برچسب: سایه با رنگ خط چشم

آرایش غلیظ  در میهمانی‌های غیررسمی!

پرهیز از آرایش غلیظ  در میهمانی‌های غیررسمی ازآرایش غلیظ  در میهمانی‌های غیررسمی بپرهیزید‎ اگر قرار است شما برای یك برنامه رسمی، یك دعوت یا یك دورهمی دوستانه، شب‌هنگام به بیرون از خانه بروید، باید حتما این نكته را بدانید كه در چنین موقعیتی قرار نیست آرایش شب شما زیاد و سنگین باشد چون نه مجلس […]

Back To Top