رتبه لازم برای پزشکی ارتش

رتبه لازم برای پزشکی ارتش

۱- اولين مزيت آن داشتن حقوق پايه در دوران دانشجويي است که اگر رشته ي دکترا مثل پزشکي، دندانپزشکي يا داروسازي باشد دوره اي طولاني بوده(حدود ۶ سال) و مي تواند پس اندازي محسوب شود.

۲- مزيت ديگر ان تضمين آينده شغلي است. امروزه بسياري از پزشکان عمومي از بيکاري گله مي کنند و بنابراين بورسيه ي ارتش در رشته پزشکي مي تواند تضمين کننده آينده شغلي شما باشد.

۳- عدم نياز به خدمت دوران سربازي. حتما مي دانيد که افرادي که تربيت معلم، بورسيه ارتش و سپاه را انتخاب مي کنند سربازي ندارند و از اين نظر ۲ سال پيش مي افتند.(البته ۳ ماه آموزشي را بايد طي کنند)

۴- با رتبه ي کمتر مي توانيد در رشته و دانشگاه بهتر قبول شويد و در کنار نخبگان بنشينيد. مثلاً دوست خود من با رتبه ي ۸۰۰ در کنکور ۸۶ در رشته ي پزشکي دانشگاه تهران قبول شد. در حاليکه بدون سهميه ي ارتش يا هر سهميه ي ديگر با رتبه ي بيش از ۲۰۰ کشوري قبولي در اين رشته و دانشگاه غير محتمل است.

در آزمون تخصص(در صورت تمايل به ادامه تحصيل) نيز از سهميه برخوردار خواهيد بود.

۵- کار آزاد در کنار تعهد خدمت. به طوري که مثلاً صبح ها بايد در بهداري يا بيمارستان ارتش کار کنيد ولي بعد از آن مي توانيد به صورت آزاد مانند ديگر پزشکان يا دندانپزشکان يا … کار کنيد.

معايب بورسيه ي ارتش
۱- پس از اتمام دوره ي تحصيلات شما موظف ايد به شهري که سازمان ارتش تعيين کرده برويد(جنوب، شمال، شرق، غرب آن مشخص نيست). فرض کنيد اهل شهري در شمال هستيد ولي بايد به شهري مثل زاهدان، اهواز و … بيفتيد و ممکن است از نظر مسافت، آب و هوا و … براي شما سخت باشد.

۲- تا هنگام بازنشستگي (۳۰ سال) بايد براي ارتش خدمت کنيد. مثلاً در تربيت معلم شما ۵ سال تعهد خدمت داريد و بعد از ان مي توانيد از آن بيرون بياييد ولي در شغل هاي نظامي رسمي چنين چيزي ميسر نيست(يعني راه برگشتي وجود ندارد)

۳- تا هنگام بازنشستگي نمي توانيد از کشور خارج شويد مگر در موارد خاص(مثل حج و …).

۴- بورسيه ي ارتش بودن پس از ازدواج و تشکيل زندگي ممکن است به دليل دوري از زادگاه همسر شما موجب نارضايتي او شود.

۵- در صورت وقوع حمله ي نظامي يا امثال اينها شما مجبوريد گوش به زنگ ارتش باشيد و هر دستوري از جانب بالا رسيد اجرا کنيد.

*******************************************************************

با بررسی کارنامه قبول شدگان آزمون سراسری در رشته و شهرهای مختلف طی سنوات گذشته و بر مبنای تغییر قابل تمایل داوطلبان به رشته‌های خاص در هر سال، حدود رتبه لازم برای قبولی در هر رشته و شهر به شرح جداول ذیل تخمین زده شده است که می‌توان در روند هدفگذاری داوطلب و شناخت میزان آمادگی لازم برای قبولی در هر رشته و شهر، او را یاری داد.

بدیهی است این اعداد بر مبنای رتبه قبول شدگان سنوات گذشته استخراج شده و به هر حال طی سال‌های متفاوت تا حدودی در موارد خاص دچار تغییر خواهد شد. از آنجا که در گزینش دانشجو، جنسیت داوطلب دخیل می‌باشد، حدود رتبه قبولی بر مبنای حداقل و حداکثر بازه، در نظر گرفته شده است که باید حداقل بازه حدود رتبه لازم برای قبولی، برای داوطلبان دختر و حداکثر آن برای داوطلبان پسر، لحاظ گردد.

به عنوان مثال اگر حدود رتبه قبولی برای رشته‌ای «۱۵۰-۱۰۰» در نظر گرفته شده باشد، مفهومش این است که می‌توان برای قبول یک داوطلب دختر، رتبه ۱۰۰ و برای قبولی یک داوطلب پسر، در همان رشته، رتبه ۱۵۰ را ملاک قرار داد و باید توجه داشت که برای گزینش در هر «رشته ـ شهر» از هر سهمیه منطقه انتخابی، گزینش بومی صورت می‌پذیرد به گونه‌ای که گاهی ۶۰ تا %۸۰ ظرفیت پذیرش یک رشته، به داوطلبان بومی استان یا استان‌‌های اطراف (استانی، ناحیه‌ای، قطبی) مربوط به آن «رشته ـ شهر» اختصاص خواهد داشت. بنابراین ممکن است بین دو داوطلب با رتبه یکسان، از یک سهمیه منطقه انتخابی، صرفاً به دلیل این که یکی از آن‌ها، بومی استان، ناحیه یا قطب رشته دانشگاهی انتخاب نیست. در «رشته شهر» مورد نظر پذیرش نگردد.

مشاوران عزیز توجه کنند که حدود رتبه ارائه شده در جداول مربوطه با احتساب بومی گزینی در نظر گرفته شده است و در صورتی که داوطلبی خارج از استان، ناحیه یا قطب مربوط به آن رشته شهر، بخواهد حدود رتبه قبولی در آن رشته شهر را بداند، حدود رتبه لازم برای قبولی با این اعداد متفاوت خواهد بود و قطعاً بدون احتساب بومی گزینی، رتبه لازم برای قبولی در یک رشته شهر، به مراتب کم‌تر خواهد بود (نیاز به نمره تراز بیشتری خواهد داشت). بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش هر یک از رشته‌ها، حدود رتبه قبولی در نظر گرفته شده، تغییر خواهد داشت.

گروه آزمایشی علوم تجربی

حدود رتبه قبولی در رشته پزشکی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۱

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۲

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۳

توضیحات

۱

علوم پزشکی تهران ـ پورسینا

۱۰۰ – ۵۰

۴۰۰ – ۳۵۰

۴۵۰ – ۳۵۰

۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ همت نیم سال اول

۱۵۰ – ۱۰۰

۶۰۰ – ۵۰۰

۵۰۰ – ۴۰۰

۳

علوم پزشکی شهید بهشتی نیم سال اول

۳۰۰۰ – ۲۰۰

۸۰۰ – ۲۰۰

۵۵۰ – ۴۵۰

۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نیم سال دوم

۵۵۰ – ۳۵۰

۱۰۰۰ – ۸۰۰

۶۰۰ – ۵۰۰

۵

علوم پزشکی تهران ـ همت نیم سال دوم

۳۵۰ – ۲۵۰

۹۰۰ – ۷۰۰

۶۰۰ – ۵۰۰

۶

علوم پزشکی شیراز نیم سال اول

۴۵۰ – ۳۵۰

۵۵۰ – ۴۵۰

۴۰۰ – ۳۰۰

۷

علوم پزشکی تبریز

۸۵۰ – ۶۵۰

۱۱۰۰ – ۹۵۰

۴۰۰ – ۳۰۰

۸

علوم پزشکی اصفهان نیم سال اول

۵۰۰ – ۴۰۰

۶۰۰ – ۴۵۰

۳۵۰ – ۲۵۰

۹

علوم پزشکی مشهد نیم سال اول

۶۵۰ – ۵۵۰

۶۵۰ – ۵۰۰

۳۵۰ – ۳۰۰

۱۰

علوم پزشکی شیراز نیم سال دوم

۶۰۰ – ۴۵۰

۹۰۰ – ۷۰۰

۵۰۰- ۴۰۰

۱۱

علوم پزشکی اصفهان نیم سال دوم

۷۵۰ – ۶۵۰

۹۵۰ – ۸۵۰

۶۵۰ – ۵۵۰

۱۲

علوم پزشکی گیلان رشت نیم سال اول

۸۰۰ – ۷۰۰

۱۲۰۰ – ۱۰۰۰

۶۵۰ – ۵۵۰

۱۳

علوم پزشکی کاشان نیم سال اول

۱۰۰۰ – ۱۰۰۰

۱۷۰۰ – ۱۴۰۰

۶۵۰ – ۵۵۰

۱۴

علوم پزشکی همدان

۱۲۵۰ – ۱۱۵۰

۱۹۰۰ – ۱۴۰۰

۷۰۰ – ۶۰۰

۱۵

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیم سال اول

۹۰۰ – ۸۰۰

۱۷۰۰ – ۱۲۰۰

۴۰۰ – ۳۰۰

۱۶

علوم پزشکی ارومیه

۱۳۰۰ – ۱۲۰۰

۲۱۰۰ – ۱۷۰۰

۸۰۰ – ۷۰۰

۱۷

علوم پزشکی مشهد نیم سال دوم

۹۰۰ – ۷۰۰

۱۰۰۰ – ۹۰۰

۶۰۰ – ۵۰۰

۱۸

علوم پزشکی بابل

۱۳۰۰ – ۸۰۰

۲۰۰۰ – ۱۴۰۰

۴۵۰ – ۳۵۰

۱۹

علوم پزشکی کرمانشاه

۱۷۰۰ – ۱۴۰۰

۲۳۰۰ – ۱۸۰۰

۷۵۰ – ۵۵۰

۲۰

علوم پزشکی یزد

۱۰۰۰ – ۷۵۰

۱۴۰۰ – ۱۱۰۰

۶۰۰ – ۵۰۰

۲۱

علوم پزشکی کرمان

۱۴۰۰ – ۱۰۰۰

۲۵۰۰ – ۱۵۰۰

۸۰۰ – ۵۰۰

۲۲

علوم پزشکی گیلان ـ رشت نیم سال دوم

۱۲۰۰ – ۹۵۰

۲۱۰۰ – ۱۴۰۰

۸۰۰ – ۵۵۰

۲۳

علوم پزشکی کردستان ـ سنندج

۱۹۰۰ – ۱۳۰۰

۲۹۰۰ – ۱۹۰۰

۱۱۰۰ – ۹۰۰

۲۴

علوم پزشکی اردبیل

۱۶۰۰ – ۱۲۰۰

۲۶۰۰ – ۱۸۰۰

۸۵۰ – ۵۵۰

۲۵

علوم پزشکی شاهرود نیم سال اول

۱۷۰۰ – ۱۲۰۰

۳۲۰۰ – ۱۸۰۰

۷۰۰ – ۵۵۰

۲۶

علوم پزشکی مازندران ـ ساری

۱۵۰۰ – ۱۲۰۰

۲۶۰۰ – ۱۵۰۰

۹۵۰ – ۸۵۰

۲۷

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیم سال دوم

۱۸۰۰ – ۱۴۰۰

۲۸۰۰ – ۱۶۰۰

۱۲۰۰ – ۸۰۰

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

ادامه حدود رتبه قبولی در رشته پزشکی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۱

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۲

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۳

توضیحات

۲۸

علوم پزشکی یاسوج

۱۸۰۰ – ۱۳۰۰

۲۹۰۰ – ۱۸۰۰

۱۱۰۰ – ۸۰۰

۲۹

علوم پزشکی لرستان ـ خرم آباد

۱۹۰۰ – ۱۳۰۰

۳۵۰۰ – ۱۹۰۰

۱۵۰۰ – ۸۰۰

۳۰

علوم پزشکی فسا

۱۹۰۰ – ۱۲۰۰

۲۴۰۰ – ۱۸۰۰

۱۱۰۰ – ۷۰۰

۳۱

علوم پزشکی قزوین

۱۴۰۰ – ۸۰۰

۲۰۰۰ – ۱۰۰۰

۱۱۰۰ – ۹۰۰

۳۲

علوم پزشکی سمنان نیم سال اول

۱۷۰۰ – ۱۴۰۰

۲۰۰۰ – ۱۵۰۰

۱۲۰۰ – ۹۰۰

۳۳

علوم پزشکی جهرم

۱۹۰۰ – ۱۲۰۰

۳۰۰۰ – ۱۸۰۰

۱۲۵۰ – ۹۰۰

محل تحصیل جهرم

۳۴

علوم پزشکی اراک نیم سال اول

۱۶۰۰ – ۱۱۰۰

۲۶۰۰ – ۱۶۰۰

۱۶۰۰ – ۱۱۰۰

۳۵

شاهد تهران (رشته های پزشکی)

۱۳۵۰ – ۶۵۰

۱۹۰۰ – ۱۲۰۰

۱۰۰۰ – ۸۰۰

۳۶

علوم پزشکی کاشان نیم سال دوم

۱۷۰۰ – ۱۲۰۰

۲۲۰۰ – ۱۵۰۰

۱۲۰۰ – ۹۰۰

۳۷

علوم پزشکی بقیه الله

۲۵۰۰ – ۲۰۰۰

۳۳۰۰ – ۳۰۰۰

۱۵۰۰ – ۱۲۰۰

پذیرش از میان بسیجیان فعال (فقط مرد)

۳۸

علوم پزشکی شهرکرد نیم سال اول

۱۲۰۰ – ۱۰۰۰

۲۹۰۰ – ۱۸۰۰

۱۳۰۰ – ۱۰۰۰

۳۹

علوم پزشکی گناباد

۲۰۰۰ – ۱۳۰۰

۳۴۰۰ – ۱۹۰۰

۱۶۰۰ – ۱۱۰۰

۴۰

علوم پزشکی شاهرود نیم سال دوم

۲۰۰۰ – ۱۳۰۰

۳۳۰۰ – ۲۰۰۰

۱۱۰۰ – ۸۰۰

۴۱

علوم پزشکی سمنان نیم سال دوم

۱۹۰۰ – ۱۴۰۰

۲۶۰۰ – ۱۷۰۰

۱۲۰۰ – ۱۰۰۰

۴۲

علوم پزشکی گلستان ـ گرگان

۱۳۰۰ – ۱۰۰۰

۲۶۰۰ – ۱۶۰۰

۱۲۰۰ – ۹۵۰

۴۳

علوم پزشکی زنجان

۱۸۰۰ – ۱۳۰۰

۳۰۰۰ – ۱۵۰۰

۱۳۰۰ – ۹۰۰

۴۴

علوم پزشکی بوشهر

۲۰۰۰ – ۱۳۰۰

۳۱۰۰ – ۱۹۰۰

۱۳۰۰ – ۱۱۰۰

۴۵

علوم پزشکی بندرعباس

۱۸۰۰ – ۱۴۰۰

۴۲۰۰ – ۲۶۰۰

۱۹۰۰ – ۱۷۰۰

۴۶

علوم پزشکی ـ بیرجند

۲۰۰۰ – ۱۴۰۰

۳۰۰۰ – ۱۹۰۰

۱۴۰۰ – ۱۱۰۰

۴۷

علوم پزشکی زاهدان

۲۱۰۰ – ۱۴۰۰

۳۴۰۰ – ۲۰۰۰

۱۵۰۰ – ۱۲۰۰

۴۸

علوم پزشکی قم

۱۹۰۰ – ۱۱۰۰

۲۷۰۰ – ۱۲۰۰

۱۶۰۰ – ۱۲۰۰

۴۹

علوم پزشکی رفسنجان

۱۸۰۰ – ۱۳۰۰

۳۰۰۰ – ۱۹۰۰

۱۳۰۰ – ۸۰۰

۵۰

علوم پزشکی سبزوار

۱۹۰۰ – ۱۳۰۰

۲۴۰۰ – ۱۸۰۰

۱۲۰۰ – ۸۰۰

۵۱

علوم پزشکی ایلام

۲۰۰۰ – ۱۴۰۰

۳۰۰۰ – ۱۹۰۰

۱۵۰۰ – ۱۲۰۰

۵۲

علوم پزشکی اراک نیم سال دوم

۱۹۰۰ – ۱۲۰۰

۳۰۰۰ – ۱۸۰۰

۱۹۰۰ – ۱۱۰۰

۵۳

علوم پزشکی شهرکرد نیم سال دوم

۱۹۰۰ – ۱۲۰۰

۲۴۰۰ – ۱۸۰۰

۱۴۰۰ – ۱۲۰۰

۵۴

علوم پزشکی زابل

۲۱۰۰ – ۱۳۰۰

۳۴۰۰ – ۲۲۰۰

۱۹۰۰ – ۱۶۰۰

۵۵

علوم پزشکی جیرفت

۴۰۰۰ – ۳۰۰۰

۳۲۰۰ – ۱۸۰۰

بومی جنوب استان کرمان

۵۶

علوم پزشکی خراسان شمالی ـ بجنورد

۲۰۰۰ – ۱۵۰۰

۳۰۰۰ – ۱۸۰۰

۱۹۰۰ – ۱۲۰۰

۵۷

علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی

۳۶۰۰ – ۳۲۰۰

۵۷۰۰ – ۵۰۰۰

۳۴۰۰ – ۳۰۰۰

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

حدود رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۱

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۲

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۳

توضیحات

۱

علوم پزشکی تهران

۱۷۰ – ۱۲۰

۶۰۰ – ۴۵۰

۱۰۰ – ۵۰

۲

علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نیم سال اول

۳۰۰ – ۲۰۰

۷۰۰ – ۵۰۰

۱۵۰ – ۱۰۰

۳

علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نیم سال دوم

۳۵۰ – ۲۵۰

۸۰۰ – ۶۰۰

۲۰۰ – ۱۵۰

۴

علوم پزشکی شیراز

۵۰۰ – ۳۰۰

۸۰۰ – ۶۰۰

۲۵۰ – ۱۵۰

۵

علوم پزشکی اصفهان

۵۵۰ – ۳۵۰

۱۰۰۰ – ۶۵۰

۲۵۰ – ۱۵۰

۶

علوم پزشکی مشهد

۷۰۰ – ۴۰۰

۹۰۰ – ۶۵۰

۳۰۰ – ۲۰۰

۷

علوم پزشکی تبریز

۶۵۰ – ۴۰۰

۹۰۰ – ۷۰۰

۲۵۰ – ۱۵۰

۸

علوم پزشکی همدان

۷۰۰ – ۵۰۰

۱۵۰۰ – ۸۰۰

۴۰۰ – ۲۵۰

۹

علوم پزشکی ارومیه

۱۰۰۰ – ۶۰۰

۱۶۰۰ – ۱۰۰۰

۴۰۰ – ۳۰۰

۱۰

علوم پزشکی کرمان

۹۵۰ – ۶۵۰

۱۳۰۰ – ۷۵۰

۴۵۰ – ۳۵۰

۱۱

علوم پزشکی بابل

۱۱۰۰ – ۶۰۰

۱۶۰۰ – ۸۰۰

۵۰۰ – ۴۰۰

۱۲

علوم پزشکی کرمانشاه

۱۲۰۰ – ۹۰۰

۲۰۰۰ – ۱۵۰۰

۶۰۰ – ۵۰۰

۱۳

علوم پزشکی یزد

۱۰۰۰ – ۷۰۰

۱۲۰۰ – ۵۰۰

۵۵۰ – ۴۵۰

۱۴

علوم پزشکی گیلان ـ رشت

۹۵۰ – ۶۵۰

۱۹۰۰ – ۹۰۰

۵۰۰ – ۳۰۰

۱۵

علوم پزشکی رفسنجان

۱۲۰۰ – ۹۰۰

۱۸۰۰ – ۱۲۰۰

۸۰۰ – ۵۰۰

۱۶

علوم پزشکی مازندران ـ ساری

۱۱۰۰ – ۸۰۰

۱۹۰۰ – ۱۱۰۰

۸۰۰ – ۶۰۰

۱۷

دانشگاه شاهد تهران (رشته های پزشکی)

۱۴۰۰ – ۱۰۰۰

۱۶۰۰ – ۱۱۰۰

۹۰۰ – ۶۰۰

۱۸

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۱۲۰۰ – ۹۰۰

۱۷۰۰ – ۱۱۰۰

۹۰۰ – ۶۰۰

۱۹

علوم پزشکی زنجان

۱۳۰۰ – ۹۰۰

۱۷۰۰ – ۱۱۰۰

۱۰۰۰ – ۷۵۰

۲۰

علوم پزشکی گلستان ـ گرگان

۱۲۰۰ – ۸۰۰

۲۰۰۰ – ۱۴۰۰

۹۰۰ – ۷۰۰

۲۱

علوم پزشکی زاهدان

۱۲۰۰ – ۹۰۰

۲۲۰۰ – ۱۳۰۰

۱۵۰۰ – ۱۰۰۰

۲۲

علوم پزشکی قزوین

۱۵۰۰ – ۱۲۰۰

۱۷۰۰ – ۱۱۰۰

۱۷۰۰ – ۷۰۰

۲۳

علوم پزشکی بندرعباس ـ هرمزگان

۱۸۰۰ – ۱۳۰۰

۴۷۰۰ – ۳۵۰۰

۱۹۰۰ – ۱۸۰۰

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

حدود رتبه قبولی در رشته داروساز

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۱

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۲

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۳

توضیحات

۱

علوم پزشکی تهران

۵۵۰ – ۴۵۰

۱۳۰۰ – ۱۱۰۰

۵۰۰ – ۴۰۰

۲

علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

۱۱۰۰ – ۹۰۰

۱۵۰۰ – ۱۳۰۰

۱۰۰۰ – ۹۰۰

۳

علوم پزشکی شیراز

۱۴۰۰ – ۱۲۰۰

۲۰۰۰ – ۱۵۰۰

۱۱۰۰۰ – ۹۰۰

۴

علوم پزشکی اصفهان

۱۴۵۰ – ۱۲۵۰

۲۹۰۰ – ۲۵۰۰

۹۰۰ – ۷۰۰

۵

علوم پزشکی کرمانشاه

۱۶۰۰ – ۱۴۰۰

۳۷۰۰ – ۳۰۰۰

۱۴۰۰۰ – ۱۲۰۰

۶

علوم پزشکی مازندران ساری

۱۵۵۰ – ۱۳۵۰

۳۲۰۰ – ۳۰۰۰

۱۴۰۰ – ۹۰۰

۷

علوم پزشکی همدان

۱۷۰۰ – ۱۵۰۰

۳۲۰۰ – ۳۰۰۰

۱۵۰۰ – ۱۲۰۰

۸

علوم پزشکی تبریز

۱۸۰۰ – ۱۶۰۰

۳۰۰۰ – ۲۵۰۰

۱۴۰۰ – ۱۱۰۰

۹

علوم پزشکی زنجان

۲۲۰۰ – ۱۸۰۰

۳۵۰۰ – ۳۰۰۰

۱۶۰۰ – ۱۳۰۰

۱۰

علوم پزشکی یزد

۲۰۰۰ – ۱۷۰۰

۳۰۰۰ – ۱۸۰۰

۱۷۰۰ – ۱۳۰۰

۱۱

علوم پزشکی زابل

۳۵۰۰ – ۳۰۰۰

۱۷۰۰ – ۱۴۰۰

بومی خراسان جنوبی

۱۲

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۲۱۰۰ – ۱۸۰۰

۳۵۰۰ – ۳۰۰۰

۱۹۰۰ – ۱۴۰۰

۱۳

علوم پزشکی کرمان

۱۹۰۰ – ۱۷۰۰

۳۵۰۰ – ۳۰۰۰

۱۸۰۰ – ۱۳۰۰

۱۴

علوم پزشکی مشهد

۱۷۰۰ – ۱۵۰۰

۳۲۰۰ – ۲۰۰۰

۱۱۰۰ – ۸۰۰

حدود رتبه قبولی دامپزشکی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۱

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۲

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۳

توضیحات

۱

سمنان

۲۵۰۰ – ۲۳۰۰

۴۶۰۰ – ۴۴۰۰

۲۲۰۰ – ۱۵۰۰

۲

فردوسی مشهد

۲۵۰۰ – ۲۲۰۰

۴۳۰۰ – ۴۰۰۰

۱۸۰۰ – ۱۴۰۰

۳

تبریز

۲۸۰۰ – ۲۵۰۰

۴۷۰۰ – ۴۲۰۰

۲۰۰۰ – ۱۳۰۰

۴

شیراز

۲۹۰۰ – ۲۷۰۰

۴۰۰۰ – ۳۶۰۰

۲۶۰۰ – ۲۳۰۰

۵

ارومیه

۲۹۰۰ – ۲۶۰۰

۵۲۰۰ – ۴۸۰۰

۲۴۰۰ – ۲۰۰۰

۶

دانشگاه تهران

۲۰۰۰ – ۱۶۰۰

۳۷۰۰ – ۳۳۰۰

۱۷۰۰ – ۱۴۰۰

۷

شهید باهنر کرمان (ش)

۳۰۰۰ – ۲۷۰۰

۶۲۰۰ – ۵۸۰۰

۲۲۰۰ – ۱۸۰۰

۸

شهید باهنر کرمان

۳۰۰۰ – ۲۷۰۰

۵۰۰۰ – ۳۸۰۰

۱۸۰۰ – ۱۳۰۰

۹

شهرکرد

۳۰۰۰ – ۲۵۰۰

۵۲۰۰ – ۴۵۰۰

۲۳۰۰ – ۲۰۰۰

۱۰

شهید چمران اهواز

۳۰۰۰ – ۲۵۰۰

۵۰۰۰ – ۴۰۰۰

۲۵۰۰ – ۲۰۰۰

۱۱

زابل

۳۲۰۰ – ۲۸۰۰

۵۵۰۰ – ۵۰۰۰

۱۴۰۰ – ۱۰۰۰

۱۲

فردوسی مشهد (ش)

۳۰۰۰ – ۲۵۰۰

۴۵۰۰ – ۴۰۰۰

۲۷۰۰ – ۲۴۰۰

۱۳

شهید چمران اهواز (ش)

۵۰۰۰ – ۴۵۰۰

۶۰۰۰ – ۵۵۰۰

۴۰۰۰ – ۳۵۰۰

۱۴

شهرکرد (ش)

۶۰۰۰ – ۵۵۰۰

۷۵۰۰ – ۷۰۰۰

۲۳۰۰ – ۲۰۰۰

۱۵

سمنان (ش)

۵۰۰۰ – ۴۵۰۰

۷۰۰۰ – ۶۵۰۰

۲۳۰۰ – ۲۰۰۰

۱۶

زابل (ش)

۱۰۰۰۰ – ۹۰۰۰

۱۲۰۰۰ – ۱۱۰۰۰

۱۰۰۰۰ – ۹۰۰۰

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدود رتبه قبولی در رشته زیست شناسی سلولی مولکولی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۱

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۲

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۳

توضیحات

۱

(ژنتیک) ـ اصفهان

۱۸۰۰ – ۱۵۰۰

۲۸۰۰ – ۲۳۰۰

۱۵۰۰ – ۱۳۰۰

۲

میکروبیولوژی ـ دانشگاه تهران

۱۸۰۰ – ۱۵۰۰

۲۵۰۰ – ۲۰۰۰

۱۳۰۰ – ۱۱۰۰

۳

زیست فناوری بیوتکنولوژی الزهرا تهران

۲۲۰۰ – ۲۰۰۰

۲۹۰۰ – ۲۷۰۰

۱۳۰۰ – ۱۱۰۰

۴

علوم سلولی و مولکولی دانشگاه تهران

۱۷۰۰ – ۱۴۰۰

۲۸۰۰ – ۲۵۰۰

۱۵۰۰ – ۱۳۰۰

۵

زیست فناوری بیوتکنولوژی کاشان

۲۲۰۰ – ۱۷۰۰

۳۹۰۰ – ۳۷۰۰

۲۰۰۰ – ۱۸۰۰

۶

میکروبیولوژی الزهرا تهران (ش)

۳۲۰۰ – ۳۰۰۰

۳۴۰۰ – ۳۲۰۰

۲۲۰۰ – ۲۰۰۰

۷

میکروبیولوژی اصفهان

۲۴۰۰ – ۲۰۰۰

۴۰۰۰ – ۳۸۰۰

۲۵۰۰ – ۲۳۰۰

۸

ژنتیک ـ شهید چمران اهواز

۲۷۰۰ – ۲۴۰۰

۴۰۰۰ – ۳۸۰۰

۲۵۰۰ – ۲۳۰۰

۹

ژنتیک ـ شهید باهنر کرمان

۳۰۰۰ – ۲۸۰۰

۵۰۰۰ – ۴۷۰۰

۲۶۰۰ – ۲۳۰۰

۱۰

زیست فناوری بیوتکنولوژی الزهرا تهران

۳۰۰۰ – ۲۷۰۰

۴۸۰۰ – ۴۵۰۰

۲۶۰۰ – ۲۲۰۰

۱۱

زیست فناوری بیوتکنولوژی الزهرا تهران (ش)

۲۶۰۰ – ۲۲۰۰

۳۵۰۰ – ۳۰۰۰

۲۲۰۰ – ۲۰۰۰

۱۲

علوم سلولی مولکولی تربیت معلم تهران

۳۷۰۰ – ۳۳۰۰

۵۹۰۰ – ۵۷۰۰

۳۲۰۰ – ۳۰۰۰

۱۳

میکروبیولوژی شهید چمران اهواز

۷۰۰۰ – ۶۵۰۰

۶۵۰۰ – ۶۳۰۰

۳۳۰۰ – ۳۰۰۰

۱۴

ژنتیک شاهد تهران

۳۴۰۰ – ۳۲۰۰

۴۳۰۰ – ۴۰۰۰

۲۰۰۰ – ۱۸۰۰

۱۵

علوم سلولی و مولکولی فردوسی مشهد

۳۰۰۰ – ۲۷۰۰

۳۵۰۰ – ۳۲۰۰

۳۲۰۰ – ۳۰۰۰

۱۶

ژنتیک ـ شهرکرد

۵۰۰۰ – ۴۰۰۰

۸۰۰۰ – ۷۸۰۰

۲۷۰۰ – ۲۲۰۰

۱۷

ژنتیک شهید جمران اهواز (ش)

۳۵۰۰ – ۳۲۰۰

۴۵۰۰ – ۴۰۰۰

۳۴۰۰ – ۳۰۰۰

۱۸

علوم سلولی و مولکولی ـ شیراز

۳۵۰۰ – ۳۰۰۰

۸۸۰۰ – ۸۵۰۰

۳۰۰۰ – ۲۸۰۰

۱۹

علوم سلولی و مولکولی ـ گیلان، رشت

۵۲۰۰ – ۴۹۰۰

۸۸۰۰ – ۸۵۰۰

۴۹۰۰ – ۴۵۰۰

۲۰

زیست فناوری بیوتکنولوژی کردستان، سنندج

۷۰۰۰ – ۶۰۰۰

۱۱۰۰۰ – ۱۰۰۰۰

۶۵۰۰ – ۶۰۰۰

۲۱

علوم سلولی مولکولی ـ مازندران ، بابلسر (ش)

۹۰۰۰ – ۸۰۰۰

۱۰۰۰۰ – ۹۷۰۰

۳۵۰۰ – ۳۰۰۰

۲۲

علوم سلولی مولکولی مازندران، بابلسر

۶۵۰۰ – ۵۵۰۰

۷۵۰۰ – ۶۵۰۰

۳۹۰۰ – ۳۷۰۰

۲۳

میکربیولوژی ـ مراغه

۶۰۰۰ – ۵۰۰۰

۹۰۰۰ – ۸۰۰۰

۵۰۰۰ – ۴۵۰۰

۲۴

ژنتیک سیستان و بلوچستان، زاهدان

۴۵۰۰ – ۴۰۰۰

۸۰۰۰ – ۷۰۰۰

۳۵۰۰ – ۳۲۰۰

۲۵

علوم سلولی مولکولی تربیت معلم آذربایجان، تبریز

۶۵۰۰ – ۵۵۰۰

۱۰۰۰ – ۹۵۰۰

۴۵۰۰ – ۴۰۰۰

۲۶

میکروبیولوژی مراغه (ش)

۷۰۰۰ – ۶۰۰۰

۱۰۰۰۰ – ۹۰۰۰

۶۰۰۰ – ۵۴۰۰

۲۷

میکروبیولوژی شهید چمران اهواز (ش)

۸۰۰۰ – ۷۰۰۰

۱۰۰۰۰ – ۹۰۰۰

۶۰۰۰ – ۵۶۰۰

۲۸

علوم سلولی و مولکولی ـ دامغان

۸۰۰۰ – ۷۰۰۰

۹۵۰۰ – ۸۵۰۰

۵۰۰۰ – ۴۵۰۰

۲۹

علوم سلولی و مولکولی ـ رازی کرمانشاه

۶۵۰۰ – ۵۵۰۰

۱۰۰۰۰ – ۹۰۰۰

۴۵۰۰ – ۴۰۰۰

۳۰

ژنتیک ـ شهرکرد (ش)

۱۲۰۰۰ – ۱۱۰۰۰

۱۳۵۰۰ – ۱۲۵۰۰

۹۵۰۰ – ۹۰۰۰

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

حدود رتبه قبولی در رشته زیست شناسی

ردیف

رشته

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۱

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۲

حدود رتبه

قبولی در منطقه ۳

توضیحات

۱

علوم جانوری ـ دانشگاه تهران

۳۰۰۰ – ۲۵۰۰

۴۸۰۰ – ۴۳۰۰

۲۶۰۰ – ۲۳۰۰

۲

علوم گیاهی ـ دانشگاه تهران

۶۰۰۰ – ۵۰۰۰

۱۰۵۰۰ – ۹۵۰۰

۴۵۰۰ – ۴۰۰۰

۳

علوم جانوری ـ تربیت معلم تهران

۷۰۰۰ – ۶۵۰۰

۱۲۵۰۰ – ۱۱۵۰۰

۵۰۰۰ – ۴۵۰۰

محل تحصیل کرج

۴

علوم گیاهی ـ الزهرا تهران

۸۰۰۰ – ۷۰۰۰

۱۳۰۰۰ – ۱۲۵۰۰

۴۵۰۰ – ۴۰۰۰

۵

علوم جانوری ـ تبریز

۱۰۰۰۰ – ۹۰۰۰

۹۰۰۰ – ۸۵۰۰

۶۵۰۰ – ۶۰۰۰

۶

(دریا) شهید بهشتی تهران

۷۰۰۰ – ۶۰۰۰

۱۰۵۰۰ – ۹۵۰۰

۵۰۰۰ – ۴۵۰۰

۷

عمومی ـ رازی کرمانشاه

۱۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰

۱۹۰۰۰ – ۱۸۰۰۰

۹۰۰۰ – ۸۰۰۰

۸

عمومی ـ شهید چمران اهواز

۱۲۰۰۰ – ۱۱۰۰۰

۱۴۰۰۰ – ۱۳۰۰۰

۸۰۰۰ – ۷۰۰۰

۹

عمومی ـ شیراز

۷۵۰۰ – ۶۵۰۰

۱۲۰۰۰ – ۱۱۰۰۰

۶۰۰۰ – ۵۵۰۰

۱۰

زیست دریا ـ دانشگاه گلستان

۱۷۰۰۰ – ۱۶۰۰۰

۲۱۰۰۰ – ۲۰۰۰۰

۱۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰

۱۱

علوم گیاهی ـ تبریز

۱۷۰۰۰ – ۱۶۰۰۰

۲۰۰۰۰ – ۱۹۰۰۰

۱۲۰۰۰ – ۱۱۰۰۰

۱۲

علوم جانوری ـ گیلان رشت

۱۷۰۰۰ – ۱۶۰۰۰

۲۰۰۰۰ – ۱۹۰۰۰

۱۲۰۰۰ – ۱۱۰۰۰

۱۳

علوم جانوری ـ گلستان، گرگان

۱۸۰۰۰ – ۱۷۰۰۰

۲۱۰۰۰ – ۲۰۰۰۰

۱۴۰۰۰ – ۱۳۰۰۰

۱۴

زیست دریا ـ علوم فنون دریایی خرمشهر

۱۸۵۰۰ – ۱۷۵۰۰

۲۲۰۰۰ – ۲۱۰۰۰

۱۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰

۱۵

علوم گیاهی مجتمع آموزش عالی بهبهان

۱۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰

۱۹۰۰۰ – ۱۸۰۰۰

۱۳۰۰۰ – ۱۲۰۰۰

۱۶

علوم گیاهی الزهرا تهران  (ش)

۱۱۰۰۰ – ۱۰۰۰۰

۱۴۵۰۰ – ۱۴۰۰۰

۱۰۰۰۰ – ۹۷۰۰

۱۷

علوم جانوری ـ قم

۱۷۰۰۰ – ۱۶۰۰۰

۱۹۰۰۰ – ۱۸۰۰۰

۷۰۰۰ – ۶۰۰۰

۱۸

عمومی ـ تربیت معلم سبزوار

۱۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰

۱۸۰۰۰ – ۱۷۰۰۰

۱۱۰۰۰ – ۱۰۰۰۰

۱۹

علوم جانوری ـ رازی کرمانشاه (ش)

۱۷۰۰۰ – ۱۶۰۰۰

۲۰۰۰۰ – ۱۹۰۰۰

۱۳۰۰۰ – ۱۲۰۰۰

۲۰

علوم گیاهی ـ ارومیه

۲۱۰۰۰ – ۲۰۰۰۰

۲۵۰۰۰ – ۲۴۰۰۰

۱۶۰۰۰ – ۱۵۰۰۰

۲۱

علوم جانوری ـ ارومیه

۱۸۵۰۰ – ۱۷۵۰۰

۲۲۰۰۰ – ۲۱۰۰۰

۱۴۰۰۰ – ۱۳۰۰۰

۲۲

علوم گیاهی ـ یاسوج (ش)

۲۲۰۰۰ – ۲۱۰۰

۲۶۰۰۰ – ۲۵۰۰۰

۱۷۰۰۰ – ۱۶۰۰۰

۲۳

علوم گیاهی ـ تربیت معلم تهران

۱۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰

۱۸۰۰۰ – ۱۷۰۰۰

۱۱۰۰۰ – ۱۰۰۰

محل تحصیل کرج

۲۴

علوم گیاهی ـ مازندران، بابلسر

۱۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰

۱۹۰۰۰ – ۱۸۰۰۰

۱۱۰۰۰ – ۱۰۰۰۰

۲۵

علوم گیاهی، بوعلی سینا همدان

۱۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰

۱۸۰۰۰ – ۱۷۰۰۰

۱۱۰۰۰ – ۱۰۰۰۰

۲۶

عمومی ـ تبریز

۱۳۰۰۰ – ۱۲۰۰۰

۱۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰

۱۲۵۰۰ – ۱۱۵۰۰

۲۷

عمومی ـ محقق اردبیلی، اردبیل (ش)

۲۱۰۰۰ – ۲۰۰۰۰

۲۴۰۰۰ – ۲۳۰۰۰

۱۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰

۲۸

زیست دریا ـ گیلان، رشت

۱۸۰۰۰ – ۱۷۰۰۰

۲۲۰۰۰ – ۲۱۰۰۰

۱۴۰۰۰ – ۱۳۰۰۰

– حدود رتبه قبولی با احتساب سهمیه مناطق و بومی گزینی تعیین شده است.

– حداکثر بازه قبولی برای داوطلبان پسر و حداقل آن برای داوطلبان دختر در نظر گرفته شود.

    ویدیو : رتبه لازم برای پزشکی ارتش
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b