

293 – بسیار خوب است ان شأ الله

این سفره‏اى است که خداوند باز نموده اگر استفاده کنى سود کرده‏اى.

در کارهاى خود راه اعتدال را پیشه کن.

295 – خوب است ان شأ الله

مقدارى صبر کنید و سپس اقدام نمایید.

آینده خوبى دارد که از آن تعجب مى‏کنید.

از خداوند طلب راهنمایى و کمک نمایید.

297 – بد است

با کسانى باش که متدین و راضى به رضاى خداوند هستند. و به خاطر زینتهاى دنیا، آنها را از خود دور مساز.

از کسانى که از خدا غافل و از هواى نفس پیروى مى‏کنند و کارهایشان افراطى است، اطاعت مکن.

299 – خوب است ان شأ الله

این کار را انجام بده ولى از آینده خود غافل نباش.

بنابراین کارهاى نیک که براى بعداً تو خواهند ماند، نیز انجام بده.

301 – بسیار خوب است ان شأ الله

مقدمات کار را تمام و کمال انجام دهید. و مواظب باشید چیزى را فراموش نکنید.

در کارها صبور باشید و از اهل دانایى مشورت نمایید.

303 – بسیار خوب است ان شأ الله

اگر به خدا توکل کنید اسباب این کار مهیا مى‏شود.

305 – بسیار خوب و عالى است ان شأ الله

با نام خداوند شروع کنید.

دعا و توکل فراموش نشود. در این صورت از جاهایى که فکرش رانمى کنید به شما خیر و برکت مى‏رسد.

307 – بسیار خوب ان شأ الله

اقدام کنید ولى کسى را از کار خود خبردار ننمایید.

اگر بر شما سخت گرفتند به خدا توکل کنید که آینده‏اى خوب براى شما مهیا است.

309 – بسیار خوب است ان شأ الله

با خداوند مطلب را درد دل کنید و با توکل به او از نزدیکان خویش یارى بخواهید.

کارهاى خود و خانواده خود را طبق دستورات الهى تنظیم نمایید.

311 – بسیار بد است

هرگز نتیجه دلخواه شما واقع نمى‏شود. و آینده‏اى نامناسب دارد.

شما از دلیل‏ها و نشانه‏هاى واضح که در اطرافتان است غافل شده‏اید.

313 – بسیار خوب است ان شأ الله

اقدام کنید و همراه آن از مسائل مذهبى غافل نباشید.

با توکل به خداوند کارهایى مى‏کنید که مورد تبحّر و تحسین دیگران واقع مى‏شوید.

دعا در همه حال فراموش نشود.

315 – میانه است

اگر با درایت و دقت انجام شود نتیجه خواهد داد.

دیگران را نیز از منفعت بهره‏مند نمایید.

ممکن است با افرادى دروغگو و لجوج برخورد کنید.

317 – خوب است ان شأ الله

فعلاً مراحل کار را بدون اطلاع کسانى که نباید بدانند، انجام بده.

عده‏اى در صدد مقابله با شما هستند با توکل به خداوند از آنها گریزان باش.

319 – خوب است ان شأ الله

از اطلاعات و تجربیات گذشته دیگران استفاده کن.

حرف حق را بپذیر و به آن عمل کن، در صورتى که مرتکب گناه شوى نتیجه‏اى نمى‏دهد.

321 – بد است

مرکتب گناه مى‏شوید و عاقبت خیرى در انتظار نیست.

از تاریخ گذشته عبرت بگیر. صبر کن و توسل و دعا کن تا شرایط مهیا شود.

323 – بد است

مورد سؤال و مؤاخذه واقع مى‏شود. هیچ خیر و برکتى در آن نیست، موجب ضرر و خسران دنیایى و آخرتى

مى‏شود.

شکر خداوند کن و اراده خود را استوار نگه دار براى احقاق حق.

325 – بد است

مورد استهزأ دیگران قرار مى‏گیرید.

با افرادى که از یاد خداوند غافل هستند برخورد مى‏کنید.

327 – خوب است ان شأ الله

در یک فرصت مناسب بدون اطلاع دیگران اقدام کنید.

البته دلیل و شاهدى نیز براى کار خود بگیرید. مشکلاتى نیز پیش مى‏آید که به بهترین نحو با توکل به خداوند،

حل مى‏شود.

329 – بسیار خوب است ان شأ الله

توسط عده‏اى ناپیدا کمک مى‏شوید. و با توجه به خداوند، او نیز شما را حفظ و حمایت مى‏کند.

دعاى شما برآورده مى‏شود. به شرط آنکه نیکى کنید و از گناه دورى ورزید.

331 – خوب است ان شأ الله

شاید دیگران مورد اذیت و ضرر قرار بگیرند و ناراحت و اندوهگین شوند. ولى شما به خاطر نیکى که مى‏کنید

در امان هستید.

شاید آزمایشى نیز براى شما باشد.

333 – خوب است ان شأ الله

اگر توکل به خدا کنید و حق را رعایت کنید نتیجه مى‏دهد.

بدون آگاهى و مشورت اقدام نکنید.

335 – خوب است ان شأ الله

بدون اینکه مرتکب گناه و حرام شوید اقدام کنید.

آینده خوب و پاکیزه‏اى دارد. اگر نذرى هم بنمایید خیلى مناسب است.

337 – خوب است ان شأ الله

اگر به شما فشار آوردند شما نیز با توجه به مسائل شرعى مقابله نمایید.

از خداوند یارى بطلبید. اگر منکر شما شدند ناراحت نباشید، زمان همه چیز را مشخص مى‏کند.

339 – خوب است ان شأ الله

اگر درست عمل کنید و ضمن آن کارهاى شایسته انجام دهید. نتیجه مى‏دهد.

اگر نیاز شد تغییر مکان دهید.

341 – بد است

در این کار ذره‏اى موفق نمى‏شوید. هرچه تلاش و کوشش نمایید و از دیگران نیز کمک بگیرید، نتیجه‏اى

ندارد.

343 – خوب است

اگر قدر دان همین مقدار هم نباشید از شما گرفته مى‏شود.

345 – بد است

هر چیزى که روزى تو باشد حتماً به تو مى‏رسد. بنابراین توکل بر خدا کن و عجله نکن.

347 – بسیار بد است

دچار افرادى لجوج مى‏شوید. آینده خوبى ندارد. هم ترک کنید و هم صدقه بدهید و شکرگزار نیکى باشید.

349 – بد است

اگر در مسائل خوب دقت کنید حقایقى بر شما آشکار مى‏شود. شما از مسائل مهم و ضرورى غافل شده‏اید. از

خداوند طلب رحمت کنید و منتظر زمانى مناسب باشید.

351 – بد است

به حرف دیگران که اشتباه و باطل است توجه نکنید. خیر شما در ترک این کار است. همواره قرارهاى خود را

مکتوب کنید.

353 – میانه خوب است ان شأالله

با هماهنگى وارد عمل شوید. و اگر در مرحله‏اى دیدید کار شما باعث اذیت و آزار دیگران مى‏شود از خیر کار

بگذرید.

355 – خوب است ان شأ الله

ولى مواظب باشید که امور دنیا شا را از امور آخرت غافل نکند. و همیشه بدانید روزى هرکس دست خداوند

متعال است.

357 – میانه خوب است ان شأ الله

اگر با افراد صالح و آگاه بیشتر مشورت کنید و درست عمل کنید آینده خوبى دارد. براى بهبود کار نماز را با

حضور قلب بخوان و صدقه نیز فراموشت نشود.

359 – خوب است ان شأالله

از اولیأ امور اجازه بگیرید و با توکل بر خداوند متعال با فکر و اندیشه عمل کنید.

361 –  بد است

از جایى که انتظار ندارید ضربه مى‏خورید در تنگنا و سختى واقع مى‏شوید. خوب باشید و صبر کنید تا فرصت

مناسب فرا رسد.

363 – خوب است ان شأ الله

مشکلات روبروى شما حل مى‏شود.

از خداوند یارى بخواهید و از راه او خارج نشوید.

365 – خوب است ان شأ الله

این کار را به خاطر رضاى خداوند انجام بده. و در مشکلات کار از او یارى بخواه و شکرگزار این عنایت باش.

367 – بسیار خوب است ان شأالله

با علاقه کار را شروع کن اگر هم به نتیجه‏اى نرسید ناراحت نباش. امّا کوشش خود را انجام بده.

369 – بد است

با افرادى کلاّش و غیرطبیعى مواجه مى‏شوید. اگر صبر کنید و به خداوند توکل کنید آینده‏اى مناسب‏تر برایتان

به وجود خواهد آمد.

371 – خوب است ان شأالله

با دعا و توکل آینده‏اى خوب دارد.

فرصت‏هاى مناسب را از دست نده و هیچگاه از تقواى الهى دور نشو.

373 – بد است

با کسانى مواجه مى‏شوید که برخورد مناسبى با شما ندارند، و با شما مخالفت مى‏ورزند.

رنج و زحمت فراوان دارد و به نتیجه نمى‏رسید.

375 – بد است

با شما همکارى نمى‏شود و مورد تهمت و دروغ واقع مى‏شوید. حتماً ترک کنید به نتیجه‏اى نمى‏رسید عجله

نکنید.

377 – بسیار خوب است ان شأالله

به کارتان اطمینان داشته باشید و اگر این کار مانع اعمال دینى شما نمى‏شود محکم و استوار و با توکل به

خداوند انجام دهید.

ان شأ الله از جایى که انتظار ندارید خیر و برکت براى شما مهیا مى‏شود.

379 – خوب است ان شأالله

در کار بیشتر تحقیق نمایید. خبرى زندگى شما را متحول مى‏کند.

اگر مورد شما ازدواج است اخلاق خوب و هدیه خیلى کارساز مى‏باشد.

381 – بد است

در این کار دو دستگى ایجاد مى‏شود عاقبت خوبى ندارد. عجله نکنید در کار فریب و دورنگى به چشم

مى‏خورد. حتماً از خداوند بخواهید تا فرصت بهترى در آینده براى شما مهیا کند.

383 – بد است

از کارى که اطلاع ندارید اظهار نظر کنید. روزى شما در این کار نمى‏باشد. بیشتر در روى زمین سیر کنید تا

نکات جالبى براى شما مشخص شود.

385 – بسیار خوب است ان شأ الله

اگر به خیرش قانع شوى بهتر است. آینده مطالب خوبى براى شما آشکار مى‏شود. در موقع شروع کار صدقه

حتماً فراموش نشود.

387 – خوب است ان شأالله

با علم و دقت و بدون اطلاع دیگران شروع کن. خود را درگیر کارهایى که به تو ربطى ندارد )در حین کار( نکن.

در تمام مراحل کار از خداوند کمک و یارى بخواه.

389 – بسیار خوب است ان شأ الله

در ابتدا مشکلاتى دارد ولى به مرور خداوند کمک مى‏کند. اگر اشتباهى مرتکب شوى دلهره به خود راه نده

ولى آن را جبران کن. و از نزدیکان خود نیز با توکل به خداوند کمک بگیر.

391 – میانه خوب است ان شأالله

زمان و مکان در این کار خیلى مهم است اگر به آن توجه نشود ثمره‏اى ندارد.

393 – بد است

اگر چه خوشایند شما مى‏باشد ولى آنچه رضاى خداوند بر آن باشد بهتر است. آینده خوبى ندارد حتماً

پشیمان مى‏شوید.

395 – بد است

به خودت مغرور نشو. از گذشتگان عبرت بگیر. به آنچه دارى قانع باش

397 – خوب است ان شأ ا…

آینده خوبى دارد به دو شرط یکى نیکى به پدر و مادر را فراموش نکنى و دیگرى اینکه حتماً صدقه دادن را

تکرار کنى.

399 – میانه است

سختى و مشکلات فراوانى دارد ولى اگر قدرت استقامت و صبر دارید ان شأ ا… خداوند فرج مى‏رساند.

401 – بد است

خسارت و بد بختى و شاید هم ضرر جانى دارد. با افرادى زیاده خواه مواجه مى‏شوید، حتماً ترک کنید.

403 – بد است

آینده خیلى بدى دارد. وقت تنگ است، حتماً جبران کارهاى گذشته را بنمایید. ضعیف‏ترین موجودات نیز از

خدا روزى مى‏گیرند پس به خداوند توکل کنید.

405 – میانه است

ظاهر کار شما را فریب ندهد هر کارى زمان خاصّى دارد. اگر به خداوند ببخشید حتماً براى شما جبران مى‏کند.

407 – خوب است

ان شأ ا… موفقیت در کار از آن خداوند است. کسى نمى‏تواند روزى شما را بخورد. بنابراین کار را با علم و

آگاهى و دورى از گناه و هوس انجام دهید.

409 – بد است

هرکس ضرر کارش به خودش باز مى‏گردد. این کار عاقبت خوشى ندارد. اگر در موارد مشابه دقت کنید قانع

مى‏شوید.

411 – بسیار خوب است ان شأالله

اگر مرتکب اشتباه و گناه نشوید خیلى خوب است و براى شما خیر و برکت مى‏آورد به حرف کسانى که از روى

نادانى سخن مى‏گویند توجه نکنید.

413 – میانه بد است

با افرادى متعصب روبرو مى‏شوید بعید است تلاش شما به نتیجه برسد.

به خداوند توکل کن تا مورد بهترى مهیا شود.

415 – بسیار خوب است ان شأ الله

شاید به شما نسبت دروغ بدهند و در کارتان اخلال کنند بى هیچ توجهى به آنان از خدا یارى بخواهید و انجام

دهید. البته کارهایتان را مرحله به مرحله طى کنید.

417 – بسیار بد است

حتماً ترک کنید هم در ابتدا مشکلات فراوان دارد و هم آینده پرخسارت و بدبختى دارد صدقه نیز بدهید تا

جبران گذشته شود.

419 – میانه است

مشکلات دارد ولى اگر شروع کردید حتماً به قرارهایتان پایبند باشید. البته از کار نتیجه کمى مى‏گیرید.

421 – بسیار خوب است ان شأ الله

به قول و قرارهاى خود پایبند باشید، اگر نشد صبر کنید. و به خداوند توکل کنید.

423 – بد است

دچار اشتباه مى شوید آینده خوبى ندارد به نتیجه‏اى خم نمى رسید.

425 – میانه خوب است ان شأ الله

زمان اکنون در دست شماست از فرصت‏ها استفاده کنید. انجام هر کارى در زمان خودش خوب و با ثمر است.

قناعت رمز خوشبختى است.

427 – بد است

آینده بسیار بدى دارد، مورد سؤال و جواب سختى واقع مى‏شوید. پشیمانى دارد، حسرت زمان حاضر را

مى‏خورید. از فرصت‏ها بیشتر استفاده کنید.

429 – بد است

در حال حاضر این کار آینده خوبى ندارد.

اگر وسائل و مقدمات کار را در فرصت مناسب مهیا کنید و نیز عمل صالح انجام دهید شاید مورد بهترى در

آینده پیش آید.

431 – میانه خوب است ان شأ الله

اگر مقرر شما باشد مى‏شود. بنابراین راهى به جز صبر کردن و رسیدن فرصت مناسب ندارید. بدون اجازه

کارى را انجام ندهید. با توکل به خداوند متعال این کار شدنى است.

433 – میانه بد است

آینده خوبى ندارد مورد سؤال و جواب واقع مى‏شوید. راه بهترى هم هست بیشتر دقت کنید.

435 – بد است

سختى و مشکلات فراوانى دارد با مسائلى و افرادى روبرو مى‏شوید که باعث فریب شما خواهند شد. آینده

بدى دارد.

437 – بد است

کسى که در کارهایش دقت و فکر نمى‏کند حتماً نتیجه نامناسبى خواهد دید. باید بیشتر رضاى خداوند را در

نظر بگیرى.

439 – بد است

سختى و ضرر این کار فقط به خودتان مى‏رسد به شما وعده دروغ داده شده است. از این کار صرف نظر کنید و

خود را به خداوند بسپارید تا در همه کارها مراقب شما باشد.

441 –  بد است

کار شما به نتیجه نمى‏رسد و مورد انکار و تهمت واقع مى‏شوید. و آینده سخت و دشوارى دارد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top