رتبه لازم برای پزشکی ارتش

رتبه لازم برای پزشکی ارتش

1- اولين مزيت آن داشتن حقوق پايه در دوران دانشجويي است که اگر رشته ي دکترا مثل پزشکي، دندانپزشکي يا داروسازي باشد دوره اي طولاني بوده(حدود 6 سال) و مي تواند پس اندازي محسوب شود.

2- مزيت ديگر ان تضمين آينده شغلي است. امروزه بسياري از پزشکان عمومي از بيکاري گله مي کنند و بنابراين بورسيه ي ارتش در رشته پزشکي مي تواند تضمين کننده آينده شغلي شما باشد.

3- عدم نياز به خدمت دوران سربازي. حتما مي دانيد که افرادي که تربيت معلم، بورسيه ارتش و سپاه را انتخاب مي کنند سربازي ندارند و از اين نظر 2 سال پيش مي افتند.(البته 3 ماه آموزشي را بايد طي کنند)

4- با رتبه ي کمتر مي توانيد در رشته و دانشگاه بهتر قبول شويد و در کنار نخبگان بنشينيد. مثلاً دوست خود من با رتبه ي 800 در کنکور 86 در رشته ي پزشکي دانشگاه تهران قبول شد. در حاليکه بدون سهميه ي ارتش يا هر سهميه ي ديگر با رتبه ي بيش از 200 کشوري قبولي در اين رشته و دانشگاه غير محتمل است.

در آزمون تخصص(در صورت تمايل به ادامه تحصيل) نيز از سهميه برخوردار خواهيد بود.

5- کار آزاد در کنار تعهد خدمت. به طوري که مثلاً صبح ها بايد در بهداري يا بيمارستان ارتش کار کنيد ولي بعد از آن مي توانيد به صورت آزاد مانند ديگر پزشکان يا دندانپزشکان يا … کار کنيد.

معايب بورسيه ي ارتش
1- پس از اتمام دوره ي تحصيلات شما موظف ايد به شهري که سازمان ارتش تعيين کرده برويد(جنوب، شمال، شرق، غرب آن مشخص نيست). فرض کنيد اهل شهري در شمال هستيد ولي بايد به شهري مثل زاهدان، اهواز و … بيفتيد و ممکن است از نظر مسافت، آب و هوا و … براي شما سخت باشد.

2- تا هنگام بازنشستگي (30 سال) بايد براي ارتش خدمت کنيد. مثلاً در تربيت معلم شما 5 سال تعهد خدمت داريد و بعد از ان مي توانيد از آن بيرون بياييد ولي در شغل هاي نظامي رسمي چنين چيزي ميسر نيست(يعني راه برگشتي وجود ندارد)

3- تا هنگام بازنشستگي نمي توانيد از کشور خارج شويد مگر در موارد خاص(مثل حج و …).

4- بورسيه ي ارتش بودن پس از ازدواج و تشکيل زندگي ممکن است به دليل دوري از زادگاه همسر شما موجب نارضايتي او شود.

5- در صورت وقوع حمله ي نظامي يا امثال اينها شما مجبوريد گوش به زنگ ارتش باشيد و هر دستوري از جانب بالا رسيد اجرا کنيد.

*******************************************************************

با بررسی کارنامه قبول شدگان آزمون سراسری در رشته و شهرهای مختلف طی سنوات گذشته و بر مبنای تغییر قابل تمایل داوطلبان به رشته‌های خاص در هر سال، حدود رتبه لازم برای قبولی در هر رشته و شهر به شرح جداول ذیل تخمین زده شده است که می‌توان در روند هدفگذاری داوطلب و شناخت میزان آمادگی لازم برای قبولی در هر رشته و شهر، او را یاری داد.

بدیهی است این اعداد بر مبنای رتبه قبول شدگان سنوات گذشته استخراج شده و به هر حال طی سال‌های متفاوت تا حدودی در موارد خاص دچار تغییر خواهد شد. از آنجا که در گزینش دانشجو، جنسیت داوطلب دخیل می‌باشد، حدود رتبه قبولی بر مبنای حداقل و حداکثر بازه، در نظر گرفته شده است که باید حداقل بازه حدود رتبه لازم برای قبولی، برای داوطلبان دختر و حداکثر آن برای داوطلبان پسر، لحاظ گردد.

به عنوان مثال اگر حدود رتبه قبولی برای رشته‌ای «150-100» در نظر گرفته شده باشد، مفهومش این است که می‌توان برای قبول یک داوطلب دختر، رتبه 100 و برای قبولی یک داوطلب پسر، در همان رشته، رتبه 150 را ملاک قرار داد و باید توجه داشت که برای گزینش در هر «رشته ـ شهر» از هر سهمیه منطقه انتخابی، گزینش بومی صورت می‌پذیرد به گونه‌ای که گاهی 60 تا %80 ظرفیت پذیرش یک رشته، به داوطلبان بومی استان یا استان‌‌های اطراف (استانی، ناحیه‌ای، قطبی) مربوط به آن «رشته ـ شهر» اختصاص خواهد داشت. بنابراین ممکن است بین دو داوطلب با رتبه یکسان، از یک سهمیه منطقه انتخابی، صرفاً به دلیل این که یکی از آن‌ها، بومی استان، ناحیه یا قطب رشته دانشگاهی انتخاب نیست. در «رشته شهر» مورد نظر پذیرش نگردد.

مشاوران عزیز توجه کنند که حدود رتبه ارائه شده در جداول مربوطه با احتساب بومی گزینی در نظر گرفته شده است و در صورتی که داوطلبی خارج از استان، ناحیه یا قطب مربوط به آن رشته شهر، بخواهد حدود رتبه قبولی در آن رشته شهر را بداند، حدود رتبه لازم برای قبولی با این اعداد متفاوت خواهد بود و قطعاً بدون احتساب بومی گزینی، رتبه لازم برای قبولی در یک رشته شهر، به مراتب کم‌تر خواهد بود (نیاز به نمره تراز بیشتری خواهد داشت). بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش هر یک از رشته‌ها، حدود رتبه قبولی در نظر گرفته شده، تغییر خواهد داشت.

گروه آزمایشی علوم تجربی

حدود رتبه قبولی در رشته پزشکی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه 1

حدود رتبه

قبولی در منطقه 2

حدود رتبه

قبولی در منطقه 3

توضیحات

1

علوم پزشکی تهران ـ پورسینا

100 – 50

400 – 350

450 – 350

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ همت نیم سال اول

150 – 100

600 – 500

500 – 400

3

علوم پزشکی شهید بهشتی نیم سال اول

3000 – 200

800 – 200

550 – 450

4

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نیم سال دوم

550 – 350

1000 – 800

600 – 500

5

علوم پزشکی تهران ـ همت نیم سال دوم

350 – 250

900 – 700

600 – 500

6

علوم پزشکی شیراز نیم سال اول

450 – 350

550 – 450

400 – 300

7

علوم پزشکی تبریز

850 – 650

1100 – 950

400 – 300

8

علوم پزشکی اصفهان نیم سال اول

500 – 400

600 – 450

350 – 250

9

علوم پزشکی مشهد نیم سال اول

650 – 550

650 – 500

350 – 300

10

علوم پزشکی شیراز نیم سال دوم

600 – 450

900 – 700

500- 400

11

علوم پزشکی اصفهان نیم سال دوم

750 – 650

950 – 850

650 – 550

12

علوم پزشکی گیلان رشت نیم سال اول

800 – 700

1200 – 1000

650 – 550

13

علوم پزشکی کاشان نیم سال اول

1000 – 1000

1700 – 1400

650 – 550

14

علوم پزشکی همدان

1250 – 1150

1900 – 1400

700 – 600

15

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیم سال اول

900 – 800

1700 – 1200

400 – 300

16

علوم پزشکی ارومیه

1300 – 1200

2100 – 1700

800 – 700

17

علوم پزشکی مشهد نیم سال دوم

900 – 700

1000 – 900

600 – 500

18

علوم پزشکی بابل

1300 – 800

2000 – 1400

450 – 350

19

علوم پزشکی کرمانشاه

1700 – 1400

2300 – 1800

750 – 550

20

علوم پزشکی یزد

1000 – 750

1400 – 1100

600 – 500

21

علوم پزشکی کرمان

1400 – 1000

2500 – 1500

800 – 500

22

علوم پزشکی گیلان ـ رشت نیم سال دوم

1200 – 950

2100 – 1400

800 – 550

23

علوم پزشکی کردستان ـ سنندج

1900 – 1300

2900 – 1900

1100 – 900

24

علوم پزشکی اردبیل

1600 – 1200

2600 – 1800

850 – 550

25

علوم پزشکی شاهرود نیم سال اول

1700 – 1200

3200 – 1800

700 – 550

26

علوم پزشکی مازندران ـ ساری

1500 – 1200

2600 – 1500

950 – 850

27

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیم سال دوم

1800 – 1400

2800 – 1600

1200 – 800

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

ادامه حدود رتبه قبولی در رشته پزشکی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه 1

حدود رتبه

قبولی در منطقه 2

حدود رتبه

قبولی در منطقه 3

توضیحات

28

علوم پزشکی یاسوج

1800 – 1300

2900 – 1800

1100 – 800

29

علوم پزشکی لرستان ـ خرم آباد

1900 – 1300

3500 – 1900

1500 – 800

30

علوم پزشکی فسا

1900 – 1200

2400 – 1800

1100 – 700

31

علوم پزشکی قزوین

1400 – 800

2000 – 1000

1100 – 900

32

علوم پزشکی سمنان نیم سال اول

1700 – 1400

2000 – 1500

1200 – 900

33

علوم پزشکی جهرم

1900 – 1200

3000 – 1800

1250 – 900

محل تحصیل جهرم

34

علوم پزشکی اراک نیم سال اول

1600 – 1100

2600 – 1600

1600 – 1100

35

شاهد تهران (رشته های پزشکی)

1350 – 650

1900 – 1200

1000 – 800

36

علوم پزشکی کاشان نیم سال دوم

1700 – 1200

2200 – 1500

1200 – 900

37

علوم پزشکی بقیه الله

2500 – 2000

3300 – 3000

1500 – 1200

پذیرش از میان بسیجیان فعال (فقط مرد)

38

علوم پزشکی شهرکرد نیم سال اول

1200 – 1000

2900 – 1800

1300 – 1000

39

علوم پزشکی گناباد

2000 – 1300

3400 – 1900

1600 – 1100

40

علوم پزشکی شاهرود نیم سال دوم

2000 – 1300

3300 – 2000

1100 – 800

41

علوم پزشکی سمنان نیم سال دوم

1900 – 1400

2600 – 1700

1200 – 1000

42

علوم پزشکی گلستان ـ گرگان

1300 – 1000

2600 – 1600

1200 – 950

43

علوم پزشکی زنجان

1800 – 1300

3000 – 1500

1300 – 900

44

علوم پزشکی بوشهر

2000 – 1300

3100 – 1900

1300 – 1100

45

علوم پزشکی بندرعباس

1800 – 1400

4200 – 2600

1900 – 1700

46

علوم پزشکی ـ بیرجند

2000 – 1400

3000 – 1900

1400 – 1100

47

علوم پزشکی زاهدان

2100 – 1400

3400 – 2000

1500 – 1200

48

علوم پزشکی قم

1900 – 1100

2700 – 1200

1600 – 1200

49

علوم پزشکی رفسنجان

1800 – 1300

3000 – 1900

1300 – 800

50

علوم پزشکی سبزوار

1900 – 1300

2400 – 1800

1200 – 800

51

علوم پزشکی ایلام

2000 – 1400

3000 – 1900

1500 – 1200

52

علوم پزشکی اراک نیم سال دوم

1900 – 1200

3000 – 1800

1900 – 1100

53

علوم پزشکی شهرکرد نیم سال دوم

1900 – 1200

2400 – 1800

1400 – 1200

54

علوم پزشکی زابل

2100 – 1300

3400 – 2200

1900 – 1600

55

علوم پزشکی جیرفت

4000 – 3000

3200 – 1800

بومی جنوب استان کرمان

56

علوم پزشکی خراسان شمالی ـ بجنورد

2000 – 1500

3000 – 1800

1900 – 1200

57

علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی

3600 – 3200

5700 – 5000

3400 – 3000

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

حدود رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه 1

حدود رتبه

قبولی در منطقه 2

حدود رتبه

قبولی در منطقه 3

توضیحات

1

علوم پزشکی تهران

170 – 120

600 – 450

100 – 50

2

علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نیم سال اول

300 – 200

700 – 500

150 – 100

3

علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نیم سال دوم

350 – 250

800 – 600

200 – 150

4

علوم پزشکی شیراز

500 – 300

800 – 600

250 – 150

5

علوم پزشکی اصفهان

550 – 350

1000 – 650

250 – 150

6

علوم پزشکی مشهد

700 – 400

900 – 650

300 – 200

7

علوم پزشکی تبریز

650 – 400

900 – 700

250 – 150

8

علوم پزشکی همدان

700 – 500

1500 – 800

400 – 250

9

علوم پزشکی ارومیه

1000 – 600

1600 – 1000

400 – 300

10

علوم پزشکی کرمان

950 – 650

1300 – 750

450 – 350

11

علوم پزشکی بابل

1100 – 600

1600 – 800

500 – 400

12

علوم پزشکی کرمانشاه

1200 – 900

2000 – 1500

600 – 500

13

علوم پزشکی یزد

1000 – 700

1200 – 500

550 – 450

14

علوم پزشکی گیلان ـ رشت

950 – 650

1900 – 900

500 – 300

15

علوم پزشکی رفسنجان

1200 – 900

1800 – 1200

800 – 500

16

علوم پزشکی مازندران ـ ساری

1100 – 800

1900 – 1100

800 – 600

17

دانشگاه شاهد تهران (رشته های پزشکی)

1400 – 1000

1600 – 1100

900 – 600

18

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

1200 – 900

1700 – 1100

900 – 600

19

علوم پزشکی زنجان

1300 – 900

1700 – 1100

1000 – 750

20

علوم پزشکی گلستان ـ گرگان

1200 – 800

2000 – 1400

900 – 700

21

علوم پزشکی زاهدان

1200 – 900

2200 – 1300

1500 – 1000

22

علوم پزشکی قزوین

1500 – 1200

1700 – 1100

1700 – 700

23

علوم پزشکی بندرعباس ـ هرمزگان

1800 – 1300

4700 – 3500

1900 – 1800

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

حدود رتبه قبولی در رشته داروساز

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه 1

حدود رتبه

قبولی در منطقه 2

حدود رتبه

قبولی در منطقه 3

توضیحات

1

علوم پزشکی تهران

550 – 450

1300 – 1100

500 – 400

2

علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

1100 – 900

1500 – 1300

1000 – 900

3

علوم پزشکی شیراز

1400 – 1200

2000 – 1500

11000 – 900

4

علوم پزشکی اصفهان

1450 – 1250

2900 – 2500

900 – 700

5

علوم پزشکی کرمانشاه

1600 – 1400

3700 – 3000

14000 – 1200

6

علوم پزشکی مازندران ساری

1550 – 1350

3200 – 3000

1400 – 900

7

علوم پزشکی همدان

1700 – 1500

3200 – 3000

1500 – 1200

8

علوم پزشکی تبریز

1800 – 1600

3000 – 2500

1400 – 1100

9

علوم پزشکی زنجان

2200 – 1800

3500 – 3000

1600 – 1300

10

علوم پزشکی یزد

2000 – 1700

3000 – 1800

1700 – 1300

11

علوم پزشکی زابل

3500 – 3000

1700 – 1400

بومی خراسان جنوبی

12

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2100 – 1800

3500 – 3000

1900 – 1400

13

علوم پزشکی کرمان

1900 – 1700

3500 – 3000

1800 – 1300

14

علوم پزشکی مشهد

1700 – 1500

3200 – 2000

1100 – 800

حدود رتبه قبولی دامپزشکی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه 1

حدود رتبه

قبولی در منطقه 2

حدود رتبه

قبولی در منطقه 3

توضیحات

1

سمنان

2500 – 2300

4600 – 4400

2200 – 1500

2

فردوسی مشهد

2500 – 2200

4300 – 4000

1800 – 1400

3

تبریز

2800 – 2500

4700 – 4200

2000 – 1300

4

شیراز

2900 – 2700

4000 – 3600

2600 – 2300

5

ارومیه

2900 – 2600

5200 – 4800

2400 – 2000

6

دانشگاه تهران

2000 – 1600

3700 – 3300

1700 – 1400

7

شهید باهنر کرمان (ش)

3000 – 2700

6200 – 5800

2200 – 1800

8

شهید باهنر کرمان

3000 – 2700

5000 – 3800

1800 – 1300

9

شهرکرد

3000 – 2500

5200 – 4500

2300 – 2000

10

شهید چمران اهواز

3000 – 2500

5000 – 4000

2500 – 2000

11

زابل

3200 – 2800

5500 – 5000

1400 – 1000

12

فردوسی مشهد (ش)

3000 – 2500

4500 – 4000

2700 – 2400

13

شهید چمران اهواز (ش)

5000 – 4500

6000 – 5500

4000 – 3500

14

شهرکرد (ش)

6000 – 5500

7500 – 7000

2300 – 2000

15

سمنان (ش)

5000 – 4500

7000 – 6500

2300 – 2000

16

زابل (ش)

10000 – 9000

12000 – 11000

10000 – 9000

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدود رتبه قبولی در رشته زیست شناسی سلولی مولکولی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه 1

حدود رتبه

قبولی در منطقه 2

حدود رتبه

قبولی در منطقه 3

توضیحات

1

(ژنتیک) ـ اصفهان

1800 – 1500

2800 – 2300

1500 – 1300

2

میکروبیولوژی ـ دانشگاه تهران

1800 – 1500

2500 – 2000

1300 – 1100

3

زیست فناوری بیوتکنولوژی الزهرا تهران

2200 – 2000

2900 – 2700

1300 – 1100

4

علوم سلولی و مولکولی دانشگاه تهران

1700 – 1400

2800 – 2500

1500 – 1300

5

زیست فناوری بیوتکنولوژی کاشان

2200 – 1700

3900 – 3700

2000 – 1800

6

میکروبیولوژی الزهرا تهران (ش)

3200 – 3000

3400 – 3200

2200 – 2000

7

میکروبیولوژی اصفهان

2400 – 2000

4000 – 3800

2500 – 2300

8

ژنتیک ـ شهید چمران اهواز

2700 – 2400

4000 – 3800

2500 – 2300

9

ژنتیک ـ شهید باهنر کرمان

3000 – 2800

5000 – 4700

2600 – 2300

10

زیست فناوری بیوتکنولوژی الزهرا تهران

3000 – 2700

4800 – 4500

2600 – 2200

11

زیست فناوری بیوتکنولوژی الزهرا تهران (ش)

2600 – 2200

3500 – 3000

2200 – 2000

12

علوم سلولی مولکولی تربیت معلم تهران

3700 – 3300

5900 – 5700

3200 – 3000

13

میکروبیولوژی شهید چمران اهواز

7000 – 6500

6500 – 6300

3300 – 3000

14

ژنتیک شاهد تهران

3400 – 3200

4300 – 4000

2000 – 1800

15

علوم سلولی و مولکولی فردوسی مشهد

3000 – 2700

3500 – 3200

3200 – 3000

16

ژنتیک ـ شهرکرد

5000 – 4000

8000 – 7800

2700 – 2200

17

ژنتیک شهید جمران اهواز (ش)

3500 – 3200

4500 – 4000

3400 – 3000

18

علوم سلولی و مولکولی ـ شیراز

3500 – 3000

8800 – 8500

3000 – 2800

19

علوم سلولی و مولکولی ـ گیلان، رشت

5200 – 4900

8800 – 8500

4900 – 4500

20

زیست فناوری بیوتکنولوژی کردستان، سنندج

7000 – 6000

11000 – 10000

6500 – 6000

21

علوم سلولی مولکولی ـ مازندران ، بابلسر (ش)

9000 – 8000

10000 – 9700

3500 – 3000

22

علوم سلولی مولکولی مازندران، بابلسر

6500 – 5500

7500 – 6500

3900 – 3700

23

میکربیولوژی ـ مراغه

6000 – 5000

9000 – 8000

5000 – 4500

24

ژنتیک سیستان و بلوچستان، زاهدان

4500 – 4000

8000 – 7000

3500 – 3200

25

علوم سلولی مولکولی تربیت معلم آذربایجان، تبریز

6500 – 5500

1000 – 9500

4500 – 4000

26

میکروبیولوژی مراغه (ش)

7000 – 6000

10000 – 9000

6000 – 5400

27

میکروبیولوژی شهید چمران اهواز (ش)

8000 – 7000

10000 – 9000

6000 – 5600

28

علوم سلولی و مولکولی ـ دامغان

8000 – 7000

9500 – 8500

5000 – 4500

29

علوم سلولی و مولکولی ـ رازی کرمانشاه

6500 – 5500

10000 – 9000

4500 – 4000

30

ژنتیک ـ شهرکرد (ش)

12000 – 11000

13500 – 12500

9500 – 9000

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

حدود رتبه قبولی در رشته زیست شناسی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه 1

حدود رتبه

قبولی در منطقه 2

حدود رتبه

قبولی در منطقه 3

توضیحات

1

علوم جانوری ـ دانشگاه تهران

3000 – 2500

4800 – 4300

2600 – 2300

2

علوم گیاهی ـ دانشگاه تهران

6000 – 5000

10500 – 9500

4500 – 4000

3

علوم جانوری ـ تربیت معلم تهران

7000 – 6500

12500 – 11500

5000 – 4500

محل تحصیل کرج

4

علوم گیاهی ـ الزهرا تهران

8000 – 7000

13000 – 12500

4500 – 4000

5

علوم جانوری ـ تبریز

10000 – 9000

9000 – 8500

6500 – 6000

6

(دریا) شهید بهشتی تهران

7000 – 6000

10500 – 9500

5000 – 4500

7

عمومی ـ رازی کرمانشاه

15000 – 14000

19000 – 18000

9000 – 8000

8

عمومی ـ شهید چمران اهواز

12000 – 11000

14000 – 13000

8000 – 7000

9

عمومی ـ شیراز

7500 – 6500

12000 – 11000

6000 – 5500

10

زیست دریا ـ دانشگاه گلستان

17000 – 16000

21000 – 20000

15000 – 14000

11

علوم گیاهی ـ تبریز

17000 – 16000

20000 – 19000

12000 – 11000

12

علوم جانوری ـ گیلان رشت

17000 – 16000

20000 – 19000

12000 – 11000

13

علوم جانوری ـ گلستان، گرگان

18000 – 17000

21000 – 20000

14000 – 13000

14

زیست دریا ـ علوم فنون دریایی خرمشهر

18500 – 17500

22000 – 21000

15000 – 14000

15

علوم گیاهی مجتمع آموزش عالی بهبهان

15000 – 14000

19000 – 18000

13000 – 12000

16

علوم گیاهی الزهرا تهران  (ش)

11000 – 10000

14500 – 14000

10000 – 9700

17

علوم جانوری ـ قم

17000 – 16000

19000 – 18000

7000 – 6000

18

عمومی ـ تربیت معلم سبزوار

15000 – 14000

18000 – 17000

11000 – 10000

19

علوم جانوری ـ رازی کرمانشاه (ش)

17000 – 16000

20000 – 19000

13000 – 12000

20

علوم گیاهی ـ ارومیه

21000 – 20000

25000 – 24000

16000 – 15000

21

علوم جانوری ـ ارومیه

18500 – 17500

22000 – 21000

14000 – 13000

22

علوم گیاهی ـ یاسوج (ش)

22000 – 2100

26000 – 25000

17000 – 16000

23

علوم گیاهی ـ تربیت معلم تهران

15000 – 14000

18000 – 17000

11000 – 1000

محل تحصیل کرج

24

علوم گیاهی ـ مازندران، بابلسر

15000 – 14000

19000 – 18000

11000 – 10000

25

علوم گیاهی، بوعلی سینا همدان

15000 – 14000

18000 – 17000

11000 – 10000

26

عمومی ـ تبریز

13000 – 12000

15000 – 14000

12500 – 11500

27

عمومی ـ محقق اردبیلی، اردبیل (ش)

21000 – 20000

24000 – 23000

15000 – 14000

28

زیست دریا ـ گیلان، رشت

18000 – 17000

22000 – 21000

14000 – 13000

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter