طلسم زیاد شدن مشتری

دعاهای رزق و روزی ۲

سم به آن خدایی را که من را مبعوث فرموده هرکسی این دعا را همراه خود داشته
باشد یا در دکان و یا در منزل خود گذارد فقر او به ثروت و وسعتِ رزق و
روزی مبدل شود ( ان شاء الله )

یا اللهُ یا رَبِّ یا حَیُّ یا
قَیّوم یا ذَالجَلالِ وَالاکرام اَسئَلُکَ بِاسمِکَ اَلعَظیم اَلاَعظَم اَن
تَرزُقََنی رَزقاً حَلالاً طَیِّباً بِرَحمَتِکَ الواسِعَه « یا اَرحَمَ
الرّاحِمِین »

۴۲:دعا برای برکت خانه و مغازه ( اسماء ادریسی )

یا
حَنّانُ اَنتَ الَذی وَسِعَت كُلُّ شَی ءٍ رَحمَةً وَ عِلماً اگر كسی قرض
بسیار داشته باشد این اسم را بسیار بخواند و از قرض و بدهی رهایی یابد و به
هر كار كه توجه كند نیكی ببیند و اگر وقتی آفتاب در شرف (شرف الشمس) باشد
بنویسد در كاغذ زرد و به حروف نویسد و سپس همراه خود نگه داردهرگز محتاج
نشود و عمرش با بركت و رزق بگذراندو اگر در مغازه یا خانه ای این اسم را بر
لوحی زیبا نویسد و نگهداری كنی به بركت این اسم در آن منزل یا خانه بركت
نازل خواهد شد و هر روز ۱۱۰ مرتبه در آن مغازه یا خانه خوانده شود به مدت
۴۰ روز تا در حق شما اجابت شود و از بركت آن بهره مند شوید

۴۳:خاک در دست زر شود ( اسماء ادریسی )

یا
كافِیُ اَنتَ الموسِعُ لِما خَلَقتَ مِن عَطایا فَضلَك هر گاه كسی امید به
فرج در كاری از كسی نداشته باشد این اسم را بر ورقه ای از پوست آهو با مشك
و زعفران نوشته
بر جلو بالای درب منزل آن كس پنهان كند امید او برآورده
شود و به مطلب مرادخواهد رسید و اگر به نیت رزق و روزی بركت منزل یا مغازه
آویزان نماید در بركت و رزق و روزی بر او گشاده شود چنان شود كه مردم
گویند كه خاك در دست وی زر شود و هرچه خواهد به مراد دل او شود و اگر علم
خواهد باید در ساعت نیك مانند زهره یا مشتری
یا شمس كه قمر در برج دلو
باشد بر كاغذ خطاطی به مشك و زعفران اسم را حرف حرف بنویسد و به موم بگیرد و
در آب كوزه اندازد و از آن آب بخورد مراد او حاصل شود

۴۴:ثروتمند میشود ( اسماء ادریسی )

یا عَجیبُ فَلا تَنطَلِقُ الاَلسُنَ بِذِكرِهِ وِ ثنَاءِهِ اگر كسی بخواهد ثروتمند شود باید اسم را زیاد بخواند

۴۵:گدا پادشاه شود “( اسماء ادریسی )

یا
نورُ كُلِّ شَی ءِ وَ هَداهُ اَنتَ الَذی فَلَقَ الظُّلُماتَ نورِك اگر
كسی خواهد در میان مردم عزیز شود یا گمنام شود ۲۸ مرتبه در روزی كه منازل
قمر است آن روز ۴۰ مرتبه به نیت آن بخواند و اگر خواهد گدا را پادشاه
كندباید با خلوص نیت بخواند

۴۶: ختم – از برای وسعت رزق و توسعه در
امر معیشت تا ثیر غریب دارد تخلف ندارد باید از شب شنبه ابتدا کند و هر شب
سه دفعه بخواند و شب جمعه هشت بار بخواند تا مدت پنج هفته به همین نحو
معمول دارد و قبل از شروع به خواندن سوره در هر شب این دعا را بخواند :
اللهم ارزقنا واسعا حلالا طیبا من غیر رد و اعوذ بک من فضیحتی الفقر والدین
وادفع عنی هذین بحق الاما مین السبطین الحسن والحسین برحمتک یا ارحم
الراحمین

۴۷: ختم سوره انعام: روایت شده که هر که خواهد روزی بر وی
فراخ گردد و حاجت او روا شود شب پنجشنبه یا روز جمعه یا شب جمعه رو به قبله
با طهارت و وضو اول سوره فاتحه را بخواند بعد شروع کند به خواندن سوره
انعام تا آیه مثل ما اوتی رسل الله پس بلافاصله بر خیزد و دو رکعت نماز
خواند در هر رکعت هفت بار سوره حمد و هفت مرتبه ایه الکرسی هفت بار سوره
انا اعطیناک را بخواند و چون فارغ شود بهمان نحو رو به قبله از ابتداء الله
اعلم حیث یجعل رسالته تا آخر سوره را بخواند و بعد سر به سجده برد هفتاد
بار بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله انگاه حاجت خود را از خدا بخواهد
که بقدرت خدا حاجت بر آورده خواهد شد

۴۸: هرکه میخواهد غنی بشود
دوازده هزار مرتبه در یک مجلس این چهر اسم را بخواند البته غنی خواهد شد (
یا قوی یا غنی یا ملی یا وفی ) و اگر نتواند در دوازده روز در هر روز هزار
مرتبه بخواند.

۴۹: هر کس قرض زیاد داشته باشد و یا دینی داشته باشد
که نتواند انرا ادا کند سوره آل عمران را سیزده بار بخواند از قرض و دین
خلاص شود

۵۰: ختم بسیار مجرب برای ثروت : از علاامه شیخ محمد تقی
اصفهانی نقل شده: هر کس در هر روز از ماه رجب آیه ( الله لطیف بعباده یرزق
من یشاء و هوالقوی العزیز) را قرایت کند بدون شک به زودی غنی و ثروتمند می
گردد .

۵۱: این ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارد

مرحوم
کشمیری فرمود روزی از استادم مرحوم قاضی کیمیا خواستم گفت فردا بیا روز بعد
که پیش او رفتم گفت این ذکر را زیاد بگو که خود کیمیاست. از حضرت استاد
بهجت نقل شده در آغاز وپایان ذکر ،صلوات بفرستدمثلاًاگر میخواهد۱۱۰مرتبه
گوید، ابتدا صلوات بفرستد بعد۱۱۰ بار بگوید ذکر را وباز صلوات بفرستد .ذکر
این است اللّهُمَ اَغنِنِی بِحلالِکَ عَن حَرامِک و بِفََضِلکَ عَمَّن
سِواک

۵۲: جهت فراخی روزی

یا ذالنعمة السابغة یا ذاالرحمة
الواسعة یا ذاالمنة السابقة یا ذاالحکمة البالغة یا ذاالقدرة الکاملة یا
ذاالحجة القاطعه یا ذاالکرامة الظاهرة یا ذالعزة الدائمة یا ذاالقوة
المتینه یا ذاالعظمة المنیعة

۵۳: جهت افزونی نعمت

یا دلیل
المتحیرین یا غیاث المستغیثین یا صریخ المستصرخین یا جارالمستجیرین یا امان
الخائفین یا عون المومنین یا راحم المساکین یا ملجا العاصین یا غافر
المذنبین یا مجیب دعوة المضطرین

۵۴: اگر کسی تنگدست باشد و فقیر و در نظر مردم بی اعتبار

بایستی
۲۰ روز هر روز ۱۵ مرتبه این ذکر را بعد از نماز صبح بخواند در نظر مردم
بزرگ شود و روزی او گشاده گردد.و احترام در دلها پدید اید باید در این مدت
لباس پاک بر تن کرده و با طهارت باشد و آن ذکر اینست :یا اله الا له الرفیع
جل جلاله

۵۵: برای روزی و ثروت

حضرت رسول اکرم صلی الله
علیه و آله نقل فرمودند : قسم به آن خدایی را که من را مبعوث فرموده هرکسی
این دعا را همراه خود داشته باشد یا در دکان و یا در منزل خود گذارد فقر او
به ثروت و وسعتِ رزق و روزی مبدل شود ( ان شاء الله )

یا اللهُ یا
رَبِّ یا حَیُّ یا قَیّوم یا ذَالجَلالِ وَالاکرام.اَسئَلُکَ بِاسمِکَ
اَلعَظیم اَلاَعظَم اَن تَرزُقََنی رَزقاً حَلالاً طَیِّباً بِرَحمَتِکَ
الواسِعَه « یا اَرحَمَ الرّاحِمِین »

۵۶: بعد از نماز صبح این دعا را بخوانید رزق و روزی تان زیاد شود

بسم
الله الرحمن الرحیم یا رازق المتقین یا ذالقوه المتین یا ولی المومنین یا
دیان یوم الدین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین اغفرلی و ارحمنی و اغننی
من الفقر و صلی الله علی محمد و اله اجمعین

۵۷: برای روزی

دو ركعت نماز بخوانید و پس از اتمام نماز دعای زیر را در سجده ۳ بار بخوانید

یا
ماجِدُ یا واحِدُ یا كَریمُ یا دائِمُ اَتَوَّجَهُ اِلَیكَ بِمُحَمَّدِ
نَبیِّكَ نَبی اَلرَّحمَهِ صَلَّی اللهُ عَلیِه وَ الِه یا مُحَمَّدُ یا
رَسولَ الله اِنی اَتَوَجِّهُ بِكَ اِلی الله رَبِّكَ وَ رَبّی وَ رَبَّ
كُلِّ شَی اَن تُصَلّی علی مُحَمَّدُ وَ اَهلِ بَیتِه وَ اَساَلُكَ نَفَحهُ
كَریمَهُ مِن نَفَحاتِكَ وَ فَتحاً یَسیراً وَ رِزقاً واسِعاً اَل‍ُمَّ
بِه شَعثِیَ وَ اَقِّضَ بِه دینِی وَ اَستَعینَ بِه عَلَیُّ عَیالِی

۵۸: برای زیاد شدن رزق و روزی

اسماء زیر را ۳۱۹ بار بعد از نماز صبح بدون وقفه بخوانید

یا فتّاح یا رزّاق یا وهّاب

۵۹: برای زیاد شدن رزق و روزی

شکل زیر را بر روی پوست آهو بکشید و همراه خود نگه دارید از غیب روزی تان می آید

۷۸۶

۲۱۰
    

۲۰
   

۲۵

۲۲
   

۲۳
   

۲۰۱

۲۳
   

۲۸
   

۲۱

۶۰: برای زیاد شدن رزق و روزی

بر
روی یك پارچه سفید این دعا را بنویسید در هنگام طلوع آفتاب روز جمعه و
باید تمام دعا در یك خط نوشته شود سپس آن را در آب رودخانه بیاندازید

بسم
الله الرحمن الرحیم الملك الحق المین الذلیل الی المولی الجیل سلام علی
محمد علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و
محمد و علی و الحسن و القائم سیدنا و مولینا صلوات الله علیهم اجمعین رب
انی مسنی الضرو الخوف فاكشف یا رزاق یا مغنی یا باسط یا وهاب یا شكیكفی یا
قاهرو یا الله

۶۱: برای زیاد شدن رزق و روزی

برای گشایش روزی هر روز ۳ مرتبه بعد از نماز صبح دعای زیر را بخوانید

استغفرالله الذی لا اله الا هُوَالحَی القیّوم ذوالجلال والاکرام مِن جَمیعِ جُرمی وَ ظُلمی وَ اسرافی علی نفسی وَ اتوبُ الیه

۶۲: برای گشایش روزی

هر روز یک مرتبه دعای زیر را بخوانید

بسم
الله الرحمن الرحیم یا الله یا الله یا الله یا رب ّ یا ربّ یا ربّ یا حی ّ
یا قیّوم یا ذالجلال والاکرام یا حَیّ و یا قَیّوم یا ذالجلال والاکرام یا
حَیّ و یا قَیّوم یا ذالجلال والاکرام اسَئَلُکَ باسمِکَ الاعظَم اَن
تَرزُقنی رِزقا” حلالا” طَیّبا” برَحمَتِکَ یا ارحم الراحمین

۶۳: برای یافتن محل دفینه

باید
در روز پنج شنبه هنگام غروب به گردن خروس سفید این دعای زیر را بیاویزید.
خروس به جایی که در آنجا دفینه پنهان شده است می رود و بانگ می کند. تجربه
شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین
انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین و لا حول و لا قوة الا باالله
العلی العظیم

۶۴: برای اینکه بدانید محل دفینه کجاست

یک مار
بگیرید و لو را بکشید چشم و سر و دم مار را سوزانیده و به صورت سرمه در
بیاورید و به چشم خود بکشید به هر جا که گمان دارید در آنجا دفینه است
بروید خواهید دید که از آنجا دود بلند می شود

۶۵: فروش خانه

دعای زیر را نوشته و در ملک یا زمین مورد نظر پنهان نموده تا زودتر به فروش رود

اللَّهُ
لَا إِله إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا
نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی
یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ یا حفیظ یاحفیظ احفظنی فاستبشرو ببیعکم الذی
بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم

۶۶: شغل یافتن

هرکسی که
شغل نداشته باشد و همه دربها بر وی بسته باشد باید روز پنجشنبه اول ماه
قمری را روزه بگیرد در وقت افطار سه آیه از سوره یوسف (آیات ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ )
از وقال الملک ائتونی به ………………………………تا بمحسنین
را بخواند و بعد از نماز عشا نیز دوباره بخواند و در رختخواب هم بخواند
باید با وضو باشد و صد مرتبه لا اله الا الله بگوید و صد مرتبه الله اکبر
بگوید و صد مرتبه سبحان الله بگوید و صد مرتبه استغفر الله بگوید و صد
مرتبه صلوات بفرستد و بخواب رود و صبح روز جمعه که از خواب بر میخیزد نیت
کند که به کسی ظلم نکندو بعد از نماز صبح آن سه ایه از سوره یوسف را بنویسد
ودر موم زرد عسل بگذارد و از بالای درب ورودی حیاط یا منزل خود اویزان
کنددر همان هفته مقصودش حاصل است هر پیشنهادی که میشود قبول کند تا به مراد
برسد.

۶۷: دولت عظیمه و قضا حوائج و اداء دین
گویند خواندن این
دعا بجهت دولت عظیمه و قضا حوائج و اداء دین مفید است چنانچه حضرت رسول خدا
ص او را تعلیم یک اعرابی فرمودند و میراث بسیاری باو رسید و هفت خم زر
پیدا کرد از برکت آن:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمَ اِنّی
اَسئَلُکَ یا فارِِجُ الهُمُومَ و یا کاشِفُ الغُمُوم و یا حَیُّ یا قَیُوم
یا رَحمَنَ الدُنیا و رَحیمِهُما یا اَحَدُ یا صَمَدُ یا فَردَ یا وِترَ
یا ذالجلالِ و الاِکرام یا اللهُ یا رَبُّ یا مالِکُ یا مَن لَمْ یَلِدْ
وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ یا رَبُّ الاَربابَ وَ
یا مالِکَ الرِقابَ و یا مَنشِیَ السَحابَ

الثِقالِ یا مُسَبَبَّ
الاَسبابَ و یا مُفتَحُ الَابوَابَ صَلِّ علی مُحَمَّد والِه اِفتَحَ لِیّ
اَبوَابَ کَرامِتِکَ وَ اَبوُابِ رَحمَتِکَ و اَبوُابِ فَضلِکَ وَ اَبوُابِ
نِعمَتِکَ واَبوُابِ خَیرِکَ و اَبوُابِ شُکرَک و اَبوُابِ عِنایَتِکَ وَ
اَبوُابِ عافِیَتِکَ و اَبوُابِ اِحسانِکَ و اَبوُابِ اَمنِکَ یا رَئوفَ یا
رَحیمُ یا سَمیعَ الدُعاء یا لَطیفَاً لِعِباِد صَلِّ علی مُحَمَّد والِه
اِسمَع کَلامِی وَاستَجِبُ دُعائی اللهُمَّ اِنِّی اَعُوذَ بِکَ مِن
شَرِالجِنَ والاِنس وَ اَعوذُ بِکَ مِن البَخلُ وَالجَبنِ و وَ اَعوذُ مِن
غَلَبَهُ الدَینِ وَ قَمَرَالرَجال بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرَاحِمین وَ
صَلِّ علی مُحَمَّد والِه.

۶۸: دعایی برای غنی شدن

هر که این کلمات را صد نوبت بخواند غنی گردد و مجرب است :

بسم الله الرحمن الرحیم

یا کَثیرَ الخَیر یاذالمَعرُوف یا قَدیمَ الاِحسان اَحسِن اِلِینا بِاحسانِکَ القَدیم برحمتک یا ارحم الراحمین

۶۹: برای صاحب خانه شدن

به حضرت علی اصغر توسل کنید.آیه”شهدا…”(سوره آل عمرانُ۱۸) را هر شب ۳۰۰ بار تلاوت کنید.

۷۰:برای زیادی روزی مغازه

الف) آیات ابتدایی سوره رعد را تا … لقوم یتفکرون در چهار برگ نوشته و در چهار گوشه مغازه بیاویزد.

ب) آیات ۴۰ و ۴۷ سوره بقره را بر برگه ای نگاشته و در مغازه ی تان بر روی اجناس قرار دهید.

ج)
در محل کسب و کار ذکر زیر را فراوان بگویید :(( بسم الله رحمن الرحیم لا
اله الا الله و الله اکبر و الحمدالله کثیر االلهم انی اسئلک من فضل رحمتک و
لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم)).

برای نوشتن اینگونه
ادیعه باید کاملا دقت شود زمان نوشتن در روزهای قمر در عقرب نباشد،دعا ها
حتما با مشگ،زعفران،گلاب و آب زمزم در ساعات سعد از جمله مشتری یا شمس و در
روزهای شنبهُ، دوشنبه و یا جمعه نوشته شود .

کاغذی که استفاده می شود کاملا سفید و مربع باشد به صورتی که تمام اضلاع آن یک اندازه باشند.

چشمان حروف باز باشد و کور نشود.

۷۱: برای رزق و روزی عظیم

دوهفته
روزه بگیرد و هیچ حیوانی نخورد و گناه نکند مخصوصا مال حرام و دروغ و غیبت
و کسی را نرنجاند اگر مالی بر گردنش ازکسی هست باید ادا کند یا حلالیت
بطلبد نمازها به وقت بخواند و نماز شب را نیز سعی کند بخواند حتی اگر یک
رکعت بخواند یعنی فقط نماز وتررا بخواند کافیست اما اگر نتوانست یا قضا شد
اشکالی ندارد بعد از نماز مغرب یا صبح یا شب هرکدام که می خواهد روزی ده
بار سوره ی قدر بخواند و ۳ بار سوره توحید و ۱۰ صلوات بفرستد و ۳۰۰ مرتبه
ذکر لااله الا الله بخواند البته همه ی اینها با توجه به معنی و عظمت آیات و
حضور قلبی به خداوند باید باشد وگر نه چندان اثری ندارد و بعد از آن ۷ بار
آیه ۳ سوره ی طلاق را بخواند و ۳۴۱ مرتبه ذکر یا( الله رزاق الله) را
بخواند و یک بار سوره لیل و شمس را بخواندالبته همه اینها باید در ساعاتی
مشخص باشد و در یک نوبت مثلا هر روز بعد از نماز مغرب . بعد از مدتی کوتاه
خداوند آنچنان مال به او عطا کند که می تواند ۴۰ فقیر را از مال دنیا بی
نیاز کند و به حدی که حساب مال خود را نتواند شمارش کند البته اعتقاد و
ایمان و توبه و دوری از گناه از شرطهای بسیار مهم است .

۷۲: گشایش کار

اگر
در کارهایتان گره افتاده و هیچ کاری طبق مرادتان جلو نمی رود دعای زیر را
بر روی پوست گوسفند با خون کبوتر سفید بنویسید و همراه خودتان نگه دارید ان
شاءالله گره از تمامی کارهایتان باز خواهد شد این دعا رو هر کس دیگری هم
همراه خودش نگه داره عمل خواهد کرد منظورم اینه که فرض می گیریم شما این
دعا رو برای خودتان نوشتید اگر پدر و مادرتان یا خواهر یا برادرتان هم
همراه خودشان این دعای شما رو نگه دارد گره از کارهایش باز خواهد شد

اکرش
کنارش و کهیورش اوش مستنصوش امرن اقد حین و ان ا و ا ه انه کنوش ایکنوش
اره شش عطبطیبطع یا میططرون قربالنیمون ما و ما ساس ا ما سو هنا طمیطا لوش
طمیعوش بطعیکس لطیقنکس

۷۳: گشایش کار

دعای زیر را بنویسید و بر بازوی راست خود ببندید کمتر از یک هفته یک کار خوب پیدا خواهید کرد

وَلاَ
تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِینَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى
اللّهِ أَن یُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِیتُمْ أَوْ یُحَآجُّوكُمْ
عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاء
وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن یَشَاء وَاللّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِیمِ

۷۴: گشایش کار

برای اینکه در کارهایتان موفق باشید و گره از کارتان باز شود دعای زیر را بنویسید و همراه خودتان نگه دارید

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم
انی اسیلک باسمک یا قریب الفتح و الفرج یا آله الفتح و الفرج یاعجل الفتح و
الفرج یا سهل الفتح و الفرج یا رب افتح والفرج یا فتاح الفتح و الفرج یا
مفتاح الفتح و الفرج یا فاتح الفتح و الفرج یا رازق الفتح و الفرج یا عالم
الفتح و الفرج یا فارح الفتح و الفرج یا صانع الفتح و الفرج یا نافع الفتح و
الفرج یا رافع الفتح و الفرج یا ناصر الفتح و الفرج یا غافر الفتح و الفرج
یا الله الفتح و الفرج یا رحمن الفتح و الفرج یا رحیم الفتح و الفرج یا
حکیم الفتح و الفرج یا عظیم الفتح و الفرج یا کریم الفتح و الفرج یا جمیل
الفتح و الفرج یا جابر الفتح و الفرج یا جبار الفتح و الفرج یا خالق الفتح و
الفرج نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین و افوض امری الی الله ان
الله بصیر بالعباد بسم الله الرحمن الرحیم اذا جائ نصر الله و الفتح و رایت
اناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا
بنام فلان بن فلان

۷۵: گشایش کار

باید در روز یكشنبه در ساعت شمس بر روی سه برگ درخت این دعا را نوشته و در آب روان بیاندازید

بسم
الله الرحمن الرحیم الله القالب الله القاهر الله الناصر الحق به الحول و
القوت ان كانت الا صیحه واحده فاذا هم خادمون یا ارحم الرحمین و صلی الله
علی محمد و آل الطیبین و الطاهرین یا شكیكفی یا باسط یا هو یا الله یا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله

۷۶: گشایش کار

در
هفتم هر ماه قمری بنویسد و از ماه قبل مانده را در آب روان اندازد و ۱۰۰
تومان صدقه دهد نوشته را در کیف پول گذارد یا نزد خود نگهدارد

بسم
الله الرحمن الرحیم هوالغنی العزیز الکریم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ذوالطول ذوالطول ذوالطول ذوالطول ذوالطول
ذوالطول ذوالطول د ا ا ا ا ل یا فتاح یا رزاق یا منعم و صلی الله علی محمد و
اله اجمعین برحمتک یا الرحم الراحمین

هوالله الذی لا اله الا هو
-الرحمن- الرحیم- الملك -القدوس-السلام-المومن-المهیمن- العزیز، الجبار،
المتكبر، الخالق – الباری – المصور – الغفار القهار – الوهاب – الرزاق –
الفتاح – العلیم – القابض – الباسط – الخافض-الرافع – المعز – المزل –
السمیع – البصیر – الحکم – العدل – اللطیف -الخبیر – العلیم – العظیم –
الغفور – اشکور – العلی – المتعز – الحفیظ -المقیت – الحسیب- الجلیل –
الکبیر – الرقیب- المجیب – الواسع – الحکیم الودود – المجید – الباعث –
الشهید – الحق – الوکیل – القوی – المتین الولی – الحمید – المحصی – المبدی
– المعید – المحیی – الممیت -الحی – القیوم – الواجد – الماجد – الواحد –
الصمد – القادر – المقتدر المقدم – الموخر- الاول – الاخر – الظاخر –
الباطین – الوالی – المتعالی البّر – التواب – المنتقم – العفو – الروف –
مالک الملک – ذوالجلال و الاکرام -المقسط – الجامع – الغنی – المغنی –
المانع – الضار – النافع – النور – الهادی

البدیع – الباقی – الوارث – الرشید – الصبور –

۷۷: به جهت گشایش کار و وسعت رزق و قضاء دین :

در
هفتم هر ماه قمری بنویسد و از ماه قبل مانده را در آب روان اندازد و صد
تومان صدقه دهد نوشته را در کیف پول گذارد یا نزد خود نگهدارد

بسم
الله الرحمن الرحیم هوالغنی العزیز الکریم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ذوالطول ذوالطول ذوالطول ذوالطول ذوالطول
ذوالطول ذوالطول د ا ا ا ا ل یا فتاح یا رزاق یا منعم و صلی الله علی محمد و
اله اجمعین برحمتک یا الرحم الراحمین

۷۸: برای ادای قرض و وسعت رزق و توانگری

در
روز جمعه یا ۵ شنبه روزه بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و پیش از نماز صد
بار صلوات بفرستد و به هر نیت که دارد شروع به نماز نماید و در هر رکعت بعد
از فاتحه یازده بار آیت الکرسی و ۲۵ بار سوره توحید و بعد از نماز ۴۱ هزار
بار بگوید ( یا وهاب ) و کوشش کند که از اول نماز تا اتمام ختم سخن نگوید و
بعد از فراغ حاجت خود را بطلبد که البته مستجاب شود انشاءالله تعالی

۷۹:برای رونق کسب

برای
افزایش مشتری یک مغازه و افزایش روزی و رونق در آن وفق زیر را بر روی یک
لوح نقره نوشته همراه داشته باشد یا در جایی در محل کسب آویزد.به اذن الله
مشتری در آنجا فراوان شود.

بسم الله
   

الرحمن
   

الرحیم

۳۵۱
   

۲۶۲
   

۱۷۳

۲۳۵
   

لطیف
   

۳۲۴

۸۰:برای راحتی فروش اشیا و اجناس

برای راحتی فروش اشیا و اجناس تجاری آیه کریمه زیر را بر کاغذ نوشته مخلوط اموال و اشیا کن در کوتاه ترین زمان به فروش میرسد.

بسم الله الرحمن الرحیم

و
من اوفی به عهده فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک الفوز العظیم.و لو
لا اذ دخلت جنتک قلت ماشاالله لا حول و لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل
منک مالا و ولدا.


دعاي رزق و روزي،دعاي وسعت رزق،دعاي افزايش مال و ثروت

هرگاه در ساعت اول روز ۳۰۸ مرتبه بگويد يا رزاق روزي او وسيع مي گردد.

۲: هر كه در ميان نماز مغرب و عشاء ۱۰۶۰ مرتبه بگويد يا غني صاحب ثروت خواهد شد.

۳:جهت تنگي روزي و رفع فقر ۴۰ روز روزي يكمرتبه سوره مباركه مزمل را بخواند.

۴: بعد از نماز صبح به جهت زيادي نعمت بايد به عدد ابجد ۲۱۱ مرتبه بگويد يا منعم.

۵: سوره يوسف را بنويسد و شب هنگام از خانه خارج گشته و در شكاف ديواري
پنهان كند و موقع برگشتن به پشت سر خود نگاه نكند بعد از سه روز او را
براي شغلي دعوت كنند و مشغول گردد.” ولي ميبايست چند مورد حتماٌ رعايت شود.
اول : در نوشتن آيات طهارت و وضو داشتن رعايت گردد , قلم و كاغذ غصبي و
نجس نباشد .ديواري كه كاغذ در آن پنهان ميشود غصبي و ناپاك نباشد . موقع
برگشتن به هيچ وجه نبايد به پشت سر نگاه كرد.

۶: رفع فقر- از حضرت امام صادق(ع) منقولست هركس سوره كهف را بنويسد و
در شيشه سر تنگ نهد و آنرا در منزل خود نگه دارد از درويشي و وام خلاص شود و
او و اهل و عيالش محتاج نشوند و هيچ كس نتواند به او بدي برسان

۷: براي مال وثروت :روز ۵ شنبه دو ركعت نماز بخواند وبعد از نماز سوره ي يس را بخواند واين عمل را تا سه روز انجام دهد كه مجرب است

۸: مداومت بر اسم “اَلصَمَد” اثر عجيبي در رفع گرسنگي دارد

۹: مداومت بر اين اذكار جهت وسعت رزق و اداي دين و قرض بسيار مفيد است انشاء الله گفتن ۲۷۰ مرتبه ذكر يا كريم در هر روز .

۱۰: خواندن اين دعا در سجده نماز به خصوص سجده آخر : يا خَيرَ
المَسئولينَ و يا خيرَ المُعطين اُرزُقني وارزُق عَيالي مِن فَضْلكَ فإنَّك
ذوالفَضل العظيم

۱۱: مداومت بر اين ذكر جهت اداي دين بسيار موثر است . چنانچه
اميرالمومنين علي عليه السلام خدمت رسول اعظم صلي الله عليه و آله و سلم
رسيدند و از اداي دين خود شكايت كردند. حضرت فرمودند اين دعا را بخوان اگر
قرض تو به اندازه كوه صبير (يكي از بلندترين كوهها) باشد دينت ادا مي شود .
انشاء الله

اللهم اَغْنِني بِحلالك عن حَرامِكَ و بِفَضْلِكَ عمَّن سواك

۱۲: دعا،فروش خانه ، اپارتمان،ملك،زمين،كالا،

بر روي پوست آهو اين دعا را نوشته و در ملك يا مغازه يا در زير جنس
مورد نظر پنهان نموده تا زودتر به فروش رود بسم الله الرحمن الرحيم يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ايها الانسان ما غرك
بربك الكريم الذي خلقك فسواكفلان بنت فلان يا الله يا شكيكفي يا قاهروا يا
مغني يا رزاق يا باسط يا الله

۱۳: رونق كسب،كار، مغازه، رونق كاسبي، دكان،

دعاي زير را بر لوحي از برنج حك كن و آن را درون مغازه آويزان كن

بسم الله الر حمن الر حيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
الله يا الله و الارض مددناها و القينا فيها رواسي و انبتنا فيها من كل شيء
موزون و جعلنا لكم فيها معاش و من لستم له برازقين يا الله يا شكيكفي يا
قاهرو يا مغني يا رزاق يا باسط يا الله

۱۴:دعاى اداى قرض موسى كاظم عليه السلام

مردى به خدمت امام موسى كاظم عليه السلام شكايت كرد كه كار من بسته شده
است و به هر كارى كه متوجه مى شوم ، سود نمى يابم و به هر حاجت كه روى نهم
برآورده نمى شود. حضرت فرمودند: بعد از نماز صبح ده مرتبه بگو:

سبحان اللّه العظيم و بحمده استغفر اللّه و اسئله من فضله .

راوى گويد: بعد از مدتى مال بسيار به دست من آمد.

۱۵:دعاى اداى قرض از امام صادق عليه السلام

عياشى از عبداللّه بن سنان روايت كرده است : به خدمت حضرت صادق عليه
السلام رفتم حضرت فرمودند: مى خواهى تو را دعايى تعليم كنم كه چون بخوانى
حق تعالى قرض تو را ادا كند و حال تو نيكو شود؟ گفتم : چه بسيارمحتاجم به
چنين دعا. حضرت فرمود: بعد از نماز صبح بگو:

توكلت على الحى القيوم الذى لايموت و الحمدللّه الذى لم يتخذ ولدا ولم
يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا اللهم انى
اعوذ بكمن البوس و الفقر و من غلبه الدين و السقم و اسئلك ان تعيننى على
اداء حقك اليك والى الناس (و به روايت شيخ طوسى چنين است و من غلبه الدين
فصل على محمد و اله واعنى على اداء حقك اليك و الى الناس .

۱۶:دعا جهت اداى قرض زياد از حضرت عيسى عليه السلام

مردى به حضرت عيسى بن مريم عليه السلام شكايت كرد از دين خود فرمود بگو:

اللهم يا فارج الهم ومنفس الغم و مذهب الاحزان و مجيب دعوة المضطرين يا
رحمن الدنيا و الاخرة و رحيم هما انت رحمنى و رحمان كل شى ء فارحمنى رحمة
تغنينى بها عن رحمة من سواك و تقضى بها عنىالدين .

پس هرگاه به قدر پرى زمين طلا مديون باشد حق تعالى ادافرمايد.

۱۷:دعا جهت غنى شدن از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله

حضرت خاتم الانبياء صلى اللّه عليه و آله به اصحاب صفه در وقتى كه از
تنگدستى خود شكايت كردنداين دعا را تعليمشان فرمود كه دائم بخوانند، غنى
خواهند شد.

اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظيم اقض عنا الدين و اغننا من الفقر

۱۸:دعا جهت توسعه رزق از امام جواد عليه السلام

جهت وسعت رزق مكرر گفته شود:

يا من يكفى من كل شى ء و لا يكفى منه شىء اكفنى ما اهمنى .

۱۹:جهت گشايش رزق از امام زمان عليه السلام

ملا محمد صادقى عراقى در نهايت سختى و پريشانى و بدحالى بود. به هيچوجه
براى او گشايش نمى شد تا آن شبى در عالم خواب خدمت حضرت حجة عليه السلام
رسيد وعرض حال خود بگفت . حضرت حجة عليه السلام فرمود: به نزد سيد محمد
سلطان آبادى برو وبه دستورالعمل آن عمل كن :اول : آن كه بعد از فجر صبح دست
بر سينه گذارد وهفتاد مرتبه بگويد: (يا فتاح )

دوم :آن كه مواظبت كن به خواندن :

لا حول و لا قوه الاباللّه توكلت على الحى الذى لا يموت و الحمدللّه
الذى لم يتخذ صاحبه و لا ولدا و لميكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من
الذل و كبره تكبيرا.

سوم :آن كه بعد از هر نماز صبح بخواند اين جملات را:

بسما للّه صلى اللّه على محمد و آل محمد و افوض امرى الى اللّه ان
اللّه بصير بالعباد قوقاه اللّه سيات ما مكروا الا اله الا انت سبحانك انى
كنت من الظالمين فاستجبنا لهو نجيناه من الغم و كذلك ننجى المومنين حسبنا
اللّه و نعم الوكيل و انقلبوا بنعمهمن اللّه و فضل لم يمسسهم سوء ماشاء
اللّه لا ماشاء لا حول و لا قوه الا باللّهماشاء لا حول و لا قوه الا
باللّه ماشاء اللّه لا ماشاء الناس ماشاء اللّه ا يرهالناس حسبى الرب من
المربوبين حسبى الخالق من المخلوقين حسبى الرازق من المرزوقينحسبى اللّه رب
العالمين حسبى من هو حسبى حسبى من لم يزل حسبى حسبى من كان منذ كنتحسبى
حسبى اللّه لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم و الحمدللّه
ربالعالمين .

۲۰:دعا جهت زياد شدن روزى توسل به جواد الائمه عليه السلام

جهت زياد شدن روزى اين دعا را روزى چهارده مرتبه تا ۹ روزبخواند:

اللهم انى اسئلك بحق وليك محمد بن على عليه السلام الا جدت به على من
فضلك و تفضلت به على من وسعك و وسعت على رزقك و اعنيتنىعمن سواك و جعلت
حاجتى اليك و قضاها عليك انك لما تشاء قدير.

۲۱:دعاهايى جهت زياد شدن رزق و اداءدين

على عليه السلام فرمود: شكايت كردم به پيغمبر از قرض ، پس فرمود: بگو يا على !

اللهم اغننى بحلالك عن حرامك و بفضلك عمن سواك .

پس اگر به قدر كوه بزرگى قرض دارباشى خدا ادا مى فرمايد. ان شاء اللّه تعالى .

۲۲:جهت زياد شدن رزق

هر روز هزار و يك بار اين آيه خوانده شودبسيار فايده دارد:

اللّه لطيف بعباده يرزق من يشاء و هوالقوى العزيز.

۲۳:دعا جهتاداى دين و قرض

هر روز چهل و يك مرتبه ياچهل و يك روز بعد از نماز صبح خوانده شود كه
فوق العاده موثر و مجرب است . و من يقرض اللّه قرضا حسنا يضاعف له .

۲۴:دعا براى اداى قرض

در خواب ديده شده است كه حضرت رضا عليهالسلام فرمودند: جهت اداى دين
۴۴۲ مرتبه بگو: لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظلمين فاستجبنا له و
نجيناه من الغم و كذلك ننجىالمومنين .

۲۵:دعا جهت توانگر شدن

گويند جهت توانگرى چهل شب هر شباين دعا را بخواند موثر خواهد بود.

بسم اللّه الرحمن الرحيم اللهم يا غنى يا حميد يا رحيم يا ودود يا مبدء
يا معيد اغننى بحلالك عنحرامك و بفضلك عمن سواك يا ارحم الراحمين .

۲۶:دعا به جهت وسعت رزق

براى رفع فقر و جلب وسعت و باز شدن در بهشت هر روز صد مرتبه بگويد:

لا اله الا اللّه الملك الحق المبين .

۲۷:دعايى جهت غنى شدن

حضرت خاتم الانبياء صلى اللّه عليه و آلهبه اصحاب صفه در زمانى كه از
تنگدستى خويش شكايت كردند اين دعا را تعليم ايشانفرمود كه دائم بخوانند،
غنى خواهند شد:

اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظيم اقض عنا الدين و اغننا من الفقر.

ابوبصير گويد: به حضرت صادق ع عرض كردم: من رسيدن روزيم را كند مي
شمارم و روزي من به كندي مي رسد و به نظر خودم بيش از آن هم نخواهد رسيد؟
آن حضرت در خشم شد سپس به من فرمود: بگو «اللهم انك تكفلت برزقي و رزق كل
دابه، يا خير مدعو و يا خير من اعطي و يا خير من سئل و يا افضل مرتجي افعل
بي كذا و كذا» ( به جاي كذا و كذا حاجت خود را در مقدار زياد شدن روزي
بگويد).

۲۸ختم سوره واقعه جهت وسعت رزق :

جهت وسعت رزق ومعيشت از شب شنبه ، هر شب سه بار سوره مباركه واقعه را
بخواند وشب جمعه ۸مرتبه بخواند واين عمل را پنج هفته بجاي آورد وقبل از هر
بار خواندن سوره اين دعا را بخواند

اَللَّهُمَّ ارْزُقنا رِزْقاً حَلاَلاً طَيِّباً مِنْ غَيْرِ كَدٍّ
اِسْتَجِب ْ دَعْوَتَنَا مِنْ غَيْرِ رَدٍّ وَ اَعُوذُ مِنَ الْفَضِيحَتِين
الفَقرا وَالدِّينِ وَاِدْفَعْ عَنِّي هَذَيْنِ بِحَقِّ الامَامِيْن الحسن
وِالحُسَين بِرَحْمَتِكَ ياارحم الراحمين . فرموده اند اين ختم تاثير
عجيبي دارد .

۲۹:اثر خواندن سوره مباركه ق

اگر كسي طالب دولت وعزت زياد وشهرت باشد وبخواهد نعمت بر او فراخ گردد
وابواب خير بر او مفتوح گردد ، بايد هر روز روزي سه بار با وضوع رو به قبله
ودر مكاني خلوت وبدون صحبت متصل به هم اين سوره را بخواند .

از حضرت صادق (ع) نقل شده است كه اين سوره را جهت روشنايي چشم هفت جمعه ،هر جمعه سه بار بخواند .

۳۰:اثر خواندن مخصوص سوره مباركه ذاريات :

شيخ صدوق از حضرت امام صادق (ع) نقل كرده است كه فرموده : هر كس سوره
مباركه ذاريات را روز يا شبش بخئاند خدا معيشت اورا اصلاح فرمايدواورا رزق
وسيعي عنايت نمايد . مرحوم سيد محمد خامنه اي تبريزي فرموده است كه قرائت
سوره مباركه ذاريات در هر روز موجب ثروت فراوان مي گردد همين طور كهكه
قرائت اين سوره همراه طلاق ،مزمل ،والم نشرح در هر روز براي توسعه امر معاش
مجرب است بطوري كه من حيث لا يحتسب مي رسد وموجب حيرت عقول مي گردد . ودر
اهميت اين ختم فرموده كه اگر در روز اين ختم از شما فوت شد آن را در شب
بجاي آريد .

۳۱:ختم سوره مباركه طه :

سوره مباركه طه را هر روز بعد از اذان صبح وقبل از طلوع آفتاب بخواند
رزق او فراخ شودواز جايي كه گمان نداشته باشد خدا براي او روزي برساند
،واگر در هنگام طلئع آفتاب بخواند روزي تازه به او رسد واگر كسي اين سوره
مباركه را بنويسد وهمراه خود داشته باشد در پي پي هر حاجتي برود موفق گردد ،
واگر براي اصلاح بين دونفر بخواهد برود قبل از رفتن اين سوره را بخواند .

۳۲:اثر هفتاد مرتبه خواندن آيهالكرسي تا هو العلي العظيم :

هر گاه كسي را مهمي روي دهد وبخواهد بزودي كفايت شود بايد به صحرايي
رود كه در آن آدمي نباشد وخطي در گرد خود بكشد وروبه قبله متواضع نشيند
و۷۰ مرتبه آيه الكرسي را تا هو العلي العظيم ) بخواند بي شك در همان روز
حاجت او برآيد

۳۳: زياد شدن كسب

۱:امام صادق (ع) مي فرمايد :هر كس سوره ي «حجر»را بنويسد ودر خزانه (دخل مغازه) يا جيب خود قرار بدهد كسبش زياد مي گردد.

۲:هر كس سوره ي دخان را بنويسد ودر جايي كه محل تجارت است(مغازه و..)بگذارد صاحب ان موضع سود برد وهر چه سريع تر مالش زيادتر مي شود

۳:هر گاه كه متاع تو كساد شود «ايه ي ۲۹/سوره فاطر»را بر متاع بخوان ان شاءالله مشكل حل مي شود:(يرجون تجارة لن تبور)

۳۴:به جهت وسعت رزق و رسيدن به دولت و ثروت بسيار مجرب است

پيامبر اكرم(ص) فرمود: من آيه اى را در قرآن مى شناسم كه اگر تمام
انسانها دست به دامن آن شوند براى حل مشكلات آنها كافى است و آن آيات سوّم و
چهارم سوره طلاق است «وَ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَ
يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْث لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللهَ بالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ
شَيْىء قَدْراً» طريقه ختم آيه به جهت وسعت روزى: آيه مذكور را از روز
دوشنبه شروع كند، تا چهل روز، روزى ۱۵۳ مرتبه بخواند و روز چهلم ۱۷۸ مرتبه
بخواند به جهت وسعت رزق و بركت مال و رسيدن به دولت و ثروت بسيار مجرب است.

۳۵:اسماء الهي مربوط به وسعت رزق و روزي

۱) اگر كسي قرض بسيار بود و در كار خود فرو مانده و متحّير شود اين
آيات را «هُوَ اللهُ الذَّي لاالهَ الاّ هُوَ» چهل و يك بار بعد از نماز
جمعه به جهت گشايش بخواند به مراد و مقصود خود واصل شود.

۲) هت توانگري و دوام ملك و بزرگي و تسلط و خَدَم و حَشَم و مالك شدن
املاك و غيره مداومت نمايد بر اسم «يا مالك» و اگر كسي روز جمعه پيش از
طلوع آفتاب ۱۰۰۰ مرتبه اين اسم را بخواند تمام حوائج دنيا و آخرت او
برآورده شود. عدد كبير اين اسم ۹۰ مي‌باشد.

۳) هر كسي هر روز ۹ نوبت اين اسم مقدس « يا مالك» را تكرار كند از خلق بي‌نياز گردد و دولت دنيا و آخرت بيابد.

۴) هر كسي كه بر گرسنگي وجوع طاقت نبود به ذكر اين اسم مبارك « يا صمد»
مداومت كند به عدد ۱۰۰۰ بار در روز تا حق سبحان درهاي رزقهاي ظاهري و
باطني را بر روي او بكشايد.

۵) براي اداي دين و قرض و جلوگيري از فقر ۱۱۰ مرتبه «يا عليّ » خوانده شود.

۶) براي غني شدن از نظر مادي براي هميشه اسم «علي» روي نگين انگشتري حك شود و همراه داشته باشد.

۷) براي نجات فوري از قرض سنگين ۱۰۰۲ مرتبه خوانده شود: سُبحانَ اللهِ وَ بِحَمدِه ِسُبحانَ الله العَظيمُ

۸) براي وسعت رزق و روزي، ۱۰۰ مرتبه گفته شود: سُبحانَ اللهِ وَ بِحَمدِهِ سُبحانَ اللهِ العَظيمُ

۹) به جهت زياد شدن محصول در خاصيت اسم مبارك «يا حليم» گفته‌اند كه در
وقت آب دادن درخت و كشت، اين اسم را بر كاغذى نويسند و با آب بشويند. آن
آب بر هر زمينى كه رسد محصول آن زياد شود و از آفت سالم ماند.

۱۰) براي جلوگيري از فقر و بهبودي وضعيت مالي در هر روز ۱۰۰ مرتبه ذكر «يا غني» خوانده شود.

۱۱) براي رفع شديد و ضيق معيشت و همچنين غناي معنوي ۱۰ جمعه متوالي هر بار ۱۰۶۰ مرتبه ذكر «يا غني» گفته شود.

۱۲) براي نجات پيدا كردن از فقر و زياد شدن روزي در هر روز ۱۱۰ مرتبه
اين دعا خوانده شود: اللّهُمَّ اغننِي بِحَلالِكَ عَن حَرامِكَ وَ
بِفَضلِكَ عَمَّن سِواكَ

اين دعا را حضرت رضا (ع) در عالم خواب به مرحوم ملا زين العابدين گلپايگاني، استاد ميرزاي شيرازي، سفارش فرمودند.

۱۴) براي وسعت رزق در هر روز ۱۳۷ مرتبه ذكر «يا واسع» خوانده شود.

۱۵) جهت جلوگيري از فقر، بخل، مرض و براي غني شدن از نظر مادي در هر
روز بين الطلوعين (بعد از طلوع فجر تا قبل از طلوع آفتاب) ۱۰ مرتبه اسم
مبارك «يا باسط» خوانده شود.

۱۶) هر كه تا سه شب، يك در ميان يعني از شش شب سه شب خوانده شود در ثلث
آخر شب با حضور قلب دست بردارد و هر شبي ۱۴۲۴ مرتبه بگويد (يا باسط) حاجتش
روا مي شود. خصوصاٌ به جهت معيشت گويند بسيار مجرب است.

۱۷) اگر كسي در سحرگاه با طهارت (غسل كردن و وضو گرفتن) باشد دست بر
آسمان بردارد و ده بار بگويد:«يا باسِطْ» و بر روي خود بمالد هرگز محتاج
خلق نگردد و از غم فقر و نيازمندي خلاصي يابد و از جايي كه گمان نداشته
باشد نعمت يابد و روزي بر وي فراخ گردد.

۱۸) براي وسعت رزق و معيشت بعد از نماز صبح ۵۲۶ مرتبه در يك مجلس ذكر مقدس «الشكور» گفته شود.

۱۹) هر كه معيشت تنگ شده باشد و روزگار به دشواري گذارند بايد كه به ذكر اين اسم مداومت كند تا معيشت بر روي گشاده گردد.

۲۰) به جهت استفاده از بخششهاي مادي خدا و غناي مادي، در ثلث آخر هر شب، در سجده ۱۴ مرتبه ذكر «يا وهاب» خوانده شود.

۲۱) براي برخوردار شدن از بخششهاي خاص خدا و ريشه كن شدن كلي فقر در هر شبانه روز، ۱۰۰ مرتبه ذكر «يا وهاب» خوانده شود.

۲۲) براي برخوردار شدن از عطايا و عنايات خاصه خداوند در هر زمان كه
حال خوشي پيدا شود خدا را اين گونه خطاب نمايد: يا واهِبَ العَطايا أعطِني

۲۳) هر كه بعد از نماز پيشين سر به سجده نهد و ۷۰ نوبت بگويد اين اسم
مبارك «يا وهاب» را از خلق مستغني گردد و اين اسمي است كه به غايت پر خاصيت
و سريع الاجابه.

۲۴) و اگر كسي اين را ورد سازد و هر روز ۱۰۳۵ بار بخواند «يا وهّاب يا
ذلطّول» روزي بر وري فراخ گردد. و اگر مداومت كند از جائي كه گمان ندارد
روزي او برسد.

۲۵) به جهت وسعت رزق در شبانه روز ۵۵ مرتبه ذكر «المقيت» خوانده شود (مداومت بر اين اسم مبارك براي توسعه رزق لازم است.)

۲۶) براي بركت پيدا كردن مال، كار و كسب، وقت و …، روزي ۳۷ مرتبه ذكر
«يا اول» خوانده شود. (تعداد وسيط اين اسم ۱۰ مرتبه و صغير آن ۱ مرتبه
مي‌باشد.)

۲۷) بعد از نماز صبح به جهت زيادي نعمت، بايد به عدد حروف ابجد آن جمله را بگويد. يعني كلمه «يا منعم» را ۲۱۱ مرتبه بگويد.

۲۷) و هر كه ۴۰ روز هر روز به عدد تكسير دعوت اين اسم مقدس «يا وهاب»
را به حضور دل و معده خالي دارد آنچه خواهد بي‌شك بيابد و عدد تكسير صغير
۱۷۵ است و عدد تكبير ۱۴۸۴ است و به جهت حصول مراد و مقهور شدن عدو و اداي
قرض و وسعت رزق حلال و خشنودي خدا و خوشحالي و فرح و بركت عمر و قوه باصره
مربع را با خود دارد.    ویدیو : طلسم زیاد شدن مشتری
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b