۲۰۶ اسپرت

مدل ماشینهای اسپرت ۲۰۶

این روزها اگر چرخی در کوچه و خیابانهای شهر بزنیم ۲۰۶ اسپرت شده با رنگهای شاد زرد , بنفش , اخرایی و … فراروان دیده می شود . البته اسپرت کردن ماشین از قدیم دوران شاه مرسوم بود و به اسم بزک کردن پیکان بیشتر شناخته می شد .

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ اسپرخ خوابیده به رنگ سوسنی در ها رو به بالا باز می شود

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ انابی اسپرت شیک و زیبا اسپرت شده خوابیره

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ ابی اسپت خوابیده با کاپوت مشکی

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ اس دی اسپرت  سفیده خوابیده

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ اسپرت مشکی خوابیدخ با رینگ و لاستیک اسپرت

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ خوابیده انابی اسپرت دره ها رو به بالا

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ قرمز اسپرت با مدل در های رو به بالا

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ اس دی ابی با مدل در های رو به بالا و مدل خوابیده شیک

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ اسپت شده برای مسابقات رالی

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ اسپرت خوابیده سفید تمام نئون کاری شده

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۶ نقره ای اسپرت با در های رو به بالا و خوابیده شده

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا

۲۰۷ اسپرت شده سفید رنگ خوابیده

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین ۲۰۶ با ظاهری فوق العاده زیبا
    ویدیو : ۲۰۶ اسپرت
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b