ادیان مختلف در ایران

تعداد اديان مختلف در ايران، غير از اسلام چه مقدار است؟

در كشور ايران غير از اسلام سه دين ديگر وجود دارد كه جزء اقليت‌هاي
مذهبي بوده و به رسميّت شناخته شده‌اند اين اديان عبارتند از: ۱ـ زرتشتيان،
۲ـ كليميان، ۳ـ مسيحيان. غير از سه مورد مذكور دين صابئي نيز وجود دارد كه
پيروان آنها را صابئين مي‌نامند، البته در قانون اساسي از اين دين نامي
برده نشده است.

صابئين: صابئين از واژه‌هاي قرآني است و سه بار در قرآن ذكر شده است و
نام پيروان يكي از اديان آسماني مي‌باشد و الآن پيروان اين آيين در استان
خوزستان و اطراف بصره به صورت اقليت، زندگي مي‌كنند و «صبّي» ناميده
مي‌شوند. در قرآن صابئان، در كنار يهود و مسيحيان ذكر شده است. از آيات
قرآن استفاده مي‌شود كه صابئان نيز پيرو بعضي از اديان الهي بوده‌اند و به
خدا و قيامت ايمان داشته‌اند،(۱) امّا در اين كه آنان پيرو چه ديني
بوده‌اند، بين مفسران اقوال مختلفي وجود دارد.
در منابع صابئان از
پيامبران شناخته شده، علاوه بر شيث و ادريس و نوح ـ عليهم السّلام ـ از سه
پيامبر ديگر نيز نام برده مي‌شود و آنها عبارتند از: آدم، ابراهيم و يحيي ـ
عليهم السّلام ـ و اين گروه خود را پيرو حضرت آدم و يحيي مي‌دانند، هر چند
كه در بعضي از دعاهاي آنان نام حضرت شيث و نوح نيز آمده است. از فرقه‌هاي
مشهور و موجود صابئان، صابئان مندايي مي‌باشد.
كتاب‌هاي مقدس صابئان
مندايي:(۲) ۱ـ كنزربْ، اين كتاب را «سدره» يا «صحف آدم» نيز مي‌گويند. ۲ـ
كتاب ديونان. ۳ـ كتاب قلستا. ۴ـ كتاب ايناني … ۱۰ و ۱۱ـ تفسير بغره و
كتاب دساتير.
برخي از احكام صابئان: يكي از احكام صابئان غسل ميت قبل از
جان دادن مي‌باشد. در اكثر احكام و دستورات اين آيين «غسل تعميد» قرار
دارد و در چهار مورد غسل تعميد الزامي است: ۱. تعميد نوزاد. ۲. تعميد
زناشوئي. ۳. تعميد در عيد «پنجه» براي رفع گناهان. ۴. تعميد در اعياد ديگر.
زرتشتيان:
پيش از آنكه حكومت ساساني به دست مسلمانان منقرض شود، آيين رسمي كشور
ايران آيين زرتشتي يا مزديسنا (Mazdyasna) بود. اين آيين هم چنان كه از اسم
آن پيدا است، منسوب به شخصي است كه اكثر مورخين معروف، نام او را زرتشت يا
زردشت، ذكر كرده‌اند.
كتاب مذهبي زرتشتيان «اوستا» نام دارد كه
مجموعه‌اي است مركب از پنج جزء. اين كتاب به زبان پهلوي نوشته شده است.
اجزاء پنجگانه‌اي كه اوستا را تشكيل مي‌دهند عبارتند از: ۱ـ يسنا. ۲ـ
ويسپرد. ۳ـ ونديداد. ۴ـ يشت‌ها. ۵ـ خرده اوستا.
طبق مضامين اوستا
بالاترين قدرت جهان هستي «اهورا مزدا» مي‌باشد. اين اسم كه گاهي به صورت
مزدا اهورا و يا اشكال ديگر بيان شده است، نام خداي آيين زرتشتي مي‌باشد.
در آيين زردشت سه اصل عملي: گفتار نيك، پندار نيك، كردار نيك، وجود دارد.
احترام به آتش به عنوان يكي از مظاهر خداي روشنايي و افروخته نگه داشتن آن و
انجام مراسمي خاص در اطراف آن در معابدي به نام «آتشكده» به رهبري موبدان،
مشخص‌ترين ويژگي آيين زرتشت است. در اين آيين آباداني، كشاورزي دامداري و
شهر نشيني مورد ستايش قرار گرفته است.(۳) (برخي از آداب و رسوم سرزمين
ايران از قبيل مراسم چهارشنبه سوري و سوگند خوردن به روشنايي چراغ و چيزهاي
ديگر با تعاليم زرتشتي ارتباط دارد.)(۴) بيش از هزار سال است كه زرتشتيان
ايران به بمبئي هندوستان كوچيده‌اند و پارسي ناميده مي‌شوند. حدود پنجاه
هزار نفر از ايشان نيز در شهرهاي يزد، كرمان و تهران سكونت دارند و به چهار
فرقه تقسيم مي‌شوند: ۱. اصحاب روحانيات. ۲. اصحاب هياكل. ۳. اصحاب اشخاص.
۴. حرّانيان در قانون اساسي ايران به زرتشتيان حقوق مدني داده شده و در
انجام مراسم ديني آزاد هستند و يك نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند تا
از حقوق آنان دفاع كند.
۳. يهوديان: يهوديان ايران از اقوام سابقه‌داري
هستند كه در ايران سكني گزيده‌اند و با فرهنگ ايراني آشنا شده‌اند. به جهت
نجات قوم بني اسرائيل به دست كوروش پادشاه ايران از اسارت بابل در تورات از
كوروش به احترام ياد شده است. مقبره‌هاي مقدسين يهود در شهرهاي شوش
(دانيال) و همدان و تويسركان قرار دارد.
از جهت اعتقادات ديني ميان
يهوديان ايراني با سائر يهوديان تفاوت چنداني وجود ندارد و (در حال حاضر
يهوديان ايران از پيروان اهل كتاب به شمار مي‌آيند و در انجام مراسم مذهبي
آزاد هستند و در قانون اساسي ايران به آنها حقوق مدني عطا شده است و در
مجلس شوراي اسلامي يك نفر نماينده دارند. و در بسياري از شهر‌هاي ايران
مانند اصفهان و كاشان و يزد و همدان و تهران، ساكن هستند و به فعاليت‌هاي
تجاري و اقتصادي مشغول هستند.)(۵) پيامبر يهود حضرت موسي ـ عليه السّلام ـ و
تورات، كتاب مقدسشان است.
اعتقادات: فيلسوف و پزشك يهودي، موسي بن
ميمون (۱۱۳۵ ـ ۱۲۰۴ م) به آيين يهود لباسي نو پوشاند و سيزده اصل براي آن
ترتيب دادكه عبارتند از: ۱ـ وجود خدا. ۲ـ يگانگي او. ۳ـ مجرد بودن او. ۴ـ
نداشتن زمان. ۵ـ حكمت او در امور. ۶ـ عدالت. ۷ـ قابل تقرب از راه عبادت. ۸ـ
اعتقاد به نبوّت. ۹ـ برتر بودن حضرت موسي ـ عليه السّلام ـ . ۱۰ـ آسماني
بودن تورات. ۱۱ـ عدم جواز نسخ احكام. ۱۲ـ آمدن مسيحاي موعود. ۱۳ـ قيامت و
جاودانگي نفس آدمي.(۶)
فرقه‌هاي يهودي عبارتند از: ۱. فريسان. ۲. صدّوقيان. ۳. سامريان. ۴. قارئون. ۵. دونمه ياشبتين.
يهوديان
احكام فراوان و فوق‌العاده پيچيده‌اي دارند كه اغلب آنها به نجاست و طهارت
و غذاهاي حلال و حرام و امور فراوان ديگر مربوط مي‌شود. در يهوديت خوردن
گوشت با لبنيات حرام است و روزي سه بار نماز مي‌خوانند.
مسيحيّت: از
همان قرن اول ميلادي، در زمان اشكانيان، دين مسيح به مناطق غربي ايران مثل
كردستان و آذربايجان راه يافت. طبق روايت مسيحيان دو نفر از رسولان به
نام‌هاي «شمعون» و «يهودا» براي تبليغ به مشرق زمين روي آوردند.
گروهي
از مسيحيان ايران كه به نام كلدانيان شهرت دارند مذهب نسطوري دارند. اين
مذهب منسوب است به «نسطوريوس» اسقف قسطنطنيه در قرن پنجم ميلادي، كه وي
معتقد به دو طبيعت انساني و الهي در عيسي مسيح بود. مذهب نسطوري در غرب
ايران رواج گرفت و كليساي مسيحي ايران، كليساي نسطوري شد و از كليساي روم
جدا گشت. اكثر آشوريان و كلدانيان ايران پيرو اين مذهب هستند و مركز آنها
در شهر اروميه و كليساي مقدس آنان «مات مريم» نام دارد. در حال حاضر گذشته
از دو فرقه ارامنه (گريگوري) و آشوريان (نسطوري)، گروهي از پيروان فرقة
كاتوليك و پروتستان‌ها نيز در ايران زندگي مي‌كنند و از اقليت‌هاي ديني به
شمار مي‌آيند. اينها در اعمال ديني و مذهبي خود آزادند و در مجلس شوراي
اسلامي داراي سه نماينده مي‌باشند. (دو نماينده ارامنه و مسيحيان مناطق
شمالي و جنوبي ايران و يك نماينده هم خاص كلدانيان و آشوريان.)
بزرگ‌ترين
تجمع ارامنه در خاورميانه در ايران است (حدود ۲۰۰ هزار نفر) اكثريت ارامنة
ايران تابع كليساي ارتدو كس ارمني‌اند و تعداد محدودي نيز پيرو آيين‌هاي
كاتوليك و پروتستان هستند.(۷)
اعتقادنامه ارامنه: آنها به خداي يگانه و
به تثليث مقدس (بنابر گفته رهبران آنها همان خداي يگانه است) و به كليساي
يگانه ايمان دارند. در مورد سرشت حضرت مسيح ـ عليه السّلام ـ قائل به دو
ماهيت در يك شخص يگانه يعني به خداي تجسد يافته در يك انسان، ايمان دارند.
حضرت مريم ـ سلام الله عليها ـ از شخصيت‌هاي برجسته در ميان ارامنه
مي‌باشد. اسقف سبوه سركيسيان از دسامبر ۱۹۹۹ م مقام خليفة ارمنة تهران را
بر عهده دارد.40 نکته مفید برای داشتن زندگی شیرین

چند راهکار مفید برای مردان:

1ـ از همسرتان درباره کارهایی که طی روز انجام داده، سؤال های
شخصی کنید. مثلاً بپرسید:«آیا امروز به پزشکی که قرار بود بروی، مراجعه
کردی؟»
2ـ گوش دادن و سؤال نکردن را تمرین کنید.
3 ـ بیست دقیقه با
او وقت صرف کنید. در این زمان از خواندن روزنامه یا انجام کارهایی که حواس
شما را به آن معطوف می کند، خودداری نمایید.
4 ـ وقتی او با شما حرف
می زند، مجله یا روزنامه را به کناری بگذارید، تلویزیون را خاموش کرده و
همه توجه خود را به او معطوف نمایید.
5 ـ وقتی مساله ای را با شما در میان می گذارد، شکیبایی به خرج دهید و مرتب به ساعت نگاه نکنید.
6 ـ با او به مهربانی حرف بزنید.
7 ـ با رعایت حال و احساس او حرف بزنید. مثلاً به او بگویید:«امروز خوشحال
به نظر می رسی » یا «مثل این که خسته هستی ؟» و بعد از او بپرسید: «امروز
را چگونه گذراندی ؟»
8 ـ با او به همان شکلی که در شروع آشنایی رفتار می کردید، برخورد نمائید.
9 ـ هنگام گفتگو با او تماس چشمی را فراموش نکنید.
10 ـ هنگام گوش دادن به او، با تکان دادن سر یا با حرف ( چه جالب، عالیه،
که این طور ) به او نشان دهید که صحبت او برای شما جالب است.
11 ـ از او بپرسید که چه احساسی دارد.
12 ـ وقتی با او در مورد موضوعی مهم یا احساسی حرف می زنید، به زنگ تلفن جواب ندهید.
13 ـ با هم به گونه ای حرف بزنید که شما از خواسته های او و او از خواسته های شما آگاه شود.
14 ـ هر آن احساس می کنید می خواهید با خود تنها باشید، به او بگوئید که باز می گردید یا بگوئید می خواهید دقایقی تنها باشید.
15 ـ وقتی آرامش بیشتری پیدا می کنید و باز می گردید، محترمانه و بی آن که
کسی را سرزنش کنید، با او از آنچه شما را رنج می داد، حرف بزنید.
16 ـ به او بگوئید که وقتی از او دور هستید، دل تان برایش تنگ می شود.
17 ـ اگر وظیفه شستن لباس ها به او محول شده، لباس ها را نزدیک ماشین رختشویی بیاورید یا به او پیشنهاد کمک دهید.
18 ـ اگر همسرتان خسته است، به او پیشنهاد دهید که برایش فنجانی چای تدارک ببینید.
19 ـ به او بگوئید که جعبه های سنگین را شما حمل می کنید.
او را با خواندن یک قطعه شعر یا یک جمله عاشقانه غافلگیر کنید.
20 ـ در خالی کردن کسیه زباله او را یاری دهید.

چند راهکار مفید برای زنان

21 ـ هیچ گاه در مورد مشکلات پیش آمده، همسرتان را سین جیم نکنید. بگذارید او برای حل مشکل خود، احساس همدلی با شما پیدا کند.
22ـ هیچ گاه او را به سخن گفتن وادار نکنید. بگذارید در فرصت مناسبی حرف هایش زده شود.
23 ـ اگر شما از مشکلات تان برای او می گویید، دلیل نمی شود که او هم رفتار شما را در پیش بگیرد.
24 ـ سعی کنید محیط آرام بخشی را برای رفع مشکلات روحی او فراهم کنید.
25 ـ اگر لب به سخن باز کرد، پیشنهاد هر نوع کمکی را به او بدهید.
26 ـ چنانچه بخواهید موضوع مورد بحث در جمع دوستان تان، مشکلات او باشد، شک نداشته باشید که او را خواهید رنجاند.
27 ـ وقتی او از خود و مشغله های فکری اش سخن می گوید، شما نقش یک بی طرف را بازی کنید.
28 ـ اگر اشتباهی مرتکب شده، سرزنشش نکنید.
29 ـ به عنوان یک دوست، با احساسات او همراه و شریک شوید.
30 ـ فقط در صورتی که تقاضا کرد، عکس العمل نشان دهید.
31 ـ از حالتی که کمی بوی بی اعتنایی داشته باشد، دوری کنید، مردها مایلند که مورد توجه قرار گیرند.
32 ـ کت همسرتان را شما تن او کنید. همچنین کیف او را هنگام خروج از در به دستش بدهید.
33ـ هنگام خداحافظی او را ببوسید.
34 ـ کنار در به انتظار خروج او ننشینید.
35 ـ به پاس لحظاتی که به صحبت های شما گوش می دهد، شما هم وقتی او درگیر زندگی است، محیط مناسبی برایش فراهم کنید.
36 ـ اگر قصد ترک خانه را دارید، می توانید با این پیشنهاد کمی او را آرام
کنید و به او بگوئید: «اگر احساس کردی حضورم در خانه ضروری است، حتماً
خبرم کن. خوشحال می شوم بتوانم کمکت کنم ».
37 ـ می توانید از احساسات
تان در مواقعی که او در خود به سر برده است با همسرتان صحبت کنید، اما بدون
انتقاد و سرزنش. لحن گرم شما می تواند امیدی باشد برای دفعه های بعد.

38ـ در این مدت که او احساساً از شما دور است، می توانید از نوشتن نامه های
عاشقانه ای که مخاطب آنها همسرتان است استفاده کنید. در این نامه ها می
توانید تمامی احساس تان را بیان کنید؛ ترس، خشم، اندوه، و… به جز سرزنش و
انتقاد.
39 ـ کارهای انجام شدنی را روی برگه ای بنویسید و آن را به
یخچال بچسبانید و هر آینه فرصتی پیدا کردید، به انجام آنها بپردازید. اجازه
ندهید انجام این کارها مدتی طولانی به تعویق بیفتد.
40 ـ هرگز برای
انجام کاری به مرد خانه خود از کلمه «باید » استفاده نکنید. او چنین می
پندارد که شما به او سلطنت کرده و به او دستور می دهید، می توانید به جای
این واژه از جملاتی چون «اگر ممکن است » یا «خواهش می کنم » یا «خوشحال می
شوم که…» استفاده کنید. تشکر را نیز فراموش نکنید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top