ابعاد زمین فوتسال

قوانین بازی فوتسال همراه با قانون زمین و ابعاد دقیق

قوانین فوتسال– قانون زمین فوتسال
زمین بازی
اندازه زمین بازی :
طول = حداقل 25 متر و حداکثر 42 متر .
عرض = حداقل 15 متر و حداکثر 25 متر .
در مسابقات بین المللی برابر است با :
طول = حداقل 38 متر و حداکثر 42 متر .
عرض = حداقل 18 متر و حداکثر 25 متر .
پهنای کلیه خطوط 8 سانتیمتر است .
اندازه دایره وسط زمین 3 متر می باشد .
فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه 6 متر می باشد .
فاصله نقطه پنالتی دوم تا خط دروازه 10 متر می باشد .
اندازه ربع دایره های گوشه زمین (کرنر) 25 سانتیمتر می باشد .
اندازه دروازه ها :
فاصله بین دو تیر دروازه 3 متر و ارتفاع تیر افقی تا سطح زمین 2 متر است .
تذکر : ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد .
2- قانون توپ فوتسال(the ball)
جنس توپ : از چرم یا مواد مشابه می باشد .
توپ : محیط آن حداقل 62 و حداکثر 64 سانتیمتر می باشد .
وزن توپ : درشروع بازی نبایستی کمتر از 390 گرم و یا بیشتر از 430 گرم باشد
(توپ نمره 4) . شناسایی استاندارد : هنگامی که توپ از ارتفاع 2 متری به
طرف زمین رها می شود نباید بیشتر از 65 سانتیمتر و کمتر از 55 سانتیمتر از
زمین مسابقه جهش نماید .
فشار توپ : 4/0 – 6/0 اتمسفر برابر با 400 تا 600 گرم بر سانتیمتر مکعب از سطح دریا باشد .

تعداد بازیکنان : در یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از 5 یا کمتر از 5
بازیکن برای هر تیم باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است .
گر به دلیل اخراج ، تعداد بازیکنان یک تیم به کمتر از 3 بازیکن برسد بازی باید تعطیل شود.

دروازه بان میتواند جای خود را با سایر بازیکنان عوض نماید ( تعویض دروازه
بان بدون توقف بازی و مثل سایر بازیکنان صورت می گیرد ) تعویضها باید از
محل مشخص شده برای هر تیم صورت پذیرد .

تذکر : اگر هنگامیکه داور بازی را متوقف کرد توپ درون محوطه جریمه بوده
ضربه آزاد غیر مستقیم از روی خط محوطه جریمه و نزدیکترین محل به محل توقف
توپ انجام می شود .
اگر بازیکن جانشین یا بازیکن تعویضی از محلی به غیر از منطقه تعویض وارد زمین بازی شده یا از زمین بازی خارج گردیده :
داور بازی را متوقف کرده به بازیکن خاطی اخطار بدهد بازی را مجددا شروع
کرده با یک ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم خاطی از محل توپ زمانیکه بازی را
متوقف کرده است .

( the players equipment )
وسایل بازیکن : بازیکنان نباید چیزی بپوشند که برای خود یا سایرین خطرناک
باشد وسایل بازیکنان شامل پیراهن ورزشی – شورت – جوراب – قلم بند و کفش
مخصوص فوتسال است .
استفاده از کفش برای بازیکن اجباری است – نقص این قانون بازیکن خاطی از
زمین خارج فرستاده با تکمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف
بازی وارد زمین شود .
شماره پیراهن بازیکنان باید از 1 تا 15 باشد . شماره پیراهن بازیکنان باید کاملا واضح و خوانا باشد .
جوراب باید روی قلم بند را کاملا بپوشاند . دروازه بان میتواند از شلوار ورزشی استفاده نماید .

هر بازی توسط یک داور ، یک داور دوم ، یک وقت نگهدار و یک داور سوم قضاوت
میشود . برای اداره بازی یک داور اصلی یا سرداور تعیین می گردد . قدرت او
که قانون به او تفویض نموده است از موقع ورود به محل بازی در آن واقع شده
تا خروج آنجا پایان می یابد هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با
اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده اوست .
اگر بین تصمیم داور و داور دوم در مورد یک خطا اختلاف نظر وجود داشته باشد تصمیم و عقیده داور باید اجرا شود .

کمک داور ( داور دوم ) : بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه
می کند همان قدرت اجرایی را دارد به جز ( همه وقایعی را که قبل در حین یا
بعد از بازی می افتد ثبت و گزارش کند ) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه
دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و تعویض
سیار صحیح انجام گرفته است . در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور ،
داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را
گزارش کند .

تذکر : در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود .

( the time keeper,s duties )
وقت نگهدار : در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان
قرار گیرد . وظایف او نگهداری وقت بازی 2 دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت ها
و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و
یادداشت 5 خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده ثبت شماره
گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت ها آن ها می باشد .
یک دقیقه تایم اوت را چک کند .
دو دقیقه زمان مورد نیاز برای برگشتن یک بازیکن بجای بازیکن اخراجی را محاسبه نماید .
پایان نیمه اول ، پایان مسابقه ، پایان 2 زمان وقت اضافه و پایان تایم اوت را با صوت خود وعلائم ارائه شده به داوران نشان دهد .
تایم اوت های انجام شده توسط تیمها را در تابلو نشان دهد .
تعداد 5 خطای اولیه توسط هر تیم در هر نیمه از زمان بازی را در تابلو نشان داده و علامت دهد .
وظایف داور سوم ( the third referees duties ) :
داور سوم به وقت نگهدار کمک میکند تا تعداد خطاهای انجام شده ( 5 خطای اولیه ) در هر نیمه را ثبت مینماید .
هر توقف در بازی و دلایل توقفها را ثبت میکند .
شماره بازیکنان زننده گل را ثبت می کند .
شماره و نام بازیکنان اخطاری واخراجی را ثبت میکند .

هر گونه اطلاعات مورد نیاز در فرم مسابقه را ثبت میکند .
در صورت بروز هرگونه آسیب دیدگی احتمالی برای داور و داور دوم ، داور سوم جایگزین آنها
می شود .

( the duration of the match )
مدت بازی : مدت بازی دو وقت 20 دقیقه ای و زمان بین دو نیمه استراحت 15 دقیقه ای می باشد .
هر تیم می تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند ( در بازی های حذفی در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد ) .
برای ضربه پنالتی و ضربات آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم 5 خطا ) به
اندازه زدن ضربات مذکور در پایان وقت به زمان بازی اضافه میشود .
در بازیهایی که بایستی نتیجه مشخص شود در صورتیکه بعد از پایان وقت قانونی
نتیجه بازی مساوی باشد از دو وقت اضافه 5 دقیقه ای استفاده می شود .
در طی دو وقت اضافه 5 دقیقه ای هیچگونه تایم اوتی به تیمها داده نمیشود .

شروع بازی : برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی
را می زند . ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود که
فاصله بازیکن مقابل با توپ 3 متر خواهد بود . از ضربه شروع مستقیماً گل به
دست نمی آید .
دراپ بال روش دیگری برای شروع بازی است .
زمانیکه به هر دلیلی که در قانون پیش بینی نشده شما بازی را متوقف نموده اید بایستی بازی را با دراپ بال مجدداً شروع نمائید .
هنگامیکه توپ درون محوطه جریمه میباشد و داور بازی را متوقف مینماید دراپ
بال بایستی از روی خط محوطه جریمه انجام شود نه داخل محوطه جریمه .

توپ در بازی و خارج از بازی : وقتی توپ خارج از بازی به طور کامل از خط
طولی یا عرضی چه از هوا و زمین گذشته باشد . برخورد توپ به سقف سالن اوت
اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیکتر می باشد که توسط حریف زده می شود
.

روش به دست آمدن گل : تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور
کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل
نداده باشد .

خطاها و رفتارهای ناشایست : هرگاه بازیکنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا
نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه 11 خطای زیر را مرتکب شود یک ضربه آزاد
مستقیم – یک ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل ( اگر داخل محوطه جریمه باشد )
گرفته می شود :

هر گونه خطایی که به نفع تیم مهاجم و درون محوطه جریمه تیم مدافع ( خاطی )
صورت پذیرد ضربه آزاد از روی خط محوطه جریمه که نزدیکترین منطقه به محل
وقوع خطا درون محوطه جریمه است زده میشود اما هر گاه خطا درون محوطه جریمه
تیم مدافع و به نفع تیم مدافع صورت پذیرد بازیکنان تیم مدافع میتوانند از
درون محوطه جریمه خودی خطا را بزنند و موقعی توپ در بازی است که بعد از
ضربه خوردن یا رها شدن توسط دروازه بان از محوطه جریمه خارج شود .

هفت خطای منجر به اخطار : 1 – مرتکب رفتار غیر ورزشی . 2- با گفتار و کردار
به تصمیم داور اعتراض نماید . 3- مکرراً قوانین بازی را نقص نماید . 4-
شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد . 5- هنگام شروع مجدد بازی ، ضربه آزاد و
ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند . 6- بدون اجازه داور وارد زمین شود . 7-
بدون اجازه داور زمین را ترک کند .
هفت خطای منجر به اخراج : 1- مرتکب خطای شدید بازی شود . 2- مرتکب برخورد
با زننده شود . 3- روی حریف یا هر فرد دیگر تف بیندازد . 4- عمداً با دست
زدن به توپ ، حریف را از یک گل یا موقعیت گل محروم نماید . 5- موقعیت آشکار
گل حریف به سمت دروازه در داخل پیشروی با خطای آزاد مستقیم سلب نماید . 6-
کلمات توهین آمیز بر زبان بیاورد . 7- در یک مسابقه اخطار دوم بگیرد .
بازیکن اخراج شده حق ورود مجدد به بازی و یا حتی نشستن روی نیمکت بازیکنان ذخیره را ندارد .
تذکر مهم : بازیکنی که اخراج می گردد توسط داور بازی حتماً باید به رختکن
هدایت شود و بعد از 2 دقیقه تیم می تواند بازیکن دیگر جایگزین نماید . مگر
اینکه قبل از اتمام 2 دقیقه گلی به ثمر برسد .
در صورت اخراج بازیکن :
اگر 5 بازیکن در مقابل 4 بازیکن بازی میکنند و تیمی که دارای بیشترین تعداد
بازیکن است گلی به ثمر برساند تیم 4 نفره میتواند یک نفر به تیم خود اضافه
نماید .
اگر هر دو تیم با 4 بازیکن بازی میکنند و گلی به ثمر میرسد بازیکنی به تیمها اضافه نخواهد شد .
اگر 5 بازیکن بر علیه 4 بازیکن یا 4 بازیکن بر علیه 3 بازیکن بازی میکنند و
تیمی که تعداد بیشتری بازیکن دارد گل به ثمر میرساند تیمی که کمترین تعداد
بازیکن را دارد میتواند یک نفر به بازیکنان خود اضافه نماید .
اگر هر دو تیم با 3 بازیکن بازی می کنند و گلی به ثمر میرسد هر دو تیم نمیتوانند بازیکنی را اضافه نمایند .
اگر تیمی که گل زده یک نفر از تیم مقابل بازیکن کمتر دارد بازی با همان
تعداد ادامه می یابد و تیم زننده گل نمیتواند بازیکنی را اضافه نماید .

ضربه آزاد : تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم می
باشد . در ضربه آزاد مستقیم می توان مستقیماً به حریف گل زد . اگر دروازه
بان در هنگام پرتاب توپ بیش از 4 ثانیه وقت تلف نماید با یک ضربه آزادغیر
مستقیم جریمه میشود . ( از روی خط محوطه جریمه )
دروازه بان نمی تواند بعد از رها کردن توپ و خارج شدن آن از محوطه جریمه
برای با ر دوم با توپ بازی نماید در این صورت از جایی که برای بار دوم با
توپ بازی کرده با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه می شود .
توپ پرتاب شده توسط دروازه بان (goal clearance ) که درنیمه تیم خودی به
بازیکنان همدسته اش می رسد باید وارد نیمه زمین تیم حریف شود یا با
بازیکنان حریف برخورد نماید که بازیکنان همدسته بتوانند آنرا با سر ، سینه
یا پا به دروازه بان خودی پاس بدهد در غیر این صورت با یک ضربه آزاد غیر
مستقیم از جایی که دروازه بان توپ را از بازیکنان همدسته اش دریافت نموده
جریمه میشوند .

خطاهای جمع شده : در صورتی که خطاهای یک تیم در هر نیمه به 5 رسیده ( از
خطاهای 11 گانه آزاد مستقیم ) ، ( کلیه خطاها قانون 12 ) از آن به بعد اگر
یکی از خطای قانون 12 را مرتکب شود خطای ششم یک ضربه آزاد مستقیم ( از نقطه
پنالتی دوم ) یا محل وقوع خطا ( اگر محل خطا بین نقطه پنالتی دوم و
دروازده حریف باشد ) بدون تشکیل دیوار دفاعی به صورت مستقیم زده می شود .
مهاجمین و مدافعین باید فاصله 5 متر را رعایت کنند . ( خط فرضی نقطه پنالتی
فاصله رعایت گردد ) .
وقتی ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ) زده شد . هیچ بازیکنی
نمیتواند توپ را لمس نماید مگر اینکه بوسیله دروازه بان لمس شودیا بعد از
برخورد با تیرهای عمودی وافقی دروازه به زمین بازی برگردد یا توپ زمین بازی
را ترک نماید .
در ضربات پنالتی و ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ) بازیکن زننده ضربه بایستی مشخص شود .

در ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ) دروازه بان حداقل باید 5 متر تا نقطه پنالتی فاصله داشته باشد .
تذکر : اگر خطای ششم عقبتر از نقطه پنالتی دوم بود ، مستقیم به نقطه پنالتی
دوم منتقل شده ضربه زده می شود ( حق پاس دادن را ندارد ) .

ضربه پنالتی : از نقطه پنالتی زده می شود . زننده ضربه باید مشخص باشد . ضربه حتماً باید به طرف جلو ( دروازه حریف ) زده شود .
اما در ضربه پنالتی دروازه بان بایستی روی خط دروازه باشد .

ضربه اوت : ضربه به داخل ( kickin )
روشی برای شروع مجدد بازی است .
هرگاه تمام توپ از خط طولی چه از روی زمین چه از هوا بگذرد توپ بایداز محلی
که خارج شد توسط تیم مقابل با پا به داخل زمین زده شود . زننده ضربه توپ
ساکن روی خط طولی یا خارج از زمین خط طولی باشد .
وضعیت توپ در ضربه اوت ( kickin ) : توپ باید روی خط طولی زمین ، خط تماس
( touch line ) ثابت باشد . می توان توپ را به هر جهتی زد .
بازیکنان تیم مقابل حداقل 5 متر از محله ضربه باید فاصله داشته باشد .
به محض ضربه زدن به توپ ، توپ در بازی است . از ضربه اوت نمی توان مستقیم گل زد .
اگر زننده ضربه اوت بیش از 4 ثانیه وقت تلف نماید ضربه اوت به تیم حریف داده میشود .

پرتاب توپ توسط دروازه بان ( goal clearance ) :
روشی دیگر برای شروع مجدد بازی است .
پرتاب اوت دروازه پرتاب : پرتاب اوت دروازه مادامی در بازی است که توپ توسط
دروازه بان با دست بیرون از محوطه جریمه قرار گیرد . پرتاب اوت دروازه
خطای 4 ثانیه ندارد . برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع (
با دست لمس کردن یا کنترل ) یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل 6 متری انجام
می گیرد .
در هنگام پرتاب توپ توسط دروازه بان تمامی بازیکنان حریف بایستی خارج از
محوطه جریمه باشند . به محض خروج توپ از محوطه جریمه توپ در بازی است . با
پرتاب اوت دروازه نمی توان مستقیم گل زد .

ضربه کرنر : از ضربه کرنر می توان مستقیم گل زد .خطای 4 ثانیه دارد ، اگر
ضربه کرنر به طور صحیح زده نشود ضربه تکرار خواهد شد . در موقع زدن خطاها
توپ باید ساکن باشد .
کلیه خطاهای اتفاق افتاده در نیمه دوم بازی در2 وقت اضافه بازی محاسبه خواهند شد .
بعد از پایان دو وقت قانونی بازی برای مشخص شدن نتیجه بازی از دو وقت اضافه
5 دقیقه ای استفاده می شود . در صورتیکه بعد از پایان دو وقت اضافه 5
دقیقه ای نیز نتیجه بازی مساوی باشد برای مشخص شدن برنده بازی اعمال زیر
انجام می شود :
داور دروازه ای را که باید ضربات پنالتی به طرف آن زده شود را مشخص می نماید .
داور بین دو کاپیتان تیم سکه می اندازد .برنده سکه مشخص می نماید که تیم او اولین ضربه را خواهد زد یا تیم حریف .

هر تیم 5 ضربه پنالتی میزند در صورتیکه بعد از 5 ضربه نتیجه مساوی باشد
یکنفر یکنفر زدن ضربات ادامه می یا بد . تا یک تیم بتواند به برتری برسد .
در هنگام ضربات پنالتی بازیکنان داخل زمین می توانند جای خود را با دروازه بان عوض نمایند .
در هنگام ضربات پنالتی فقط مقامات رسمی ( داوران ) و بازیکنان ثابت تیمها ( 5 نفر ) میتواند درون زمین بازی باشند .
همشه برنده قرعه سکه صاحب زمین بازی یا زننده پنالتی یا انتخاب رنگ پیراهن می باشد .
تیمی می تواند تایم استراحت بگیرد که صاحب توپ باشد مثل ضربه کرنر ، پرتاب اوت ، . . . .
دروازه بان می تواند در زمین حریف بیش از 4 ثانیه بازی کند . دروازه بان
نمی تواند در جریان بازی مستقیم توپ را با دست وارد دروازه حریف کند ( از
روی هوا ) ، جز اینکه توپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بازی برخورد
کند که گل قبول است . پاس عقب مادامی محسوب می شود که توپ از ضربه مچ پا به
پایین زده شود ( فقط از ناحیه کفش ) .مشخصات زمین فوتسال

مشخصات زمین فوتسال عبارتند از:

اندازه زمین بازی :
طول = حداقل ۲۵ متر و حداکثر ۴۲ متر .
عرض = حداقل ۱۵ متر و حداکثر ۲۵ متر .

در مسابقات بین المللی برابر است با :

طول = حداقل ۳۸ متر و حداکثر ۴۲ متر .
عرض = حداقل ۱۸ متر و حداکثر ۲۵ متر .
پهنای کلیه خطوط ۸ سانتیمتر است .
اندازه دایره وسط زمین ۳ متر می باشد .
فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه ۶ متر می باشد .
فاصله نقطه پنالتی دوم تا خط دروازه ۱۰ متر می باشد .
اندازه ربع دایره های گوشه زمین (کرنر) ۲۵ سانتیمتر می باشد .

اندازه دروازه ها :

فاصله بین دو تیر دروازه ۳ متر و ارتفاع تیر افقی تا سطح زمین ۲ متر است .
تذکر : ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top