آیا میشود خودمان صیغه بخوانیم

احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی (1)

حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه می باشد ، و ربواط و محدوده حجاب تا حدی از لحاظ شرعی مجاز می باشد ؟ صیغه محرمیت همان عقد موقت است که زن در روابط مثل زوجه است . 

آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند خودشان می توانند صیغه محرمیت بخوانند ؟ 
با اجازه پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد . 

ایا میتوان دختری را که بدلیل خطا بکارت خود را از دست داده بدون اذن پدر صیغه کرد ؟ 
اذن لازم است. 

در
ازدواج موقت با زنان اهل کتاب حکم صیغه باید خوانده شود چون آنها که این
حکم را نمی دانند ؟ و آیا ازدواج موقت با فواحش در صورت عدم دخول جایز است ؟
 
1 ـ خواندن صیغه و لو به زبان غیر عربی بهر حال لازم است و به طرف مقابل باید معنای ازدواج موقت تفهیم بشود .
2 ـ اگر از زنانی باشد که مشهور به زنا است به احتیاط واجب قبل از توبه با او ازدواج نکند حتی اگر قصدش عدم دخول باشد . 

آیا میشود صیغه عقد را به زبان فارسی بیان کرد؟ وفقط به عنوان مثال گفت : من تورا به مدت 1 ساعت میخواهم به مبلغ فلان مقدار؟ 
اگر
عربی بلد نباشید اشکال ندارد ودر اینصورت زن به مرد میگوید : تورا به
ازدواج خود در آوردم برای یک ساعت (مثلا ً) به فلان مبلغ وسپس مرد میگوید :
قبول کردم. 

1 ـ برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است ؟
چنانچه وی تمایل به اسلام پیدا کرد :
2 ـ چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشود ودر عین حال نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت ؟
3 ـ آیا با توجه به در دسترس نبودن روحانی برای خواندن صیغه خود فرد میتواند اقدام کند .
4 ـ آیا جمله خاصی لازم است گفته شود ؟
5 ـ آیا باید به زبان عربی باشد یا به زبان دیگر هم کفایت می کند
؟  1 ـ اگر همسر دائمی مسلمان نداشته باشد با زن مسیحی ویهودی جایز است .
2
ـ پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص وتعیین مهر ومدت با دقت می تواند
به زن بگوید با توازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر وتا این مدت زمان
واوبگوید پذیرفتم واگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی
ندارد .
3 و4 و5 ـ جواب روشن شد . 

اگر
دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از
جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟
 
عقد باطل است . 

ایا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب عده نگه داشتن لازم است؟
بله لازم است. 

آیا ازدواج موقت به زبان فارسى نیز قبول است یا نه؟ 
خیر باید سعى کند به عربى خوانده شود و اگر نتوانست کلمه (قبلت) را به عربى بگوید. 

آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری وسنی ، می تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعد ها قصد ازدواج دارند؟ 
صحّت ندارد واذن پدر لازم است حتی اگر مستقل در شؤون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت. 

آیا زن و مرد می توانند دو بار صیغه عقد دائم را جاری سازند؟ یک بار خودشان و بعد از مدتی با ثبت و موازین قانونی؟ 
اشکال ندارد، عقد دومی صوری وظاهری است. 

ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟ 
عقد دائم به احتیاط واجب جایز نیست وعقد موقت اشکال ندارد. من دختری 23 سال هستم که که مدت 6سال است خواستگاری
دارم که 24 سال دارد و هر دو نسبت به هم دارای عشق پاکی هستیم و فقط به
ازدواج فکر می کنیم اما چون در حال حاضر سرباز است و نمی توان تا 6 ماه آتی
به صورت رسمی مطرح کرد آیا میتوان بدون آگاهی پدر صیغه محرمیت بخوانیم اما
شرط شود که باکره بمانم در ضمن مادرم در جریان میباشد راهنماییم کنید?
 
بدون رضایت پدر حرام است جایز نیست ، و چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم . 

اگر
دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از
جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟
 
عقد با طل است . 

آیا زنی را که زنا کرده است را میتوان به عقد غیر دائم خود در اورده یا باید ان زن عده نگه دارد ؟ آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دائم دراید عده دارد یاخیر؟ 
1-عده لازم نیست ولی اگر زن از زنهای مشهور به زنا است به احتیاط واجب وی را عقد نکند مگر بعد از توبه کردن.
2-اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده عده دارد .
3-اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد . 

آیا
من میتوانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته میروم در آنجا
خانمی را برای مدت 1 ساعت صیغه کنم ؟حتی اگر به شهر ها یا کشورهای زیارتی
بروم؟
 
اشکال ندارد ولی اگر شما همسر مسلمان دارید نمیتوانید زنی
را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به آن راضی
باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید. 

با چه شرایطی میتوان زن غیر مسلمان را صیغه کرد ؟ 
در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد و بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است . 

آیا صیغه دختره باکره بدون اذن پدر با شرط عدم ودخول ضمن عقد جایز است یا خیر ؟
جائز نیست حتی اگر دختر مستقل در شوًون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت . 

در چه صورت و شرایطی اذن والد نیاز نیست در ازدواج موقت ؟
دختره باکره اگر در شؤون زندگی مستقل نباشد اذن لازم است و اگر مستقل باشد هم بنابر احتیاط واجب لازم است . 

برای
شخصی که مقدمات ازدواج به هیچ وجه برایش فراهم نیست و پیدا کردن زن عفیفه
برای متعه ازدواج موقت کردن هم مقدورنیست آیا متعه با زنی که مشهور به فساد
است جایز است؟
 
ازدواج با زن مشهور به زنا به احتیاط واجب جایز نیست و میتوانید در این مساله به اعلم بعد رجوع کنید . 

آیا خواندن صیغه توسط مرد و زن کافی است یا بایستی شخص دیگری صیغه را جاری کند ؟ خواندن صیغه چگونه است؟ 
خود
زن و مرد بخوانند کافی است و اگر عربی بلد نیستند میتوانند به زبان دیگر
بخوانند بعد از تعیین مدت و مبلغ مهر به طور دقیق زن میگوید :زوجتک نفسی فی
المده المعلومه علی المهر المعلوم سپس مرد میگوید :قبلت . 

ضمن سلام نظر حضرت عالی در مورد عده زنان فاحشه را بفرمائید ایا ازدواج موقت با انها مشکل دارد ؟
ازدواج با انها بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ولی زنا عده ندارد . 

بازنی
که در ازدواج موقت دیگری بوده ازدواج کرده و دخول صورت گرفته بدون آنکه از
همسر داشتن او خبر داشته باشم آیا بعدا ً می توانم با اوازدواج کنم؟ 
بنابر احتیاط واجب بر شما حرام ابدی شده است. 

آیا می توان با دختری که قبلا به طور رسمی ازدواج نکرده و در جایی ثبت نشده و اینکه آن دختر باکره نباشد ازدواج موقت کرد ؟ 
اگر ازدواج سابق شرعی بوده برای عقد دوم اذن پدر لازم نیست . 

من
با دختری دوستم میتوانم فقط برای گفتن و خندیدن او را عقد کنم یعنی نه
برای قصد جنسی فقط برای اینکه بتوانم با او راحت بگویم و بخندم .
 
با اذن پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد . 

چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشود و در عین حال نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت ؟  
پس
از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص و تعیین مهر و مدت با دقت می تواند به
زن بگوید با تو ازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر و تا این مدت زمان و
او بگوید پذیرفتم و اگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی
ندارد .

برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است ؟
اگر همسر دائمی مسلمان نداشته باشد معه با زن مسیحی و یهودی جایز است . 

بنده
در کشور ژاپن زندگی می‌کنم که اکثر مردم آن یا بودائی هستند یا دینی‌
ندارند. من برای‌ اینکه به گناه نیفتم نیاز شدید به ازدواج موقت دارم. لذا
با عرض معذرت به سوالات زیر پاسخ دهید:
۱ – آیا لازم است که قبل از ازدواج در مورد دینشان سوال شود؟
۲ – آیا لازم است که سوال شود و جواب دادند که دینی‌ انتخاب نکرده ام چه باید کرد؟
۳ – اگر گفتند بودائی هستم چه حکمی‌ دارد؟
۴ – آیا در صورت منفی‌ بودن سوالات فوق میتوان آنها را بعنوان کنیز برای مدت مشخصی خرید؟ (خود آنها راغب هستند). 
۱ – اگر مسیحی یا یهودی بودن وی ثابت نشود – و لو به اعتراف خود – ازدواج موقت با وی جایز نیست.
۲ – جایز نیست مگر اینکه عرفاٌ مسیحی‌ یا یهودی‌ باشد.
۳ – جایز نیست.
۴ – جایز نیست.
آیا کسى مى تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دائم ازدواج کند ؟ 
بعد از طلاق همسر خود و گذشت عدّه وى مى تواند با خواهر او ازدواج دائم یا موقت بکند و قبل از آن جایز نیست و عقد باطل است .  

اگر
زن و مرد بخواهند متعه کنند و در متعه شرط نمایند که هر نوع تلذذ از
همدیگر را داشته باشند به استثناء دخول آیا در این نوع متعه اذن پدر لازم
است ؟
 
لازم است اگر بکر باشد . 

آیا متعه با کسى که نمى خواهیم با او نزدیکى کنیم و فقط براى ایجاد محرمیت متعه مى کنیم به اجازه ولى نیاز دارد ؟
اگر بکر باشد اجازه ولی دراینصورت هم لازم است . 

در چه صورتى اجازه پدر براى زن در صیغه عقد موقت لازم است ؟ 
در
هر عقدى اجازه پدریا جد پدری در ازدواج زنى که ازدواج نکرده لازم است و
این حکم در صورتى که زن در شئون زندگى مستقل باشد مبنى بر احتیاط است . 

آیا اگر زن بگوید که شوهر ندارد کفایت مى کند یا باید تحقیق کرد ؟ 
کفایت مى کند . 

آیا زن و مرد خودشان مى توانند صیغه عقد موقت را جارى کنند ؟ 
مى توانند . 

آیا براى صیغه عقد موقت شاهد لازم است؟ 
لازم نیست . یا صیغه عقد موقت را مى توان به فارسى خواند ؟ 
اگر
بتوانند به احتیاط واجب باید عربى بخوانند و اگر نتوانند به زبانهاى دیگر
اشکال ندارد مثلاً پس از تعیین دقیق مهر و زن به مرد بگوید خود را به
ازدواج تو درمدت یادشده معلوم به مهر یه یاد شده معلوم در میآورم ومدر
بگوید قبول کردم . 

آیا در صیغه عقد موقت رضایت ظاهرى طرفین بدون جارى کردن صیغه کافى است ؟ یا باید صیغه عقد موقت خوانده شود ؟
باید صیغه عقد موقت خوانده شود . 

لطفاً مفهوم عده متعه را بیان فرمایید. 
عده
متعه بنابر احتیاط واجب دو حیض کامل است و اگر مقصود معناى عدّه و متعه
است ، عده یعنى مدتى که زن پس از مفارقت شوهر یا آمیزش شبهه باید از ازدواج
دورى کند و احکام عده را مراعات نماید . و متعه یعنى ازدواج موقت . 

در مذهب مسیحیت طلاق را به رسمیت نمى شناسند. ازدواج موقت با زن مسیحى که قانوناً مطلقه است چه حکمى دارد ؟ 
اگر در عرف آنها به عنوان مطلقه شناخته شود جایز است . 

آیا با خواهر زن می توان صیغه موقت خواند ؟ 
جایز نیست تا وقتی که خواهر او همسریا درعدهٌ شما است . ازدواج دائم یا موقت با اهل کتاب (مسیحى، یهودى)چگونه است؟ 
ازدواج
دائم مرد مسلمان با اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولى ازدواج موقت
جایز است مشروط بر اینکه همسر مسلمان نداشته باشد و گرنه بدون رضایت او
صحیح نیست بلکه با رضایت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست. 

اگر دخترى پدر وجدّ پدرى اش فوت کرده باشند آیا مى توان آن دختر را صیغه کرد (در صورت رضایت خود دختر) یا نه ؟ 
اگر دختر داراى رُشد فکرى باشد یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد مانعى ندارد . 

اگر
ضمن عقد منقطع، شرط نفقه شده باشد آیا این شرط صحیح است و بر فرض صحت
تاییدیّه نفقه از ناحیه زوج وتحقق تخلف شرط آیا زوجه مى تواند تقاضاى
انحلال نکاح را بنماید؟ 
شرط صحیح است وبر زوج واجب است بپردازد
واگر نپرداخت زوجه مى تواند با مراجعه به حاکم شرع بلکه به محاکم عرفى او
را ملزَم به پرداخت کند ولى نمى تواند عقد را فسخ کند. 

اگر
دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنایی بخواهند
قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتى داشته باشند ولى پدر دختر اجازه ندهد آیا
دختر و پسر مى توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت یکدیگر در ایند ؟

جایز نیست و عقد باطل است . 

ازدواج موقت و یا دائم مرد و یا زن مسلمان شیعه با زن و یا مرد زرتشتى چه حکمى دارد ? 
ازدواج زن مسلمان با مرد زرتشتى جایز نیست و همچنین ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتى بنا بر احتیاط واجب جایز نیست . 

آیا مى شود با زن فاحشه ازدواج موقت کرد؟ 
مانعى
ندارد ولى بنابر احتیاط واجب بعد از توبه اش باشد وتوبه اش به این معلوم
میشود که او را به زنا دعوت کنی اگر قبول نکرد توبه کرده است. 

لطفاً متن خطبه ازدواج موقت را بفرمایید. (بنده را وکیل کرده اند). 
اگروکیل
شده اید که زن را برای خود عقد موقت کنید کافى است با تعیین مهر و مدت به
وکالت از زن بگوئید (انکحت موکلتى نفسى فى المدة المعلومة على الصداق
المعلوم) سپس از طرف خود بگویید (قبلت النکاح لنفسى فى المدة المعلومة على
الصداق المعلوم) البته در هر دو طرف باید با قصد انشاء عقد موقت و قبول آن
باشد.
واگر وکیل ازطرفین هستید بگوئید (انکحت موکلتی موکلی فی المدة المعلومة علی الصداق المعلوم ) سپس بگوئید (قبلت النکاح لموکلی کذلک). 

آیا مى شود با رضایت دختر ازدواج موقت کرد؟ 
اذن ولى دختر (پدر یا جد پدرى) لازم است و اگر دختر در شؤون زندگى خود مستقل است اذن ولى او ـ بنابر احتیاط واجب ـ لازم است. 

آیا با زنان غیر اهل کتاب بدون هرگونه متعه نزدیکى کرد؟ جایز نیست. 

اگر با زنى که شوهر ندارد نزدیکى
کند و با این نیت که صیغه بخواند و اگر فراموش کند در صورتى که هر دو راضى
باشند آیا حکم زنا دارد؟ و اگر دارد راه بخشش آن چیست؟
 
اگرخواندن صیغه را فراموش کند وطى به شبهه است و اگر نه زنا است و باید توبه کند. 

خانمى
را به عقد موقت خود درآورده ام قبل از عقد پرسیدم در عقد یا عده کسى نیست
با صراحت تمام جواب منفى داد. الان شک دارم که شاید با کسى رابطه داشته است
که از زمان و کیفیت آن اطلاعى ندارم اما به گمان غالب اگر رابطه اى داشته
بدون عقد بوده است آیا عقد من درست است؟

عقد صحیح است. 

بدلیل مسافرتهاى خارجى متعدد اضطراب از به گناه افتادن دارم آیا مى توانم بدون اذن همسرم در مسافرتها ازدواج موقت با اهل کتاب بکنم ؟ 
جایز نیست مگر آنکه مسلمان شود . 

بنده
به علت شغل 3 ماه بدون همسرم باید در کشور ژاپن زندگى کنم . جنابعالى صیغه
زن غیر اهل کتاب را جایز ندانسته اید و صیغه اهل کتاب را با رضایت همسر
دائمى جایز دانسته اید آیا در شرایط اضطرار صیغه زن کافر بدون رضایت همسر
جایز است یا خیر ؟

ایشان در عقد موقت با اهل کتاب براى مردانى که
با رضایت همسر مسلمان خود قصد ازدواج موقت دارند احتیاط واجب مى کنند شما
مى توانید در این مساله به غیر (با مراعات الاعلم فالاعلم) مراجعه کنید .

مى توان زن شوهردار را صیغه کرد ؟
جایز نیست و از گناهان بزرگ است وحرمت ابدی می آورد.

آیا متعه کردن دختر بالاى 22 سال و مستقل به شرط عدم زوال بکارت جایز است ؟ 
جایز است و بنا برا احتیاط واجب اذن پدر با جد پدرى لازم است . 

آیا
مى شود با یک دختر ازدواج موقت کرد و اگر با یک دختر در مکان خلوت باشیم و
احتمال گناه برود آیا مى شود بدون اجازه والد دختر او را صیغه کرد ؟

اذن پدر حتى در فرض سوال لازم است . 

آیا براى ازدواج موقت در صورتیکه هر دو طرف بالغ باشند لزومى دارد کسى شاهد باشد یا حضور دو طرف کافى است ؟
در عقد موقت و دائم حضور شاهد لازم نیست ولی درازدواج با دختری که شوهر نکرده اذن ولی شرط است .

آیا دخترى که سن آن 31 سال است و از نظر مالى مستقل است را به شرط عدم دخول میتوان صیغه کرد بدون اجازه پدر ؟ 
بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .
ازدواج متعه یعنى چه ؟ 
یعنى ازدواج موقت که مانند ازدواج دائم است از نظر احکام به استثناء بعضى از آنها . 

اگر
دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنایی بخواهند
قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتى داشته باشند ولى پدر دختر بدلیل فرهنگ غلط
جامعه اجازه ندهد آیا دختر و پسر مى توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت
یکدیگر در ایند ؟
 
جایز نیست و عقد باطل است . 

در
شرح کتاب شریف (من لا یحضره الفقیه) در ذیل ازدواج مو قت مسأله اى را
بدینگونه طرح گشته است که اگر ازدواج موقت انجام گیرد با دخترى باکره و قید
شود که تلذذ جسمى و دخول صورت نپذیرد و صرفاً به صحبت و گفتگو بسنده شود
دیگر نیازى به اذن پدر نیست. نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟
 
حضرت آیت الله اذن پدر را شرط مى داند مطلقاً. 

آیا مرد مى تواند در مسافرت بدون اجازه زن دایم خود زنى را صیغه نماید؟
مى تواند زن مسلمان را متعه نماید. 

آیا در صیغه اجازه همسر لازم است؟
خیر. 

آیا تفاوتى بین صیغه و ازدواج موقت است؟ 
خیر. 

1 ـ در ازدواج موقت مى توان لفظ صیغه را فارسى خواند و به چه صورت خوانده مى شود؟
2 ـ آیا دختر را مى شود صیغه موقت کرد.
 
1 ـ در صورت عدم تمکن از عربى خواندن ، فارسى خواندن ایرادى ندارد.
2
ـ ازدواج موقت با دختر باید با اجازه پدر یا جد پدرى باشد هرچند اگر دختر
در شؤون زندگى خود مستقل باشد (بنابر احتیاط در این صورت). 

آیا
احکام رجوع عقد دائم و موقت یکى است؟ مثلا : اگر مدتى از زمان متعه باقى
باشد ومرد بدلایلى زمان باقى مانده را ببخشد آیا مى تواند مجددا رجوع نماید
و نیت رجوع کافى است یا اینکه باید دو باره صیغه عقد جارى شود؟
 

رجوع در متعه مورد ندارد و باید عقد جدید خوانده شود. 

آیا متعه با زنى که دین ندارد جایز است ؟ متعه با زنى که کافر است چه حکمى دارد ؟
با
کافر غیر کتابى جایز نیست وهمچنین با زردشتى بنابر احتیاط واجب ومُتعه
کردن با زن یهودى و مسیحى جایز است به شرط آنکه همسر مسلمان نداشته باشد . 

در
ازدواج موقت بعد از بذل مدت یا انقضاى مدت براى نکاح با خواهر چنین زنى
آیا لازم است عده به پایان برسد یا نیازى به پایان رساندن عده نیست ؟
 
بنابر احتیاط واجب باید عده منقضى شود.

اگر
بانوان از راههاى جلوگیرى از قبیل ( قرص، آمپول، کاندوم و …) استفاده
کنند به طورى که مسلماً حامله نشوند آیا لازم است در ازدواج موقت عده نگه
دارند؟
 
برفرض تحقق دخول بلى عده لازم است حتی اگر از حامله شدن جلوگیری کنند.


روش خواندن صیغه ی عقد موقت

بسم الله الرحمن الرحیم

طریقه ی خواندن صیغه ی ازدواج موقت

مقدّمه ی۱:
قبل از خواندن صیغه ی عقد موقت، ابتدا باید مهریه ای مشخص شود تا صیغه ی
عقد صحیح باشد. حتّی اگر خانم بگوید مهریه نمی خوام، باز هم عقد صحیح نیست.
لذا حتما باید مهریه ـ هر  چند اندک ـ مشخص شود.

تذکر:
مهریه باید به گونه ای باشد که ارزش مالی داشته و مقدار آن هم کاملا مشخص
باشد. مثلا اگر می گویند مهریه یک جلد کلام الله مجید باشد، یا این قرآن
کریم را همان موقع نشان دهندکه معلوم شود چه قرآنی منظور است و یا این که
قیمت آن را مشخص کنند و بگویند: مهریه، یک جلد کلام الله مجید باشد، به
قیمت (مثلا) ده هزار تومان.

اگر
بگویند مهریه، دو شاخه گل رز باشد، در این صورت گل ارزش مالی دارد، اما
هنوز مشخص نشده که این شاخه گل چه قیمتی باشد. روی همین حساب یا باید شاخه
گل را همان زمان نشان دهند و بگویند: «همین شاخه گل» و یا این که بگویند:
«دو شاخه گل رز به قیمت (مثلا) دو هزار تومان».

مقدّمه ی۲:
برای صحیح بودن عقد موقت، باید قبل از خواندن صیغه ی عقد، مدت محرمیت به
صورت دقیق مشخص شود. در این میان تفاوتی نمی کند که این مقدار اندک باشد
(مثلا یک ساعت) یا زیاد باشد (مثلا بیست سال). اگر بگویند: «تا هر زمانی که
دوست داستیم» یا «تا زمانی که در دانشگاه  بودیم» یا «تا وقتی که یکدیگر
را دوست  داشتیم» در تمام این مثال ها به خاطر مجهول بودن زمان عقد، صیغه ی
محرمیت باطل است.

مقدّمه ی۳: یکی از شرایط اساسی برای ازدواج دختر باکره اذن پدر یا پدر بزرگ پدری است. برای آگاهی از نظر مرجع تقلید خود، اینجا کلیک کنید.

اما روش ها مختلف برای خواندن صیغه ی عقد موقت: 

روش اوّل: عاقد، شخص ثالث است.

اگر عاقد شخص دیگری باشد، ابتدا باید از هر دو طرف برای خواندن صیغه ی عقد وکالت بگیرد و بعد از آن، صیغه را این گونه بخواند:

فرض کنید که نام خانم «فاطمه» است  و نام آقا هم «علی». در این صورت:

به وکالت از خانم بگوید: زَوَّجتُ مُوکِّلَتی (فاطمۀ) مُوَکَّلی (علی) فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم»

پس به وکالت از آقا بگوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (علی)

معنی صیغه:

موُکّل خودم «فاطمه» را به تزویج «علی» در آوردم، در مدت مشخص و با مهریه ی  مشخص

قبول کردم این ازدواج را.

روش دوم: عاقد، خود زن و مرد هستند.

اگر آقا و خانم هر کدام بخواهند صیغه ی مربوط به خود را بخوانند، این گونه بگویند:

ابتدا خانم می گوید: «زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم»

بعد بلافاصله آقا بگوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ»

معنی صیغه:

خانم می گوید: تو را به زوجیت خود درآوردم، در مدّت مشخص و با مهریه ی مشخص.

آقا می گوید: قبول کردم این زوجیت را.

روش سوم: عاقد، خود داماد است.

اگر آقا از خانم وکالت بگیرد که خودش صیغه ی عقد را بخواند، این گونه بگوید:

ابتدا به وکالت از خانم بگوید: «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (فاطمۀ) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم»

بعد بلافاصله برای خودش بگوید: «قَبِلتُ التَّزویج»

معنی صیغه:

موکلم فاطمه را به ازدواج خودم در آوردم، در مدّت معلوم و با مهر معلوم

قبول کردم این ازدواج را.

روش چهارم: عاقد، خود عروس است.

اگر خانم از آقا وکالت بگیرد که خودش صیغه ی عقد را بخواند، این گونه بگوید:

ابتدا از طرف خود بگوید: «زَوَّجتُک نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم»

بعد بلافاصله از طرف داماد (موکل خود) بگوید: «قَبِلتُ التزویج لموکِّلی (علی)»

معنی صیغه:

خودم را به ازدواج تو درآوردم در مدت معلوم با مهر معلوم

قبول کردم این تزویج را از طرف موکلم. 

توجه: کسانی
که قصد دارند بعد از عقد موقت، با یکدیگر عقد دائم داشته باشند. باید قبل
از خواندن عقد دائم، یا مدت عقد موقت تمام شده باشد و یا این که آقا بگوید:
«مابقی مدت را به همسرم بخشیدم». اگر این کار را انجام ندهند، عقد دائم
باطل است و با به اتمام رسیدن مدت عقد موقت، به یکدیگر نامحرم می شوند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top