برچسب: شیر دنگ در مراسم جشن و شادی

دست بافته عشایر ایران

جل اسب ، دست بافته عشایر ایران یکی از دست بافته های زیبا و عشایری ایران “جــُل اسب” نام دارد. جــُل، دستبافته ای است که به منظور تزیینات اسب و شتر تهیه می شود. جُـــل اسب هم نقشِ گرم نگاهداشتن و عرق گیر اسب را دارد و هم جنبه تزیینی و تشریفاتی که در مورد […]

Back To Top