برچسب: پیشینه تاریخی قلعه رودخان

مكانهاي تاريخي ايران (تصاویر قلعه رودخان)

آشنایی با قلعه رودخان + تصاویر قلعه رودخان مكانهاي تاريخي ايران بنياد قلعه رودخان را به دوره ساسانيان نسبت داده اند قلعه رودخان از  بزرگترين دژهاي نظامي قلعه رودخان از دو بخش ارگ (محل زندگي حاكم و حرمسراي وي) و قورخانه (محل فعاليت هاي نظامي و زندگي سربازان) تشكيل شده است. از روستاي قلعه رودخان […]

Back To Top