آموزش تصویری بستن روسری و شال

آموزش تصویری بستن روسری و شال

آموزش تصویری بستن روسری و شال

آموزش تصویری بستن روسری و شال

روسری و شال با رنگ های شاد و زیبا یکی از ابزارهای کاربردی در مد هستند ، شما میتوانید به عنوان شال گردن ، دستمال گردن ، و یا با بستن موها با آن تیپتان را تغییر دهید ، روش های جالب زیر را حتما امتحان کنید :

۱- بستن روسری مثل هدبند ، ساده ترین روش ، فقط روسری را مثل شال گردن تا کنید و پشت سر گره بزنید.

۲- بستن روسری بالای سر : روسری را ۳ گوش کنید و لبه ها را در پشت سر گره بزنید.

آموزش تصویری بستن روسری و شال

۳- این روش خیلی زیباست ، به یک حلقه نیاز دارید تا وسط شال را ببندید ، بعد هم پشت سر گره بزنید.

آموزش تصویری بستن روسری و شال

۴- در این روش روسری یا شال را تا می کنید و مثل یک تل بالای سر قرار می دهید و در پایین سر گره می زنیدطوری که زیر همه موها قرار بگیرد.

آموزش تصویری بستن روسری و شال

۵- این روش شبیه روش قبلی است فقط باید از یک روسری کوچک استفاده کنید و موها را از زیر گره بیرون بریزید.

آموزش تصویری بستن روسری و شال

۶- این بار روسری را از پشت گردن و زیر همه موها رد می کنید و در بالای سر گره می زنید.

آموزش تصویری بستن روسری و شال

۷- در این روش مثل هدبند روسری را در جلو گره می زنید و دنباله ها را به پشت برده و دوباره گره می زنید.

آموزش تصویری بستن روسری و شال

۸- این روش را هم که حتما می شناسید ، برای بیرون هم مناسب است !

آموزش تصویری بستن روسری و شال

۹- این روش شبیه روش دوم است با این تفاوت که دنباله روسری را دوباره در جلو سر هم گره می زنید.

آموزش تصویری بستن روسری و شال

۱۰- روسری را سه گوش کنید طوری که قسمت مثلث پایین پشت سر قرار بگیرد.

آموزش تصویری بستن روسری و شال

    ویدیو : آموزش تصویری بستن روسری و شال
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b