برچسب: تعبیر خواب از انظار مختلف

تعبیر خواب دندان جدید درآوردن

تعبیر خواب دندان دراوردن در خواب حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، […]

Back To Top