برچسب: شب هاى ماه رمضان

اعمال مشترك در ماه رمضان

اعمال مشترك ماه مبارك رمضان در ماه رمضان، مستحب است افطار بعد از نماز صورت گیرد اعمال مشترك این ماه چهار گونه است: نخست: اعمالى است كه در هر شب و روز این ماه به جا آورده مى شود: *سید بن طاوس از حضرت امام جعفر صادق و امام موسى كاظم ـ علیهم السلام ـ […]

Back To Top