برچسب: تهران در دوره شاه

تهران سال‌های دورتر

تهران سال‌های عکسهای سیاه و سفید، دورتر و دورتر … تهران در ابتدا روستایی نسبتاً بزرگ بود که میان شهر بزرگ ری و کوهپایه‌های البرز جای گرفته بود. پس از یورش مغولان و ویرانی ری، مهاجرت مردم از شهرهای اطراف به تهران افزایش یافت. هر چند تاریخ دقیقی از آغاز شکل‌گیری تهران به‌عنوان یک شهر […]

Back To Top