چارت درسی کاردانی پیوسته معماری

ليست دروس رشته كارداني پیوسته نقشه كشي معماری

كددروس  
 پيش دانشگاهي
نام درس نظري عملي پيشنياز كد دروس تخصصي نام درس نظري عملي پيشنياز
۵۵۵۰۰۱ رياضي پيش دانشگاهي ۲ ۶۲۰۰۱۷ نقشه برداري ۱ ۱ ترسيم فني
۵۵۵۰۰۶ فيزيك پيش دانشگاهي ۲ ۶۲۰۰۱۸ طراحی معماری۱ ۲ ۲ طراحی فنی ساختمان
             (همنیاز)                               
   ۰۰۲ ۵۵۵         زبان پيش دانشگاهي ۲                – ۶۲۰۰۱۹ طراحي فني ساختمان ۴ عناصر۱-تمرین معماری۲ ایستایی۱و همنیاز با ایستایی۲
 
جمع ۶
كد دروس پايه نام درس نظري عملي پيشنياز ۶۲۰۰۲۰ متره و برآورد ۱ ۱ عناصروجزئيات ساختمان۱
۶۲۰۰۰۱ رياضي عمومي۱ ۳ ۶۲۰۰۲۱ روستا ۱ ۱ تمرین معماری ۲
۶۲۰۰۰۲ فيزيك مكانيك ۲ ریاضی عمومی (همنیاز) ۶۲۰۰۲۲ زبان فني ۲ زبان خارجه
۶۲۰۰۰۳ هندسه ترسيمي ۱   ۱ ۶۲۰۰۲۳ اصول سرپرستي ۲
۶۲۰۰۰۴ ترسیم فنی ۰   ۳ ۶۲۰۰۲۴ كارآموزي ۲ ۵۰واحد و همنیاز با
طراحی فنی ساختمان
۶۲۰۰۰۵ درك وبيان معماري ۱ ۱ ۲                   جمع ۲۰  
                  جمع ۱۳   دروس جبراني عمومي مخصوص ديپلمه هاي كارودانش
كددروس عمومي نام درس نظري عملي پيشنياز كد درس جبرانی کارودانش نام درس نظري عملي پيشنياز
۴۰۰۰۰۱ انديشه اسلامي۱ ۲ ۶۲۰۹۲۵ شناخت مواد و مصالح ۲
۴۰۰۰۰۷ آیین زندگی ۲ ۶۲۰۹۲۶ مباني هنر‌هاي‌تجسمي ۲
۸۸۸۰۰۶ تنظيم خانواده وجمعيت ۲ ۶۲۰۹۲۷ عناصر‌وجزئيات ساختماني ۳ ۲
۸۸۸۰۰۱ زبان فارسي ۳ ۶۲۰۹۲۸ طراحی ۲
 
۸۸۸۰۰۲
 
زبان خارجي
 
۳
 
 
جمع ۸  
از دروس جبرانی ملزم به گذراندن ۶واحد می باشید.
۸۸۸۰۰۳ تربیت بدنی۱ ۱   کد دروس اختیاری نام درس نظری عملی پیشنیاز
۶۶۶۰۰۱ وصاياي امام ۱ ۶۲۰۰۲۹ تزئینات وابسته معماری ایران ۲  
۶۶۶۰۰۲ روخواني قرآن كريم ۱ ۶۲۰۰۳۰ طراحی معماری داخلی ۲  
                  جمع ۱۴   ۶۲۰۰۳۱ آشنایی با مقررات ملی ساختمان ۲  
كد دروس اصلي نام درس نظري عملي پیشنیاز پيشنياز عکاسی وماکت سازی ۲  
۶۲۰۰۰۶ درك ‌و بيان‌ معماري ۲ ۱ ۲ درك‌وبيان‌معماري ۱ ۶۲۰۰۳۳ سمینارهای آزاد ۲  
۶۲۰۰۰۷ عناصر و جزئيات ساختماني ۱ ۱ ۱ ترسيم فني ۶۲۰۰۳۴ کار آفرینی وپروژه ۱ ۱  
۶۲۰۰۰۸ تنظيم شرايط محيطي ۱ ۱ ۱ ترسيم فني ۶۲۰۰۳۵ تعمیر ونگهداری ساختمان ۲ عناصر وجزئیات ساختمان۱-
اخذ این درس باید در ترم آخرصورت گیرد.
۶۲۰۰۰۹ تمرين هاي معماري۱ ۱ ۲ درك‌وبيان‌معماري‌۱ ترسيم فني جمع ۲  
۶۲۰۰۱۰ تمرين هاي معماري ۲ ۱ ۲ تمرين هاي معماري۱ ازدروس اختیاری فقط ۲ واحد باید اخذ شود.
۶۲۰۰۱۱ ايستايي۱ ۲ ۰ رياضي عمومي ۱
۶۲۰۰۱۲ ايستايي۲ ۲ ۰ ايستايي۱
     فیزیک مکانیک
کد دروس جبرانی نام درس نظری عملی پیشنیاز
۶۲۰۰۱۳ پرسپكتيو ۱ ۱ هندسه ترسيمي ۶۶۲۰۹۳۶€۶€  کار آفرینی ۲ ۱  
۶۲۰۰۱۴ آشنايي بامعماري جهان ۲ ۰ ۶۲۰۹۳۷ مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی ۲  
۶۲۰۰۱۵ كاربردنرم افزارهاي‌رايانه اي در معماري ۲ ۱   جمع ۵  
۶۲۰۰۱۶ آشنايي با معماري اسلامي ۱ ۱ درك‌وبيان‌معماري۲
ترسیم فنی
   *  درس کارآموزی باید در ترم آخر اخذ شود در غیر اینصورت فقط می توانید ۱۶ واحد انتخاب نمایید .
 
 
جمع ۲۶  

 

                                         لیست دروس ترم بندی شده رشته نقشه کشی معماری
 
   ترم اول
 
ریاضی پیش –  فیزیک پیش –  زبان پیش- مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی
هندسه ترسیمی –  درک وبیان معماری ۱-  ترسیم فنی
اندیشه اسلامی ۱- وصایای امام –  روخوانی قرآن – تربیت بدنی ۱- تنظیم خانواده
 
 
   ترم دوم
 
درک وبیان معماری ۲- عناصر وجزئیات ۱- تنظیم شرایط محیطی ۱- تمرین معماری ۱- پرسپکتیو
ریاضی عمومی ۱
زبان خارجه – آیین زندگی
 
  ترم سوم
 
تمرین معماری ۲- ایستایی ۱- آشنایی با معماری اسلامی- آشنایی با معماری جهان-اصول سرپرستی –متره وبرآورد- زبان فنی
فیزیک مکانیک
زبان فارسی
 
  ترم چهارم
 
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری-  ایستایی ۲- نقشه برداری – تعمیر ونگهداری –طراحی فنی ساختمان
طراحی معماری ۱- روستا – کارآموزی –  کارآفرینی
 
 
   
دانشجویانیکه دیپلم کارودانش دارند باید دروس ذیل را نیز بگذرانند :
 
                       شناخت مواد ومصالح – مبانی هنر های تجسمی – عناصر وجزئیات ساختمانی ۳- طراحی
                              از دروس جبرانی ۶ واحد باید گزرانده شود.
 
 
                
 
            (درس کارافرینی و مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی برای دانشجویان ۸۵به بعد می باشد.)


‏حجت الاسلام بی آزار شیرازی: سوره‌های قرآن جفت آفریده شدند/ قرائت قرآن نیازمند تطهیر بدن و تهذیب نفس است‏

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از گرگان؛
حجت الاسلام بی آزار شیرازی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ظهر امروز در
نخستین گردهمایی تجلیل از برگزیدگان قرآنی دانشگاه‌های آزاد استان گلستان
گفت: فعالیت‌های قرآنی مایه افتخار دانشگاه‌ها در جهت تحقق بخشی به منویات
مقام معظم رهبری در راستای تفکر در آیات الهی و عمل به آن است.

 وی افزود: مقام معظم رهبری همواره
به آحاد جامعه به خصوص به قاریان قرآن تأکید دارند که تنها به قرائت اکتفا
نکنند بلکه آن را مقدمه ای برای درک مبانی و معانی و عمل به آیات قرآنی
قرار دهند.

 استاد بی آزار شیرازی در ادامه
بیان داشت: در گذشته عده‌ای فرقه‌ها اعم از اخباری‌ها و عشائره می‌گفتند
قرآن برای ثواب قرائت است و بالاتر از آن است که ما بتوانیم آن را درک کنیم
و اینچنین موجب شدند مسلمانان قرن‌ها تنها به قرائت اکتفا کرده و محتوا در
میان آنان کمرنگ شود.

 رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی متذکر
شد: آفت بزرگ دیگر تفاسیر فرقه‌گراست؛ در گذشته فرقه‌های مختلف عرفانی،
کلامی و فلسفی با پیوند زدن افکار خود به درخت قرآن مسلمانان را به تفرقه
کشاندند و خوشحال و خوشبخت اعلام کردند که قرآن همان چیزی را می گوید که ما
می‌گوییم که امام علی (ع) در تعبیری در نهج ابلاغه در رابطه با آنان
فرموده‌اند: «گویی آن‌ها امامان قرآن هستند نه قرآن امام آن‌ها».

 وی در ادامه از علامه طباطبایی در
قم و شیخ محمد عبدو در مصر به عنوان دو مفسر قرآن در تاریخ معاصر نام برد و
گفت: در زمان معاصر این دو عالم با تفسیر «قرآن به قرآن» جامعه را از دست
تفرقه گرایان نجات داده و قرآن تقریب گرا را جایگزین تفاسیر به رأی
فرقه‌های مختلف که این نوع تفسیر مورد اقبال همه نیز واقع شد.

 حجت الاسلام بی آزار شیرازی تصریح
کرد: در روش تفسیر علامه طباطبایی با رسیدن به تفسیر هر آیه از قرآن، تمامی
آیات مرتبط با آن ذکر می‌شود چرا که ایشان معتقد بودند قرآن یک واحد به هم
پیوسته و یک مجموعه از هم ناگسسته است.

 رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در
رابطه با شیوه تفسیر شاگردان شیخ محمد عبدو نیز ابراز داشت: در روش شیخ
عبدو در تفسیر هر سوره موضوعات گوناگون آن را دسته بندی کرده و آن سوره را
با توجه به ترابط آیات آن تفسیر می‌کنند که ما این روش را به انضمام  تفسیر
هر سوره با سوره هم‌جوار در کتاب «تفسیر کاشف» با همکاری سیدمحمدباقر حجتی
گسترش دادیم.

 وی در تشریح دو روش تفسیری تقریب
گرا، عنوان داشت: قرآن نیز همانند دیگر آفرینش‌های الهی جفت خلق شده تا
جایی که حتی آیات الاحکام آن مانند «نماز و زکات» و یا «مهریه و زکات» دو
به دو شبیه یکدیگرند؛ سوره‌های قرآن نیز همانند سوره‌های «آل عمران و
بقره»، «الرحمن و واقعه» و «انفال و توبه» زوج تفسیر می‌شوند حتی بسیاری از
مفسرین تفسیر دو سوره انفال و توبه را تفسیر یک سوره می‌دانند.

 

بی آزار شیرازی در ادامه با اشاره
به روایتی در رابطه با امام علی (ع) که «از حضرت پرسیدند قرآن چگونه با ما
سخن می‌گوید؟ پاسخ می‌دهند پاره‌ای از آن با پاره‌ای دیگر»، گفت: برای درک
مبانی قرآن باید با تطهیر بدن و تهذیب نفس به سمت آن برویم تا ارتباط آنان
را درک و عامل به دستورات آن شویم.

 وی در پایان ابراز امیدواری کرد روز به روز بینش ما نسبت به قرآن بیشتر و ارتباط ما با آن وثیق‌تر شود.

 لازم به ذکر است این مراسم در
دانشگاه آزاد گرگان با همکاری مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره)،
کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌های آزاد گلستان، دفتر فرهنگ اسلامی و کانون
فرهنگی دانشجویی مختومقلی فراغی دانشگاه آزاد گرگان برگزار شده بود.    ویدیو : چارت درسی کاردانی پیوسته معماری
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b