آشنایی با شغل میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ

آشنایی با شغل میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ

عنوان شغل: میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ

توضیحات شغل
خوش آمد گویی به مشتریان، راهنمایی آنها به میزها یا استراحتگاه ها، و کمک و حصول اطمینان از کیفیت سرویس دهی و خدمات ارایه شده.

 

دانش ها :

خدمات مشتریان و پرسنل : دانش اصول و فرایندهای خدمت رسانی به مشتریان و
پرسنل؛ شامل ارزیابی و سنجش نیاز مشتری، شناخت و بکارگیری استانداردهای
کیفیت – در خدمات و ارزیابی رضایت مشتری.

زبان فارسی : شناخت ساختار و محتوای زبان فارسی، از جمله معانی و املای واژگان و قواعد ترکیب و دستور زبان

بازاریابی و فروش : شامل شناخت اصول و روشهای مناسب برای عرضه، ترویج و
فروش خدمات و محصولات می شود. این حوزه شامل راهبردها و فنون بازاریابی، به
نمایش گذاشتن محصولات، مهارتها و شیوه های فروش و سیستم های کنترل فروش
نیز می شود.

دانش ریاضیات : شامل علم محاسبات، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و کاربردهای آنها است.

آموزش و تعلیم : آموزش و تعلیم. دانش اصول و روشهای برنامه ریزی درسی و
طراحی دوره های تعلیمی، تدریس و راهنمایی افراد و گروهها و نیز سنجش
اثربخشی آموزشها

 

مهارت ها :

گوش دادن فعالانه : توجه کامل به آنچه که مردم می گویند، وقت گذاشتن
برای درک نکات مطرح شده، پرسیدن سوالات مناسب، قطع نکردن سخن دیگران در
زمان نامناسب.

سخن ورزی : سخن گفتن با دیگران برای انتقال کارآمد اطلاعات.

جهت دهی به خدمات : جستجوی فعال روشهای کمک به مردم

درک اجتماعی : آگاه بودن از واکنش های دیگران و فهمیدن اینکه چرا چنین عکس العمل هایی را نشان می دهند.

هماهنگی : تنظیم اقدامات خود به فراخور فعالیت های دیگران

متقاعدسازی : متقاعدساختن دیگران جهت تغییر دیدگاهها و رفتارهایشان

 

توانمندی ها :

بیان شفاهی : توانایی انتقال اطلاعات و نظرات در گفتگوها به گونه ای که دیگران بتوانند آنها را درک کنند.

درک شفاهی : توانایی شنیدن و فهم اطلاعات و نظرات گوینده از خلال واژه ها و جملات

تشخیص گفتار : توانایی تشخیص و درک گفتار دیگران

بیان واضح : توانایی واضح صحبت کردن به گونه ای که دیگران بتوانند آن را بفهمند.

دید نزدیک : توانایی دیدن جزئیات از نزدیک (در چند قدمی)

شمّ مسأله یابی : توانایی کشف وجود اشکال؛ این توانایی مستلزم حل مسأله نیست، بلکه تنها کشف وجود مشکل است.

 

فعالیتهای حرفه :

کارکردن در ارتباط مستقیم با عموم مردم : انجام امور برای مردم یا
ارتباط و تماس مستقیم با عموم. این موضوع شامل خدمت به مشتریان در رستوران
ها و فروشگاهها و یا دریافت سفارش یا مهمان نیز می شود

ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان : تأمین اطلاعات برای
زیردستان، همکاران و سرپرستان از طریق تلفن، گزارش ها و فرم های نوشتاری،
پست الکترونیکی یا ارتباط فردی

کسب اطلاعات : مشاهده، دریافت یا هر روش دیگر کسب اطلاعات از تمام منابع اطلاعاتی مناسب

مخابره با اشخاص بیرون از سازمان : مراوده با افراد خارج از سازمان،
معرفی سازمان به مشتریان، عموم مردم و دولت و دیگر منابع بیرونی. انتقال
اطلاعات ممکن است به صورت حضوری، نوشتاری، تلفنی و یا الکترونیکی باشد.

تصمیم گیری و حل مسائل : تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج جهت گزینش بهترین راهکار و حل مسائل

حل اختلافات، گفتگو و مذاکره با دیگران : به اجرا گذاشتن شکایات و دادخواهی ها، فرونشاندن مناقشه ها، حل و فصل شکایت ها

 

شرح کار :

تماس با دیگران : این شغل تا چه اندازه نیازمند تماس داشتن (تماس رودررو، تلفنی یا روشهای دیگر) با دیگران است؟

صرف زمان برای ایستادن : شغل تا چه حد نیازمند ایستادن است؟

مذاکرات رودررو : این شغل تا چه حد نیازمند مذاکره رودررو یا گروهی با مردم است؟

حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده : این شغل تا چه حد نیازمند کار در محیط محصور با شرایط محیطی کنترل شده است؟

تلفن : در شغل تا چه حد باید مکالمات تلفنی صورت بگیرد؟

کار با گروه یا تیم : در شغل مربوطه تا چه حد کار با دیگران در قالب گروه یا تیم اهمیت دارد؟

 

علایق :

تجاری : شغل های تجاری دربردارنده راه اندازی و اجرای پروژه ها است. و
می تواند رهبری و هدایت افراد و تصمیم سازی های متعدد را در بر بگیرد. گاهی
اوقات این شغل ها نیازمند مواجهه با ریسک بوده و اغلب با کسب و کار در
ارتباط هستند.

اجتماعی : شغل های اجتماعی اغلب شامل کار با مردم، تعامل با آنها و
آموزش آنها است. این شغل ها اغلب متضمن کمک و یا خدمات رسانی به دیگران
است.

متعارف : شغل هایی که قاعده مند شده و مستلزم پیروی از روش های جا
افتاده و فعالیت های عادی شده هستند؛ سر و کار فرد بیشتر با اطلاعات مفصل و
داده های دقیق است تا نظرات شخصی.

واقع گرایی : واقعگرایی شغلی در اغلب مواقع شامل فعالیت هایی است که
مسائل و راه حل های عملی را دربر می گیرد. این امور غالباً با گیاهان،
حیوانات و مواد موجود در جهان واقعی (همچون چوب، ابزارها و ماشین آلات)
مرتبط است. اغلب شغل ها مستلزم کار در خارج بوده و کمتر با کارهای کاغذی یا
کار در مجاورت دیگران مرتبط هستند.

هنری : شغل های هنری به کرّات مستلزم کار با شکل ها، طرح ها و الگو ها
است. این شغل ها اغلب نیازمند خودابرازی بوده و کار در آنها مقیّد به قواعد
سفت و سخت نیست.

پژوهشگرانه : شغل های پژوهشگرانه غالباً شامل کار با ایده ها است و
نیازمند تفکر بسیار زیادی است. این شغل ها می تواند شامل جستجوی حقایق و
کشف راه حل مسائل به صورت ذهنی باشد

 

سبک کار :

جهت گیری اجتماعی : شغل نیازمند ترجیح دادن کار با دیگران به جای کار کردن به تنهایی است و ارتباط فردی دیگران در محیط کار.

دغدغه خاطر برای دیگران : شغل نیازمند توجه به نیازها و احساسات دیگران، فهمیده بودن و داشتن روحیه کمک است.

همکاری : شغل نیازمند داشتن روحیه خوش با دیگران و به تصویر کشیدن نگرش همکاری و پاک طینتی است.

کنترل شخصی : شغل نیازمند حفظ آرامش و خویشتن داری، کنترل خشم و جلوگیری از رفتارهای پرخاشگرانه حتی در شرایط بسیار مشکل است.

تحمل استرس و فشار : شغل نیازمند پذیرش انتقادات و برخورد آرام و موثر در شرایط پراسترس است.

صداقت و درستکاری : شغل نیازمند درستکاری و توجه به مسائل اخلاقی است.

 

ارزشهای شغل :

ارتباطات : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، برای کارکنان
امکان خدمت رسانی به دیگران و کار با همکاران در یک محیط دوستانه و
غیررقابتی را به وجود می آورند. نیازهای متناسب با این ارزش عبارتند از:
همکاری، ارزشهای اخلاقی و خدمات اجتماعی.

پشتیبانی : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، مدیریت
پشتیبانی که بتواند پشت کارکنان بایستد را ارائه می دهند. نیازهای متناسب
با این ارزش شغلی عبارتند از: سیاستهای سازمانی، نظارت بر ارتباطات انسانی و
نظارت فنی.

موفقیت : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، مشاغلی نتیجه
گرا هستند که به کارکنان اجازه می دهند از قوی ترین توانمندی هایشان
استفاده کرده و از شغل شان احساس رضایت کنند. نیازهای متناسب با این ارزش
عبارتند از نیاز به استفاده از توانمندی ها و دستیابی به موفقیت است.

شرایط کاری : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، قادرند برای
کارکنان امنیت شغلی و شرایط کاری مناسب را به وجود بیاورند. نیازهای
متناسب با این ارزش شغلی عبارتند از: فعالیت، حقوق و مزایا، استقلال، امنیت
و شرایط کاری

شناخت : مشاغلی که این ارزش شغلی را بر برآورده می سازند، امکان پیشرفت،
پتانسیل لازم برای رهبری و اعتبار مناسب را به وجود می آورند. نیازهای
متناسب با این ارزش عبارتند از: نیاز به پیشرفت، برخورداری از اختیار،
شناخت و موقعیت اجتماعی مناسب.

استقلال (به عنوان ارزش) : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می
سازند، برای کارکنان امکان تصمیم گیری شخصی و کار براساس تمایلاتشان را
فراهم می کنند. نیازهای متناسب با این ارزش شامل خلاقیت، پاسخگویی و خودکار
بودن است.آشنایی با شغل نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی

عنوان شغل: نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی

توضیحات شغل
فروش کالا برای عمده فروشان یا تولید کنندگان وقتی دانش فنی و علمی در حوزه
هایی مثل زیست شتاسی، مهندسی، شیمی، و الکترونیک برای این کار الزامی باشد
که معمولا نیازمند دو سال آموزش فرا دبیرستانی می باشد.

 

دانش ها :

بازاریابی و فروش : شامل شناخت اصول و روشهای مناسب برای عرضه، ترویج و
فروش خدمات و محصولات می شود. این حوزه شامل راهبردها و فنون بازاریابی، به
نمایش گذاشتن محصولات، مهارتها و شیوه های فروش و سیستم های کنترل فروش
نیز می شود.

خدمات مشتریان و پرسنل : دانش اصول و فرایندهای خدمت رسانی به مشتریان و
پرسنل؛ شامل ارزیابی و سنجش نیاز مشتری، شناخت و بکارگیری استانداردهای
کیفیت – در خدمات و ارزیابی رضایت مشتری.

زبان فارسی : شناخت ساختار و محتوای زبان فارسی، از جمله معانی و املای واژگان و قواعد ترکیب و دستور زبان

کامپیوتر و الکترونیک : شامل دانش تخته مدارها، پردازشگرها، تراشه ها،
وسایل الکترونیکی، سخت افزار و نرم افزار، مشتمل بر برنامه های کاربردی و
برنامه نویسی.

تولیدو پردازش : دانش مواد خام، فرآیندهای تولیدی، کنترل کیفیت، هزینه ها و سایر تکنیک ها برای حداکثرسازی ساخت و توزیع کالاهای موثر

 

مهارت ها :

سخن ورزی : سخن گفتن با دیگران برای انتقال کارآمد اطلاعات.

متقاعدسازی : متقاعدساختن دیگران جهت تغییر دیدگاهها و رفتارهایشان

گوش دادن فعالانه : توجه کامل به آنچه که مردم می گویند، وقت گذاشتن
برای درک نکات مطرح شده، پرسیدن سوالات مناسب، قطع نکردن سخن دیگران در
زمان نامناسب.

درک اجتماعی : آگاه بودن از واکنش های دیگران و فهمیدن اینکه چرا چنین عکس العمل هایی را نشان می دهند.

فهم مکتوبات : درک جملات و پاراگراف های نوشته شده در گزارش های مرتبط با کار

مذاکره : گرد هم آوردن افراد و تلاش برای ایجاد سازش

 

توانمندی ها :

بیان شفاهی : توانایی انتقال اطلاعات و نظرات در گفتگوها به گونه ای که دیگران بتوانند آنها را درک کنند.

درک شفاهی : توانایی شنیدن و فهم اطلاعات و نظرات گوینده از خلال واژه ها و جملات

بیان واضح : توانایی واضح صحبت کردن به گونه ای که دیگران بتوانند آن را بفهمند.

تشخیص گفتار : توانایی تشخیص و درک گفتار دیگران

درک نوشتاری : توانایی خواندن و درک اطلاعات و نظرات مکتوب.

بیان نوشتاری : توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در نوشته ها به گونه ای که دیگران بتوانند آن را بفهمند.

 

نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمفعالیتهای حرفه :

فروش یا نفوذ در دیگران : متقاعد کردن دیگران برای خرید محصولات یا برای تغییر در دیدگاهها یا اقداماتشان

ایجاد و حفظ ارتباطات بین پرسنلی : توسعه و گسترش ارتباطات کاری سازنده و همکوشانه با دیگران و حفظ این ارتباطات در طی زمان

مخابره با اشخاص بیرون از سازمان : مراوده با افراد خارج از سازمان،
معرفی سازمان به مشتریان، عموم مردم و دولت و دیگر منابع بیرونی. انتقال
اطلاعات ممکن است به صورت حضوری، نوشتاری، تلفنی و یا الکترونیکی باشد.

تصمیم گیری و حل مسائل : تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج جهت گزینش بهترین راهکار و حل مسائل

ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان : تأمین اطلاعات برای
زیردستان، همکاران و سرپرستان از طریق تلفن، گزارش ها و فرم های نوشتاری،
پست الکترونیکی یا ارتباط فردی

کسب اطلاعات : مشاهده، دریافت یا هر روش دیگر کسب اطلاعات از تمام منابع اطلاعاتی مناسب

 

شرح کار :

تلفن : در شغل تا چه حد باید مکالمات تلفنی صورت بگیرد؟

تماس با دیگران : این شغل تا چه اندازه نیازمند تماس داشتن (تماس رودررو، تلفنی یا روشهای دیگر) با دیگران است؟

ارتباط با مشتریان بیرونی : میزان اهمیت رابطه ی خوب با مشتریان یا عموم مردم در این شغل چقدر است؟

پست الکترونیکی (ایمیل) : در شغل تا چه حد از پست الکترونیکی استفاده می شود؟

مذاکرات رودررو : این شغل تا چه حد نیازمند مذاکره رودررو یا گروهی با مردم است؟

استقلال در تصمیم گیری : تا چه اندازه بدون نیاز به نظارت و سرپرستی امکان استقلال در تصمیم گیری وجود دارد؟

 

علایق :

تجاری : شغل های تجاری دربردارنده راه اندازی و اجرای پروژه ها است. و
می تواند رهبری و هدایت افراد و تصمیم سازی های متعدد را در بر بگیرد. گاهی
اوقات این شغل ها نیازمند مواجهه با ریسک بوده و اغلب با کسب و کار در
ارتباط هستند.

متعارف : شغل هایی که قاعده مند شده و مستلزم پیروی از روش های جا
افتاده و فعالیت های عادی شده هستند؛ سر و کار فرد بیشتر با اطلاعات مفصل و
داده های دقیق است تا نظرات شخصی.

پژوهشگرانه : شغل های پژوهشگرانه غالباً شامل کار با ایده ها است و
نیازمند تفکر بسیار زیادی است. این شغل ها می تواند شامل جستجوی حقایق و
کشف راه حل مسائل به صورت ذهنی باشد

واقع گرایی : واقعگرایی شغلی در اغلب مواقع شامل فعالیت هایی است که
مسائل و راه حل های عملی را دربر می گیرد. این امور غالباً با گیاهان،
حیوانات و مواد موجود در جهان واقعی (همچون چوب، ابزارها و ماشین آلات)
مرتبط است. اغلب شغل ها مستلزم کار در خارج بوده و کمتر با کارهای کاغذی یا
کار در مجاورت دیگران مرتبط هستند.

اجتماعی : شغل های اجتماعی اغلب شامل کار با مردم، تعامل با آنها و
آموزش آنها است. این شغل ها اغلب متضمن کمک و یا خدمات رسانی به دیگران
است.

هنری : شغل های هنری به کرّات مستلزم کار با شکل ها، طرح ها و الگو ها
است. این شغل ها اغلب نیازمند خودابرازی بوده و کار در آنها مقیّد به قواعد
سفت و سخت نیست.

 

سبک کار :

ابتکار و نوآوری : شغل نیازمند یک تمایل برای به عهده گرفتن مسئولیت ها و چالش هاست.

استقلال : شغل نیازمند ابداع روش های فردی انجام کارها، هدایت خود توام با نظارت اندک یا صفر و وابستگی به خود برای انجام کارهاست.

ایستادگی (مقاومت) : شغل نیازمند ایستادگی در مواجهه با موانع است.

موفقیت/تلاش : شغل نیازمند ایجاد و حفظ اهداف چالشی موفقیت فردی و به کارگیری تلاش در جهت تسلط بر وظایف است.

قابل اعتماد بودن : شغل نیازمند اعتماد، مسئولیت پذیری و عمل به تعهدات است.

توجه به جزئیات : شغل نیازمند داشتن دقت درباره جزئیات و انجام وظایف کاری است.

 

ارزشهای شغل :

استقلال (به عنوان ارزش) : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می
سازند، برای کارکنان امکان تصمیم گیری شخصی و کار براساس تمایلاتشان را
فراهم می کنند. نیازهای متناسب با این ارزش شامل خلاقیت، پاسخگویی و خودکار
بودن است.

شرایط کاری : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، قادرند برای
کارکنان امنیت شغلی و شرایط کاری مناسب را به وجود بیاورند. نیازهای
متناسب با این ارزش شغلی عبارتند از: فعالیت، حقوق و مزایا، استقلال، امنیت
و شرایط کاری

موفقیت : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، مشاغلی نتیجه
گرا هستند که به کارکنان اجازه می دهند از قوی ترین توانمندی هایشان
استفاده کرده و از شغل شان احساس رضایت کنند. نیازهای متناسب با این ارزش
عبارتند از نیاز به استفاده از توانمندی ها و دستیابی به موفقیت است.

ارتباطات : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، برای کارکنان
امکان خدمت رسانی به دیگران و کار با همکاران در یک محیط دوستانه و
غیررقابتی را به وجود می آورند. نیازهای متناسب با این ارزش عبارتند از:
همکاری، ارزشهای اخلاقی و خدمات اجتماعی.

شناخت : مشاغلی که این ارزش شغلی را بر برآورده می سازند، امکان پیشرفت،
پتانسیل لازم برای رهبری و اعتبار مناسب را به وجود می آورند. نیازهای
متناسب با این ارزش عبارتند از: نیاز به پیشرفت، برخورداری از اختیار،
شناخت و موقعیت اجتماعی مناسب.

پشتیبانی : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، مدیریت
پشتیبانی که بتواند پشت کارکنان بایستد را ارائه می دهند. نیازهای متناسب
با این ارزش شغلی عبارتند از: سیاستهای سازمانی، نظارت بر ارتباطات انسانی و
نظارت فنی.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top