پایان نامه مدیریت مالی دولتی

موضوعات پایان نامه مدیریت دولتی | گرایش مالی


 • بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت شعب بانک در تجهيز منابع مالي
 • آسيب شناسي طرح تكريم ارباب رجوع رويكرد مديريت عملكرد يا ارزيابي عملكرد
 • بررسی آموزش كار آفريني و توسعه تعاوني ها بر اشتغالزايي دانش آموختگان كشاورزي در شرايط جهاني شدن اقتصاد در ايران
 • بررسی مديريت كيفيت فرآيند آموزش در سازمان هاي دولتي
 • بررسي عوامل موثر بر اجراي كنترلهاي داخلي مديريت دربخش عمومي در سازمان ؟؟؟
 • شناسایی و رتبه بندی موانع ترويج فرهنگ مشاركت پذيري، خود باوري و تقويت روحيه تعاوني در سازمانهای ایرانی
 • تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در بهبود عملكرد و بهره وري سازماني عملكرد موفق نظام پيشنهادها در سازمان
 • بررسی رابطه نظام پيشنهادها بر ارتقاء كارآمدي سازماني و بهبود عملكرد
 • بررسی نقش توسعه منابع انساني در تعريف، تعميق و پيشبرد اخلاقيات، ارزش ها و فرهنگ سازماني
 • بررسي رابطه بين مديريت مشاركتي و انگيزش شغلي كاركنان
 • بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني با تثبيت درون شغلي، هويت بخشي سازماني و تصميم داوطلبانه نسبت به ترك شغل
 • بررسي رابطه سرمايه انساني استراتژيك با بهبود عملكرد مالي (از منظر درآمدها)
 • بررسي سبك تعاملي و كنترل استراتژيك منابع انساني در شركت هاي هلدينگ
 • بررسي عوامل تاثيرگذار بر عملكرد كاركنان با تاكيد بر نقش يادگيري الكترونيك
 • بررسي نقش رهبري معنوي در توانمندسازي كاركنان
 • تاثير برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات بر سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني
 • نقش توانمندسازي كاركنان در پياده سازي موفق مديريت دانش
 • رابطه هوش عاطفي مديران با جو سازماني و تاثير آن بر پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيري
 • بررسي قابليت بكارگيري استاندارد سرمايه گذاري در منابع انساني در يك سازمان
 • بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با میل به ترک خدمت در بین کارکنان ؟؟؟
 • بررسی رابطه بین میل به ترک خدمت با اثر بخشی سازمانی آنها در ؟؟؟
 • بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و میل به ترک خدمت ؟؟؟
 • بررسی نقش استراتژیک وجوه هفت گانه عدالت سازمانی در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی
 • بررسی رابطه میان ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان
 • بررسی و تحلیل ارتباط بین کیفیت زندگی شغلی و بهره وری کارکنان
 • بررسي رابطه سبك مديريت و میل به ترک خدمت در سازمان ؟؟؟
 • بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در تسهيل بهره برداري از قابليت هاي مديريت دانش ؟؟؟
 • راهکارهای پرورش رهبران یاد دهنده بر مبنای مدل تیچی مطالعه موردی ؟؟؟
 • بررسي رابطه سرمايه انساني استراتژيك با بهبود عملكرد مالي (از منظر درآمدها)
آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي: Sage


یکی از قویترین پایگاه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف از قبیل علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم پزشکی و بهداشتی، علوم زیستی و مهندسی است که از طریق نشانی مستقیم  http://online.sagepub.com  قابل استفاده است. لازم به ذکر است که برای استفاده از پایگاه فوق و دریافت متن کامل مقالات، لازم است تا کاربران محترم پس از ورود به صفحه اصلی این پایگاه به نشانی فوق، از طریق لینک Register Here در سمت راست بالای صفحه، ابتدا در این پایگاه ثبت نام کرده و یک نام کاربری (username) و کلمه عبور (password) برای خود اختصاص دهند و برای هر بار استفاده به کمک این نام کاربری و کلمه عبور وارد شده (sign in) و به جستجوی مقالات مورد نیاز خویش بپردازند.

از ویژگی‌های این پایگاه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- مشتمل بر بیش از 250000 مقاله از 500+ ژورنال تماماً بازبینی شده؛

- دسترسی به آرشیو تا سال 1999؛

-  پوشش دهنده موضوعات مختلف به شرح ذیل:

علوم رفتاری(9ژورنال)، علوم تغذیه(1ژورنال)، مردم‌شناسی و باستان‌شناسی(19)، مطالعات قومی و نژادی(15ژورنال)، زبان‌شناسی(12 ژورنال)، ادبیات(3 ژورنال)، موسیقی(8 ژورنال)، فلسفه(8 ژورنال)، مدیریت و بازرگانی(60 ژورنال)، ارتباطات و رسانه(37 ژورنال)، روان‌درمانی و مشاوره(8 ژورنال)، جرم شناسی و حقوق جنایی(26 ژورنال)، مطالعات فرهنگی(28 ژورنال)، اقتصاد و توسعه(25ژورنال)، علوم تربیتی و آموزش(81 ژورنال)، مهندسی(16 ژورنال)، علوم محیطی(4 ژورنال)، مطالعات خانواده(9 ژورنال)، علوم جنسیتی(11 ژورنال)، جغرافیا و علوم محیطی(18 ژورنال)، علوم پزشکی پایه(33 ژورنال)، پزشکی کلینیکال(71 ژورنال)، معلولیت(3 ژورنال)، پرستاری(27 ژورنال)، موضوعات مختلف پزشکی(24 ژورنال)، مطالعات اجتماعی در خصوص سلامت(7 ژورنال)، تاریخ(16 ژورنال)، خشونت و رفتارهای پر خطر(6 ژورنال)، علم مواد(19 ژورنال)، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل(46ژورنال)، روان‌کاوی و تحلیل روانی(1 ژورنال)، روان‌شناسی(83 ژورنال)، روش تحقیق(30 ژورنال)، خدمات اجتماعی و سیاست اجتماعی(12 ژورنال)، جامعه شناسی(94 ژورنال)، آمار(3 ژورنال)، الهیات و علوم دینی(13 ژورنال)، کارگزینی و منابع انسانی(13 ژورنال)؛

- ژورنال‌ها و مقالات بیش از 225 انجمن تخصصی علمی و دانشگاه كه توسط SAGE منتشر می‌گردد؛

- 273 ژورنال در Journal Citation Reports®(2008) رتبه‌بندی شده‌اند؛ که در موضوعات ذیل جزو 20 ژورنال برتر می‌باشند:

مدیریت و بازرگانی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، تاریخ و فلسفه، کتابداری و اطلاع‌رسانی، علوم تربیتی و آموزش، جغرافیا، ارتباطات، جهانگردی و هتل‌داری، روان‌شناسی، دندان‌پزشکی، پرستاری، پزشکی ورزشی؛

    ویدیو : پایان نامه مدیریت مالی دولتی
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b