دروس مدیریت دولتی

thumbnail

گروه مديريت


دوره كارشناسى


اين‌ رشته‌ با سه‌ گرايش‌: مديريت‌ بازرگاني‌، مديريت‌ صنعتي‌ و
مديريت‌ دولتي‌ به‌منظورتربيت‌ مديران‌ متعهد و متخصص‌ موردنيازبخش‌ دولتي‌
و سازمانهاي‌ صنعتي‌ و بازرگاني‌كشور، مورد تصويب‌ قرار گرفته‌ است‌.
دانشجويان‌ اين‌ رشته‌، با شناخت‌ مفاهيم‌تئوري‌ سازمان‌ و مديريت‌ و
آشنايي‌ با فنون‌نوين‌ امور سازمانها، بعد از فراغت‌ از
تحصيل‌،عهده‌دارمشاغل‌ سرپرستي‌ و مديريت‌ درجامعه‌ خواهند بود.تعداد واحد
درسي‌ اين‌ رشته‌ در گرايشهاي‌مديريت‌ بازرگاني‌ و ‌مديريت‌ دولتي‌ 134
واحد است‌.


دوره كارشناسى ارشد


دوره‌ كارشناسي‌ ارشد مديريت‌ به‌ منظور آماده‌ساختن‌ دانشجويان‌
براي‌ تصدي‌ مشاغل‌ حرفه‌اي‌ مديريت‌ در سازمانهاي‌ بازرگاني‌ و مؤسسات‌
دولتي‌ و نيز ادامه‌ تحصيل‌ در دوره‌ دكتري‌ مديريت‌ تدوين‌ گرديده‌
است‌.تعداد واحدهاي‌درسي‌اين‌دوره‌ 32 واحد است‌.


<><><><> 

 

 

 

 

مديران گروه آموزشي مديريت از بدو تاسيس تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى
مرتبه علمي
دوران ‏تصدى
حبيب الله دعائي
مربي
67 تا 68
دكتر جواد بقائي راوري
استاديار
68 تا 71
احمد توكلي
مربي
71 تا73
دكتر سعيد مرتضوي
استاديار
73 تا78
مجيد موحديان
مربي
78 تا 80
دكتر جواد بقائي راوري
استاديار
80 تا 84
دكتر شمس الدين ناظمي
استاديار
84 تا 86
دكتر محمد لگزيان
استاديار
86 ادامه دارد

 اعضاي هيات علمي گروه مديريت
نام‏ونام‏خانوادگى
مرتبه علمي
دكتر حبيب الله دعائي
دانشيار
دكتر سعيد مرتضوي
دانشيار
دكتر احمد توكلي
استاديار
دكتر فريبرز رحيم نيا
استاديار
دكتر علي شيرازي
استاديار
دكتر مصطفي كاظمي
استاديار
دكتر آذر كفاش پور
استاديار
دكتر احمد لطيفيان
استاديار
دكتر محمد لگزيان
استاديار
دكتر شمس الدين ناظمي
استاديار
سيد مجيد موحديان
مربي

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل
curriculums.gif کليک کنيد.
top2.gif


رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري
مدیریت – تحقیق درعملیات  –  –  –  وجود دارد
مدیریت بازرگانی گرایش مالی  –  –  –  –
مدیریت امور شهری  –  –  –  –
مدیریت صنعتی گرایش تولید  –  –  برنامه تحصيلي  –
مدیریت گرایش مدیریت رفتاری  –  –  –  وجود دارد
مدیریت رفتاری  –  –  –  وجود دارد
مدیریت بازرگانی  –  برنامه تحصيلي  –  –
مدیریت فنآوری اطلاعات  –  –  –  وجود دارد
مدیریت صنعتی – گرایش مالی  –  –  –  –
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول  –  –  وجود دارد  –
مدیریت منابع انسانی  –  –  –  برنامه تحصيلي
مدیریت دولتی  –  برنامه تحصيلي  –  –
تحقیق درعملیات  –  –  –  –
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل  –  –  برنامه تحصيلي  –
مدیریت صنعتی  –  وجود دارد  –  –
مدیریت اجرایی  –  –  وجود دارد  –
مدیریت – رفتارسازمانی  وجود دارد  –  –  برنامه تحصيلي
مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی  –  –  –  وجود دارد
مدیریت بازرگانی گرایش تحول  –  –  برنامه تحصيلي  –
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل  –  –  برنامه تحصيلي  –
مدیریت صنعتی – گرایش تحقیق درعملیات  –  –چارت درسی رشته مدیریت دولتی

لطفا به نکات زیر توجه نمایید:  

 • رعایت پیش نیازها و هم نیازها برعهده دانشجو می باشد و در صورت عدم رعایت درسها توسط گروه حذف خواهند شد.
 • حداقل و حداکثر حد مجاز واحد در هر نیمسال 12 تا 20 واحد است.
 • حد
  مجاز تعداد واحد برای معدل زیر 12(یعنی دانشجوی مشروط) حداکثر 14 واحد و
  برای دانشجویانی که معدل بالای 17 کسب نموده اند و دانشجویان ترم آخر 24
  واحد است.
 • لازم
  است تا دانشجو طبق مشخصه های انتخاب شده در پرینت نهایی در کلاسها شرکت
  نماید و در غیر این صورت حق شرکت در امتحان آن درس را نخواهد داشت.
 • لازم است تا دانشجو در زمان انتخاب واحد به تاریخ امتحان توجه کند، چراکه تاریخ امتحان قابل تغییر نیست.
 • دانشجو
  باید در انتخاب روز وساعت تشکیل کلاسهای دروس انتخابی خود دقت کافی را به
  عمل آورد ، چراکه بعد از انتخاب و تایید سیستم امکان تغییر آنها توسط
  دانشجو وجود ندارد.
 • دانشجویان دوره کارشناسی تا قبل از 91 ملزم به گذراندن 12 واحد و از 91 به بعد ملزم به گذراندن 14 واحد دروس معارف اسلامی می باشند.
 • دانشجویان در یک نیمسال فقط یک عنوان از دروس گروه معارف را می توانند انتخاب کنند.
 • کلیه دانشجویان ورودیهای 91 به بعد ملزم به گذراندن درس تاریخ فرنگ و تمدن اسلام وایران می باشند.
 • دانشجویان اقلیت دینی ملزم به گذراندن درس آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن کریم نمی باشند.
 • دروس ریاضی، زبان و فارسی پیش مختص ورودیهای ماقبل 92 است و دانشجویان ورودی 92 به بعد ملزم به گذراندن آنها نمی باشند.
 • درس آشنایی با دفاع مقدس (2 واحدی) جزء دروس اختیاری دوره می باشد.
 • کل
  واحد کارشناسی مدیریت گمرکی و دولتی برای پیش از 91 برابر با 143 واحد ،
  برای ورودیهای 91برابر با 145 واحد(به دلیل اضافه شدن درس تاریخ فرنگ و
  تمدن اسلام وایران)  و برای 92 به بعد 139 واحد می باشد(6 واحد پیش نیاز
  حذف شده است).
 • دروس وصیت نامه و آشنایی با قرآن در سقف واحدها محاسبه نمی شود و نمره قبولی آشنایی با قرآن 12 می باشد.

 

نیمسال اول 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

ریاضی پیش(مختص ورودیهای قبل از 92)

2

2

زبا ن پیش(مختص ورودیهای قبل از 92)

2

3

فارسی پیش(مختص ورودیهای قبل از92)

2

4

اصول حسابداری 1

3

5

مبانی مدیریت اسلامی و  الگوهای آن

3

6

حقوق اساسی

2

7

تربیت بدنی 1

0

1

8

اندیشه اسلامی1(مبداء و معاد)

2

جمع کل

17 واحد

 

 

نیمسال دوم 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

3

ریاضی پیش

2

زبان خارجه(عمومی)

3

زبان پیش

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

3

ریاضی پیش

4

اصول حسابداری 2

3

اصول حسابداری 1

5

مبانی سازمان و مدیریت

3

مبانی مدیریت اسلامی و  الگوهای آن

6

روانشناسی کار

3

7

تربیت بدنی 2

 

1

تربیت بدنی 1

جمع کل

19 واحد

 

 

نیمسال سوم 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

2

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

3

– 

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

3

جامعه شناسی سازمانها

3

– 

4

اقتصاد خرد

3

– 

ریاضی پیش

5

مدیریت رفتارسازمانی

3

– 

مبانی سازمان و مدیریت

6

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

2

– 

اندیشه اسلامی1(مبداء و معاد)

جمع کل

17 واحد

 

 

نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

2

2

 اقتصاد کلان

3

اقتصاد خرد

3

مبانی مدیریت دولتی 1

2

مبانی سازمان و مدیریت

4

حقوق اداری

2

5

زبان تخصصی 1 و2

2

زبان خارجه

6

روابط کار در سازمان

3

مبانی سازمان و مدیریت

7

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

3

8

آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن کریم

1

جمع کل

18 واحد

 

 

نیمسال پنجم 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

3

مبانی سازمان و مدیریت

2

سازماندهی واصلاح تشکیلات و رشها

3

مبانی سازمان و مدیریت-

حقوق اداری

3

فارسی

3

فارسی پیش

4

مدیریت تحول سازمانی

3

مدیریت رفتارسازمانی

5

زبان تخصصی 3 و 4

2

زبان تخصصی 1 و2

6

تحقیق در عملیات 1

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1و 2

7

مبانی مدیریت دولتی 2

2

مبانی مدیریت دولتی 1

جمع کل

19 واحد

 

 

نیمسال ششم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

مدیریت منابع انسانی

3

مدیریت رفتارسازمانی

2

تحقیق در عملیات 2

3

تحقیق در عملیات 1

3

انقلاب اسلامی ایران

2

4

وصیت نامه امام (ره)

1

5

روش تحقیق در مدیریت

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

6

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

3

اصول حسابداری 2

7

مدیریت تطبیقی

3

مبانی سازمان و مدیریت

جمع کل

18 واحد

 

 

نیمسال هفتم 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم 

3

مبانی سازمان و مدیریت

2

حسابداری دولتی

3

اصول حسابداری 1

3

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

3

اقتصاد کلان

4

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

5

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

3

اقتصاد کلان- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

6

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

2

1

7

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(مختص ورودیهای 91 وبعد)

2

جمع کل

19 واحد

 

 

نیمسال هشتم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

مدیریت توسعه

3

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

2

مباحث ویژه مدیریت دولتی

3

ویدیو : دروس مدیریت دولتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter