برچسب: تجاوز به زنان و دختران ایرانی

اخبار تجاوزات اخیر

تجاوز به زنان خدماتی به بهانه جشن تولد   دو مرد که به بهانه برگزاری جشن تولد به زنان خدماتی تجاوز می کردند توسط کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در عملیاتی دستگیر شدند که نحوه دستگیری و شکایت از آنها را می خوانید. ‘زن جوانی به هویت مشخص با مراجعه به دادگاه کیفری استان و […]

Back To Top