آزمایگاه آبیاری تحت فشار

عنوان مقاله: بررسي عملکرد چند نوع قطره چکان تنظيم کننده فشار موجود در بازار ايران

چکیده: 

انتخاب
قطره چكان در سامانه آبياري قطره اي از مهم ترين عوامل به شمار مي رود؛
زيرا راندمان سامانه قطره اي به انتخاب قطره چكان و معيارهاي طراحي بستگي
دارد. در اين تحقيق عملکرد 11 نوع قطره چکان تنظيم کننده فشار موجود در
بازار ايران (ساخت خارج از کشور) بر يکنواختي دبي مورد بررسي قرار گرفت.
بدين منظور از هر نوع قطره چکان 18 نمونه با دبي هاي اسمي (2، 4، 8 و 24)
ليتر در ساعت به صورت تصادفي انتخاب و با اعمال فشارهاي مختلف تغييرات دبي
آن ها مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشها در آزمايشگاه آبياري تحت فشار
دانشکده مهندسي علوم آب، دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1386 طبق
استاندارد
ISO 9261 انجام گرفت. قطره چکان ها به ترتيب با کدهاي A1 تا M4 نام
گذاري گرديدند. هر نمونه قطره چکان در ده فشار 3، 4، 5، 6، 10، 15، 20،
30، 35 و 40 متر مورد آزمايش قرار گرفت. قطره چکان هاي مورد آزمايش بر اساس
سه معيار نماي قطره چکان (
x) در معادله قطره چکان (q=khx)، ضريب تشخيص (R2) و متوسط خطاي پيش بيني دبي (Er) طبقه بندي گرديدند. نتايج نشان داد که مقادير x از 0.0067 – تا 0.4969 – متغير بود که كمترين مقدار مربوط به کد 0.0067) C2-) و بيش ترين مقدار مربوط به 0.4969) C1-) مي باشد. M4 و D1 با مقادير 0.0007 و 0.609 به ترتيب کم ترين و بيش ترين ضريب تشخيص را داشتند. محدوده متوسط خطا از 0.1 براي E2 تا 34.6 براي A2 متغير بوده است. نتايج به دست آمده از رتبه بندي قطره چکان ها بر اساس سه معيار x، R2 و Er نيز نشان داد که J با کم ترين رتبه بهترين قطره چکان و D1 با بالاترين رتبه بدترين قطره چکان از نظر قدرت تنظيم کنندگي فشار بودند.سياست هاي كلي حوزه معاونت عمراني

-احداث بنا با حداقل قیمت و حداکثر سرعت و با کیفیت مطلوب.
۲-اداره امور عمرانی با حداکثر کارایی و حداقل هزینه و نیروی انسانی.
۳-سرمایه گزاری از محل حداقل درآمدهای واحد و تاکید بر استفاده از تسهیلات اعتبار ی بانکی .
۴-افزایش ضریب ایمنی و آسایش بهره برداران از ساختمانهای جدید دانشگاهی .
۵-توجه بیشتر به زیباسازی محیط همراه با محوطه سازی.

beg.png چكيده وظايف حوزه معاونت عمراني end.png

۱-بازدید و شناسایی زمین های مورد نظر جهت مجتمع دانشگاهی.
۲-تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرح های جامع از قبیل شرایط جغرافیایی ،فرهنگی،اجتماعی ،اقتصادی،سیاسی و فیزیکی موجود.

3-پيشنهاد
بودجه عمراني دانشگاه براي تصويب در بودجه سالانه كشور و پيگيريهاي لازم
جهت تامين اعتبارات مورد نياز جهت پروژه هاي عمراني.
4-تهیه نقشه های اجرایی پروژه ها و طرحهاي عمراني دانشگاه.
5-فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرحهاي عمراني.

6-تهيه طرح جامع دانشگاه و تامين زمين و امكانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالي.

7-انجام امور مربوط به پيمانها شامل برگزاري مناقصات مناقصات ، انعقاد قرارداد با شركت هاي مشاور و پيمانكاران.

8- بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت ها، كاركردها و موارد مالي  مشاوران و پيمانكاران در طرح‏هاي عمراني.
9-نظارت بر حسن اجرای پروژه ها و طرحهاي عمراني.

10-اجراي طرح هاي اماني مورد نياز دانشگاه.

11-نظارت عاليه بر خدمات مهندسي مشاوران.
12-فراهم نمودن امکانات کاری وسایل و ابزار مورد نیاز.
13-بازدید و اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید و یا اجاره آنرا برای توسعه فضای مورد نیاز دارد.
14-برنامه ریزی و نظارت برای انجام تعمیرات و نگهداری اتفاقی و دوره ای کلیه ساختمانها و تاسیسات واحد.
15-تهیه و ارائه گزارش پیشرفت ماهیانه امور عمرانی واحد.
16-بررسی و پیش بینی نیازهای آتی فضاهای مورد نیاز دانشگاه و برنامه ریزی جهت حصول به نتیجه مطلوب.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top