مدار برقی

مقاله ای درباره جوشكاری اولتراسونیك و پلاستیك ها

جوشكاری اولتراسونیك شامل استفاده از انرژی صوتی با
فركانس بالا برای نرم كردن و ذوب كردن ترموپلاستیك ها در منطقه جوش است .
قسمت هایی كه باید به یكدیگر جوش داده شوند زیر فشار روی هم نگه داشته شده و
تحت ارتعاشات اولتراسونیك با فركانس ۲۰ تا ۴۰ كیلو هرتز قرار می گیرند.
موفقیت جوش به طراحی مناسب اجزا و مناسب بودن موادی كه جوش داده می شوند
بستگی دارد.

جوشكاری اولتراسونیك و پلاستیك ها

 جوشكاری اولتراسونیك شامل استفاده از انرژی صوتی با فركانس بالا برای
نرم كردن و ذوب كردن ترموپلاستیك ها در منطقه جوش است . قسمت هایی كه باید
به یكدیگر جوش داده شوند زیر فشار روی هم نگه داشته شده و تحت ارتعاشات
اولتراسونیك با فركانس ۲۰ تا ۴۰ كیلو هرتز قرار می گیرند. موفقیت جوش به
طراحی مناسب اجزا و مناسب بودن موادی كه جوش داده می شوند بستگی دارد.مدارات فرمان وقدرت ، رشته برق صنعتی همراه با توضیحات ونقشه های مدار


مزایای استفاده از کنتاکتورها نسبت به کلید دستی :


۱- مصرف کننده از راه دور کنترل می شود .


۲- از چند نقطه می توان مصرف کننده را کنترل کرد .


۳- امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک برای مراحل مختلف کار مصرف کننده
وجود دارد .


۴- سرعت قطع ووصل کنتاکتور زیاد واستهلاک آن کم است .


۵- از نظر حفاظتی مطمئن ترند وحفاظت مطمئن وکاملتر دارند.


۶- عمر موثر آنها بیشتراست .


۷- هنگام قطع برق مدار مصرف کننده نیز قطع می شود وبه استارت مجدد نیاز
پیدا می کند ، در نتیجه از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلوگیری می گردد.


شناخت مشخصات فنی کنتاکتور :


برای اتصال مصرف کننده به شبکه باید از کنتاکتوری بامشخصات مناسب
استفاده کرد ، که کنتاکتور آن تحمل جریان راه اندازی وجریان دائمی را
داشته باشد ، وهمچنین در صورت اتصال کوتاه جریان لحظه ای زیاد که از
مدار عبور می کند ویا جرقه ای که هنگام قطع مدار ایجاد می شود صدمه ای 
به مدار نزند .


 


انواع کنتاکتور ها وکاربرد آنها :


مورد استفاده


استاندارد وطبقه بندی کنتاکتور


نوع جریان


بار اهمی ، بار غیر اندیکتیو یا اندیکتیوته ی
ضعیف ، گرمکن برقی با ضریب توان ۹۵%

 

AC1

 

 


 

 

 

 

 

AC


 

 

 

 


برای راه اندازی موتور های باسنکرون روتور سیم پیچی بدون ترمز
وجریان مخالف ، جریان راه اندازی یستگی به مقاومت مدار روتور
دارد.

 

AC2


برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور سیم پیچی با
ترمز جریان مخالف

 

AC2َ


برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای هنگام قطع جریان
نامی از تیغه های کنتاکتور عبور می کند ، تحمل جریان راه اندازی
۵ تا ۷ برابر جریان نامی

 

 

AC3


برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای به کار بردن ترمز
جریان مجالف تغییر جهت گردش الکتروموتور روتور قفسه ای با تعداد
دفعات قطع ووصل زمانی اندک .

 

AC4


کنتاکتور کمکی فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت ، کوبل مغناطیسی ،
استفاده فقط در مدار فرمان .

 

 

AC11

 

 

 


مورد استفاده


استاندارد وطبقه بندی کنتاکتور


نوع جریان


بار اهمی ، بار غیر اندیکتیو یا اندیکتیوته ی
ضعیف ، گرمکن برقی با ضریب توان ۹۵%

 

DC1

 

 


 

 

 

 

 

DC


 

 

 

 


برای راه اندازی موتور شنت ،قطع کردن موتور هنگام
کار 

 

DC2


برای راه اندازی موتور شنت با تعداد دفعات قطع و
وصل زیاد در فواصل زمانی اندک ،  مدار ترمز

 

DC3


راه اندازی موتور سری ، قطع موتور هنگام کار

 

DC4

 


راه اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع ووصل
زمانی اندک تغییر جهت گردش موتور و ترمز .

 

DC5


کنتاکتور کمکی فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت ،
کوبل مغناطیسی ، استفاده فقط در مدار فرمان .

 

 

DC11

 

 

 

 


مقادیر نامی کنتاکتور :


برای تغذیه ی موتور های الکتریکی وسایر مصرف کننده های الکتریکی در
شبکه های ۳۸۰ ولت نیاز به کلید دستی و غلطکی یا کنتاکتور ، که این کلید
ها باید طوری انتخاب شود   که مشخصات مناسبی داشته باشد ، از قبیل
جریان نامی جریان دائمی ، جریان اتصال کوتاه ، که کننتاکتهای آن بتواند
تحمل آنها را داشته باشد . جریانها :


۱- جریان کار
نامی(
Ie 
   )
:شرط استفاده از کنتاکتور را بیان می کند اگر از کنتاکتور به عنوان
جریان دائمی استفاده نماییم .


 ۲- جریان دائمی( 


Ith2
   
) : در شرایط کارطبیعی به طور دائمی وبدون قطع شدگی در زمان نامحدود
کار خودش را انجام دهد ، وهیچ تغییری در کنتاکتور ایجاد نشود .۳- جریان هفتگی (   


Ith1
 
) :در شرایط کار طبیعی وبا اتصال هفته ای یک بار هیچ تغییری در خوصیات
کنتاکتور ایجاد نشود


۴- جریان
شیفتی(۸ ساعتی ) (  

Ith    
)  :با اتصال یک شیفت ۸ ساعت در شرایط طبیعی هیچ تغییری در خصوصیات آن
ایجاد نشود .۵- جریان اتصال کوتاه (  


Is
   
) : در حالت اتصال کوتاه ماکزیمم جریانی که می تواند از تیغه های
کنتاکتور به مدت یک ثانیه عبور دهد .ولتاژ ها :


۱-  ولتاژ کار
نامی ( 

Ue    
)  :مربوط به عضو اتصال دهنده ی کنتاکتهای ، کنتاکتور می باشد .۲-  ولتاژ عایقی (    


Ui
 
) : مربوط به استحکام عایقی عضو های بین اتصال دهنده ی کنتاکتها است .۳-  ولتاژ تغذیه (  


Uc
   
) : ولتاژ بوبینها است و به ولتاژ کار نامی مربوط نیست .


 ترمز در موتور های آسنکرون :


گاهی لازم می شود که در یک ماشین صنعتی پس از قطع موتور از شبکه
بلافاصله یا پس از زمان کمی موتوراز حرکت باستد ، برای این منظور از
ترمز الکتریکی استفاده می شود .


در دستگاه هایی که بخواهند در حالت خاموش بودن موتور ترمز وجود داشته
باشد وروتور در اثر گشتاور حاصل از بار بچرخد باید از ترمز میکانیکی
استفاده شود به خصوص در وسایل حمل ونقل وبالا برنده ها مانن نقاله
وجرثقیل باید این موضوع رعایت شود وبرای حفاظت از ترمزمیکانیکی استفاده
کرد .


در موتور های آسنکرون برای از حرکت باز داشتن سریع موتور می توان از
ترمز الکتریکی استفاده نمود .


این نوع ترمز تنها از زمان ایستادن موتو موثر است وپس از آن مقدار
گشتاور ترمز کننده صفر خواهد شد.


الف) ترمز به وسیله ی اعمال جریان مخالف : با تعویض جهت گردش موتور
توسط تعویض جای دو فاز می توان یک موتور آسنکرون سه فاز را خیلی سریع
ترمز نمود .


دراین طریق ترمز باید با طراحی مناسب مدار بلافاصله پس از ایستادن
موتور جریان موتور را قطع کند در غیر این صورت موتور در جهت مخالف می
چرخد . این عمل را می توان به وسیله ی یک کلید تابع دور وبعضی موارد
توسط یک تایمر انجام داد . به علت سادگی اتصال و مخارج کم ترمز به
وسیله ی اعمال جریان مخالف موارد استفاده ی زیاد ی در صنعت دارد.


ب) ترمز به وسیله ی اعمال جریان مستقیم : اگر سیم پیچ استاتور یک ماشین
آسنکرون  به وسیله ی جریان مستقیم تغذیه شود ، درآن میدان مغناطیسی
ثابت ( غیر دوار ) که از نظر مکانی به فرم سینوسی است ایجاد خواهد شد .


در صورتی که روتور در این میدان مغناطیسی بچرخد  در داخل هادی های
اتصال کوتاه آن جریان القایی به وجود می آید و باعث گشتاور ترمز کنند ه
می شود . از این خاصیت می توان برای ایجاد ترمز در موتور آسنکرون
استفاده کرد .

e1.JPG

 


مدار بالا در واقع یک مدار ساده ای می باشد که می توان آن را به هر
دستگاهی متصل کرد . و با دو شاستی آن را کنترل کرد.توضیح فنی :وقتی شاستی


b2

(
start)
فشار داده شود ، جریان به بوبین کنتاکتور متصل شده و بوبین مغناطیس شده
و هسته ی متحرک را به سمت خود می کشد  همراه با آن ، کنتاکت های باز 
کنتاکتور بسته و کنتاکتهای بسته ی کنتاکتور باز می شوند.چون در مسیر  ، کنتاکت باز(۱۳ و۱۴ )  کنتاکتور


c1

قرار گرفته


 
است
با متصل شدن جریان به کنتاکتور  ، این کنتاکت بسته می شود و در این
زمان اگر دست خود را از شاستی برداریم  همچنان جریان از طریق کنتاکت
باز (۱۳ و۱۴ ) به آن میرسد  وتازمانی که


شاستی


b1 


 (
stop)
فشار داده نشده


کنتاکتور در حالت فعال باقی می ماند.


*****************************

e2.JPG

 


نام : مدار یکی پس از دیگری


از این مدار در جایی استفاده می کنند که  می خواهند دستگاه ((ب)) قبل
از اینکه دستگاه ((الف)) روشن نشده است قادر


به روشن شدن نباشد.توضیح فنی :وقتی شاستی


b2

فشار داده شود  کنتاکتور


c1

فعال شده و از طریق کنتاکت باز (۱۳ و ۱۴)


c1


  فعال باقی می  ماند و اجازه ی فعال شدن کنتاکتور


c2

از مسیر کنتاکت باز خود (۲۳و ۲۴ ) می دهد ،  در این هنگام اگر شاستی


b3

فشار داده  شود کنتاکتور


c2

فعال شده  واز طریق کنتاکت باز خود (۱۳ و ۱۴ 


c2

) در حالت فعال باقی می ماند.در این هنگام اگر شاستی

b1


 فشار داده شود  مدار به حالت اول خود بر می گردد.( هر دو کنتاکتور  
غیر فعال می شود. )

 


*****************************

 

e3.JPG

 

 


ن
ام
: کنترل مدار لحظه ای ودائم از دو محل


با این مدا می توان  یک دستگاه را از دو محل و به صورت لحظه ای ودائم
کنترل کردتوضیح فنی :


وقتی
هر کدام از شاستی های

b3
,b4

را فشار دهیم کنتاکتور

c1

فعال شده واز طریق  کنتاکت باز خود (۱۳ و ۱۴ ،

c1
)


در حالت فعال باقی می ماند .


اما
اگر هر یک از شاستی های دوبل

b5 ,
b6

را فشار دهیم به علت اینکه کنتاکت باز(۱۳ و ۱۴ ،

c1
) مورد استفاده گرفته شده ی در مدا در مسیر کنتاکتهای بسته ی شاستی های
دوبل قرار گرفته اند ،  کنتاکتور

c1

فقط در لحظه ای که


شاستی دوبل  فشار داده شده  کار می کند و با رها کردن شاستی کنتاکتور
نیز غیر فعال میشود .


اگر
کنتاکتور فعال باشد و  شاستی

b1

 فشار
داده شود مدار به حالت اول خود بر می گردد.(  کنتاکتور غیر فعال می
شود.)


 


*****************************

 

e4.JPG

 


نام : مدار یکی پس ازدیگری(اتوماتیک
)
                                                                                                      


موارد استفاده ی این مدار نیز مانند مدار قبلی است اما بااین تفاوت که
این دستگاه اتوماتیک است.توضیح فنی :با فشار دادن شاستی


b2
 
کنتاکتور


c1

فعال شده و از طریق کنتاکت باز (۱۳ و ۱۴)


c1


  فعال باقی می ماند وهمچنین  تایمر نیز فعال می شودوپس از سپری شدن مدت زمان تنظیم شده ، کنتاکت باز تایمر (۱۵ و۱۸) بسته
شده ودر این زمان کنتاکتور


c2

فعال می شود .با فعال شدن  کنتاکتور


c2

، کنتاکتهای به کار رفته شده   این کنتاکتور (۱۳ و۱۴ ) ،  ( ۱۱ و ۱۲)
عمل می کنند ودر نتیجه کنتاکت بسته ی این کنتاکتور (۱۱و ۱۲ )  تایمر را
قطع می کند و کنتاکت باز این کنتاکتور (۱۳ و ۱۴ ) نیز باعث می شود که
این کنتاکتور در حالت فعال باقی بماند .  در این هنگام اگر شاستی

b1


 فشار داده شود  مدار به حالت اول خود بر می گردد.( هر دو کنتاکتور  
غیر فعال می شود. )


*****************************

e5.JPG

 نام : با زدن


start


  موتور


m1

شروع به کار می کند وپس از ۱۰ ثانیه موتور

m1

خاموش وموتور


m2

روشن می شود وباز هم باگذشت

۱۰
ثانیه موتور


m2

خاموش و موتور


m3

روشن می شود وبعد از گذشت ۱۰ ثانیه دیگر موتور

    ویدیو : مدار برقی
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b